Loading...

@jk.kpopstoremy

jk.kpopstoremy
🌼PREORDER🌼
.
WANNA ONE - POWER OF DESTINY (KIHNO)
.
Release Date : November 20
.
PACKAGE:
• Kihno Set
• 12 Photocards
• Golden Ticket
.
RM120 WM RM125 EM
.
Notes:
🔅Free postage
🔅Free gifts will be given with every purchase
.
🔅ETA: 2-4 weeks after release date
🔅Import straight from Korea
🔅All sales will be reflected to Hanteo, Gaon and Music Bank charts.
.

Dm to order 🤗
#jkstorewannaone #jkstorealbum #jkstorekihno #wannaone #wannaonemalaysia #wannaonekihno #wannaonepowerofdestiny #wannable #kpop #kpopalbum #kpopalbummurah #kpopalbummalaysia #kpopshopmurah #kpopshopmalaysia #albumkpop #albumkpopmurah #wannaonealbum
0 1 just now
🌼preorder🌼
.
wanna one - power of destiny (kihno)
.
release date : november 20
.
package:
• kihno set
• 12 photocards
• golden ticket
.
rm120 wm rm125 em
.
notes:
🔅free postage
🔅free gifts will be given with every purchase
.
🔅eta: 2-4 weeks after release date
🔅import straight from korea
🔅all sales will be reflected to hanteo, gaon and music bank charts.
.

dm to order 🤗
#jkstorewannaone #jkstorealbum #jkstorekihno #wannaone #wannaonemalaysia #wannaonekihno #wannaonepowerofdestiny #wannable #kpop #kpopalbum #kpopalbummurah #kpopalbummalaysia #kpopshopmurah #kpopshopmalaysia #albumkpop #albumkpopmurah #wannaonealbum

@ksevenmerch

ksevenmerch
Unsealed🐥
Twice - Yes or Yes Album Only
〰
CD :
☁Mina✔✔
☁Dahyun✔
〰
〰
Silahkan pilih CD melalui DM, jika tidak pilih akan dikirim random^^
〰
Available on shopee✔
〰
Ask/Order👇
Line : @kef1606f
Shopee : Ksevenmerch
〰
#albumkpop #albumunsealed #albumkpopunsealed #albumyesoryes #yesoryesunsealed #albumyesoryesunsealed #unsealed #unsealedalbum
🌸🌸🌸
0 2 43 minutes ago
Unsealed🐥
twice - yes or yes album only

cd :
☁mina✔✔
☁dahyun✔


silahkan pilih cd melalui dm, jika tidak pilih akan dikirim random^^

available on shopee✔

ask/order👇
line : @kef1606f
shopee : ksevenmerch

#albumkpop #albumunsealed #albumkpopunsealed #albumyesoryes #yesoryesunsealed #albumyesoryesunsealed #unsealed #unsealedalbum 🌸🌸🌸

@ksevenmerch

ksevenmerch
Unsealed🐥
Twice - Yes or Yes Yes or Yes Card Only
〰
☁Sana Jihyo Mina
☁Dahyun Chaeyoung Tzuyu
〰
Available on shopee✔
〰
Ask/Order👇
Line : @kef1606f
Shopee : Ksevenmerch
〰
#albumkpop #albumunsealed #albumkpopunsealed #albumyesoryes #yesoryesunsealed #albumyesoryesunsealed #unsealed #unsealedalbum
🌸🌸🌸
0 2 48 minutes ago
Unsealed🐥
twice - yes or yes yes or yes card only

☁sana jihyo mina
☁dahyun chaeyoung tzuyu

available on shopee✔

ask/order👇
line : @kef1606f
shopee : ksevenmerch

#albumkpop #albumunsealed #albumkpopunsealed #albumyesoryes #yesoryesunsealed #albumyesoryesunsealed #unsealed #unsealedalbum 🌸🌸🌸

@kshop88_id

kshop88_id
OPEN PRE ORDER
NCT 127 - REPACKAGE ALBUM VOL.1 (REGULATE)
Detail : CD, photobook, random photocard 1 of 10, poster (600g)
RELEASE : 27 NOV 2018
Price:
🔹DP : 170.000
🔹LUNAS: 320.000
Close po : 22 nov 2018
Pelunasan : 26 nov 2018 (untuk yg dp)

FORM ORDER - [REPACKAGE ALBUM NCT 127 REGULATE]
Nama :
Alamat :
No. Hp :
Jumlah :

#albumnct #nctalbum #nct127 #repackagealbumnct127 #albumkpop #albummurah #albumkorea #poalbumnct127
0 15 53 minutes ago
Open pre order
nct 127 - repackage album vol.1 (regulate)
detail : cd, photobook, random photocard 1 of 10, poster (600g)
release : 27 nov 2018
price:
🔹dp : 170.000
🔹lunas: 320.000
close po : 22 nov 2018
pelunasan : 26 nov 2018 (untuk yg dp)

form order - [repackage album nct 127 regulate]
nama :
alamat :
no. hp :
jumlah :

#albumnct #nctalbum #nct127 #repackagealbumnct127 #albumkpop #albummurah #albumkorea #poalbumnct127

@ksevenmerch

ksevenmerch
Unsealed🐥
Twice - Yes or Yes PO Benefit Only
IDR 50.000
〰
Available on shopee✔
〰
Ask/Order👇
Line : @kef1606f
Shopee : Ksevenmerch
〰
#albumkpop #albumunsealed #albumkpopunsealed #albumyesoryes #yesoryesunsealed #albumyesoryesunsealed #unsealed #unsealedalbum
🌸🌸🌸
0 2 53 minutes ago
Unsealed🐥
twice - yes or yes po benefit only
idr 50.000

available on shopee✔

ask/order👇
line : @kef1606f
shopee : ksevenmerch

#albumkpop #albumunsealed #albumkpopunsealed #albumyesoryes #yesoryesunsealed #albumyesoryesunsealed #unsealed #unsealedalbum 🌸🌸🌸

@orscha_shop

orscha_shop
UPCOMING STOCK
Sleeve 2 pocket Ultrapro
Seukuran Postcard pada umumnya
Harga 8rb/sleeve
Shopee : Putri2434 
#kpop #album #albumkpop #kpopalbum #photocard #kpopphotocard #photocardkpop #jualalbum #btsphotocard #wannaonephotocard #wannaonealbum #ikonalbum #seventeenalbum #seventeenphotocard #jualkpop
0 14 1 hour ago
Upcoming stock
sleeve 2 pocket ultrapro
seukuran postcard pada umumnya
harga 8rb/sleeve
shopee : putri2434
#kpop #album #albumkpop #kpopalbum #photocard #kpopphotocard #photocardkpop #jualalbum #btsphotocard #wannaonephotocard #wannaonealbum #ikonalbum #seventeenalbum #seventeenphotocard #jualkpop

@moonchild.polaroid_

moonchild.polaroid_
ᴘʀɪᴄᴇʟɪsᴛ ᴘᴏʟᴀʀᴏɪᴅ:
ᴜɴᴛᴜᴋ ᴜᴋᴜʀᴀɴ 4ʀ
27 ʟᴇᴍʙᴀʀ: 35ᴋ 
18 ʟᴇᴍʙᴀʀ: 25ᴋ
9 ʟᴇᴍʙᴀʀ: 15ᴋ
.
🍭ʀᴇsᴇʟʟᴇʀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴜᴀʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴀʀɢᴀ ᴛᴇʀᴍᴜʀᴀʜ!
🍭ᴜᴋᴜʀᴀɴ 4ʀ
🍭ʙᴀʜᴀɴ ᴛᴇʀʙᴜᴀᴛ ᴅᴀʀɪ ᴋᴇʀᴛᴀs ʙᴇʀᴋᴜᴀʟɪᴛᴀs, ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴜᴅᴀʜ ᴋᴏᴛᴏʀ ᴀᴛᴀᴜ sᴏʙᴇᴋ, ᴊᴜɢᴀ ᴀɴᴛɪ ᴀɪʀ.
🍭ʟᴀᴍᴀ ᴘᴇɴɢᴇʀᴊᴀᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ʜᴀʀɪ
.
ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇᴍᴇsᴀɴᴀɴ sᴇɢᴇʀᴀ ʜᴜʙᴜɴɢɪ ɴᴏᴍᴏʀ ᴡʜᴀᴛsᴀᴘᴘ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴛᴇʀᴛᴇʀᴀ ᴅɪ ʙɪᴏ
1 8 1 hour ago
ᴘʀɪᴄᴇʟɪsᴛ ᴘᴏʟᴀʀᴏɪᴅ:
ᴜɴᴛᴜᴋ ᴜᴋᴜʀᴀɴ 4ʀ
27 ʟᴇᴍʙᴀʀ: 35ᴋ
18 ʟᴇᴍʙᴀʀ: 25ᴋ
9 ʟᴇᴍʙᴀʀ: 15ᴋ
.
🍭ʀᴇsᴇʟʟᴇʀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴜᴀʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴀʀɢᴀ ᴛᴇʀᴍᴜʀᴀʜ!
🍭ᴜᴋᴜʀᴀɴ 4ʀ
🍭ʙᴀʜᴀɴ ᴛᴇʀʙᴜᴀᴛ ᴅᴀʀɪ ᴋᴇʀᴛᴀs ʙᴇʀᴋᴜᴀʟɪᴛᴀs, ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴜᴅᴀʜ ᴋᴏᴛᴏʀ ᴀᴛᴀᴜ sᴏʙᴇᴋ, ᴊᴜɢᴀ ᴀɴᴛɪ ᴀɪʀ.
🍭ʟᴀᴍᴀ ᴘᴇɴɢᴇʀᴊᴀᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ʜᴀʀɪ
.
ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇᴍᴇsᴀɴᴀɴ sᴇɢᴇʀᴀ ʜᴜʙᴜɴɢɪ ɴᴏᴍᴏʀ ᴡʜᴀᴛsᴀᴘᴘ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴛᴇʀᴛᴇʀᴀ ᴅɪ ʙɪᴏ

@misshwang.id

misshwang.id
[PRE ORDER]
GOT7 Present You And Me Edition [3rd Album Repackage]
➖
Harga Perkiraan : Rp. 325.000,-/pcs (est. 600gr)
Harga SET : Rp. 965.000,-/set (3 versi)
➖
Jika Berat Naik = Harga Naik
Jika Berat Turun = Harga Turun
➖
VERSI : 3 types of cover (RANDOM / Tidak bisa pilih versi)
➖
Detail :
Ver : Ver1 / Ver2 / Ver3
- Photobook : 72p
- Lyrics Booklet : 20p (Random 1p out of 8p)
- 2CD
- Photocard : Random 3p out of 70p ➖
*Pre-order benefit :
- Poster : Random 1p out of 4p (For the First press only)
- Calendar + Sticker : 1set ➖
* Bonus Tambahan Miss Hwang : 7 pcs GOT7 polaroid
➖
TUTUP PO : 28 November
Tanggal Rilis : 4 Desember
*Estimasi Kedatangan : 2-3 Minggu Setelah Tanggal Rilis Album*
➖
CARA ORDER : 
1. WEB : www.misshwang.co.id (ADA PROMO CASHBACK)
2. LINE : @sdb5445g (pakai @)
3. Tokped : www.tokopedia.com/misshwangid
4. WA : No. WA Lihat di Home
➖
Menerima Reseller dan Dropship
➖
Jika Ada Pertanyaan silahkan DM

#GOT7 #got7albumrepackage #got7presentyouandme #got7newalbum #preorder #jualalbumkpop #preordergot7 #albumkpop
0 92 1 hour ago
[pre order]
got7 present you and me edition [3rd album repackage]

harga perkiraan : rp. 325.000,-/pcs (est. 600gr)
harga set : rp. 965.000,-/set (3 versi)

jika berat naik = harga naik
jika berat turun = harga turun

versi : 3 types of cover (random / tidak bisa pilih versi)

detail :
ver : ver1 / ver2 / ver3
- photobook : 72p
- lyrics booklet : 20p (random 1p out of 8p)
- 2cd
- photocard : random 3p out of 70p ➖
*pre-order benefit :
- poster : random 1p out of 4p (for the first press only)
- calendar + sticker : 1set ➖
* bonus tambahan miss hwang : 7 pcs got7 polaroid

tutup po : 28 november
tanggal rilis : 4 desember
*estimasi kedatangan : 2-3 minggu setelah tanggal rilis album*

cara order : 
1. web : www.misshwang.co.id (ada promo cashback)
2. line : @ sdb5445g (pakai @ )
3. tokped : www.tokopedia.com/misshwangid
4. wa : no. wa lihat di home

menerima reseller dan dropship

jika ada pertanyaan silahkan dm

#got7 #got7albumrepackage #got7presentyouandme #got7newalbum #preorder #jualalbumkpop #preordergot7 #albumkpop

@idol.store.4u

idol.store.4u
Debut ở vị trí No.23, đây là album có thành tích tốt nhất của EXO trên bảng xếp hạng này sau khi “The War” từng đạt No.87 và “EXODUS” từng đạt No.95
-------------------
Các EXO-L đã sắm tai nghe EXO xinh xắn nghe nhạc các anh nhà chưa ạ 🎧🎧🎧
Tai nghe EXO xinh xắn đáng yêu giá chỉ #120k thôi ạ. Có đủ màu fullbox như hình.
📲 0932689255/0909904126 (zalo/mess) hoặc direct trực tiếp để được tư vấn và đặt hàng 🚚 Ship toàn quốc
Xem thêm các sản phẩm KPOP tại @idol.store.4u 💁🏻‍♀️ #exo #exol #exovn #exofanvn #exovnfanpage #phụkiệnexo #phukienkpop #phụkiệnkpop #taingheexo #exofandom #albumexo #kpop #kpopvn #ilovekpop #exofanvietnam #exocomeback #exobillboard #albumkpop #exogoods #exofansitegoods
0 3 2 hours ago
Debut ở vị trí no.23, đây là album có thành tích tốt nhất của exo trên bảng xếp hạng này sau khi “the war” từng đạt no.87 và “exodus” từng đạt no.95
-------------------
các exo-l đã sắm tai nghe exo xinh xắn nghe nhạc các anh nhà chưa ạ 🎧🎧🎧
tai nghe exo xinh xắn đáng yêu giá chỉ #120k thôi ạ. có đủ màu fullbox như hình.
📲 0932689255/0909904126 (zalo/mess) hoặc direct trực tiếp để được tư vấn và đặt hàng 🚚 ship toàn quốc
xem thêm các sản phẩm kpop tại @idol.store.4u 💁🏻‍♀️ #exo #exol #exovn #exofanvn #exovnfanpage #phụkiệnexo #phukienkpop #phụkiệnkpop #taingheexo #exofandom #albumexo #kpop #kpopvn #ilovekpop #exofanvietnam #exocomeback #exobillboard #albumkpop #exogoods #exofansitegoods

@yr.gypsy

yr.gypsy
[PREORDER]
#YRKPOPClothes
Tiffany Duplicate Hoodie

Color: Black/White/Grey/Red
Measurements (cm):
S - Shoulder 40/ Sleeve 57/ Length 60/ Chest 94
M - Shoulder 43/ Sleeve 59/ Length 63/ Chest 98
L - Shoulder 46/ Sleeve 61/ Length 66/ Chest 106
XL - Shoulder 49/ Sleeve 63/ Length 69/ Chest 108
XXL - Shoulder 52/ Sleeve 65/ Length 72/ Chest 114
XXXL - Shoulder 56/ Sleeve 67/ Length 74/ Chest 118

Price:
RM65

Postage:
RM7 EM, RM12 WM
📦ETA: 2-4 weeks after batch closed
💟free gift will be given for all purchases
#yrsnsd

#kpop #kpopstoremalaysia #kpopshopmalaysia #dropshipneeded #dropship #exo #wannaone #monstax #straykids #ikon #wannable #nctzen #bts #blackpink #nct #redvelvet #got7 #kpopmerch #sayajual #sayajualkpop #twice #preorderkpop #kpopalbum #kpopgiveawaymalaysia #albumkpop #smtown #kpopcollection
0 10 2 hours ago
[preorder]
#yrkpopclothes tiffany duplicate hoodie

color: black/white/grey/red
measurements (cm):
s - shoulder 40/ sleeve 57/ length 60/ chest 94
m - shoulder 43/ sleeve 59/ length 63/ chest 98
l - shoulder 46/ sleeve 61/ length 66/ chest 106
xl - shoulder 49/ sleeve 63/ length 69/ chest 108
xxl - shoulder 52/ sleeve 65/ length 72/ chest 114
xxxl - shoulder 56/ sleeve 67/ length 74/ chest 118

price:
rm65

postage:
rm7 em, rm12 wm
📦eta: 2-4 weeks after batch closed
💟free gift will be given for all purchases
#yrsnsd
#kpop #kpopstoremalaysia #kpopshopmalaysia #dropshipneeded #dropship #exo #wannaone #monstax #straykids #ikon #wannable #nctzen #bts #blackpink #nct #redvelvet #got7 #kpopmerch #sayajual #sayajualkpop #twice #preorderkpop #kpopalbum #kpopgiveawaymalaysia #albumkpop #smtown #kpopcollection

@indis_kstuff

indis_kstuff
❌OPEN PRE-ORDER❌
GOT7 - <PRESENT: YOU> & ME EDITION
IDR 340.000/pcs
.
Est 600g
(Berat naik harga naik, berat turun harga turun)
Estimasi arrived -+2-4 minggu dari tgl rilis.
.
Pembayaran : Full Payment /Dp 100.000 per buah
Pelunasan Maksimal H+2 dari tgl rilis album
.
Versi : ️Ver 1/Ver2/Ver3
.
Detail : 
2 CD
Photobook (76 pages)
Lyric Booklet (20 pages)
Photocard (random 3pcs from 70 types)
Got7 Calendar + Deco Sticker (limited 1st press)
Poster (random 1 pc from 4 types, limited 1st press)
.
PO 1 s/d tgl 19 November 2018
PO 2 s/d tgl 29 November 2018
Rilis tgl 04 Desember 2018
.
#indis_kstuff #indis_kstuffpreorder #indis_kstuffalbum #indis_kstuffgot7 #got7 #presentyou #jackson #jb #Yungyeom #Bambam #Mark #Jinyoung #Youngjae #albumkpop #kpopstuff #albumgot7 #album
0 4 2 hours ago
❌open pre-order❌
got7 - <present: you> & me edition
idr 340.000/pcs
.
est 600g
(berat naik harga naik, berat turun harga turun)
estimasi arrived -+2-4 minggu dari tgl rilis.
.
pembayaran : full payment /dp 100.000 per buah
pelunasan maksimal h+2 dari tgl rilis album
.
versi : ️ver 1/ver2/ver3
.
detail :
2 cd
photobook (76 pages)
lyric booklet (20 pages)
photocard (random 3pcs from 70 types)
got7 calendar + deco sticker (limited 1st press)
poster (random 1 pc from 4 types, limited 1st press)
.
po 1 s/d tgl 19 november 2018
po 2 s/d tgl 29 november 2018
rilis tgl 04 desember 2018
.
#indis_kstuff #indis_kstuffpreorder #indis_kstuffalbum #indis_kstuffgot7 #got7 #presentyou #jackson #jb #yungyeom #bambam #mark #jinyoung #youngjae #albumkpop #kpopstuff #albumgot7 #album

@jjeonda_shop

jjeonda_shop
[READY STOCK]
BTS - Answer
.
Versi : S, E, L (F tidak ada)
.
Harga : IDR 310.000
.
Detail : 2cd, 116p photobook, 20p minibook, 1 random photocard of 28 types, 1 sticker
.
First press gift : 1 random poster of 4 types (selama persediaan poster masih ada)
.
Order/ tanya2: line @amc3559q (use @) .
We are new but trusted 😊
Happy shopping 💕

#bts #albumbts #armyindonesia #loveyourself #albumkpop
#albumkpopreadystock
#jualalbumkpop #trustedseller #jjeonda_shop
2 6 2 hours ago
[ready stock]
bts - answer
.
versi : s, e, l (f tidak ada)
.
harga : idr 310.000
.
detail : 2cd, 116p photobook, 20p minibook, 1 random photocard of 28 types, 1 sticker
.
first press gift : 1 random poster of 4 types (selama persediaan poster masih ada)
.
order/ tanya2: line @ amc3559q (use @ ) .
we are new but trusted 😊
happy shopping 💕

#bts #albumbts #armyindonesia #loveyourself #albumkpop #albumkpopreadystock #jualalbumkpop #trustedseller #jjeonda_shop

@swagieshop1004

swagieshop1004
This is Us Album
No Bookmark only
Fullset+Poster
.
.
You can check at my shopee
.
.
#Btobalbum #albumbtob #kpopalbum #albumkpop #Btob #btobinjakarta #btobinjkt
0 3 2 hours ago
This is us album
no bookmark only
fullset+poster
.
.
you can check at my shopee
.
.
#btobalbum #albumbtob #kpopalbum #albumkpop #btob #btobinjakarta #btobinjkt

@xevierhyun.id

xevierhyun.id
READY STOCK
Seventeen - Teen Age Album (+poster)

IDR 290,000

Detail : CD, Photobook, 1 random photocard, 1 random dekstop stand, 1 folding poster, 1 name sticker, 1 grup poster

Order :
Line👉 @opg6656g (pakai @)
WA👉 0895341133801
Shopee👉 @XevierHyun.Id

#seventeen #seventeenalbum #albumseventeen #teenage #teenagealbum #albumteenage #kpopalbum #albumkpop #kpopalbum
1 8 2 hours ago
Ready stock
seventeen - teen age album (+poster)

idr 290,000

detail : cd, photobook, 1 random photocard, 1 random dekstop stand, 1 folding poster, 1 name sticker, 1 grup poster

order :
line👉 @ opg6656g (pakai @ )
wa👉 0895341133801
shopee👉 @ xevierhyun.id

#seventeen #seventeenalbum #albumseventeen #teenage #teenagealbum #albumteenage #kpopalbum #albumkpop #kpopalbum

@xevierhyun.id

xevierhyun.id
READY STOCK
BTS - HYYH Pt.01 Album [White]

IDR 265,000

Detail : CD, 120p Photobook, 1p random PhotoCard

Order :
Line👉 @opg6656g (pakai @)
WA👉 0895341133801
Shopee👉 @XevierHyun.Id

#bts #bangtanboys #btsalbum #albumbts #btshyyhpt1 #hyyhpt1 #kpopalbum #albumkpop #kpopindonesia
0 5 3 hours ago
Ready stock
bts - hyyh pt.01 album [white]

idr 265,000

detail : cd, 120p photobook, 1p random photocard

order :
line👉 @ opg6656g (pakai @ )
wa👉 0895341133801
shopee👉 @ xevierhyun.id

#bts #bangtanboys #btsalbum #albumbts #btshyyhpt1 #hyyhpt1 #kpopalbum #albumkpop #kpopindonesia