Loading...
Browse and Download Instagram Photo and Video Anonymously

@kianoosh_3281

kianoosh_3281
#باقلیقاتوق #زرشک_پلو_با_مرغ_جان😋🍗😋 #کجابریم_چی_بخوریم😖😩😲 #گرسنه😋 #شیمی شکم قربان#میستر #تیستر #وشتا #گیلان_خوشمزه #امامزاده_هاشم #رشتی_مهمون_نواز #جان ری بمیرم#منتظر_همه_شما_خوبان_عزیز_هستیم😌🌹💝 #دوستتون_دارم_زیااااااد👈❤❤❤👉
3 205 3 weeks ago
#باقلیقاتوق #زرشک_پلو_با_مرغ_جان😋🍗😋 #کجابریم_چی_بخوریم😖😩😲 #گرسنه😋 #شیمی شکم قربان#میستر #تیستر #وشتا #گیلان_خوشمزه #امامزاده_هاشم #رشتی_مهمون_نواز #جان ری بمیرم#منتظر_همه_شما_خوبان_عزیز_هستیم😌🌹💝 #دوستتون_دارم_زیااااااد👈❤❤❤👉

@arbabanezaman

arbabanezaman
کپشن ملاحظه گردد👇
ببخشیداگرتصاوير مناسب نيست
علاوه برعوارض روحی وروانی متعددو فراوان ارضاشدن بیش ازاندازه وظرفیت جسم درخودجسم نیزآسیبهایی رابه همراه می آوردازقبیل:
سکته های قلبی ومغزی
کاهش_طول_عمر تا30سال.تیکهای فراوان دراعصاب و روان.بیماریهای اعصاب وروان زود انزالی.تخریب درقسمت بیوشیمی ولرزش دست وپاکوچک وناقص ماندن ماهیچه هاواعضای حیاتی بدن وبی اختیاری در ریزش ادرارومنی و...علاوه برصدمات جسمی صدمات روانی رانیزدرپی داردمثل نا امیدی افسردگی پوچی وخودکشی بی حوصلگی بی انگیزگی تنبلی و...
کانال دیو استمنی درمان خودارضایی و انحرافات:
Tlgrm.me/DIVeEstemna
علت خودکشی های فراوان هم افسردگی است که توضیح میدهیم... افسردگی درسته که عامل خودکشیه ولی افسردگی انواع مختلفی داردکه یکیش افسردگی جنسی هست.وخودافسردگی ازعوامل گوناگونی ناشی میشه.وقتی زیاد #ارضا بشی و روحت زیاده خواه بشه در اثر( فقر جهانبینی و القاءات محیط )به جنون_جنسی میافتی. جسمت کم میاره چون خالی میشه و دیگه احساس نیاز جسمی نداری ولی روحت میخواد چون نفست گرسنس به ناچاروقتی از نظر جسمی اشبا میشی به دنبال راه دیگه و جدیدی برای ارضا شدن میگردی و به انحرافات دیگه مثل لواط ولزب وسکس کثیف وسکس با حیوانات و...دچارمیشی و واین روشهاهم زمانی جذابیتش روازدست خواهددادوبازدنبال روش دیگری خواهی گشت وچون انسان راه دیگری برای لذت پیدانمیکندبه علت معجزه محدودیت جسم انسان ناچاراسراغ مفعول شدن میره ودرمدت کمی دچار سرخوردگی وبعد ناامیدی وبعد افسردگی وپوچی می گردد و بعد افسردگی و پوچی منجر به خود کشی می شود.برای در مان مسائل روحی و جهانبینی(ناامیدی و ترس و منیت و دیگرحسهای منفی)باید در کلاسهای جهانبینی کاربردی شرکت کرد که من تو تلگرام تدریس جهانبینی کاربردی میکنم: 👇🎓🤓👇 Tlgrm.me/Takhtesiah33
حتما شرکت کنید تمامش رو توضیح دادم.و برای درمان بیماریهای جنسی وانحرافات هم،علاوه بر شرکت درکانال تخته سیاه33 بایددرکانال دیگر تلگرامی مجموعه شرکت کنید:
Tlgrm.me/DIVeEstemna 
توجه:👇 (کانال تخصصی درمان همجنسگرایی خانمهاوآقایان):👇
Tlgrm.me/NOgey)
توجه:
لینک ورودبه مجموعه آموزشی اربابان زمان روگذاشتم(تو بیو)بروتومجموعه اربابان زمان عضوشووکلاس موردنیازت راانتخاب کن:
پیج:
@OstadAli61
09197148858
#برده#ارباب#میسترس#اسلیو
#mistress 
#mistressslave #slave#footjob
#ارباب_و_برده
#پاخوری
#برده
#ارباب
#فتیش
#فوت_فتیش
#میستر
0 8 4 weeks ago
کپشن ملاحظه گردد👇
ببخشیداگرتصاوير مناسب نيست
علاوه برعوارض روحی وروانی متعددو فراوان ارضاشدن بیش ازاندازه وظرفیت جسم درخودجسم نیزآسیبهایی رابه همراه می آوردازقبیل:
سکته های قلبی ومغزی
کاهش_طول_عمر تا30سال.تیکهای فراوان دراعصاب و روان.بیماریهای اعصاب وروان زود انزالی.تخریب درقسمت بیوشیمی ولرزش دست وپاکوچک وناقص ماندن ماهیچه هاواعضای حیاتی بدن وبی اختیاری در ریزش ادرارومنی و...علاوه برصدمات جسمی صدمات روانی رانیزدرپی داردمثل نا امیدی افسردگی پوچی وخودکشی بی حوصلگی بی انگیزگی تنبلی و...
کانال دیو استمنی درمان خودارضایی و انحرافات:
tlgrm.me/diveestemna
علت خودکشی های فراوان هم افسردگی است که توضیح میدهیم... افسردگی درسته که عامل خودکشیه ولی افسردگی انواع مختلفی داردکه یکیش افسردگی جنسی هست.وخودافسردگی ازعوامل گوناگونی ناشی میشه.وقتی زیاد #ارضا بشی و روحت زیاده خواه بشه در اثر( فقر جهانبینی و القاءات محیط )به جنون_جنسی میافتی. جسمت کم میاره چون خالی میشه و دیگه احساس نیاز جسمی نداری ولی روحت میخواد چون نفست گرسنس به ناچاروقتی از نظر جسمی اشبا میشی به دنبال راه دیگه و جدیدی برای ارضا شدن میگردی و به انحرافات دیگه مثل لواط ولزب وسکس کثیف وسکس با حیوانات و...دچارمیشی و واین روشهاهم زمانی جذابیتش روازدست خواهددادوبازدنبال روش دیگری خواهی گشت وچون انسان راه دیگری برای لذت پیدانمیکندبه علت معجزه محدودیت جسم انسان ناچاراسراغ مفعول شدن میره ودرمدت کمی دچار سرخوردگی وبعد ناامیدی وبعد افسردگی وپوچی می گردد و بعد افسردگی و پوچی منجر به خود کشی می شود.برای در مان مسائل روحی و جهانبینی(ناامیدی و ترس و منیت و دیگرحسهای منفی)باید در کلاسهای جهانبینی کاربردی شرکت کرد که من تو تلگرام تدریس جهانبینی کاربردی میکنم: 👇🎓🤓👇 tlgrm.me/takhtesiah33
حتما شرکت کنید تمامش رو توضیح دادم.و برای درمان بیماریهای جنسی وانحرافات هم،علاوه بر شرکت درکانال تخته سیاه33 بایددرکانال دیگر تلگرامی مجموعه شرکت کنید:
tlgrm.me/diveestemna
توجه:👇 (کانال تخصصی درمان همجنسگرایی خانمهاوآقایان):👇
tlgrm.me/nogey)
توجه:
لینک ورودبه مجموعه آموزشی اربابان زمان روگذاشتم(تو بیو)بروتومجموعه اربابان زمان عضوشووکلاس موردنیازت راانتخاب کن:
پیج:
@ostadali61
09197148858
#برده#ارباب#میسترس#اسلیو #mistress
#mistressslave #slave#footjob #ارباب_و_برده #پاخوری #برده #ارباب #فتیش #فوت_فتیش #میستر

@sahar__germany

sahar__germany
.
ای عقل برو که عاقل اینجا نیست
گر موی شوی موی ترا گنجانیست
روز آمد و روز هر چراغی که فروخت
در شعلهٔ آفتاب جز رسوا نیست

مولانا
.
. .
..
.
.
.
.
#مولانا#سعدی#حافظ#دورهمی#عشق#پیروزی#سکس#فلک#مهران_مدیری#استقال#برده#میستر#ارباب#برده#اسلیو#ماشین#رقص#ترکی#دختر#
9 189 last month
.
ای عقل برو که عاقل اینجا نیست
گر موی شوی موی ترا گنجانیست
روز آمد و روز هر چراغی که فروخت
در شعلهٔ آفتاب جز رسوا نیست

مولانا
.
. .
..
.
.
.
.
#مولانا#سعدی#حافظ#دورهمی#عشق#پیروزی#سکس#فلک#مهران_مدیری#استقال#برده#میستر#ارباب#برده#اسلیو#ماشین#رقص#ترکی#دختر#

@pedare_mehrabon

pedare_mehrabon
درک بهتر از ترک و ادراک بهتر از ایهام

#بی_دی_اس_ام #لیتل_ساب #لیتل_گرل #لیتلگرل #ماده_سگ #مامی #ددی #اسلیو #میستر #مستر #میسترس #برده #ارباب #دختر #تهران #اصفهان #سکس #فیتیش #دامینیت #مازوخیسم #سادیسم

سکوت گاه بهتر از گفتنی هاس 
درک مطلب بهتر از ایهام حرفاس
به پارتنر و رول های هم دیگر احترام بگذاریم
دام بودن دلیل بر بیشخصیت بودن و ارباب بودن دلیل بر با شخصیتی نیس
این افراد هستن ک شخصیت رو ب پارتنر میدن
#احترام #ادب #رابطه
21 63 September 2018
درک بهتر از ترک و ادراک بهتر از ایهام

#بی_دی_اس_ام #لیتل_ساب #لیتل_گرل #لیتلگرل #ماده_سگ #مامی #ددی #اسلیو #میستر #مستر #میسترس #برده #ارباب #دختر #تهران #اصفهان #سکس #فیتیش #دامینیت #مازوخیسم #سادیسم
سکوت گاه بهتر از گفتنی هاس
درک مطلب بهتر از ایهام حرفاس
به پارتنر و رول های هم دیگر احترام بگذاریم
دام بودن دلیل بر بیشخصیت بودن و ارباب بودن دلیل بر با شخصیتی نیس
این افراد هستن ک شخصیت رو ب پارتنر میدن
#احترام #ادب #رابطه

@kianoosh_3281

kianoosh_3281
#کته کبابی کیانوش#کوبیده گوسفندی#جوجه_كباب #شیشلیک😋😋 #کته کباب بازا#رستورانبازها #کجابریم_چی_بخوریم😖😩😲 #میستر#تیستر# شکموها#شکم#گیلان_خوشمزه #گیلان امام زاده هاشم#منتظر_همه_شما_خوبان_عزیز_هستم #دوستتون دارم فراوان#
14 266 June 2018
#کته کبابی کیانوش#کوبیده گوسفندی#جوجه_كباب #شیشلیک😋😋 #کته کباب بازا#رستورانبازها #کجابریم_چی_بخوریم😖😩😲 #میستر#تیستر# شکموها#شکم#گیلان_خوشمزه #گیلان امام زاده هاشم#منتظر_همه_شما_خوبان_عزیز_هستم #دوستتون دارم فراوان#

@dastakdaftar

dastakdaftar
. ..
پس رستگاری یعنی این:
وقتی که از زیبایی چیزهای خلق شده شگفت‌زده می‌شویم و خالق زیبای آنها را ستایش می‌کنیم
(#میستر _اکهارت)

دفتر دست ساز 
کاغذ نخودی ۱۰۵گرمی، ۶۰برگ
.
.  photogerapher &movie maker :@chum_studio ▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
#دستک#دفتر #دستساز#کاغذ#صحافی
#دوخت#کاپتیک#کاغذ#نخودی
#دست_ساز#ساخت_ایران#هدايا#هدیه #کادو#همدلان#طراحی#ایرانی
#طرح_ایرانی#نقاشی#هدف_گذاری#نوشتن
#شادی#شگفت_زده#زیبا

#notebook#dastak#gift#bookbinding #coptic#handmade
2 83 June 2018
. ..
پس رستگاری یعنی این:
وقتی که از زیبایی چیزهای خلق شده شگفت‌زده می‌شویم و خالق زیبای آنها را ستایش می‌کنیم
(#میستر _اکهارت)

دفتر دست ساز
کاغذ نخودی ۱۰۵گرمی، ۶۰برگ
.
. photogerapher &movie maker :@chum_studio ▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
#دستک#دفتر #دستساز#کاغذ#صحافی #دوخت#کاپتیک#کاغذ#نخودی #دست_ساز#ساخت_ایران#هدايا#هدیه #کادو#همدلان#طراحی#ایرانی #طرح_ایرانی#نقاشی#هدف_گذاری#نوشتن #شادی#شگفت_زده#زیبا
#notebook#dastak#gift#bookbinding #coptic#handmade

@mr_salman97

mr_salman97
آدمهــــــا مثل سایـــــــه اند ...
ازشون فرار کنــے دنبالت میدوند
دنبالشان که  بدویی فرار میکنن

#میستر #سلمان 👑💗 #mr_salman97 👑💚
10 1,427 May 2018
آدمهــــــا مثل سایـــــــه اند ...
ازشون فرار کنــے دنبالت میدوند
دنبالشان که بدویی فرار میکنن

#میستر #سلمان 👑💗 #mr_salman97 👑💚

@palakabab

palakabab
‏به طرف می‌گه چه غذایی دوست دارید؟ می‌گه همه غذاها خوشمزه هستند.انگار مثلا می‌گفت 
پلاکباب فرداش تمام کتلت‌ها می‌ریختن جلو صداسیما تظاهرات.
😅😅
#palakabab 
#کباب #کته_کباب #پلاکباب #پامادورخورش #گیلانیها #گشنمه #رشت #گیلان #ماسال #شیکموها #شام #شکم_سلام #میستر
7 223 February 2018
‏به طرف می‌گه چه غذایی دوست دارید؟ می‌گه همه غذاها خوشمزه هستند.انگار مثلا می‌گفت
پلاکباب فرداش تمام کتلت‌ها می‌ریختن جلو صداسیما تظاهرات.
😅😅
#palakabab
#کباب #کته_کباب #پلاکباب #پامادورخورش #گیلانیها #گشنمه #رشت #گیلان #ماسال #شیکموها #شام #شکم_سلام #میستر

@mahtab_maah

mahtab_maah
دلی💗
#میستر لبخند
#alireza.talischi
3 33 January 2018
دلی💗
#میستر لبخند
#alireza.talischi