Loading...
Comment below & tag a friend!👇
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📷 by @nick__bateman
23 7,636 10 hours ago
Comment below & tag a friend!👇
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📷 by @nick__bateman
😨143🇰​Followers Special ❤
😵😍❤ #blogger #fashion #guitar #hair #bodygoals #poses #vector #brand ❤#post #on #demand ❣ 😍#portrait #model ❤ #modellife @shootout__boys__and__girls__ Follow 🔝 ◾@shootout__boys__and__girls__ ◾Turn on post notification ◾Tag for like fix 100% ______________________________________________ 
@shootout__boys__and__girls__😱😨😵Note -iƒ υ ωαηт Tσ вє α 🇫αмσυѕ Tнєη Fσℓℓσω мє_ right now 💝
@shootout__boys__and__girls__ 
#shootout__boys_and__girls__
#pic #photographer #edit #edits #posereference #poses #portraitofficial #portrait
71 2,083 1 hour ago
😨143🇰​followers special ❤
😵😍❤ #blogger #fashion #guitar #hair #bodygoals #poses #vector #brand#post #on #demand ❣ 😍#portrait #model#modellife @shootout__boys__and__girls__ follow 🔝 ◾@shootout__boys__and__girls__ ◾turn on post notification ◾tag for like fix 100% ______________________________________________
@shootout__boys__and__girls__ 😱😨😵note -iƒ υ ωαηт tσ вє α 🇫αмσυѕ tнєη fσℓℓσω мє_ right now 💝
@shootout__boys__and__girls__
#shootout__boys_and__girls__ #pic #photographer #edit #edits #posereference #poses #portraitofficial #portrait
😨143🇰​Followers Special ❤
😵😍❤ #blogger #fashion #hair #bodygoals #gym #poses #vector #brand ❤#post #on #demand ❣ 😍#portrait #model ❤ #modellife @shootout__boys__and__girls__ Follow 🔝 ◾@shootout__boys__and__girls__ ◾Turn on post notification ◾Tag for like fix 100% ______________________________________________ 
@shootout__boys__and__girls__😱😨😵Note -iƒ υ ωαηт Tσ вє α 🇫αмσυѕ Tнєη Fσℓℓσω мє_ right now 💝
@shootout__boys__and__girls__ 
#shootout__boys_and__girls__
#pic #photographer #edit #edits #posereference #poses #portraitofficial #portrait
49 1,317 1 hour ago
😨143🇰​followers special ❤
😵😍❤ #blogger #fashion #hair #bodygoals #gym #poses #vector #brand#post #on #demand ❣ 😍#portrait #model#modellife @shootout__boys__and__girls__ follow 🔝 ◾@shootout__boys__and__girls__ ◾turn on post notification ◾tag for like fix 100% ______________________________________________
@shootout__boys__and__girls__ 😱😨😵note -iƒ υ ωαηт tσ вє α 🇫αмσυѕ tнєη fσℓℓσω мє_ right now 💝
@shootout__boys__and__girls__
#shootout__boys_and__girls__ #pic #photographer #edit #edits #posereference #poses #portraitofficial #portrait
😨143🇰​Followers Special ❤
😵😍❤#punjab #blogger #fashion #hair #bodygoals #gym #poses #vector #brand ❤#post #on #demand ❣ 😍#portrait #model ❤ #modellife @shootout__boys__and__girls__ Follow 🔝 ◾@shootout__boys__and__girls__ ◾Turn on post notification ◾Tag for like fix 100% ______________________________________________ 
@shootout__boys__and__girls__😱😨😵Note -iƒ υ ωαηт Tσ вє α 🇫αмσυѕ Tнєη Fσℓℓσω мє_ right now 💝
@shootout__boys__and__girls__ 
#shootout__boys_and__girls__
#pic #photographer #edit #edits #posereference #poses #portraitofficial #portrait
52 2,169 3 hours ago
😨143🇰​followers special ❤
😵😍❤#punjab #blogger #fashion #hair #bodygoals #gym #poses #vector #brand#post #on #demand ❣ 😍#portrait #model#modellife @shootout__boys__and__girls__ follow 🔝 ◾@shootout__boys__and__girls__ ◾turn on post notification ◾tag for like fix 100% ______________________________________________
@shootout__boys__and__girls__ 😱😨😵note -iƒ υ ωαηт tσ вє α 🇫αмσυѕ tнєη fσℓℓσω мє_ right now 💝
@shootout__boys__and__girls__
#shootout__boys_and__girls__ #pic #photographer #edit #edits #posereference #poses #portraitofficial #portrait
😨143🇰​Followers Special ❤
😵😍❤ #blogger #fashion #hair #bodygoals #gym #poses #vector #brand ❤#post #on #demand ❣ 😍#portrait #model ❤ #modellife @shootout__boys__and__girls__ Follow 🔝 ◾@shootout__boys__and__girls__ ◾Turn on post notification ◾Tag for like fix 100% ______________________________________________ 
@shootout__boys__and__girls__😱😨😵Note -iƒ υ ωαηт Tσ вє α 🇫αмσυѕ Tнєη Fσℓℓσω мє_ right now 💝
@shootout__boys__and__girls__ 
#shootout__boys_and__girls__
#pic #photographer #edit #edits #posereference #poses #portraitofficial #portrait
50 1,089 34 minutes ago
😨143🇰​followers special ❤
😵😍❤ #blogger #fashion #hair #bodygoals #gym #poses #vector #brand#post #on #demand ❣ 😍#portrait #model#modellife @shootout__boys__and__girls__ follow 🔝 ◾@shootout__boys__and__girls__ ◾turn on post notification ◾tag for like fix 100% ______________________________________________
@shootout__boys__and__girls__ 😱😨😵note -iƒ υ ωαηт tσ вє α 🇫αмσυѕ tнєη fσℓℓσω мє_ right now 💝
@shootout__boys__and__girls__
#shootout__boys_and__girls__ #pic #photographer #edit #edits #posereference #poses #portraitofficial #portrait

@original.brand.usa

original.brand.usa
Слипоны Guess 😍 4900 ₽ с учетом доставки🚕 #originalshop #shopusa #brand #originalbrand #байервсша
0 0 in a minute
Слипоны guess 😍 4900 ₽ с учетом доставки🚕 #originalshop #shopusa #brand #originalbrand #байервсша

@wearquality

wearquality
Big or Small, Smoke Proper Rolling Kit allows you to choose your Preferred size J for a more enjoyable session! 
SHOP TODAY!💨🔥✔️
[Link In Bio]
2 317 2 weeks ago
Big or small, smoke proper rolling kit allows you to choose your preferred size j for a more enjoyable session!
shop today!💨🔥✔️
[link in bio]

@tocostudio

tocostudio
لوگو کارزما(رتبه چهارم فن آورد97)

با توجه به هویت تعریف شده برای کارزما، و تعریف موقعیت این بیزینس در فرایند جذب، تامین و هدایت منابع انسانی به سمت آنها و بالعکس؛ و با در نظر گرفتن فضای رسانه های مورد نظر کارفرما برای انتشار هویت دیداری و وجه تمایز بین رقبا، به نظر استفاده از یک قطعه پازل ایده ای منطقی و جذاب بنظر می آمد. چون اکثر لوگوهایی که در حیطه این کسب و کار طراحی شده اند، استفاده از فرم های کلیشه ای مانند: کیف، انسان دست انسان و حرکت های قرینه ای و دورانی یک آبجکت به وفور دیده می شود و هویت منحصر به شخصیت و فعالیت کسب کار خود را دارا نمی باشند. 
تعریف ایده به اینصورت است که: 
کارزما (به عنوان یک جزء تعیین کننده) در پیکره بازار کسب وکارها ی بزرگ و کوچک (به عنوان یک کل موجود و بالقوه) و در حیطه تامین منابع انسانی برای آنها به مثابه یک حلقه مطمئن برای اتصال نیروی متخصص به بازار کار می باشد. همانطور که تکمیل یک پازل بستگی به جایگیری صحیح قطعات کوچکترش دارد.
برای اینکه قطعه پازل ما هویتی منحصر به کارزما داشته باشدبا مونوگرام حرف K تلفیق شد و نشانی که در تصویر زیر مشاهده می کنید به وجود آمد. طراح لوگو: فاطمه آقایی

#logo #logodesign #brand @branding #identity #art #design#آرت #لوگو #لوگودیزاین# #علی_زیبائی #فاطمه_آقایی #alizibaei #FatemehAghaei
@graphysiologic @logoimport @logonew @logoinspirations @roozrang @graphicroozane
0 0 in a minute
لوگو کارزما(رتبه چهارم فن آورد97)

با توجه به هویت تعریف شده برای کارزما، و تعریف موقعیت این بیزینس در فرایند جذب، تامین و هدایت منابع انسانی به سمت آنها و بالعکس؛ و با در نظر گرفتن فضای رسانه های مورد نظر کارفرما برای انتشار هویت دیداری و وجه تمایز بین رقبا، به نظر استفاده از یک قطعه پازل ایده ای منطقی و جذاب بنظر می آمد. چون اکثر لوگوهایی که در حیطه این کسب و کار طراحی شده اند، استفاده از فرم های کلیشه ای مانند: کیف، انسان دست انسان و حرکت های قرینه ای و دورانی یک آبجکت به وفور دیده می شود و هویت منحصر به شخصیت و فعالیت کسب کار خود را دارا نمی باشند.
تعریف ایده به اینصورت است که:
کارزما (به عنوان یک جزء تعیین کننده) در پیکره بازار کسب وکارها ی بزرگ و کوچک (به عنوان یک کل موجود و بالقوه) و در حیطه تامین منابع انسانی برای آنها به مثابه یک حلقه مطمئن برای اتصال نیروی متخصص به بازار کار می باشد. همانطور که تکمیل یک پازل بستگی به جایگیری صحیح قطعات کوچکترش دارد.
برای اینکه قطعه پازل ما هویتی منحصر به کارزما داشته باشدبا مونوگرام حرف k تلفیق شد و نشانی که در تصویر زیر مشاهده می کنید به وجود آمد. طراح لوگو: فاطمه آقایی

#logo #logodesign #brand @branding #identity #art #design#آرت #لوگو #لوگودیزاین# #علی_زیبائی #فاطمه_آقایی #alizibaei #fatemehaghaei @graphysiologic @logoimport @logonew @logoinspirations @roozrang @graphicroozane

@wearquality

wearquality
Smoke Proper.
Grab your Rolling Kit Today!
[Link In Bio]
3 347 4 days ago
Smoke proper.
grab your rolling kit today!
[link in bio]

@the_k_94

the_k_94
1 0 in a minute

@__gift_items__

__gift_items__
😍 *CK mens Zipper Wallets*🐎 😍

_For Cards & Cash_

With Brand Box

Size:- 4.5
0 0 in a minute
😍 *ck mens zipper wallets*🐎 😍

_for cards & cash_

with brand box

size:- 4.5"x3.5"

#wallet #formenstore #forhim #ck #menwallet #brand #trending #giftforhim #giftideas

@tstalent

tstalent
0 1 in a minute
" uno aprende a ser feliz cuando entiende que estar triste no sirve para nada". probablemente sea imposible evitar la tristeza, porque a todos nos ocurren acontecimientos desagradables y vivimos pérdidas a lo largo de la vida… sin embargo sí se puede hacer una diferencia entre dolor y sufrimiento.

#tstalent #diseñografico #logo #brand #logotipo #redessociales #marketingdigital #contenidos #branding #web

@wearquality

wearquality
The Original Dab Cap!🌺💨🔥
Fun to have, Simple to use.
[Link In Bio]
5 315 4 days ago
The original dab cap!🌺💨🔥
fun to have, simple to use.
[link in bio]

@edt_eventos

edt_eventos
¡Hoy nos hemos trasladado a A Coruña!
#Inditex ha celebrado su Junta General de Accionistas 2018 en su sede oficial, ¡y allí estaba #EDT para ocuparse de todo!
1 1 in a minute
¡hoy nos hemos trasladado a a coruña!
#inditex ha celebrado su junta general de accionistas 2018 en su sede oficial, ¡y allí estaba #edt para ocuparse de todo!

@boxenaalborg

boxenaalborg
@lesdeuxcopenhagen har lige leveret disse to sprøde t-shirts 😉 kig ind, hvor vores udvalg af @lesdeuxcopenhagen altid er stort! 👌🏻
#lesdeux #luxury #brand #danish
0 0 in a minute
@lesdeuxcopenhagen har lige leveret disse to sprøde t-shirts 😉 kig ind, hvor vores udvalg af @lesdeuxcopenhagen altid er stort! 👌🏻
#lesdeux #luxury #brand #danish