Portofino, Italy

________
Bizi takip etmeyi unutmayın / follow us >>>
@archeo.travel & @ancient.travel 
_____
Contact us: @basileons
39 5,056 21 hours ago
Portofino, italy

________
bizi takip etmeyi unutmayın / follow us >>>
@archeo.travel & @ancient.travel
_____
contact us: @basileons
Amyntas Kaya Mezarı MÖ. 4.yüzyıl. Yukarıya 199 düzgün basamakla çıkılır.
Fethiye - Muğla
Türkiye
_________
Amyntas Rock Tomb BC. 4th century. You can go up with 199 regular digits. Fethiye - Mugla-Turkey

________
Bizi takip etmeyi unutmayın / follow us >>> @archeo.travel & @ancient.travel 
______
Contact us: @basileons
36 7,552 Yesterday
Amyntas kaya mezarı mö. 4.yüzyıl. yukarıya 199 düzgün basamakla çıkılır.
fethiye - muğla
türkiye
_________
amyntas rock tomb bc. 4th century. you can go up with 199 regular digits. fethiye - mugla-turkey

________
bizi takip etmeyi unutmayın / follow us >>> @archeo.travel & @ancient.travel
______
contact us: @basileons
Slovenya’nın başkentl Ljubljana’ya 1 saat uzaktaki Bled, güzelliği ile büyüleyen bir adres. Ülkenin adeta turizm yıldızı.
❄️❄️
Buzulların erimesiyle oluşan göl, muhteşem kelimesini sonuna dek hakediyor. Sadece göl değil, onunla bütünleşen ada ve üzerindeki tarihi kalenin kombinasyonu da romantik bir güzelliğe sahip.
______

1 hour away from Slovenia's capital city Ljubljana, Bled is an address that fascinates with its beauty. It is the tourism star of the country.
❄️❄️
The lake, formed by the melting of glaciers, deserves its magnificent word to the fullest. Not only the lake, but the island that integrates with it and the combination of the historical castle on it have a romantic beauty.
______
📸 Photo by: @cumacevikphoto 
__________
Bizi takip edin/ follow us:

@archeo.travel & @ancient.travel . .
_____
Contact us: @basileons
40 5,441 Yesterday
Slovenya’nın başkentl ljubljana’ya 1 saat uzaktaki bled, güzelliği ile büyüleyen bir adres. ülkenin adeta turizm yıldızı.
❄️❄️
buzulların erimesiyle oluşan göl, muhteşem kelimesini sonuna dek hakediyor. sadece göl değil, onunla bütünleşen ada ve üzerindeki tarihi kalenin kombinasyonu da romantik bir güzelliğe sahip.
______

1 hour away from slovenia's capital city ljubljana, bled is an address that fascinates with its beauty. it is the tourism star of the country.
❄️❄️
the lake, formed by the melting of glaciers, deserves its magnificent word to the fullest. not only the lake, but the island that integrates with it and the combination of the historical castle on it have a romantic beauty.
______
📸 photo by: @cumacevikphoto
__________
bizi takip edin/ follow us:

@archeo.travel & @ancient.travel . .
_____
contact us: @basileons
Post 📸 by: @antiktarih 👈 
Trojan horse, huge hollow wooden horse constructed by the Greeks to gain entrance into Troy during the Trojan War. The horse was built by Epeius, a master carpenter and pugilist. The Greeks, pretending to desert the war, sailed to the nearby island of Tenedos, leaving behind Sinon, who persuaded the Trojans that the horse was an offering to Athena (goddess of war) that would make Troy impregnable. Despite the warnings of Laocoön and Cassandra, the horse was taken inside the city gates.
.
.
That night Greek warriors emerged from it and opened the gates to let in the returned Greek army. The story is told at length in Book II of the Aeneid and is touched upon in the Odyssey. The term Trojan horse has come to refer to subversion introduced from the outside. Beginning in the late 20th century, the name “Trojan horse” was applied to deceptively benign computer codes that seem like legitimate applications but are written to damage or disrupt a computer’s programming or to steal personal information.
36 5,514 2 days ago
Post 📸 by: @antiktarih 👈
trojan horse, huge hollow wooden horse constructed by the greeks to gain entrance into troy during the trojan war. the horse was built by epeius, a master carpenter and pugilist. the greeks, pretending to desert the war, sailed to the nearby island of tenedos, leaving behind sinon, who persuaded the trojans that the horse was an offering to athena (goddess of war) that would make troy impregnable. despite the warnings of laocoön and cassandra, the horse was taken inside the city gates.
.
.
that night greek warriors emerged from it and opened the gates to let in the returned greek army. the story is told at length in book ii of the aeneid and is touched upon in the odyssey. the term trojan horse has come to refer to subversion introduced from the outside. beginning in the late 20th century, the name “trojan horse” was applied to deceptively benign computer codes that seem like legitimate applications but are written to damage or disrupt a computer’s programming or to steal personal information.
24 ton ağırlığındaki
Aztek Yaratılış Efsanesi: Aztek Takvim Taşı.
Ulusal Antropoloji Müzesi, Mexico City.
______
24 ton weight
The Legend of Aztec Creation: Move the Aztec Calendar.
National Museum of Anthropology, Mexico City.
___________
Bizi takip etmeyi unutmayın / follow us >>>
@archeo.travel & @ancient.travel 
_____
Contact us: @basileons
29 5,182 Yesterday
24 ton ağırlığındaki
aztek yaratılış efsanesi: aztek takvim taşı.
ulusal antropoloji müzesi, mexico city.
______
24 ton weight
the legend of aztec creation: move the aztec calendar.
national museum of anthropology, mexico city.
___________
bizi takip etmeyi unutmayın / follow us >>>
@archeo.travel & @ancient.travel
_____
contact us: @basileons
Madain Saleh/Suudi Arabistan
___________________________
Nebatean Krallığı dönemine ait arkeolojik sit alanıdır. Kalıntıların çoğunluğu Nabatean Krallığı dönemine (M.S. 1. yüzyıl) tarihlenir. Bu yer, krallığın başkenti olan Petra'nın ardından krallığın en güneydeki ve en büyük yerleşim bölgesini teşkil eder. Lihyanlıların izleri ve Roma işgalinin sırasıyla Nabatean yönetiminden önce ve sonra bulunması da mümkündür. 
2008 yılında UNESCO, Madain Saleh'i miras alanı ilan ederek Suudi Arabistan'ı Dünya Mirası Listesi'ne dahil etti. Eski çağlardan kalma iyi korunmuş kalıntıları, özellikle de süslü cephedeki özellikleriyle Nabatean Krallığının 131 kayalık anıtsal mezarı arasından seçilmiştir.
.
.
Madain Saleh/Saudi Arabia
_____________
Such clean workmanship. It figures cos it is Nabatean & they were excellent at rock cutting & carving. //A majority of the remains date from the Nabatean kingdom (1st century AD). The site constitutes the kingdom's southernmost and largest settlement after Petra, its capital. Traces of Lihyanite and Roman occupation before and after the Nabatean rule, respectively, can also be found.

In 2008 UNESCO proclaimed Madaʼin Saleh as a site of patrimony, becoming Saudi Arabia's first World Heritage Site. It was chosen for its well-preserved remains from late antiquity, especially the 131 rock-cut monumental tombs, with their elaborately ornamented facades, of the Nabatean kingdom.
________
Bizi takip etmeyi unutmayın / follow us >>>
@archeo.travel & @ancient.travel 
_______
Contact us: @basileons 
_______
Photo by: @alaa_oth
67 12,563 3 days ago
Madain saleh/suudi arabistan
___________________________
nebatean krallığı dönemine ait arkeolojik sit alanıdır. kalıntıların çoğunluğu nabatean krallığı dönemine (m.s. 1. yüzyıl) tarihlenir. bu yer, krallığın başkenti olan petra'nın ardından krallığın en güneydeki ve en büyük yerleşim bölgesini teşkil eder. lihyanlıların izleri ve roma işgalinin sırasıyla nabatean yönetiminden önce ve sonra bulunması da mümkündür.
2008 yılında unesco, madain saleh'i miras alanı ilan ederek suudi arabistan'ı dünya mirası listesi'ne dahil etti. eski çağlardan kalma iyi korunmuş kalıntıları, özellikle de süslü cephedeki özellikleriyle nabatean krallığının 131 kayalık anıtsal mezarı arasından seçilmiştir.
.
.
madain saleh/saudi arabia
_____________
such clean workmanship. it figures cos it is nabatean & they were excellent at rock cutting & carving. //a majority of the remains date from the nabatean kingdom (1st century ad). the site constitutes the kingdom's southernmost and largest settlement after petra, its capital. traces of lihyanite and roman occupation before and after the nabatean rule, respectively, can also be found.

in 2008 unesco proclaimed madaʼin saleh as a site of patrimony, becoming saudi arabia's first world heritage site. it was chosen for its well-preserved remains from late antiquity, especially the 131 rock-cut monumental tombs, with their elaborately ornamented facades, of the nabatean kingdom.
________
bizi takip etmeyi unutmayın / follow us >>>
@archeo.travel & @ancient.travel
_______
contact us: @basileons
_______
photo by: @alaa_oth
DEYRULZAFARAN MANASTIRI - 
MARDİN .

Deyrulzafaran Manastırı, Mardin’in 4 kilometre doğusunda, Mardin Ovasına hakim bir noktadadır. Üç kattan oluşan Manastır 5. yüzyıldan başlayarak farklı zamanlarda yapılan eklentilerle bugünkü haline 18. yüzyılda kavuşmuştur.

Manastır, MÖ Güneş Tapınağı, daha sonra da Romalılarca kale olarak kullanılan bir kompleks üzerine inşa edildi. Romalılar bölgeden çekilince Aziz Şleymun bazı azizlerin kemiklerini buraya getirterek kaleyi manastıra çevirdi.

Bu nedenle Manastır, önceleri Mor Şleymun Manastırı olarak biliniyordu. Mardin ve Kefertüth Metropoliti Aziz Hananyo’nun 793 yılından başlayarak büyük bir tadilat yapmasından sonra Manastır onun adıyla, Mor Hananyo Manastırı olarak bilindi. 15. yüzyıldan sonra da Manastır’ın etrafında yetişen zafaran (safran) bitkisinden dolayı Manastır, Deyrulzafaran (Safran Manastırı) adı ile anılmaya başlandı. .

#mardin #eskimardin #arkeoloji #gezi #museum #travel #antikkent #rome #müze #arte #arthistory #art #architecture #sculpture #archeology #archeologia #ancient #sanat #visit #sanattarihi #traveller #fotoğraf #antique #history #turkey #heritage #photo #unesco #travelphotography #statue
17 1,398 1 weeks ago
Deyrulzafaran manastiri -
mardİn .

deyrulzafaran manastırı, mardin’in 4 kilometre doğusunda, mardin ovasına hakim bir noktadadır. üç kattan oluşan manastır 5. yüzyıldan başlayarak farklı zamanlarda yapılan eklentilerle bugünkü haline 18. yüzyılda kavuşmuştur.

manastır, mö güneş tapınağı, daha sonra da romalılarca kale olarak kullanılan bir kompleks üzerine inşa edildi. romalılar bölgeden çekilince aziz Şleymun bazı azizlerin kemiklerini buraya getirterek kaleyi manastıra çevirdi.

bu nedenle manastır, önceleri mor Şleymun manastırı olarak biliniyordu. mardin ve kefertüth metropoliti aziz hananyo’nun 793 yılından başlayarak büyük bir tadilat yapmasından sonra manastır onun adıyla, mor hananyo manastırı olarak bilindi. 15. yüzyıldan sonra da manastır’ın etrafında yetişen zafaran (safran) bitkisinden dolayı manastır, deyrulzafaran (safran manastırı) adı ile anılmaya başlandı. .

#mardin #eskimardin #arkeoloji #gezi #museum #travel #antikkent #rome #müze #arte #arthistory #art #architecture #sculpture #archeology #archeologia #ancient #sanat #visit #sanattarihi #traveller #fotoğraf #antique #history #turkey #heritage #photo #unesco #travelphotography #statue
Ani Antik kenti - Kars

Yüzyıllardır birçok uygarlığa ev sahipliği yapan ve birçok savaşa tanıklık eden Ani, bir zamanlar bölgenin önemli bir merkeziydi. “1001 Kilise Şehri” olarak da anılan Ani’de, bugüne kadar 40 kilise, şapel ve anıt mezar tespit edildi.

_____
Ancient city of Ani Kars/Turkey

Ani, which hosted many civilizations for centuries and witnessed many wars, was an important center of the region. 1001 Church City e also known as Ani, so far 40 churches, chapels and memorial graves were detected.
____
Photo by: @muhammedkosen 
__________
Bizi takip edin/ follow us:

@archeo.travel & @ancient.travel . .
63 5,590 3 days ago
Ani antik kenti - kars

yüzyıllardır birçok uygarlığa ev sahipliği yapan ve birçok savaşa tanıklık eden ani, bir zamanlar bölgenin önemli bir merkeziydi. “1001 kilise Şehri” olarak da anılan ani’de, bugüne kadar 40 kilise, şapel ve anıt mezar tespit edildi.

_____
ancient city of ani kars/turkey

ani, which hosted many civilizations for centuries and witnessed many wars, was an important center of the region. 1001 church city e also known as ani, so far 40 churches, chapels and memorial graves were detected.
____
photo by: @muhammedkosen
__________
bizi takip edin/ follow us:

@archeo.travel & @ancient.travel . .
#kitap #okumaönerisi #kuramsal #arkeoloji 
Kuramsal arkeoloji, son 50 yıl içinde arkeoloji pratiğinin önemli ve vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Genç nesil arkeologlar, Türkiye’deki arkeolojinin tekdüzelikten ve içe kapalılıktan kurtulup dünyayla bütünleşen, çağdaş bir arkeoloji haline gelebilmesi için daha fazla kuramsal arkeolojiyle ilgilenmenin önemine inanıyorlar. Bu nedenle, bu kitap içindeki her yazı daha nitelikli bir arkeolojiye doğru ilerlememizi ümit eden yenilikçi ve eleştirel bir anlayışa sahip. Her yeniliğe doğru atılan adım biraz cesaret, biraz korku ve kendimizle hesaplaşma talep eder. Bu kitabın içtenlikle ve açık yüreklilikle başarmak istedi­ğini böyle tanımlayabiliriz belki de.
0 3 1 minute ago
#kitap #okumaönerisi #kuramsal #arkeoloji
kuramsal arkeoloji, son 50 yıl içinde arkeoloji pratiğinin önemli ve vazgeçilmez bir parçası haline geldi. genç nesil arkeologlar, türkiye’deki arkeolojinin tekdüzelikten ve içe kapalılıktan kurtulup dünyayla bütünleşen, çağdaş bir arkeoloji haline gelebilmesi için daha fazla kuramsal arkeolojiyle ilgilenmenin önemine inanıyorlar. bu nedenle, bu kitap içindeki her yazı daha nitelikli bir arkeolojiye doğru ilerlememizi ümit eden yenilikçi ve eleştirel bir anlayışa sahip. her yeniliğe doğru atılan adım biraz cesaret, biraz korku ve kendimizle hesaplaşma talep eder. bu kitabın içtenlikle ve açık yüreklilikle başarmak istedi­ğini böyle tanımlayabiliriz belki de.
Hellenistic Art, Greek Gold and Gemstone Medallion with Eros 250-200 BC.
@museelouvre 
#hellenisticart#archaeology#total_art_gallery#arteellenistica#antique#ancientart#arkeoloji#instamuseum#artegreca#antiquities#greekart#antik#arteecultura
0 8 1 minute ago
Hellenistic art, greek gold and gemstone medallion with eros 250-200 bc.
@museelouvre
#hellenisticart#archaeology#total_art_gallery#arteellenistica#antique#ancientart#arkeoloji#instamuseum#artegreca#antiquities#greekart#antik#arteecultura
Hellenistic Art, Pestan Chalyx-Krater 350 BC, with the Madness of Herakles.
@manarqueologico 
Madrid Museo Arqueologico National.
#hellenisticart#ancientart#archaeology#antique#total_art_gallery#arteellenistica#arteantica#pestanart#arkeoloji#antik#instamuseum#arteecultura #antik
0 9 7 minutes ago
Hellenistic art, pestan chalyx-krater 350 bc, with the madness of herakles.
@manarqueologico
madrid museo arqueologico national.
#hellenisticart#ancientart#archaeology#antique#total_art_gallery#arteellenistica#arteantica#pestanart#arkeoloji#antik#instamuseum#arteecultura #antik
Roman Art, Roman Fresco of the Pompeian Amphiteater, this Fresco remember the fight with Pompeians and Nucerians in 59 AD.
@museoarcheologiconapoli 
#romanart#ancientart#archaeology
#antiquities#total_art_gallery#arteecultura#arteromana#arkeoloji#antique#instamuseum#arteantica#antik
0 13 15 minutes ago
Roman art, roman fresco of the pompeian amphiteater, this fresco remember the fight with pompeians and nucerians in 59 ad.
@museoarcheologiconapoli
#romanart#ancientart#archaeology #antiquities#total_art_gallery#arteecultura#arteromana#arkeoloji#antique#instamuseum#arteantica#antik
Agrigento/Concordia Tapınağı. M.Ö 440

Sicilyada antik bir kent .Ağrigento denizi gören ortalama rakımı 230 m olan bir plato üzerinde kurulmuştur. Kuzeyinde bulunan tepelerin zirve sırası şehre biraz doğal bir savunma sağlamaktadır. Şehrin iki tarafında
1 379 15 minutes ago
Agrigento/concordia tapınağı. m.ö 440

sicilyada antik bir kent .ağrigento denizi gören ortalama rakımı 230 m olan bir plato üzerinde kurulmuştur. kuzeyinde bulunan tepelerin zirve sırası şehre biraz doğal bir savunma sağlamaktadır. Şehrin iki tarafında "hypsas çayı" ve "akragas çayı" adlı iki akarsu bulunur.bu antik şehir kalıntısı, birçok tarafı arkeolojik olarak kazılmamakla beraber, günümüzde çok büyük bir alan kaplamaktadır. bu alan içinde en önemli kısım bir sıra tepe zirvesi olmakla beraber, "valle dei templi (tapınaklar vadisi)" ismi verilen kısımdır. bu özel bölge antik şehrin güneyinde bulunan bir kutsal bölge olup mö 6. ve 5. yüzyıllarda yapılan 7 "dorik" stilli sütunlu anıtsal antik grek-romalı tapınağı ihtiva eder. bu bölge 1997'den itibaren unesco dünya mirasları İtalya listesine alınmıştır. bu bölgede bulunan en ilgi çekici tapınaklarından concordia:
tempio della concordia : roma tanrıçası concordia için yapılmıştır. kurulduğu mevki rakımı 430 m'dir. etrafı 34 tane dorik stilde sütunla bezenmiştir. romalılar idaresi sona erdikten sonra tapınak önce hristiyanlar tarafından etrafındaki kayalıklara mağaralar kazılarak katomb mezarlık olarak kullanılmıştır. ms 579'da hristiyan basilikaya çevrilmiştir. 6. yüzyılda bir manastıra dönüştürülmüştür. bu nedenle bu tapınak yıkılmadan, fazla değiştirilmeden günümüze kadar kalabilmiştir.
-omonoia, akragas, sicilya.

_______________-____________-_________________-_____-____--____
#arkeoloji #archaelogy #archaologie #archaeologist #arkeolog #ancient #history #antiktarih #antikroma #asur #antiktarih #antikroma #monastery #archaeological #archaeologylife #archaeologicalsite #archaeologia #ancientart #sanat
#archeology #arkeoloji
0 19 23 minutes ago
Babil Kralı Marduk-Zakir-Shum ve Asur Kralı III.Salmaneser Arasındaki Tokalaşma. 
Babil Kralı Marduk, Bedevi Arap Kabilelerin Saldırılarından Kurtardığı İçin, Asur Kralına Teşekkür Ediyor.

Soldaki: Marduk-Zakir-Shum,
Sağdaki: III.Salmannasser.

III.Salmannaser Dönemi:
M.Ö 859-824

#Mezopotamya #Mesopotamia #Ninova #Musul #Irak #Babil #Asur #UrkeshAntikKenti #Mitanni #Hurri #KürtKültürü #KürtTarihi #Kürtçe #Kurdi #Suriye #SuriyeTarihi #Arkeoloji #Tarih #Arkeolog #MezopotamyaSinema #MezoootamyaGezi #MezopotamyaFotoğraf #MezopotamyaKamp #MezopotamyaKültürü #MezopotamyaTarihi #Dirok #DirokaMesopotamya
0 8 27 minutes ago
Babil kralı marduk-zakir-shum ve asur kralı iii.salmaneser arasındaki tokalaşma.
babil kralı marduk, bedevi arap kabilelerin saldırılarından kurtardığı İçin, asur kralına teşekkür ediyor.

soldaki: marduk-zakir-shum,
sağdaki: iii.salmannasser.

iii.salmannaser dönemi:
m.ö 859-824

#mezopotamya #mesopotamia #ninova #musul #irak #babil #asur #urkeshantikkenti #mitanni #hurri #kürtkültürü #kürttarihi #kürtçe #kurdi #suriye #suriyetarihi #arkeoloji #tarih #arkeolog #mezopotamyasinema #mezoootamyagezi #mezopotamyafotoğraf #mezopotamyakamp #mezopotamyakültürü #mezopotamyatarihi #dirok #dirokamesopotamya
The Three Graces, Musée du #Louvre, #Paris. 
#archaeologyart #history #ancient #archaeology #archeologia #arte #archaeological #art #arthistory  #arkeoloji #travel #historic #考古学 #고고학 #archéologie #arqueología #ancientcivilization #ancienthistory #artefacts
0 846 38 minutes ago
The three graces, musée du #louvre, #paris.
#archaeologyart #history #ancient #archaeology #archeologia #arte #archaeological #art #arthistory  #arkeoloji #travel #historic #考古学 #고고학 #archéologie #arqueología #ancientcivilization #ancienthistory #artefacts
🔸The Vitruvian Man is a sketch drawn by the famous painter Leonardo da Vinci in one of his diaries, next to the notes he received. It is thought to have been draw in 1492. It is known as the
1 37 42 minutes ago
🔸the vitruvian man is a sketch drawn by the famous painter leonardo da vinci in one of his diaries, next to the notes he received. it is thought to have been draw in 1492. it is known as the "vitruvian man", since it was inspired by the proportions described by the famous roman architect and writer marcus vitruvius pollio (80-15 bc) named "de architectura". the picture depicts a n***d man drawn in the middle of a nested circle and a square, with overlapping limbs in an open and closed position. this drawing and the notes next to it are often referred to as the "law of proportions" or, less commonly, "human proportions." it is on display at the accademia in venice.

vitruvian man, 1492, leonardo da vinci, accademia, venice, italy

follow us for more! 👉🏻 @mibecaart

tr: vitruvius adamı, ünlü ressam leonardo da vinci'nin günlüklerinin birinde bulunan, aldığı notların yanında çizdiği bir eskizdir. 1492 yılında yapıldığı düşünülmektedir. antik romalı ünlü mimar ve yazar marcus vitruvius pollio'nun (mö.80-15) "de architectura" adlı eserinde açıkladığı oranlardan esinlenerek yapıldığından, "vitruvius adamı" olarak anılır.

resim, iç içe geçmiş bir daire ve bir karenin ortasına çizilmiş, uzuvları açık ve kapalı pozisyonda üst üste geçen bir çıplak erkeği betimler. bu çizim ve yanındaki notlar sıkça "oranların kanunu" ya da daha az sık olarak "İnsanın oranları" olarak anılır. venedik'te bulunan accademia'da sergilenmektedir.

vitruvius adamı, 1492, leonardo da vinci, accademia, venedik, İtalya

daha fazlası için bizi takip edin 👉🏻 @mibecaart

#mibecaart #mitolojikevren #archeology #arkeoloji #arthistory #sanattarihi  #mythology #mitoloji #painting #tablo
@sanliurfadedektor 👈Takip Edelim #göbeklitepe #şanlıurfadedektör #osmanlıdönemi #define #hazine #coins #antika #tarihieser #tarih #sikke #antikpara #yunandönemi #romadönemi #helenistikdönem #arkeoloji #archaelogy #archaologie #archaeologist #Arkeolog #ancient #history #rome #ancientrome #lahit #pompeii #romadönemi #dedektör #sikke #defineci #dedektor #detectors #detectors #minelab
1 23 45 minutes ago
@sanliurfadedektor 👈takip edelim #göbeklitepe #şanlıurfadedektör #osmanlıdönemi #define #hazine #coins #antika #tarihieser #tarih #sikke #antikpara #yunandönemi #romadönemi #helenistikdönem #arkeoloji #archaelogy #archaologie #archaeologist #arkeolog #ancient #history #rome #ancientrome #lahit #pompeii #romadönemi #dedektör #sikke #defineci #dedektor #detectors #detectors #minelab
@sanliurfadedektor 👈Takip Edelim #göbeklitepe #şanlıurfadedektör #osmanlıdönemi #define #hazine #coins #antika #tarihieser #tarih #sikke #antikpara #yunandönemi #romadönemi #helenistikdönem #arkeoloji #archaelogy #archaologie #archaeologist #Arkeolog #ancient #history #rome #ancientrome #lahit #pompeii #romadönemi #dedektör #sikke #defineci #dedektor #detectors #detectors #minelab
0 19 45 minutes ago
@sanliurfadedektor 👈takip edelim #göbeklitepe #şanlıurfadedektör #osmanlıdönemi #define #hazine #coins #antika #tarihieser #tarih #sikke #antikpara #yunandönemi #romadönemi #helenistikdönem #arkeoloji #archaelogy #archaologie #archaeologist #arkeolog #ancient #history #rome #ancientrome #lahit #pompeii #romadönemi #dedektör #sikke #defineci #dedektor #detectors #detectors #minelab
@sanliurfadedektor 👈Takip Edelim #göbeklitepe #şanlıurfadedektör #osmanlıdönemi #define #hazine #coins #antika #tarihieser #tarih #sikke #antikpara #yunandönemi #romadönemi #helenistikdönem #arkeoloji #archaelogy #archaologie #archaeologist #Arkeolog #ancient #history #rome #ancientrome #lahit #pompeii #romadönemi #dedektör #sikke #defineci #dedektor #detectors #detectors #minelab
0 24 45 minutes ago
@sanliurfadedektor 👈takip edelim #göbeklitepe #şanlıurfadedektör #osmanlıdönemi #define #hazine #coins #antika #tarihieser #tarih #sikke #antikpara #yunandönemi #romadönemi #helenistikdönem #arkeoloji #archaelogy #archaologie #archaeologist #arkeolog #ancient #history #rome #ancientrome #lahit #pompeii #romadönemi #dedektör #sikke #defineci #dedektor #detectors #detectors #minelab
@ancientarcheology ⚡⠀
In Greek mythology, often called the
0 228 48 minutes ago
@ancientarcheology ⚡⠀
in greek mythology, often called the "hound of hades", is a multi-headed dog that guards the gates of the underworld to prevent the dead from leaving. #cerberus was the offspring of the monsters echidna and typhon, and is usually described as having three heads, a serpent for a tail, and snakes protruding from multiple parts of his body. cerberus is primarily known for his capture by heracles, one of heracles twelve labours.⠀
〽️〽️〽️⠀
yunan mitolojisinde, cerberus, genellikle "hades tazısı" olarak adlandırılan, ölülerin çıkmasını önlemek için yeraltının kapısını koruyan üç başlı bir köpek . cerberus, echidna ve typhon canavarlarının yavrularıydı ve genellikle üç baş, vücudunun birçok yerinden çıkıntılı yılanlar olarak tanımlanır. cerberus, herakles'in on iki görevinden biri olan herakles tarafından yakalanmasıyla tanınır.⠀

🌟🌟🌟⠀@ancientarcheology


#antiktarih #arkeoloji #history #archaeology #archeology #ancienthistory #mitoloji #mythology #ancientgreek
GILGAMIŞ DESTANI #GILGAMESH (English translation is below 👇) #UtNapiştim
Dilden dile aktarımlarla başlayıp yazının kullanılmaya başlamasıyla biçimlenip günümüze kadar gelen insanoğlunun ilk yazılı başyapıtı Gılgamış Destanı, ölümsüzlüğü arayan #Uruk Kralı Gılgamış’ın şiirsel hikayesini anlatıyor. Destan #paleotik çağların sonu ve neolitik çağlarda insanoğlu bilincinin gelişmesine paralel olarak ortaya çıkan yaşam sonrasına ait inançlara ve bu anlamda insanoğlunun yaradılışına ışık tutuyor. #Destan, #Sümerler’den başlayarak Bereketli Hilalin değişik bölgelerinde yapılan kazılarda bulunanan ve farklı dönem ve toplumlarca yazıldığı anlaşılan 12 toprak kil tableti üzerine yazılıyor. Bu yönü ile toplumsal benzerlik ve farklılıklarıda görülebiliyor. 
Destan: yarı tanrı Kral #Gılgamış’ın hayvanlarca yetiştirilen dostu #Enkidu ile tanışmasını, dostluklarını, Enkidu ile birlikte Sedir oranlarının koruyucusu #Humbaba’yı ve #İştar’ın kendisini öldürmek üzere gönderdiği Gök Boğasını öldürmesini, Enkidunun tanrılar tarafından ceza olarak öldürülmesi sonucu ölümsüzlüğü aramasını, bu arayış sonucu büyük tufandan kurtulan ve kendisine ölümsüzlük bahşedilen Ut-Napiştim’in kendisine verdiği öğütleri anlatıyor. 
Destanı önemli kılan kısmlardan biriside işte bu 10 ve 11 tabletlerdeki günümüzde #NuhTufanı olarak bilinen büyük tufan anlatısı. 
Yazımı 10. Bölüm sonunda yer alan ve Ut-Napiştim’in Kral Gılgamış’a hitap ettiği küçük bir parça ile bitirmek istiyorum.
“Ne geçti eline kendini böyle hırpalamaktan, tükenmekten, acı çektirmekten kendine, etlerini üzüp; sızlatıp uzak ölümü yaklaştırmaktan?” Kaynak:
#HasanAliYücel Klasikleri
~~~~~~~
I Ut-Napiş Gilgamesh Epic, the first written masterpiece of humankind, which has started with language-to-language transfers and formed with the use of the text, tells the poetic story of Gilgamesh, King of Uruk, who seeks immortality. 
English translation is below 👇 °
°
°
#endiku #annunaki #annunakihistory #noah #Namaste #nationalGeographic #ufo #britishmuseum #museum #sumer #hitit #asur #göbeklitepe #gobeklitepe #arkeoloji #archeology #unesco #arkeolog
1 14 58 minutes ago
GilgamiŞ destani #gilgamesh (english translation is below 👇) #utnapiştim dilden dile aktarımlarla başlayıp yazının kullanılmaya başlamasıyla biçimlenip günümüze kadar gelen insanoğlunun ilk yazılı başyapıtı gılgamış destanı, ölümsüzlüğü arayan #uruk kralı gılgamış’ın şiirsel hikayesini anlatıyor. destan #paleotik çağların sonu ve neolitik çağlarda insanoğlu bilincinin gelişmesine paralel olarak ortaya çıkan yaşam sonrasına ait inançlara ve bu anlamda insanoğlunun yaradılışına ışık tutuyor. #destan, #sümerler’den başlayarak bereketli hilalin değişik bölgelerinde yapılan kazılarda bulunanan ve farklı dönem ve toplumlarca yazıldığı anlaşılan 12 toprak kil tableti üzerine yazılıyor. bu yönü ile toplumsal benzerlik ve farklılıklarıda görülebiliyor.
destan: yarı tanrı kral #gılgamış’ın hayvanlarca yetiştirilen dostu #enkidu ile tanışmasını, dostluklarını, enkidu ile birlikte sedir oranlarının koruyucusu #humbaba’yı ve #İştar’ın kendisini öldürmek üzere gönderdiği gök boğasını öldürmesini, enkidunun tanrılar tarafından ceza olarak öldürülmesi sonucu ölümsüzlüğü aramasını, bu arayış sonucu büyük tufandan kurtulan ve kendisine ölümsüzlük bahşedilen ut-napiştim’in kendisine verdiği öğütleri anlatıyor.
destanı önemli kılan kısmlardan biriside işte bu 10 ve 11 tabletlerdeki günümüzde #nuhtufanı olarak bilinen büyük tufan anlatısı.
yazımı 10. bölüm sonunda yer alan ve ut-napiştim’in kral gılgamış’a hitap ettiği küçük bir parça ile bitirmek istiyorum.
“ne geçti eline kendini böyle hırpalamaktan, tükenmekten, acı çektirmekten kendine, etlerini üzüp; sızlatıp uzak ölümü yaklaştırmaktan?” kaynak:
#hasanaliyücel klasikleri
~~~~~~~
i ut-napiş gilgamesh epic, the first written masterpiece of humankind, which has started with language-to-language transfers and formed with the use of the text, tells the poetic story of gilgamesh, king of uruk, who seeks immortality.
english translation is below 👇 °
°
°
#endiku #annunaki #annunakihistory #noah #namaste #nationalgeographic #ufo #britishmuseum #museum #sumer #hitit #asur #göbeklitepe #gobeklitepe #arkeoloji #archeology #unesco #arkeolog
Ohh Gezdik mi yeterince?
Hadi o zaman pamuk parmaklar tik tik hashtaglere
#şapinuvaziyareteaçılsın .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#gezgin #seyahat #rehberhanım #rehberhanim #gezici #turistrehberi #traveler #istanbul #arkeoloji #kazıçalışmaları #foodandtravel #travelgram #seyahatblog #tandır #rehber #love #igers #blogger #korona #çorum #ekip #istanbulturu #türkiyeturu
0 12 1 hour ago
Ohh gezdik mi yeterince?
hadi o zaman pamuk parmaklar tik tik hashtaglere
#şapinuvaziyareteaçılsın .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#gezgin #seyahat #rehberhanım #rehberhanim #gezici #turistrehberi #traveler #istanbul #arkeoloji #kazıçalışmaları #foodandtravel #travelgram #seyahatblog #tandır #rehber #love #igers #blogger #korona #çorum #ekip #istanbulturu #türkiyeturu
📌 The Rape of Proserpina is a large Baroque marble sculptural group by Italian artist Gian Lorenzo Bernini, executed between 1621 and 1622. Bernini was only 23 years old at its completion. It depicts the Abduction of Proserpina, who is seized and taken to the underworld by the god Pluto.

Photo 📸 by: @erikabarutello .

_

Follow us for more Archaeological Photography 👉 📸🏺@archeo.photo 🏺📸 👈

_ 📌#archaeology 📌#archeology 📌#archeologia 📌#arqueologia 📌#arkeoloji 📌#археология 📌#arqueología #archéologie 📌#archäologie 📌#galleriaborghese 📌#gianlorenzobernini
11 1,389 1 hour ago
📌 the r**e of proserpina is a large baroque marble sculptural group by italian artist gian lorenzo bernini, executed between 1621 and 1622. bernini was only 23 years old at its completion. it depicts the abduction of proserpina, who is seized and taken to the underworld by the god pluto.

photo 📸 by: @erikabarutello .

_

follow us for more archaeological photography 👉 📸🏺@archeo.photo 🏺📸 👈

_ 📌#archaeology 📌#archeology 📌#archeologia 📌#arqueologia 📌#arkeoloji 📌#археология 📌#arqueología #archéologie 📌#archäologie 📌#galleriaborghese 📌#gianlorenzobernini
Pantheon, magic since 125 AD! 🏛🏺 _________
Video by: @kristelbat 
__________
Bizi takip edin/ follow us:

@archeo.travel & @ancient.travel
______
Contact us: @basileons
12 1,304 1 hour ago
Pantheon, magic since 125 ad! 🏛🏺 _________
video by: @kristelbat
__________
bizi takip edin/ follow us:

@archeo.travel & @ancient.travel
______
contact us: @basileons
İsis (İzis, Aset), Osiris'in (aynı zamanda karısıdır), Seth ve Nephthys'in kardeşidir, Nut ve Geb'in kızları ve çocuk Horus'un annesidir. Bazı kaynaklara göre Anubis de İsis ile Osiris'in oğludur.
.
.
.
@arkeolojisorucevap @aktuelarkeoloji @archeookur @arkeolojivetarih @arkeogezgin @arkeolojievreni @arkeomitos @arkeoanadolu @arkeologlardernegi @sanatvearkeoloji @antiktarih @antik_kentlerr @antikcag.tarihi @antiksehirler @bettaldrin
.
#güzelsözler #arkeoloji #ancient #antropoloji #ancienthistory #antik #antiktarih #gezi #müze #archeology #sanattarihi #takipçikazan #geritakip #çekiliş #vintage #giyim #instagood #like4like #look #instalike #istanbul #travel#türkiye #turkey #istanbul #beautiful #manzara #museum #Fineart #polishgirl
1 37 1 hour ago
İsis (İzis, aset), osiris'in (aynı zamanda karısıdır), seth ve nephthys'in kardeşidir, nut ve geb'in kızları ve çocuk horus'un annesidir. bazı kaynaklara göre anubis de İsis ile osiris'in oğludur.
.
.
.
@arkeolojisorucevap @aktuelarkeoloji @archeookur @arkeolojivetarih @arkeogezgin @arkeolojievreni @arkeomitos @arkeoanadolu @arkeologlardernegi @sanatvearkeoloji @antiktarih @antik_kentlerr @antikcag.tarihi @antiksehirler @bettaldrin
.
#güzelsözler #arkeoloji #ancient #antropoloji #ancienthistory #antik #antiktarih #gezi #müze #archeology #sanattarihi #takipçikazan #geritakip #çekiliş #vintage #giyim #instagood #like4like #look #instalike #istanbul #travel#türkiye #turkey #istanbul #beautiful #manzara #museum #fineart #polishgirl
Flavius Palmatus Heykeli- Aphrodisias Müzesi.
Vali senatörlere özgü bir toga giymiş. Konstantinopolis modası olan bir saç tarzı vardır.
Tiyatronun önünde bulunmuştur. Yaklaşık M.S 500.
Foto: @aykanozener 
#aphrodisiasantikkenti #aphrodisias #aphrodisiasancientcity #aphrodisiasdünyamirası #aphrodisiasunesco #aphrodisiasunescoworldheritage #archaeology #arkeoloji #ancientcity #turkey🇹🇷 #aphrodisiasphotography #aphrodisiaskazısı #aphrodisiaskazilari #aphrodisiasarkeolojikalanı
3 53 1 hour ago
Flavius palmatus heykeli- aphrodisias müzesi.
vali senatörlere özgü bir toga giymiş. konstantinopolis modası olan bir saç tarzı vardır.
tiyatronun önünde bulunmuştur. yaklaşık m.s 500.
foto: @aykanozener
#aphrodisiasantikkenti #aphrodisias #aphrodisiasancientcity #aphrodisiasdünyamirası #aphrodisiasunesco #aphrodisiasunescoworldheritage #archaeology #arkeoloji #ancientcity #turkey🇹🇷 #aphrodisiasphotography #aphrodisiaskazısı #aphrodisiaskazilari #aphrodisiasarkeolojikalanı
Erektheion tapınağı, Karyatidlerin bulunduğu güney sundurma. Atina, Yunanistan.

Erektheion, MÖ 421-406 yılları arasında Atina Akropolisi’nin kuzey kısmında inşa edilmiş ve mitolojik Yunan kahramanı Erekhtheus’a (Atina’nın efsanevi kralı) ithaf edilmiş olan eski bir Yunan tapınağı. Ancak yapının asıl işlevinin Athena Polias Tapınağı olarak hizmet etmesi olduğu düşünülüyor. Zamanında yapının içinde ahşap bir Athena kült heykeli olduğu biliniyor. Tapınağın en önemli özelliği, güney cephesinde yer alan ve “Karyatidler” olarak bilinen 6 kadın heykeli şeklindeki sütunun taşıdığı sundurma. 📸 Josiah Lewis - - - -

Porch of Caryatids at Erechtheion. 421-406 BC, Athens, Greece.

The Erechtheum is located on the north side of the Acropolis in Athens. The temple is dedicated to the mythological Greek hero Erichthonius (legendary early ruler of ancient Athens). The most famous aspect of the temple is the porch that is supported by six female statues known as Caryatids.

#arkeofili #arkeoloji #archaeology #ancientgreek #athens #caryatids #unesco #erechtheion #antikyunan #temple #tapınak #atina
3 1,257 1 hour ago
Erektheion tapınağı, karyatidlerin bulunduğu güney sundurma. atina, yunanistan.

erektheion, mö 421-406 yılları arasında atina akropolisi’nin kuzey kısmında inşa edilmiş ve mitolojik yunan kahramanı erekhtheus’a (atina’nın efsanevi kralı) ithaf edilmiş olan eski bir yunan tapınağı. ancak yapının asıl işlevinin athena polias tapınağı olarak hizmet etmesi olduğu düşünülüyor. zamanında yapının içinde ahşap bir athena kült heykeli olduğu biliniyor. tapınağın en önemli özelliği, güney cephesinde yer alan ve “karyatidler” olarak bilinen 6 kadın heykeli şeklindeki sütunun taşıdığı sundurma. 📸 josiah lewis - - - -

porch of caryatids at erechtheion. 421-406 bc, athens, greece.

the erechtheum is located on the north side of the acropolis in athens. the temple is dedicated to the mythological greek hero erichthonius (legendary early ruler of ancient athens). the most famous aspect of the temple is the porch that is supported by six female statues known as caryatids.

#arkeofili #arkeoloji #archaeology #ancientgreek #athens #caryatids #unesco #erechtheion #antikyunan #temple #tapınak #atina
#Repost @arkeolojihaber with @make_repost
・・・
#DünyaTiyatroGünüKutluOlsun 🎭
#NysaAntikKenti Tiyatrosu (2019)
Aydın’a bağlı Sultanhisar İlçesi sınırları içinde, Mesogis (Cevizli) Dağı’nın güneye bakan yamacında yer alıyor. Oldukça iyi korunmuş olan tiyatro yaklaşık 10.000 kişilik. Helenistik dönemde yapılmasına rağmen Roma imparatorluğu zamanında büyük bir tadilatla yenilenmiş. Tiyatro sahnesinden çıkan süslemelerin çoğunu Aydın Müzesi’nde görebilirsiniz.
#arkeolojihaber #arkeoloji #DahaFazlaArkeoloji
0 0 1 hour ago
#repost @arkeolojihaber with @make_repost
・・・
#dünyatiyatrogünükutluolsun 🎭
#nysaantikkenti tiyatrosu (2019)
aydın’a bağlı sultanhisar İlçesi sınırları içinde, mesogis (cevizli) dağı’nın güneye bakan yamacında yer alıyor. oldukça iyi korunmuş olan tiyatro yaklaşık 10.000 kişilik. helenistik dönemde yapılmasına rağmen roma imparatorluğu zamanında büyük bir tadilatla yenilenmiş. tiyatro sahnesinden çıkan süslemelerin çoğunu aydın müzesi’nde görebilirsiniz.
#arkeolojihaber #arkeoloji #dahafazlaarkeoloji
Different view
#archeogram #archeologia #archeological #arkeoloji
0 20 1 hour ago
#Repost @antiksehirler with @make_repost
・・・
🏛📌Sütçüler - Isparta📌🏛 Adada Antik Kenti’nin ismi ilk olarak Artemidoros’da geçmektedir. Kentin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte MÖ II. yüzyılda Termesosla Adada arasında yapılan bir anlaşma metninde geçmektedir. Kentte MÖ I'inci yüzyılda sikke basıldığı da göz önüne alınırsa, kentin bu tarihten daha önce kurulduğu düşünülmektedir.

Roma İmparatorluk Dönemi'nde özellikle İmparator Traianus, Hadrianus ve Antonius Pius dönemleri Adada’nın en parlak dönemleridir. Kent, Caralis (Beyşehir) Gölü’nün batı kıyısını izleyerek Antiokheia (Yalvaç), Neapolis (Şarkikaraağaç), Timbiriada (Aksu), Adada (Karabavlu) üzerinden Pednelissos (Kozan) ve Perge (Aksu) antik kentine uzanan antik yol üzerinde yer almaktadır. Kentte tabanı taş döşeli bir antik yol, Roma İmparatorluk Çağı Traianus Tapınağı, İmparatorlar Tapınağı, İmparatorlar ve Zeus Megistos-Serapis Tapınağı ile Yeniköy yolu altında kalan İmparatorlar ve Aphrodite Tapınağı yer alır. Ayrıca forum, bazilika, akropol, anıtsal çeşme, yönetici binası, açık hava toplantı yeri, tiyatro ve mezar anıtı bulunmaktadır.

Fotoğraf @esrazayim 📸 -----------------------------------------------------#tarih #evdekal #history #travel #holiday #seyahat #kamp #tatil #antik #happy #arkeolog #arkeoloji #kamp #turkey #örenyeri #antikşehir #music #turist #müze #museum #heykel #antique #anadolu #kültür #sanat #uygarlık #mitoloji #roma #istanbul #sehrininfarkınavar
0 3 1 hour ago
#repost @antiksehirler with @make_repost
・・・
🏛📌sütçüler - isparta📌🏛 adada antik kenti’nin ismi ilk olarak artemidoros’da geçmektedir. kentin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte mö ii. yüzyılda termesosla adada arasında yapılan bir anlaşma metninde geçmektedir. kentte mö i'inci yüzyılda sikke basıldığı da göz önüne alınırsa, kentin bu tarihten daha önce kurulduğu düşünülmektedir.

roma İmparatorluk dönemi'nde özellikle İmparator traianus, hadrianus ve antonius pius dönemleri adada’nın en parlak dönemleridir. kent, caralis (beyşehir) gölü’nün batı kıyısını izleyerek antiokheia (yalvaç), neapolis (Şarkikaraağaç), timbiriada (aksu), adada (karabavlu) üzerinden pednelissos (kozan) ve perge (aksu) antik kentine uzanan antik yol üzerinde yer almaktadır. kentte tabanı taş döşeli bir antik yol, roma İmparatorluk çağı traianus tapınağı, İmparatorlar tapınağı, İmparatorlar ve zeus megistos-serapis tapınağı ile yeniköy yolu altında kalan İmparatorlar ve aphrodite tapınağı yer alır. ayrıca forum, bazilika, akropol, anıtsal çeşme, yönetici binası, açık hava toplantı yeri, tiyatro ve mezar anıtı bulunmaktadır.

fotoğraf @esrazayim 📸 -----------------------------------------------------#tarih #evdekal #history #travel #holiday #seyahat #kamp #tatil #antik #happy #arkeolog #arkeoloji #kamp #turkey #örenyeri #antikşehir #music #turist #müze #museum #heykel #antique #anadolu #kültür #sanat #uygarlık #mitoloji #roma #istanbul #sehrininfarkınavar
sanırım metal dökümünü çözdüm. Alüminyum döküm olmasına rağmen gümüşüm gibi durdu. boyut 5cm.

#metalwork #handcrafted ##molding #archaeology #skull #forge #metalmoldings #decoration #dekorasyon #metal #gothic #art #artwork #goth #arkeoloji #antique #metalmelting
5 34 1 hour ago
Sanırım metal dökümünü çözdüm. alüminyum döküm olmasına rağmen gümüşüm gibi durdu. boyut 5cm.

#metalwork #handcrafted ##molding #archaeology #skull #forge #metalmoldings #decoration #dekorasyon #metal #gothic #art #artwork #goth #arkeoloji #antique #metalmelting
#kitap #okumaönerisi #arkeoloji 
Toplumsal Arkeoloji Platformu Bildirileri

Erdur, Oğuz - Güneş Duru / Cesur, Samimi ve Arkeolojik…

TAP 1. Ortak Çalışma Atölyesi 
5 Nisan 2003, Cumartesi, 09:53, Kuştepe, İstanbul 
Arkeoloji ve Toplumsal Tarih

Özdemir, Ayşe / “Hayali Geçmiş”: Arkeoloji ve Milliyetçilik, 1923-1945 Türkiye Deneyimi 
Öktem, Akif Emre / Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarında İlkçağ Anadolu Uygarlıkları 
Kural-Shaw, Wendy Meryem / Eti Güneşi Neyi Temsil Ediyor? 
Tartışma: Arkeoloji ve Toplumsal Tarih 
Kültürel Miras: Kimin Mirası?
Küçük, Mine / Yeni Müzecilik Anlayışları ve Türkiye’de Müzeciliğin Olasılıkları
Müftüoğlu-Narcy, Ece - Görkem Kızılkayak / Doğal, Tarihsel, Kültürel Değerlerin Korunmasına Bütüncül Bir Yaklaşım: “7 Bölge 7 Kent” Projesi 
Gökdemir, Özgür / Türkiye’de “Kültürel Miras” Kavramı ve Öneriler 
Vardar, Levent / Arkeolojik Kültür Mirası Üzerine Bazı Düşünceler 
Tartışma: Kültürel Miras: Kimin Mirası? 
Eğitim, Turizm ve Medyada Arkeoloji
Koçel-Erdem, Zeynep / Türkiye’de Halkın Arkeolojiye Bakışı ve Eğitim Sorunu 
Bulut, Cenk / Bir Rehber Gözüyle Arkeoloji 
Çilingiroğlu, Çiler - Nemci Karul / Geçmiş Reyting Yapar mı? Medyada Arkeoloji
Sert, Gülay / Temel Eğitimde Tarihöncesi Eğitim Programı 
Tartışma: Eğitim, Turizm ve Medyada Arkeoloji 
Temsil ve Anlatı: Arkeolojik Belgeseller
Candan, Can / Türkiye’de Arkeoloji Belgeseller 
Tartışma: Temsil ve Anlatı: Arkeolojik Belgeseller 
Arkeolojik ve Kültürel Kimlik
Pulhan, Gül / Türkiye Cumhuriyeti Geçmişini Arıyor: Cumhuriyet’in Arkeoloji Seferberliği 
Aksoy, Behin / Kültürel Kimlik Anlayışında Arkeoloji Nerede? 
Kuban, Zeynep / Arkeoloji ve İdeoloji 
Tartışma: Arkeoloji ve Kültürel Kimlik 
Arkeoloji’de Ortam ve Kuram
Yalman, Nurcan / Anadolu Arkeolojisi’nin Kuramsal Yapısının Zenginleştirilmesinde Etnoarkeolojik Modellerin Katkısı
Dikkaya, Fahri / Epistemolojik Bir Sorun Olarak “Kazıbilim” 
Duru, Güneş / Anadolu Arkeolojisi’nde Metrik ve Normatif Yaklasımlar 
Erdur, Oğuz / “Bilginin Değeri” Sorunsalı ve Türkiye’de Arkeoloji’nin Koşul ve Olasılıkları Üzerine 
Tartışma: Arkeolojide Ortam ve Kuram 
Geçmişi Yorumlamak
Kayacan, Nurcan / Bulunamayanlar Üzerine
1 12 1 hour ago
#kitap #okumaönerisi #arkeoloji
toplumsal arkeoloji platformu bildirileri

erdur, oğuz - güneş duru / cesur, samimi ve arkeolojik…

tap 1. ortak çalışma atölyesi
5 nisan 2003, cumartesi, 09:53, kuştepe, İstanbul
arkeoloji ve toplumsal tarih

özdemir, ayşe / “hayali geçmiş”: arkeoloji ve milliyetçilik, 1923-1945 türkiye deneyimi
öktem, akif emre / türk anayasa mahkemesi kararlarında İlkçağ anadolu uygarlıkları
kural-shaw, wendy meryem / eti güneşi neyi temsil ediyor?
tartışma: arkeoloji ve toplumsal tarih
kültürel miras: kimin mirası?
küçük, mine / yeni müzecilik anlayışları ve türkiye’de müzeciliğin olasılıkları
müftüoğlu-narcy, ece - görkem kızılkayak / doğal, tarihsel, kültürel değerlerin korunmasına bütüncül bir yaklaşım: “7 bölge 7 kent” projesi
gökdemir, özgür / türkiye’de “kültürel miras” kavramı ve öneriler
vardar, levent / arkeolojik kültür mirası üzerine bazı düşünceler
tartışma: kültürel miras: kimin mirası?
eğitim, turizm ve medyada arkeoloji
koçel-erdem, zeynep / türkiye’de halkın arkeolojiye bakışı ve eğitim sorunu
bulut, cenk / bir rehber gözüyle arkeoloji
çilingiroğlu, çiler - nemci karul / geçmiş reyting yapar mı? medyada arkeoloji
sert, gülay / temel eğitimde tarihöncesi eğitim programı
tartışma: eğitim, turizm ve medyada arkeoloji
temsil ve anlatı: arkeolojik belgeseller
candan, can / türkiye’de arkeoloji belgeseller
tartışma: temsil ve anlatı: arkeolojik belgeseller
arkeolojik ve kültürel kimlik
pulhan, gül / türkiye cumhuriyeti geçmişini arıyor: cumhuriyet’in arkeoloji seferberliği
aksoy, behin / kültürel kimlik anlayışında arkeoloji nerede?
kuban, zeynep / arkeoloji ve İdeoloji
tartışma: arkeoloji ve kültürel kimlik
arkeoloji’de ortam ve kuram
yalman, nurcan / anadolu arkeolojisi’nin kuramsal yapısının zenginleştirilmesinde etnoarkeolojik modellerin katkısı
dikkaya, fahri / epistemolojik bir sorun olarak “kazıbilim”
duru, güneş / anadolu arkeolojisi’nde metrik ve normatif yaklasımlar
erdur, oğuz / “bilginin değeri” sorunsalı ve türkiye’de arkeoloji’nin koşul ve olasılıkları üzerine
tartışma: arkeolojide ortam ve kuram
geçmişi yorumlamak
kayacan, nurcan / bulunamayanlar üzerine
Kadın Heykelciği; Döküm tekniğinde yapılmıştır. Sol göğsünü emziren kadın, çocuğunu bacaklarının arasından geçirdiği sağ eli ile tutmakta sol eliyle çocuğun başını göğsüne bastırmaktadır. Ana tanrıçanın bu çağdaki betimlerini oluşturan şematik kadın heykelciklerinin değerli maden ve taşlar ile pişmiş topraktan örnekleri bulunmaktadır. Bunların büyük çoğunluğu mezarlarda bulunmuştur.

Kadın Heykelciği, Tunç, Horoztepe, MÖ. 3000 sonu... Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ulus, Ankara, Türkiye... 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 #hdrstyles_gf #hdroftheday #hdr_lovers #hdr_love #hdrstyles #hdr_pics #hdrphotography #hdr_professional #gf_hdr #world_besthdr #worldtravelig #insta_worldz #hdr_captures #lucky_hdr #kings_hdr #tgif_hdr #pocket_hdr #top_hdr_photo #guruhdr #archeology #arkeoloji #anadolumedeniyetlerimüzesi #ankara #turkiye #türkiyem🇹🇷 #turkey_shot
0 74 1 hour ago
Kadın heykelciği; döküm tekniğinde yapılmıştır. sol göğsünü emziren kadın, çocuğunu bacaklarının arasından geçirdiği sağ eli ile tutmakta sol eliyle çocuğun başını göğsüne bastırmaktadır. ana tanrıçanın bu çağdaki betimlerini oluşturan şematik kadın heykelciklerinin değerli maden ve taşlar ile pişmiş topraktan örnekleri bulunmaktadır. bunların büyük çoğunluğu mezarlarda bulunmuştur.

kadın heykelciği, tunç, horoztepe, mö. 3000 sonu... anadolu medeniyetleri müzesi, ulus, ankara, türkiye... 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 #hdrstyles_gf #hdroftheday #hdr_lovers #hdr_love #hdrstyles #hdr_pics #hdrphotography #hdr_professional #gf_hdr #world_besthdr #worldtravelig #insta_worldz #hdr_captures #lucky_hdr #kings_hdr #tgif_hdr #pocket_hdr #top_hdr_photo #guruhdr #archeology #arkeoloji #anadolumedeniyetlerimüzesi #ankara #turkiye #türkiyem🇹🇷 #turkey_shot
İtalya'nın Roma kentindeki Caracalla Hamamları'nda bulunan, Pavonazzetto mermerinden yapılmış savaş arabası biçimli tuvalet (latrine). ⠀

M.S. 2-3. yüzyıllar. Günümüzde British Museum'da sergilenmektedir. ⠀

#sanatromi #sanattarihi #arthistory #historical #art #artofhistory #historyofart #history #sanat #tarih #arkeoloji #archaeology #archeology #rome #romeempire #romearchitecture #romemonuments #ancientcity #ancient #ancientrome #sculpture #bathsofcaracalla #britishmuseum #roma #italya #italia #italy
1 243 1 hour ago
İtalya'nın roma kentindeki caracalla hamamları'nda bulunan, pavonazzetto mermerinden yapılmış savaş arabası biçimli tuvalet (latrine). ⠀

m.s. 2-3. yüzyıllar. günümüzde british museum'da sergilenmektedir. ⠀

#sanatromi #sanattarihi #arthistory #historical #art #artofhistory #historyofart #history #sanat #tarih #arkeoloji #archaeology #archeology #rome #romeempire #romearchitecture #romemonuments #ancientcity #ancient #ancientrome #sculpture #bathsofcaracalla #britishmuseum #roma #italya #italia #italy
Likya Uygarlıkları Müzesi’nin
Antalya ili Demre ilçesinde
Myra Antik Kentinin liman şehri olan Andriake Örenyeri içinde bulunduğunu
Biliyor muydunuz?

#muzededrama #cocuklar #muzeegitim #ilkogretim #muzeziyareti #kulturelmiras #arkeoloji #ogrenci #ogretmen #egitim #etkinlik #sanat #sanattarihi #tarih #yaparakyasayarakogrenme #yasayarakogrenme #yetiskinegitimi #müzedostu #muzedostu #museumpassturkey #turkeymuseum #mycollection14 #okul #öğrenci #istanbul #hatay #antalya #myra
0 45 2 hours ago
Likya uygarlıkları müzesi’nin
antalya ili demre ilçesinde
myra antik kentinin liman şehri olan andriake örenyeri içinde bulunduğunu
biliyor muydunuz?

#muzededrama #cocuklar #muzeegitim #ilkogretim #muzeziyareti #kulturelmiras #arkeoloji #ogrenci #ogretmen #egitim #etkinlik #sanat #sanattarihi #tarih #yaparakyasayarakogrenme #yasayarakogrenme #yetiskinegitimi #müzedostu #muzedostu #museumpassturkey #turkeymuseum #mycollection14 #okul #öğrenci #istanbul #hatay #antalya #myra
🏛📌Antalya Arkeoloji Müzesi📌🏛 Gelecek güzel günlere böylece bakıyoruz.

Fotoğraf @iaybarsg 📸 -----------------------------------------------------#tarih #evdekal #history #travel #holiday #seyahat #kamp #tatil #antik #happy #arkeolog #arkeoloji #kamp #turkey #örenyeri #antikşehir #music #turist #müze #museum #heykel #antique #anadolu #kültür #sanat #uygarlık #mitoloji #roma #istanbul #sehrininfarkınavar
0 104 2 hours ago
🏛📌antalya arkeoloji müzesi📌🏛 gelecek güzel günlere böylece bakıyoruz.

fotoğraf @iaybarsg 📸 -----------------------------------------------------#tarih #evdekal #history #travel #holiday #seyahat #kamp #tatil #antik #happy #arkeolog #arkeoloji #kamp #turkey #örenyeri #antikşehir #music #turist #müze #museum #heykel #antique #anadolu #kültür #sanat #uygarlık #mitoloji #roma #istanbul #sehrininfarkınavar
SOĞMATAR ANTİK KENTİ’NDE BİR MAĞARANIN 3 CEPHESİNDE YER ALAN İNSAN BOYUTUNDAKİ KABARTMALAR .

Harran'a ise 53 km. mesafededir. Roma dönemine (M.S. 2. yüzyıl) tarihlenen bölge, Abgar Krallığı döneminde Harranlıların Tektek Dağları bölgesinde; ay ve gezegen tanrıları için tapındıkları bir kült merkezi olduğu bilimsel olarak tespit edilmiştir. Soğmatar kült yerinde; Ay tanrısı Sin'e tapınılan bir mağara (Pognon Mağarası), yamaçlarında yer yer tanrı kabartmalarının ve zemine kazılmış yazıtların olduğu bir tepe (Kutsal Tepe), 6 adet kare ve yuvarlak planlı mozole (Anıt Mezar), iç kale ve ana kayaya oyulmuş çok sayıda kaya mezarı bulunmaktadır. .

#şanlıurfa #arkeoloji #gezi #museum #travel #antikkent #tarih #rome #arte #arthistory #art #architecture #sculpture #archeology #archeologia #ancient #sanat #visit #sanattarihi #traveller #fotoğraf #antique #history #turkey #heritage #photo #unesco #travelphotography #statue #tarih
9 379 2 hours ago
SoĞmatar antİk kentİ’nde bİr maĞaranin 3 cephesİnde yer alan İnsan boyutundakİ kabartmalar .

harran'a ise 53 km. mesafededir. roma dönemine (m.s. 2. yüzyıl) tarihlenen bölge, abgar krallığı döneminde harranlıların tektek dağları bölgesinde; ay ve gezegen tanrıları için tapındıkları bir kült merkezi olduğu bilimsel olarak tespit edilmiştir. soğmatar kült yerinde; ay tanrısı sin'e tapınılan bir mağara (pognon mağarası), yamaçlarında yer yer tanrı kabartmalarının ve zemine kazılmış yazıtların olduğu bir tepe (kutsal tepe), 6 adet kare ve yuvarlak planlı mozole (anıt mezar), iç kale ve ana kayaya oyulmuş çok sayıda kaya mezarı bulunmaktadır. .

#şanlıurfa #arkeoloji #gezi #museum #travel #antikkent #tarih #rome #arte #arthistory #art #architecture #sculpture #archeology #archeologia #ancient #sanat #visit #sanattarihi #traveller #fotoğraf #antique #history #turkey #heritage #photo #unesco #travelphotography #statue #tarih
LATMOS
Beşparmak Dağları (Latmos) Vahşi doğası ve tarihi ile gizemli enteresan bir bölge. 
İlkçağ duvar resimleri, pagan tapınakları, kilise kalıntıları, mezarlar gibi kalıntılar bölgenin binlerce yıldır insanlar tarafından kullanıldığını gösterir. Bu topraklarda yaşayan kavimler sıra dışı görüntüsünden dolayı tanrıların bu dağda yaşadığına inanmış ve Latmos Dağlarını bir tapınma bölgesi olarak görmüşlerdir. 📌
#Karya'lıların önemli bir kenti olan #Latmos (Heraklia) Ege Denizinin bir uzantısı olan Latmos Körfezinin en sonunda yer alıyordu diğer şehirler #Miletos, #Priene ve #Myus gibi bir Liman şehriydi. 
Antik yollarla #Karya Ülkesinin içlerine Alinda ve Amyzon gibi antik kentlere bağlanıyordu. 
Ancak zaman içerisinde #Menderes nehrinin getirdiği alüvyonlar yüzünden bir göle dönüştü (şimdiki #Bafa Gölü) 📌
MÖ 4.yy da kent #Pers Satrapı (valisi) Mausolos'un eline geçti 
ve kentin adını #Heraklia olarak değiştirdi.
Hellenistik ve Roma dönemlerinde kentin etrafına 6,5km uzunluğunda 65 kulesi bulunan surlar inşa edilmişti. 
#Heraklia bugünkü Bafa Gölünün kıyısında bulunan Kapıkırı Köyü içindedir. (Söke-Milas yolunun Çamiçi beldesinden ayrılan 9km lik yolla ulaşılır.) Köydeki bouleuterion,agora, Athena tapınağı, tiyatro, Endymon kutsal alanı, kaya mezarları görülebilir. 
The Beşparmak Dağları, known as “Latmos” in antiquity, is one of the most fascinating and archaeologically richest regions in western Turkey. As early as prehistoric times the Latmos was already revered as a sacred mountain in Anatolia. Upon its peak the Old Anatolian weather god together with a local mountain deity were worshipped. The mountain peak was the centre of weather and fertility rituals. Despite socio-cultural changes that transformed religious concepts, the cultic tradition there continued into Ottoman times.
The Latmos is an Open-Air Museum that covers with its cultural heritage a time span of almost 8000 years

#ancientcities #ancienthistory 
#history #arkeoloji #archaeology #antique #worldheritage 
#travelgram #travelling #natgeotravel #instacool 
#gezgin #gezirehberi #gezi #travel #travelblogger #aroundtheworld 
#Latmos #Heraklia 
#turkey #karia
0 22 2 hours ago
Latmos
beşparmak dağları (latmos) vahşi doğası ve tarihi ile gizemli enteresan bir bölge.
İlkçağ duvar resimleri, pagan tapınakları, kilise kalıntıları, mezarlar gibi kalıntılar bölgenin binlerce yıldır insanlar tarafından kullanıldığını gösterir. bu topraklarda yaşayan kavimler sıra dışı görüntüsünden dolayı tanrıların bu dağda yaşadığına inanmış ve latmos dağlarını bir tapınma bölgesi olarak görmüşlerdir. 📌
#karya'lıların önemli bir kenti olan #latmos (heraklia) ege denizinin bir uzantısı olan latmos körfezinin en sonunda yer alıyordu diğer şehirler #miletos, #priene ve #myus gibi bir liman şehriydi.
antik yollarla #karya ülkesinin içlerine alinda ve amyzon gibi antik kentlere bağlanıyordu.
ancak zaman içerisinde #menderes nehrinin getirdiği alüvyonlar yüzünden bir göle dönüştü (şimdiki #bafa gölü) 📌
mö 4.yy da kent #pers satrapı (valisi) mausolos'un eline geçti
ve kentin adını #heraklia olarak değiştirdi.
hellenistik ve roma dönemlerinde kentin etrafına 6,5km uzunluğunda 65 kulesi bulunan surlar inşa edilmişti.
#heraklia bugünkü bafa gölünün kıyısında bulunan kapıkırı köyü içindedir. (söke-milas yolunun çamiçi beldesinden ayrılan 9km lik yolla ulaşılır.) köydeki bouleuterion,agora, athena tapınağı, tiyatro, endymon kutsal alanı, kaya mezarları görülebilir.
the beşparmak dağları, known as “latmos” in antiquity, is one of the most fascinating and archaeologically richest regions in western turkey. as early as prehistoric times the latmos was already revered as a sacred mountain in anatolia. upon its peak the old anatolian weather god together with a local mountain deity were worshipped. the mountain peak was the centre of weather and fertility rituals. despite socio-cultural changes that transformed religious concepts, the cultic tradition there continued into ottoman times.
the latmos is an open-air museum that covers with its cultural heritage a time span of almost 8000 years

#ancientcities #ancienthistory
#history #arkeoloji #archaeology #antique #worldheritage
#travelgram #travelling #natgeotravel #instacool
#gezgin #gezirehberi #gezi #travel #travelblogger #aroundtheworld
#latmos #heraklia
#turkey #karia
Telegram grubu (sosyal bilgiler öabt)
.
.
#kpss #kpsstarih #kpsscoğrafya #yks #tyt #kpssöabt #sosyalbilgileröğretmenliği #öabtsosyal #öabtsosyalbilgiler #sosyalbilgiler #sosyalbilgileröabt #kpss2020 #öabtcoğrafya #tarih #coğrafya #siyaset #arkeoloji #antropoloji #ekonomi #sosyoloji #felsefe #sanatveestetik #eğitimbilimleri #iletişim #sosyalproje #alaneğitimi #vatandaşlık #anayasa #kpssvatandaşlık #sosyalpsikoloji
0 16 2 hours ago
Telegram grubu (sosyal bilgiler öabt)
.
.
#kpss #kpsstarih #kpsscoğrafya #yks #tyt #kpssöabt #sosyalbilgileröğretmenliği #öabtsosyal #öabtsosyalbilgiler #sosyalbilgiler #sosyalbilgileröabt #kpss2020 #öabtcoğrafya #tarih #coğrafya #siyaset #arkeoloji #antropoloji #ekonomi #sosyoloji #felsefe #sanatveestetik #eğitimbilimleri #iletişim #sosyalproje #alaneğitimi #vatandaşlık #anayasa #kpssvatandaşlık #sosyalpsikoloji
🇮🇹 Amuleto con Occhio Udjat, museo egizio di Torino.
Nei precedenti post si è parlato del processo della mummificazione.
Tra le bende di lino utilizzate per mummificare il corpo, venivano inseriti degli amuleti utili per la protezione del defunto nell’aldilà.
Quello in foto è uno degli amuleti più potenti dell’antico Egitto e rappresenta l’occhio di Horus, il dio falco.
 Secondo la mitologia egiziana l’occhio sano di Horo venne perso in occasione del combattimento che lo aveva opposto a Seth per la conquista del regno d’Egitto. Il dio Thot glielo restituì risanato, e ne fece il prototipo dell’integrità fisica. É questa la ragione per cui esso figura sui sarcofagi e sugli amuleti, garantendo al morto l’uso completo del proprio corpo nell’aldilà.
➖➖➖
📸 @museoegizio
➖➖➖
🇬🇧 Amulet with Occhio Udjat, Egyptian museum of Turin.
In previous posts, the process of mummification has been discussed.
Amulets useful for the protection of the deceased in the afterlife were inserted between the linen bandages used to mummify the body.
The one in the photo is one of the most powerful amulets of ancient Egypt and represents the eye of Horus, the falcon god.
 According to Egyptian mythology, the healthy eye of Horus was lost during the fight that had set him against Seth for the conquest of the kingdom of Egypt. The god Thot restored it to him, and made it the prototype of physical integrity. This is the reason why it appears on sarcophagi and amulets, guaranteeing the dead man the complete use of his body in the afterlife.
#archaeology #archaeologist #archaeologicalsite #archaeological #archaeologylife #archeologia #arkeoloji #archeologie #ancient #antique #ancientegypt #egypt #egitto #ancienthistory #ancientworld #ancientworld #pyramids #cairo #masterpiece #ancientitaly #cultura #culture #beniculturali #beniculturali30 #heritage #heritagesite #unesco #unescoworldheritage#heritage_rome #unescoworldheritagesite
5 233 2 hours ago
🇮🇹 amuleto con occhio udjat, museo egizio di torino.
nei precedenti post si è parlato del processo della mummificazione.
tra le bende di lino utilizzate per mummificare il corpo, venivano inseriti degli amuleti utili per la protezione del defunto nell’aldilà.
quello in foto è uno degli amuleti più potenti dell’antico egitto e rappresenta l’occhio di horus, il dio falco.
secondo la mitologia egiziana l’occhio sano di horo venne perso in occasione del combattimento che lo aveva opposto a seth per la conquista del regno d’egitto. il dio thot glielo restituì risanato, e ne fece il prototipo dell’integrità fisica. é questa la ragione per cui esso figura sui sarcofagi e sugli amuleti, garantendo al morto l’uso completo del proprio corpo nell’aldilà.
➖➖➖
📸 @museoegizio
➖➖➖
🇬🇧 amulet with occhio udjat, egyptian museum of turin.
in previous posts, the process of mummification has been discussed.
amulets useful for the protection of the deceased in the afterlife were inserted between the linen bandages used to mummify the body.
the one in the photo is one of the most powerful amulets of ancient egypt and represents the eye of horus, the falcon god.
 according to egyptian mythology, the healthy eye of horus was lost during the fight that had set him against seth for the conquest of the kingdom of egypt. the god thot restored it to him, and made it the prototype of physical integrity. this is the reason why it appears on sarcophagi and amulets, guaranteeing the dead man the complete use of his body in the afterlife.
#archaeology #archaeologist #archaeologicalsite #archaeological #archaeologylife #archeologia #arkeoloji #archeologie #ancient #antique #ancientegypt #egypt #egitto #ancienthistory #ancientworld #ancientworld #pyramids #cairo #masterpiece #ancientitaly #cultura #culture #beniculturali #beniculturali30 #heritage #heritagesite #unesco #unescoworldheritage#heritage_rome #unescoworldheritagesite
O grupo de Laocoonte é uma escultura em mármore, também conhecida como Laocoonte e seus filhos, hoje em dia exposta nos Museus Vaticanos.

A estátua representa Laocoonte e seus dois filhos, Antífantes e Timbreu, sendo estrangulados por duas serpentes marinhas, uma lenda da Guerra de Troia também relatada na Eneida de Virgílio. Laocoonte, um sacerdote de Apolo, teria irritado o deus, ou por ter se casado e tido filhos, ou por ter arremessado uma lança contra o cavalo de Troia. Em vingança, o próprio Apolo teria enviado os répteis (no caso como na escultura, serpentes) para matar seus filhos, e Laocoonte foi morto ao tentar salvá-los.

#arqueologia #arqueologiabrasil #archaeologylovers #archaeology #arkeoloji #greciaantiga #laocoonte #troia #apolo #deuses #mundoantigo #antiguidade #vaticano #museus
0 45 2 hours ago
O grupo de laocoonte é uma escultura em mármore, também conhecida como laocoonte e seus filhos, hoje em dia exposta nos museus vaticanos.

a estátua representa laocoonte e seus dois filhos, antífantes e timbreu, sendo estrangulados por duas serpentes marinhas, uma lenda da guerra de troia também relatada na eneida de virgílio. laocoonte, um sacerdote de apolo, teria irritado o deus, ou por ter se casado e tido filhos, ou por ter arremessado uma lança contra o cavalo de troia. em vingança, o próprio apolo teria enviado os répteis (no caso como na escultura, serpentes) para matar seus filhos, e laocoonte foi morto ao tentar salvá-los.

#arqueologia #arqueologiabrasil #archaeologylovers #archaeology #arkeoloji #greciaantiga #laocoonte #troia #apolo #deuses #mundoantigo #antiguidade #vaticano #museus
(Duccio Di Buoninsegna - Maestà 1308/1311)

Sensizlik depremiyle hancı düştü; han düştü
Mazluma sürgün evi; zâlime cihan düştü
Sana meftun ve hayran, sana râm olanlara
Bir belâ tünelinde ağır imtihan düştü

#istanbuldayasam #kültürvesanat #iksv #tarih #history #historical #art #sanat #sanattarihi #benimkadrajım #fotoğraflarlaistanbul #arkeoloji #archaeology #İlberOrtaylı #CelalŞengör #Halilİnalcık #NurhanAtasoy 
#müze #museum #fotoğraf #photo #photooftheday ##istanbuldayasam #kültürvesanat #iksv #tarih #history #historical #art #sanat #sanattarihi #benimkadrajım #fotoğraflarlaistanbul #arkeoloji #archaeology #İlberOrtaylı #CelalŞengör #Halilİnalcık #NurhanAtasoy 
#müze #museum #fotoğraf #photo #photooftheday #philosophy #ducciodibuoninsegna
0 54 2 hours ago
(duccio di buoninsegna - maestà 1308/1311)

sensizlik depremiyle hancı düştü; han düştü
mazluma sürgün evi; zâlime cihan düştü
sana meftun ve hayran, sana râm olanlara
bir belâ tünelinde ağır imtihan düştü

#istanbuldayasam #kültürvesanat #iksv #tarih #history #historical #art #sanat #sanattarihi #benimkadrajım #fotoğraflarlaistanbul #arkeoloji #archaeology #İlberortaylı #celalŞengör #halilİnalcık #nurhanatasoy
#müze #museum #fotoğraf #photo #photooftheday ##istanbuldayasam #kültürvesanat #iksv #tarih #history #historical #art #sanat #sanattarihi #benimkadrajım #fotoğraflarlaistanbul #arkeoloji #archaeology #İlberortaylı #celalŞengör #halilİnalcık #nurhanatasoy
#müze #museum #fotoğraf #photo #photooftheday #philosophy #ducciodibuoninsegna
Piştî vîrusa koronayê (COVID-19) me biryar da ku em çalakî û atolyeyên xwe bidin sekinandin û li ser torên civakî werin pêşberî we. Di vê çarçoveyê de bi nasnavê #ChalakOnline em dest bi xebatên xwe dikin.

Doh êvarê jî arkeolog Mesut Alp (@alpmesut ) bû mêvanê weşana me ya zindî a yekem. Hûn dikarin temamê vê çîrokê û hemû konferansê li ser hesabê me yê YouTubeyê bibînin.

https://youtu.be/bG72DJi-fyo

#ChalakEvents #ChalakOnline #MesutAlp #Arkeoloji #Mezopotamya #Êzidî #mitoloji
0 48 2 hours ago
Piştî vîrusa koronayê (covid-19) me biryar da ku em çalakî û atolyeyên xwe bidin sekinandin û li ser torên civakî werin pêşberî we. di vê çarçoveyê de bi nasnavê #chalakonline em dest bi xebatên xwe dikin.

doh êvarê jî arkeolog mesut alp (@alpmesut ) bû mêvanê weşana me ya zindî a yekem. hûn dikarin temamê vê çîrokê û hemû konferansê li ser hesabê me yê youtubeyê bibînin.

https://youtu.be/bg72dji-fyo

#chalakevents #chalakonline #mesutalp #arkeoloji #mezopotamya #êzidî #mitoloji
Chi me ne fa uno uguale? Who can re-create this for me? 😍😍😍
________________
Credit to @arkeoveyasam : 📌 2.000 yıllık altın/ safir Roma yüzüğü
İmparator Caligula ' nın  eşi  resmedilmiş.
📌 2,000-year-old gold / sapphire Roman ring The wife of Emperor #Caligula is pictured.
#arkeoloji #археология  #archaeology #archeologia  #history #tarih #Caligola #Roma #Rome #AncientRome #RomaCaputMundi
0 5 2 hours ago
Chi me ne fa uno uguale? who can re-create this for me? 😍😍😍
________________
credit to @arkeoveyasam : 📌 2.000 yıllık altın/ safir roma yüzüğü
İmparator caligula ' nın  eşi  resmedilmiş.
📌 2,000-year-old gold / sapphire roman ring the wife of emperor #caligula is pictured.
#arkeoloji #археология  #archaeology #archeologia  #history #tarih #caligola #roma #rome #ancientrome #romacaputmundi
Forte de Nossa Senhora da Graça, Elvas, Portekiz.

Nossa Senhora da Graça Kalesi veya Lippe Kalesi Şehrin kuzey tepesinde yükselen bir askeri mimari mücevheridir. Bu kale, 18. yüzyılda, Elvas müstahkem meydanının savunma hattını tamamlamak için inşa edildi.
______

Forte de Nossa Senhora da Graça, Elvas, Portugal.

Nossa Senhora da Graça Fort or Lippe Fort It is a jewel of military architecture, rising upon the north hill of the city. This fort was built in the 18th century, in order to complete the defence line of Elvas fortified square

__________
Bizi takip edin/ follow us:

@archeo.travel & @ancient.travel
______
Contact us: @basileons
10 1,673 2 hours ago
Forte de nossa senhora da graça, elvas, portekiz.

nossa senhora da graça kalesi veya lippe kalesi Şehrin kuzey tepesinde yükselen bir askeri mimari mücevheridir. bu kale, 18. yüzyılda, elvas müstahkem meydanının savunma hattını tamamlamak için inşa edildi.
______

forte de nossa senhora da graça, elvas, portugal.

nossa senhora da graça fort or lippe fort it is a jewel of military architecture, rising upon the north hill of the city. this fort was built in the 18th century, in order to complete the defence line of elvas fortified square

__________
bizi takip edin/ follow us:

@archeo.travel & @ancient.travel
______
contact us: @basileons
Adrar Plateau

Amazing layered rock patterns are visible on the Adrar Plateau, near the town of Atar in northwestern Mauritania. Located within the Sahara Desert, the Adrar is an arid plateau known for its gorges, stony deserts and sand dunes. Cave and rock paintings show that this region was settled in the Neolithic era about 12,000 years ago — today, around 62,000 people live in the Adrar Region.
8 429 2 hours ago
Adrar plateau

amazing layered rock patterns are visible on the adrar plateau, near the town of atar in northwestern mauritania. located within the sahara desert, the adrar is an arid plateau known for its gorges, stony deserts and sand dunes. cave and rock paintings show that this region was settled in the neolithic era about 12,000 years ago — today, around 62,000 people live in the adrar region.
ÇİFT TIKLAYINIZ.👉👉👉
.
.
Yan alanlar ve alan eğitiminden oluşan soru bankamızı sipariş için hikayeyi yukarı kaydırız ya da profilde yer alan linke tıklayınız. .
. .
İçerisinde 9 binden fazla soru cevap bulunan ve sosyal bilgiler ÖABT'ye yönelik tüm derslerden oluşan 'KAZANDIRAN SORULAR
6 99 2 hours ago
çİft tiklayiniz.👉👉👉
.
.
yan alanlar ve alan eğitiminden oluşan soru bankamızı sipariş için hikayeyi yukarı kaydırız ya da profilde yer alan linke tıklayınız. .
. .
İçerisinde 9 binden fazla soru cevap bulunan ve sosyal bilgiler öabt'ye yönelik tüm derslerden oluşan 'kazandiran sorular" kitabımızın fiyatı 65 tl.
kargo ücretsizdir.
sipariş için mesaj atabilirsiniz.
.
cevap: d
.
#sosyalöabt #sosyalbilgileröğretmenliği #sosyalalan #sosyalbilgileröabt #sosyalkpss2018 #kpsssosyalbilgiler #oabtsosyalbilgiler #öabtsosyalbilgiler
#antropoloji #arkeoloji #sanatveestetik #siyasetbilimi #kpsscografya #kpssnotlarım #kpss2020başladı #kpssmatematik2018 #kpssmatematik #kpssmatematik #kpss2020tayfa #kpssmatematik #kpssvatandaslik #kpssturkce
Antik Mısır’ın Yeni Krallık Dönemi’ne tarihlenen ve iyi korunmuş bir şekilde günümüze kadar gelen antik yapıların en büyük ve en güzellerinden biri olan Thebes’te ki Luxor Tapınağı. Tapınak Ramses II’nin devasa heykeli, sütunları, dikilitaş, peristil ve pilonlarıyla eşsizdir. ——————————
Temple of Luxor, one of the best preserved buildings of the New Kingdom of Ancient Egypt: with the colossal statues of Ramses II, obelisk, pylon, peristyle, colonnade ... Thebes, Ancient Egypt. History and Archeology.
#luxortemple #ancient #ancienthistory #archaeology #archaeologist #arthistory #tarih #arkeoloji #sanattarihi #antik #archeology #pharaoh #ancientegypt #antikmısır #arthistory #antiktarih #archeologia #arqueologia #firavun #art #egypt #luxor #museum #müze #temple #sculpture #exhibition #ramses #antikçağtarihi
0 551 3 hours ago
Antik mısır’ın yeni krallık dönemi’ne tarihlenen ve iyi korunmuş bir şekilde günümüze kadar gelen antik yapıların en büyük ve en güzellerinden biri olan thebes’te ki luxor tapınağı. tapınak ramses ii’nin devasa heykeli, sütunları, dikilitaş, peristil ve pilonlarıyla eşsizdir. ——————————
temple of luxor, one of the best preserved buildings of the new kingdom of ancient egypt: with the colossal statues of ramses ii, obelisk, pylon, peristyle, colonnade ... thebes, ancient egypt. history and archeology.
#luxortemple #ancient #ancienthistory #archaeology #archaeologist #arthistory #tarih #arkeoloji #sanattarihi #antik #archeology #pharaoh #ancientegypt #antikmısır #arthistory #antiktarih #archeologia #arqueologia #firavun #art #egypt #luxor #museum #müze #temple #sculpture #exhibition #ramses #antikçağtarihi
🔸Oşun, Afrika mitolojisinde Yoruba halkı inancına göre içme suyu, aşk, keyif ve güzellik ile de ilişkilendirilen bir nehir tanrıçasının adı olup, gök gürültüsü tanrısı Şango’nun karısıdır.

Kaderi kontrol eden bu tanrıça deniz kabukları kullanılarak yapılan kehanetleri de yönetmektedir. Oşun, her yıl onuruna düzenlenen İbo-Osun adı verilen bir törenle anılmakta, kabilenin kadınları tanrıçaya kendilerini beğendirebilmek için var güçleriyle dans etmekte içlerinden birisi seçilerek yıl boyunca şifacılık ve aile içi arabuluculk yapmakla görevlendirmektedir. Güneybatı Nijerya’da yer alan Oşogbo bölgesinin en önemli tanrıçası olan Oşun pirinç ve bakır sunularak onurlandırılmakta özünde bir şifa tanrıçası olarak kabul edilmektedir.

Ayrıca İjesa bölgesinde de halkın koruyucusu kabul edilen tanrıça Oşun adına kurulmuş, kabilenin kadınlarına öncülük etmekle yükümlü İyalode adlı gizli bir kadın cemiyeti bulunmaktadır.

Daha fazlası için bizi takip edin! 👉🏻 @mitolojikevren

EN: Oshun is the name of a river, drinking water, love, pleasure and beauty goddes in the African mythology, and the wife of the god of thunder, Shango.

This goddess, who controls fate, also manages the prophecies made using seashells. Oshun is remembered with a ceremony called İbo-Osun, which is held in his honor every year, and the tribe's women dance to the goddess with their power to choose them and assign them to perform healing and family mediation throughout the year. Osh, the most important goddess of the Oshogbo region in southwestern Nigeria, is honored by offering brass and copper, and is essentially considered a goddess of healing.

In addition, there is a secret women's society called İyalode, established in the name of the goddess O Bul, who is considered the protector of the people, in the region of İjesa.

Follow us for more! 👉🏻 @mitolojikevren

#MibecaArt #MitolojikEvren #Archeology #Arkeoloji #ArtHistory #SanatTarihi  #Mythology #Mitoloji #Painting #Tablo
18 477 3 hours ago
🔸oşun, afrika mitolojisinde yoruba halkı inancına göre içme suyu, aşk, keyif ve güzellik ile de ilişkilendirilen bir nehir tanrıçasının adı olup, gök gürültüsü tanrısı Şango’nun karısıdır.

kaderi kontrol eden bu tanrıça deniz kabukları kullanılarak yapılan kehanetleri de yönetmektedir. oşun, her yıl onuruna düzenlenen İbo-osun adı verilen bir törenle anılmakta, kabilenin kadınları tanrıçaya kendilerini beğendirebilmek için var güçleriyle dans etmekte içlerinden birisi seçilerek yıl boyunca şifacılık ve aile içi arabuluculk yapmakla görevlendirmektedir. güneybatı nijerya’da yer alan oşogbo bölgesinin en önemli tanrıçası olan oşun pirinç ve bakır sunularak onurlandırılmakta özünde bir şifa tanrıçası olarak kabul edilmektedir.

ayrıca İjesa bölgesinde de halkın koruyucusu kabul edilen tanrıça oşun adına kurulmuş, kabilenin kadınlarına öncülük etmekle yükümlü İyalode adlı gizli bir kadın cemiyeti bulunmaktadır.

daha fazlası için bizi takip edin! 👉🏻 @mitolojikevren

en: oshun is the name of a river, drinking water, love, pleasure and beauty goddes in the african mythology, and the wife of the god of thunder, shango.

this goddess, who controls fate, also manages the prophecies made using seashells. oshun is remembered with a ceremony called İbo-osun, which is held in his honor every year, and the tribe's women dance to the goddess with their power to choose them and assign them to perform healing and family mediation throughout the year. osh, the most important goddess of the oshogbo region in southwestern nigeria, is honored by offering brass and copper, and is essentially considered a goddess of healing.

in addition, there is a secret women's society called İyalode, established in the name of the goddess o bul, who is considered the protector of the people, in the region of İjesa.

follow us for more! 👉🏻 @mitolojikevren

#mibecaart #mitolojikevren #archeology #arkeoloji #arthistory #sanattarihi  #mythology #mitoloji #painting #tablo
Doğa Harikası Hattuşa Anadolu’nun kalbinde, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesine alınmış ülkemizdeki nadide değerlerden biridir. Hitit uygarlığı en az Mısır Uygarlığı kadar eski ve zengin bir uygarlıktır. Hititlerle Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Antlaşması metin tabletleri Boğazkale'de bulunmuştur. 
#ancientsites #arkeoloji #archaeology #blaundus#antikentler #ancientarchitecture #ancientsites#travelling #gezifoto #uşak #gezelimgorelim #tarih#history #gezifotoğrafları #photographylovers#photography #architecture #blaundusantikkenti#seyahataşkı #instashooting #antikşehir #çorum #arkeoloji
0 80 3 hours ago
Doğa harikası hattuşa anadolu’nun kalbinde, unesco tarafından dünya kültür mirası listesine alınmış ülkemizdeki nadide değerlerden biridir. hitit uygarlığı en az mısır uygarlığı kadar eski ve zengin bir uygarlıktır. hititlerle mısırlılar arasında yapılan kadeş antlaşması metin tabletleri boğazkale'de bulunmuştur.
#ancientsites #arkeoloji #archaeology #blaundus#antikentler #ancientarchitecture #ancientsites#travelling #gezifoto #uşak #gezelimgorelim #tarih#history #gezifotoğrafları #photographylovers#photography #architecture #blaundusantikkenti#seyahataşkı #instashooting #antikşehir #çorum #arkeoloji
Ardashir Papakan Sarayı | Firuzabad, İran

Ardashir Papakan Sarayı, Firuzabad-Kavar yolunun yakınındaki bir dağın eteklerinde yer alan bir kale. Sasani İmparatorluğu'nun kralı I. Ardashir tarafından, MS 224’te inşa edilen kale, antik Gor kentinin 1.9 km kuzeyinde yer alıyor. Bu yapı, diğer özelliklerin yanı sıra, öncüllerinden biraz daha büyük ve daha ihtişamlı gösteren üç kubbeye sahip. Bununla birlikte, bu bileşenin savunma amaçlı sağlamlaştırılmış bir yapı olmaktan ziyade I. Ardashir'in soylu imgesini göstermek için tasarlandığı anlaşılıyor. Bu yüzden, çevresinde devasa duvarlara sahip olmasına rağmen, yapı bir “kale” yerine “saray” olarak adlandırılıyor. Bu sarayda özellikle ilginç olan şey, mimari tasarımının tam olarak Part veya Sasani kategorisine girmemesi; tasarım, Fars mimarlarına özgü benzersiz bir tasarım. - - - - - - - -

Palace of Ardashir Papakan | Firuzabad, Iran

The Palace of Ardashir Pāpakan is a castle located on the slopes of the mountain near the Firouzabad-Kavar road. Built in AD 224 by King Ardashir I of the Sassanian Empire, it is located 1.2 miles north of the ancient city of Gor, in ancient Persia. The structure contains three domes, among other features, making it slightly larger and more magnificent than its predecessors. However, it seems that the compound was designed to display the royalty image of Ardashir I, rather than being a fortified structure for defense purposes. That is why perhaps it would be best to refer to the structure as a
0 63 3 hours ago
Ardashir papakan sarayı | firuzabad, İran

ardashir papakan sarayı, firuzabad-kavar yolunun yakınındaki bir dağın eteklerinde yer alan bir kale. sasani İmparatorluğu'nun kralı i. ardashir tarafından, ms 224’te inşa edilen kale, antik gor kentinin 1.9 km kuzeyinde yer alıyor. bu yapı, diğer özelliklerin yanı sıra, öncüllerinden biraz daha büyük ve daha ihtişamlı gösteren üç kubbeye sahip. bununla birlikte, bu bileşenin savunma amaçlı sağlamlaştırılmış bir yapı olmaktan ziyade i. ardashir'in soylu imgesini göstermek için tasarlandığı anlaşılıyor. bu yüzden, çevresinde devasa duvarlara sahip olmasına rağmen, yapı bir “kale” yerine “saray” olarak adlandırılıyor. bu sarayda özellikle ilginç olan şey, mimari tasarımının tam olarak part veya sasani kategorisine girmemesi; tasarım, fars mimarlarına özgü benzersiz bir tasarım. - - - - - - - -

palace of ardashir papakan | firuzabad, iran

the palace of ardashir pāpakan is a castle located on the slopes of the mountain near the firouzabad-kavar road. built in ad 224 by king ardashir i of the sassanian empire, it is located 1.2 miles north of the ancient city of gor, in ancient persia. the structure contains three domes, among other features, making it slightly larger and more magnificent than its predecessors. however, it seems that the compound was designed to display the royalty image of ardashir i, rather than being a fortified structure for defense purposes. that is why perhaps it would be best to refer to the structure as a "palace" rather than a "castle", even though it has huge walls on the perimeters, and is a contained structure. what is particularly interesting about this palace is that its architectural design does not exactly fall into that of the parthians or even sassanian category; the design is a unique design particular to architects of fars.

#arkeofiliyerler #arkeofili #arkeoloji #archaeology #travel #ardaşirsarayı #ardashirpalace #castle #palace #firuzabad #firouzabad
Sistine Şapeli

Vatikan'da bulunan Sistine Şapeli, 1470’lerde Papa IV. Sixtus tarafından yaptırılmıştı. Şapelde, her iki uzun duvarda altı adet, altar ve giriş duvarında da iki adet olmak üzere pencereler yer alıyordu. Kutsal mekan, başpiskoposların özellikle yeni Papa’yı seçtikleri ve kutladıkları toplanma yeri olarak kullanılıyordu. Papa IV.Sixtus, 1481-1483 arasında şapeli fresklerle donatmıştı. Bu iş için İtalya’nın en ünlü ressamlarını görevlendirmişti. Şapelde Botticelli, Perugino, Signorelli, Cosimo Rosselli ve Michelangelo’nun ilk ustası olan Ghirlandaio çalışmışlar ve mekanın duvarlarını resimlemişlerdi. Böylece şapelin yan duvarlarında Musa ve İsa peygamberlerin hayatını anlatan birer dizi resimle, üst taraftaki pencerelerin arasındaki bölmelerde en önemli Papaların resimleri oluşmuştu. Tavan ise henüz çıplaktı. 1508 yılında Papa II. Julius, Michelangelo’yu şapelin tavan fresklerini yapmakla görevlendirmiş, kendini bir ressamdan çok heykeltıraş olarak gören Michelangelo, bu işi istemeyerek de olsa kabul etmişti. Yüksekliği yaklaşık 13.5 metre olan şapelin tavanı beşik tonozla örtülüydü. Michelangelo’nun çalışacağı ince, uzun tavanın eni yaklaşık 14 metre, boyu da 41 metre civarındaydı. Michelangelo, bu eserde kendi kurduğu iskelenin üzerinde tek başına çalışmış, üç yüzden fazla değişik figür içeren bu devasa çalışmayı, 1508 ile 1512 yılları arasında tamamlamıştı.

Sistine Şapeli’nin tavanının merkezinde Kutsal Kitap’ın Yaratılış bölümünde geçen dokuz önemli olay tasvir edilmişti. Sahneler, altardan kapıya doğru, sırayla okunmak üzere tasarlanmıştı. Ama Michelangelo çalışmasına karşı tarafla başlamış, bir bakıma, olayların tarihsel diziminin aksi yönünde çalışmıştı. Michelangelo’nun üzerinde çalıştığı figürlerin boyutları da altara doğru yaklaştıkça büyüyerek dinamik ve güçlü ifadelerle bezenmekteydi.

DEVAMI YORUMDA... #tarihi #bilgiler #arkeoloji #kazı #restorasyon #mimari #antikkent #anıt #eser #dünya #world #restoration #gizem #unesco #kültür #miras #liste #tarihieser #sistine #şapel #vatikan #papa #sistus
3 13 3 hours ago
Sistine Şapeli

vatikan'da bulunan sistine Şapeli, 1470’lerde papa iv. sixtus tarafından yaptırılmıştı. Şapelde, her iki uzun duvarda altı adet, altar ve giriş duvarında da iki adet olmak üzere pencereler yer alıyordu. kutsal mekan, başpiskoposların özellikle yeni papa’yı seçtikleri ve kutladıkları toplanma yeri olarak kullanılıyordu. papa iv.sixtus, 1481-1483 arasında şapeli fresklerle donatmıştı. bu iş için İtalya’nın en ünlü ressamlarını görevlendirmişti. Şapelde botticelli, perugino, signorelli, cosimo rosselli ve michelangelo’nun ilk ustası olan ghirlandaio çalışmışlar ve mekanın duvarlarını resimlemişlerdi. böylece şapelin yan duvarlarında musa ve İsa peygamberlerin hayatını anlatan birer dizi resimle, üst taraftaki pencerelerin arasındaki bölmelerde en önemli papaların resimleri oluşmuştu. tavan ise henüz çıplaktı. 1508 yılında papa ii. julius, michelangelo’yu şapelin tavan fresklerini yapmakla görevlendirmiş, kendini bir ressamdan çok heykeltıraş olarak gören michelangelo, bu işi istemeyerek de olsa kabul etmişti. yüksekliği yaklaşık 13.5 metre olan şapelin tavanı beşik tonozla örtülüydü. michelangelo’nun çalışacağı ince, uzun tavanın eni yaklaşık 14 metre, boyu da 41 metre civarındaydı. michelangelo, bu eserde kendi kurduğu iskelenin üzerinde tek başına çalışmış, üç yüzden fazla değişik figür içeren bu devasa çalışmayı, 1508 ile 1512 yılları arasında tamamlamıştı.

sistine Şapeli’nin tavanının merkezinde kutsal kitap’ın yaratılış bölümünde geçen dokuz önemli olay tasvir edilmişti. sahneler, altardan kapıya doğru, sırayla okunmak üzere tasarlanmıştı. ama michelangelo çalışmasına karşı tarafla başlamış, bir bakıma, olayların tarihsel diziminin aksi yönünde çalışmıştı. michelangelo’nun üzerinde çalıştığı figürlerin boyutları da altara doğru yaklaştıkça büyüyerek dinamik ve güçlü ifadelerle bezenmekteydi.

devami yorumda... #tarihi #bilgiler #arkeoloji #kazı #restorasyon #mimari #antikkent #anıt #eser #dünya #world #restoration #gizem #unesco #kültür #miras #liste #tarihieser #sistine #şapel #vatikan #papa #sistus
EFES ARTEMİS TAPINAĞI
.
Bugün, Efes (Ephesos) antik kentindeki Artemis Tapınağı karşısında duran bir kişi, bu tapınağın bir zamanlar, anıtsal boyutu ve tüm ihtişamıyla, dünyanın en meşhur yapılarından biri olduğunu hayal etmekte zorlanır. Sanki doğa ve insan el ele vermiş de, geçmişin bu ihtişamından geriye hiçbir şey bırakmamış gibidir.
.
.
@arkeolojisorucevap @aktuelarkeoloji @archeookur @arkeolojivetarih @arkeogezgin @arkeolojievreni @arkeomitos @arkeoanadolu @arkeologlardernegi @sanatvearkeoloji @antiktarih @antik_kentlerr @antikcag.tarihi @antiksehirler
.
#güzelsözler #arkeoloji #ancient #antropoloji #ancienthistory #antik #antiktarih #gezi #müze #archeology #sanattarihi #takipçikazan #geritakip #çekiliş #vintage #giyim #instagood #like4like #look #instalike #istanbul #travel#türkiye #turkey #istanbul #beautiful #manzara #museum #Fineart #polishgirl
0 50 3 hours ago
Efes artemİs tapinaĞi
.
bugün, efes (ephesos) antik kentindeki artemis tapınağı karşısında duran bir kişi, bu tapınağın bir zamanlar, anıtsal boyutu ve tüm ihtişamıyla, dünyanın en meşhur yapılarından biri olduğunu hayal etmekte zorlanır. sanki doğa ve insan el ele vermiş de, geçmişin bu ihtişamından geriye hiçbir şey bırakmamış gibidir.
.
.
@arkeolojisorucevap @aktuelarkeoloji @archeookur @arkeolojivetarih @arkeogezgin @arkeolojievreni @arkeomitos @arkeoanadolu @arkeologlardernegi @sanatvearkeoloji @antiktarih @antik_kentlerr @antikcag.tarihi @antiksehirler
.
#güzelsözler #arkeoloji #ancient #antropoloji #ancienthistory #antik #antiktarih #gezi #müze #archeology #sanattarihi #takipçikazan #geritakip #çekiliş #vintage #giyim #instagood #like4like #look #instalike #istanbul #travel#türkiye #turkey #istanbul #beautiful #manzara #museum #fineart #polishgirl
ŞEHREMİNİ CAMİ VE FATİH SULTAN

Fatih Sultan Mehmet’in, 29 Mayıs 1453 sabahı saat 01:00 ile 02:00 arasında başlayan nihai hücum ile İstanbul’a girilmesi arasında geçen zaman sadece birkaç saattir. 
Gecenin karanlığı gün ışığı ile yırtılmaya başladığında, son derece iyi eğitimli yeniçeriler İstanbul’un dış surunu aşmışlardı bile. Biner kişilik bölüklere ayrılan askerler dalga dalga surlara hücum etmiş, ilk bin kişilik bölük bir süre hücumda bulunduktan sonra geri çekilmiş, yerine ikinci bin kişilik bölük hücuma kalkmıştı. Bu bölük çekildiğinde ise sıra en sert askerlerin oluşturduğu üçüncü bir bölüğün hücumuna gelmişti. Bu bölük on iki bin askerden oluşmaktaydı. O dönemin en ağır piyade silahları, okçuları, mızraklı askerleri ile donanmış on iki bin yeniçeri. 
Gökyüzü ağardığında Edirnekapı’nın kuzeyine düşen burcum üstünde Türk bayrağı görülmüştü. 
Şehre ilk giren birlik Chora Kilisesi ile Tekfur Sarayı’na doğru ilerlemişler ancak durdurulmuşlardı. Şehre girmeyi başaran yeniçerler ile Romalı askerler arasında korkunç çatışmalar yaşanmış ancak sonunda savunma kalmamıştı.

Fatih Sultan Mehmet’i adım adım takip eden tarihçi Kritovulos, şehrin düşme anını hissettiğinde Fatih’in de taarruza bizzat katıldığın ve işte o anda şehri savunan son Romalı askerlerin şehrin içine doğru kaçmaya başladığını ve Türk askerlerinin şehrin içine doğru bir sel gibi akmaya başladığını yazar. Askerler şehrin içinde hiçbir savunma ile karşılaşmadan şehrin içlerine doğru hızla hareket etmeye başlarlar. 
Fatih, 29 Mayıs öğlene doğru, fetihten birkaç saat sonra şehre girer. Bugünkü şehremini semtine gelmişti ki, vakit geldiğinden dolayı ordugahtaki imamlar tarafından öğle ezanı okunmaya başlamıştı. Bu, İstanbul’da okunan ilk vakit namazı idi. Fatih, bulunduğu noktada hemen atından indi ve hocası Akşemseddin’in imamlığında öğle namazını kıldı. Namazın ardından verdiği emir ile, seccadesini serdiği yere bir cami inşa edilmesini emir verdi ve caminin bakım ve onarımını üstlendi. 
#tarih #tarihnotlari #tarihtebugün #tarihieser #tarihiyerler #tarihi #kpsstarih #tarih #osmanlı #osmanlıimparatorluğu #fatihsultanmehmet #fetih #i̇stanbul #arkeoloji #kültür #kultur #likeforlikes #like4likes
1 14 3 hours ago
Şehremİnİ camİ ve fatİh sultan

fatih sultan mehmet’in, 29 mayıs 1453 sabahı saat 01:00 ile 02:00 arasında başlayan nihai hücum ile İstanbul’a girilmesi arasında geçen zaman sadece birkaç saattir.
gecenin karanlığı gün ışığı ile yırtılmaya başladığında, son derece iyi eğitimli yeniçeriler İstanbul’un dış surunu aşmışlardı bile. biner kişilik bölüklere ayrılan askerler dalga dalga surlara hücum etmiş, ilk bin kişilik bölük bir süre hücumda bulunduktan sonra geri çekilmiş, yerine ikinci bin kişilik bölük hücuma kalkmıştı. bu bölük çekildiğinde ise sıra en sert askerlerin oluşturduğu üçüncü bir bölüğün hücumuna gelmişti. bu bölük on iki bin askerden oluşmaktaydı. o dönemin en ağır piyade silahları, okçuları, mızraklı askerleri ile donanmış on iki bin yeniçeri.
gökyüzü ağardığında edirnekapı’nın kuzeyine düşen burcum üstünde türk bayrağı görülmüştü.
Şehre ilk giren birlik chora kilisesi ile tekfur sarayı’na doğru ilerlemişler ancak durdurulmuşlardı. Şehre girmeyi başaran yeniçerler ile romalı askerler arasında korkunç çatışmalar yaşanmış ancak sonunda savunma kalmamıştı.

fatih sultan mehmet’i adım adım takip eden tarihçi kritovulos, şehrin düşme anını hissettiğinde fatih’in de taarruza bizzat katıldığın ve işte o anda şehri savunan son romalı askerlerin şehrin içine doğru kaçmaya başladığını ve türk askerlerinin şehrin içine doğru bir sel gibi akmaya başladığını yazar. askerler şehrin içinde hiçbir savunma ile karşılaşmadan şehrin içlerine doğru hızla hareket etmeye başlarlar.
fatih, 29 mayıs öğlene doğru, fetihten birkaç saat sonra şehre girer. bugünkü şehremini semtine gelmişti ki, vakit geldiğinden dolayı ordugahtaki imamlar tarafından öğle ezanı okunmaya başlamıştı. bu, İstanbul’da okunan ilk vakit namazı idi. fatih, bulunduğu noktada hemen atından indi ve hocası akşemseddin’in imamlığında öğle namazını kıldı. namazın ardından verdiği emir ile, seccadesini serdiği yere bir cami inşa edilmesini emir verdi ve caminin bakım ve onarımını üstlendi.
#tarih #tarihnotlari #tarihtebugün #tarihieser #tarihiyerler #tarihi #kpsstarih #tarih #osmanlı #osmanlıimparatorluğu #fatihsultanmehmet #fetih #i̇stanbul #arkeoloji #kültür #kultur #likeforlikes #like4likes
Sarayın Harem Dairesi Takkapı kitabesine göre yapılış tarihi 1784. Aslında sarayın yapımına 1685 yılında Doğubeyazıt sancak beyi Çolak Abdi Paşa başlamış, onun oğlu Çıldır valisi İshak Paşa ve torunu Mehmet Paşa tarafından 1784'te bitirilmiş.Yani tam 99 yıl sürmüş yapımı. #gaziantep #ığdır #doğubeyazıt #tarih #harem #medrese #mimari #arkeoloji #hatay #mezopotamya #hrt #hrttours #hrttourslagezelim #adımadımgeziyoruz
0 18 4 hours ago
Sarayın harem dairesi takkapı kitabesine göre yapılış tarihi 1784. aslında sarayın yapımına 1685 yılında doğubeyazıt sancak beyi çolak abdi paşa başlamış, onun oğlu çıldır valisi İshak paşa ve torunu mehmet paşa tarafından 1784'te bitirilmiş.yani tam 99 yıl sürmüş yapımı. #gaziantep #ığdır #doğubeyazıt #tarih #harem #medrese #mimari #arkeoloji #hatay #mezopotamya #hrt #hrttours #hrttourslagezelim #adımadımgeziyoruz
Sarayın Harem Dairesi Takkapı kitabesine göre yapılış tarihi 1784. Aslında sarayın yapımına 1685 yılında Doğubeyazıt sancak beyi Çolak Abdi Paşa başlamış, onun oğlu Çıldır valisi İshak Paşa ve torunu Mehmet Paşa tarafından 1784'te bitirilmiş.Yani tam 99 yıl sürmüş yapımı. #gaziantep #ığdır #doğubeyazıt #tarih #harem #medrese #mimari #arkeoloji #hatay #mezopotamya #hrt #hrttours #hrttourslagezelim #adımadımgeziyoruz
0 9 4 hours ago
Sarayın harem dairesi takkapı kitabesine göre yapılış tarihi 1784. aslında sarayın yapımına 1685 yılında doğubeyazıt sancak beyi çolak abdi paşa başlamış, onun oğlu çıldır valisi İshak paşa ve torunu mehmet paşa tarafından 1784'te bitirilmiş.yani tam 99 yıl sürmüş yapımı. #gaziantep #ığdır #doğubeyazıt #tarih #harem #medrese #mimari #arkeoloji #hatay #mezopotamya #hrt #hrttours #hrttourslagezelim #adımadımgeziyoruz
TAŞLARIN SIRRI-Dizi 🎥1992 Arkeolog, Müze müdürü #tarıkakan Arkeologların çalışmalarını, sıkıntılarını çevreyle ilişkilerini hoş bir aşk eşliğinde anlatan #dizi #tarikakan #ayşegülaldinç #portre #müze #tarih #arkeoloji #arkeologi #history #turkiye #kitap #şiir #şiirsokakta #sinema #sosyoloji #turizm
2 782 4 hours ago
TaŞlarin sirri-dizi 🎥1992 arkeolog, müze müdürü #tarıkakan arkeologların çalışmalarını, sıkıntılarını çevreyle ilişkilerini hoş bir aşk eşliğinde anlatan #dizi #tarikakan #ayşegülaldinç #portre #müze #tarih #arkeoloji #arkeologi #history #turkiye #kitap #şiir #şiirsokakta #sinema #sosyoloji #turizm
Arslantaş - Frig kaya mezarını iki aslan koruyor.
İ.Ö 8. Yüzyıldan kalma /Frigya Göynüş vadisi, Afyonkarahisar
¬
¬
¬
#afyon #afyonkarahisar #frigvadisi #kapadokya #hitit #vadi #kral #arkeoloji #archaeology #cappadocia #history #ad #terracotta #roman #rome # #müze #museum #anadolu #tarihinizleri #tarih
0 18 4 hours ago
Arslantaş - frig kaya mezarını iki aslan koruyor.
İ.ö 8. yüzyıldan kalma /frigya göynüş vadisi, afyonkarahisar
¬
¬
¬
#afyon #afyonkarahisar #frigvadisi #kapadokya #hitit #vadi #kral #arkeoloji #archaeology #cappadocia #history #ad #terracotta #roman #rome # #müze #museum #anadolu #tarihinizleri #tarih
#miletantikkenti#arkeoloji
0 5 4 hours ago
#miletantikkenti#arkeoloji
This woman summons cows with her voice! Sound ON. 🔈😮 .
.
Video by: @jonnajinton 
Via: @culturetrip .
.
@ancient.travel @archeo.travel 
Admin: @sevgiiyenerr
28 1,011 4 hours ago
This woman summons cows with her voice! sound on. 🔈😮 .
.
video by: @jonnajinton
via: @culturetrip .
.
@ancient.travel @archeo.travel
admin: @sevgiiyenerr
Sudan Kürtlerinin kökeni 800 yıl öncesine dayanıyor. 
1172 yılında, yani Selahaddin Eyyubi zamanında, Toran Şah adında biri, Mısır’daki Fatimilere saldırırarak onları yendi. Fatimilerin müttefiklerinden biri Nobilerdi, yani şimdiki Sudanlıların ataları.

Müttefiklerinin yenilmesinden sonra Nobiler savaşmaya başladı. Toran Şah, onlara bir ders vermek için Kürtlerden oluşan ordusuyla Sudan’ı işgal etti. 
Toran Şah geri döndü ama arkasında kalabalık bir halk bıraktı ve oraya İbrahim el-Kurdî adında bir komutanı başkan olarak atadı.

El-Kurdî’nin yüzerken boğulduğu rivayet edilir ama halkı Sudan’a yerleşti. 
Sudan’daki Kürtlerin çoğu o dönemden kalma. Kimlikleri, karakteristik beden özellikleri değişse de soyadları ‘Kurdî’ olarak kaldı.
..............................................................
#mezopotamya #mesopotamia #anadolutarihi #manzara #anadoluuygarlıkları #history #arkeoloji #efsane #sanattarihi #edebiyat #mitoloji #arkeoloji #photography #fotoğraflar #tarih #tarihifotoğraflar #kultur #sanat #göbeklitepe #türkiye #tarihikentmardin #mardin #diyarbakır #amed #van #adıyaman #şanlıurfa #konya #ankara #anadolugram
0 6 4 hours ago
Sudan kürtlerinin kökeni 800 yıl öncesine dayanıyor.
1172 yılında, yani selahaddin eyyubi zamanında, toran Şah adında biri, mısır’daki fatimilere saldırırarak onları yendi. fatimilerin müttefiklerinden biri nobilerdi, yani şimdiki sudanlıların ataları.

müttefiklerinin yenilmesinden sonra nobiler savaşmaya başladı. toran Şah, onlara bir ders vermek için kürtlerden oluşan ordusuyla sudan’ı işgal etti.
toran Şah geri döndü ama arkasında kalabalık bir halk bıraktı ve oraya İbrahim el-kurdî adında bir komutanı başkan olarak atadı.

el-kurdî’nin yüzerken boğulduğu rivayet edilir ama halkı sudan’a yerleşti.
sudan’daki kürtlerin çoğu o dönemden kalma. kimlikleri, karakteristik beden özellikleri değişse de soyadları ‘kurdî’ olarak kaldı.
..............................................................
#mezopotamya #mesopotamia #anadolutarihi #manzara #anadoluuygarlıkları #history #arkeoloji #efsane #sanattarihi #edebiyat #mitoloji #arkeoloji #photography #fotoğraflar #tarih #tarihifotoğraflar #kultur #sanat #göbeklitepe #türkiye #tarihikentmardin #mardin #diyarbakır #amed #van #adıyaman #şanlıurfa #konya #ankara #anadolugram
👉 Antonina ONLINE Mektep seminerimizde, 31Mart salı günü saat 20:00'de “Byzantion'dan Konstantinopolis'e İSTANBUL Tarihi Serisi Bölüm 3:İstanbul ve Bizans
0 78 4 hours ago
👉 antonina online mektep seminerimizde, 31mart salı günü saat 20:00'de “byzantion'dan konstantinopolis'e İstanbul tarihi serisi bölüm 3:İstanbul ve bizans"ı değerli danışmanımız memet ekinci anlatacak. .
.
seminerimiz, izleyenlerin de soru sorabileceği webinar üzerinden kayıtla gerçekleşecek.
.
.
kayıt olmak için antonina turizm web sayfasını ziyaret edebilir ya da bio-da paylaştığımız linke tıklayabilirsiniz.
.
.
online ortamda da sizlerle bir arada olmak için sabırsızlanıyoruz…

görüşmek üzere.
.
.
detaylı bilgi ve rezervasyon için :
📞444 54 18 veya 05534076818
.
📌www.antoninaturizm.com
.
#antoninaturizm #antoninagezginleri #hayaltadında #hayallereyolculuk #gezirehberi #gezgin #sanat #tarih #tur #arkeoloji #unesco #haftasonu #sanattarihi #yurtiçi #yurtdışı #kültürturları #evdekal #evdekaltürkiye #canliyayin
via @ic0nem ⠀
#Aphrodisias was a small ancient Greek Hellenistic city in the historic Caria cultural region of western #Anatolia, #Turkey. It is located near the modern village of Geyre, about 100 km (62 mi) east/inland from the coast of the Aegean Sea, and 230 km (140 mi) southeast of İzmir.⠀
⠀
Aphrodisias was named after Aphrodite, the Greek goddess of love, who had here her unique cult image, the Aphrodite of Aphrodisias. According to the Suda, a Byzantine encyclopedic compilation, before the city became known as Aphrodisias it had three previous names: Lelégōn Pólis Megálē Pólis , and Ninóē ⠀
Sometime before 640, in the Late Antiquity period when it was within the Byzantine Empire, the city was renamed Stauroúpolis ⠀
In 2017 it was inscribed on the UNESCO World Heritage Site list⠀

______________⠀
⠀
Afrodisias, Türkiye'nin batısında, tarihi Karya kültür bölgesinde yer alan küçük bir antik Yunan Helenistik kentiydi. Ege Denizi kıyısından yaklaşık 100 km doğu / iç ve İzmir'in 230 km güneydoğusunda modern Geyre köyü yakınlarında yer almaktadır. Afrodisias, burada eşsiz kült imajı olan Afrodisias Yunan aşk tanrıçası Afrodit'in adını almıştır.⠀
⠀
Bir Bizans ansiklopedik derlemesi olan Suda'ya göre, şehir Afrodisias olarak bilinmeden önce üç önceki adı vardı: Lelégōn Pólis Megálē Pólis ve Ninóē 640'dan bir süre önce, ⠀
⠀
Bizans İmparatorluğu'ndaki Geç Antik çağda, şehir Stauroúpolis olarak yeniden adlandırıldı 2017 yılında UNESCO Dünya Mirası listesinde yer aldı.
⠀
⠀
⠀
_______________⠀
#archeology #ancienthistory #arkeoloji #ancientarcheology #archaeology #archeologia
3 329 5 hours ago
Via @ic0nem
#aphrodisias was a small ancient greek hellenistic city in the historic caria cultural region of western #anatolia, #turkey. it is located near the modern village of geyre, about 100 km (62 mi) east/inland from the coast of the aegean sea, and 230 km (140 mi) southeast of İzmir.⠀

aphrodisias was named after aphrodite, the greek goddess of love, who had here her unique cult image, the aphrodite of aphrodisias. according to the suda, a byzantine encyclopedic compilation, before the city became known as aphrodisias it had three previous names: lelégōn pólis megálē pólis , and ninóē ⠀
sometime before 640, in the late antiquity period when it was within the byzantine empire, the city was renamed stauroúpolis ⠀
in 2017 it was inscribed on the unesco world heritage site list⠀

______________⠀

afrodisias, türkiye'nin batısında, tarihi karya kültür bölgesinde yer alan küçük bir antik yunan helenistik kentiydi. ege denizi kıyısından yaklaşık 100 km doğu / iç ve İzmir'in 230 km güneydoğusunda modern geyre köyü yakınlarında yer almaktadır. afrodisias, burada eşsiz kült imajı olan afrodisias yunan aşk tanrıçası afrodit'in adını almıştır.⠀

bir bizans ansiklopedik derlemesi olan suda'ya göre, şehir afrodisias olarak bilinmeden önce üç önceki adı vardı: lelégōn pólis megálē pólis ve ninóē 640'dan bir süre önce, ⠀

bizans İmparatorluğu'ndaki geç antik çağda, şehir stauroúpolis olarak yeniden adlandırıldı 2017 yılında unesco dünya mirası listesinde yer aldı._______________⠀
#archeology #ancienthistory #arkeoloji #ancientarcheology #archaeology #archeologia
Bahar bahçe içinden paylaşım yapmaya devam edeceğimiz sağlıklı günler de buluşmak dileğiyle Siparişleriniz için bizlere ulaşmaya devam edebilirsiniz 
Sipariş tel:05318303848
🌱🌄🌹🌿🌷☘️🌺🍀🌸🌿🏵️🌄
#mozaik#mozaic #mozaikişleme #mozaiktablo #mozart #taş#taşsanatı #taşişleme #elemeğigöznuru #elişi #emek #hatay #antakya #antoc #antiochia #antikkent #arkeoloji #arkolojimüzesi #taş#expo2020 #expoo20021#kooperatif #kadınkooperatifleri ##kadindayanismasi #sevgi̇ #sabır #evdekorasyonfikirleri #dekorasyon#emekcikadinlar
2 71 5 hours ago
Bahar bahçe içinden paylaşım yapmaya devam edeceğimiz sağlıklı günler de buluşmak dileğiyle siparişleriniz için bizlere ulaşmaya devam edebilirsiniz
sipariş tel:05318303848
🌱🌄🌹🌿🌷☘️🌺🍀🌸🌿🏵️🌄
#mozaik#mozaic #mozaikişleme #mozaiktablo #mozart #taş#taşsanatı #taşişleme #elemeğigöznuru #elişi #emek #hatay #antakya #antoc #antiochia #antikkent #arkeoloji #arkolojimüzesi #taş#expo2020 #expoo20021#kooperatif #kadınkooperatifleri ##kadindayanismasi #sevgi̇ #sabır #evdekorasyonfikirleri #dekorasyon#emekcikadinlar
(Simeon Solomon - The Moon And Sleep 1894)

Bâdiye yaylasında koklasaydım izini
Kefenimi biçseydi Ebvâ da esen rüzgâr
Seninle yıkasaydım acılar dehlizini
Ne kaderi suçlamak kalırdı, ne intihar
Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya
Bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyada

#istanbuldayasam #kültürvesanat #iksv #tarih #history #historical #art #sanat #sanattarihi #benimkadrajım #fotoğraflarlaistanbul #arkeoloji #archaeology #İlberOrtaylı #CelalŞengör #Halilİnalcık #NurhanAtasoy 
#müze #museum #fotoğraf #photo #photooftheday ##istanbuldayasam #kültürvesanat #iksv #tarih #history #historical #art #sanat #sanattarihi #benimkadrajım #fotoğraflarlaistanbul #arkeoloji #archaeology #İlberOrtaylı #CelalŞengör #Halilİnalcık #NurhanAtasoy 
#müze #museum #fotoğraf #photo #photooftheday #philosophy #simeonsolomon
7 40 2 days ago
(simeon solomon - the moon and sleep 1894)

bâdiye yaylasında koklasaydım izini
kefenimi biçseydi ebvâ da esen rüzgâr
seninle yıkasaydım acılar dehlizini
ne kaderi suçlamak kalırdı, ne intihar
üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya
bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyada

#istanbuldayasam #kültürvesanat #iksv #tarih #history #historical #art #sanat #sanattarihi #benimkadrajım #fotoğraflarlaistanbul #arkeoloji #archaeology #İlberortaylı #celalŞengör #halilİnalcık #nurhanatasoy
#müze #museum #fotoğraf #photo #photooftheday ##istanbuldayasam #kültürvesanat #iksv #tarih #history #historical #art #sanat #sanattarihi #benimkadrajım #fotoğraflarlaistanbul #arkeoloji #archaeology #İlberortaylı #celalŞengör #halilİnalcık #nurhanatasoy
#müze #museum #fotoğraf #photo #photooftheday #philosophy #simeonsolomon
'Anadolu Neolitiği' alan çekimlerinden... 'Anatolian Neolithic' excavation site shots...
*
1. Çatalhöyük / Konya
2. Boncuklu Höyük / Konya
3. Hasan Dağı(obsidyen merkezi)/Aksaray
4. Tepecik-Çiftlik / Niğde

photography: Jale Mekiş Diker @jalemdiker

#archaeology #arkeoloji #çatalhöyük #boncukluhöyük #hasandağı #tepecik #photooftheday #filmoftheday #documentaryfilm #documentaryphotography #belgesel #interculturaldialogue
0 19 2 days ago
'anadolu neolitiği' alan çekimlerinden... 'anatolian neolithic' excavation site shots...
*
1. çatalhöyük / konya
2. boncuklu höyük / konya
3. hasan dağı(obsidyen merkezi)/aksaray
4. tepecik-çiftlik / niğde

photography: jale mekiş diker @jalemdiker

#archaeology #arkeoloji #çatalhöyük #boncukluhöyük #hasandağı #tepecik #photooftheday #filmoftheday #documentaryfilm #documentaryphotography #belgesel #interculturaldialogue