Loading...
😏😞😐😊#tag ਯਾਰ ਬੈਲੀ 👬👭👫👫
ʄơɩɩơω ➡️ @luv_quots ☑️ᴛᴜʀɴ ᴏɴ ᴘᴏsᴛ ɴᴏᴛɪғɪᴄᴀᴛɪᴏɴs⤴️⤴️
υp neхт qυoтeѕ(っ◔◡◔)っ ♥ >>>>>>> ♥💥💥💥💥💥💥#vems_quots📝 #luv_quots specialist punjabi post ( ਫੋਟੋਆਂ ) 🇫🇴🇱🇱🇴🇼 & 🇸🇭🇦🇷🇪 #punjabi #hindi #quotes#punjabipics #punjabilines #truelove #punjabilines#truelove #fakelove #breakupquotes #fakelove#breakupquotes #lovequotes #punjabi #status #funny#status #funny #joke #couplegoals #happyholi#HappyHoli #happy #holi #color #colour #colourful#celebrate #holi share & follow 🔰🔰@ 🇱​🇺​🇻​_🇶​🇺​🇴​🇹​🇸​ 👉🏻👉🏻👉🏻@luv_quots ↩️↩️🔝
#luv_quots #girlish #girlishposts
#punjabipics #punjabilines#truelove
Share & Follow ⤵️⤵️⤵️
#luv_quots💬 ⬅️⬅️⬅️
Like share & comment 😊
@luv_quots
3 1,262 Yesterday
😏😞😐😊#tag ਯਾਰ ਬੈਲੀ 👬👭👫👫
ʄơɩɩơω ➡️ @luv_quots  ☑️ᴛᴜʀɴ ᴏɴ ᴘᴏsᴛ ɴᴏᴛɪғɪᴄᴀᴛɪᴏɴs⤴️⤴️
υp neхт qυoтeѕ(っ◔◡◔)っ ♥ >>>>>>> ♥💥💥💥💥💥💥#vems_quots📝 #luv_quots specialist punjabi post ( ਫੋਟੋਆਂ ) 🇫🇴🇱🇱🇴🇼 & 🇸🇭🇦🇷🇪 #punjabi #hindi #quotes#punjabipics #punjabilines #truelove #punjabilines#truelove #fakelove #breakupquotes #fakelove#breakupquotes #lovequotes #punjabi #status #funny#status #funny #joke #couplegoals #happyholi#happyholi #happy #holi #color #colour #colourful#celebrate #holi share & follow 🔰🔰@ 🇱​🇺​🇻​_🇶​🇺​🇴​🇹​🇸​ 👉🏻👉🏻👉🏻@luv_quots  ↩️↩️🔝
#luv_quots #girlish #girlishposts #punjabipics #punjabilines#truelove share & follow ⤵️⤵️⤵️
#luv_quots💬 ⬅️⬅️⬅️
like share & comment 😊
@luv_quots
Agree😏😥?? #tag ਯਾਰ ਬੈਲੀ 👫👬👭👬👭👫
ʄơɩɩơω ➡️ @luv_quots ☑️ᴛᴜʀɴ ᴏɴ ᴘᴏsᴛ ɴᴏᴛɪғɪᴄᴀᴛɪᴏɴs⤴️⤴️
υp neхт qυoтeѕ(っ◔◡◔)っ ♥ >>>>>>> ♥💥💥💥💥💥💥#vems_quots📝 #luv_quots specialist punjabi post ( ਫੋਟੋਆਂ ) 🇫🇴🇱🇱🇴🇼 & 🇸🇭🇦🇷🇪 #punjabi #hindi #quotes#punjabipics #punjabilines #truelove #punjabilines#truelove #fakelove #breakupquotes #fakelove#breakupquotes #lovequotes #punjabi #status #funny#status #funny #joke #couplegoals #happyholi#HappyHoli #happy #holi #color #colour #colourful#celebrate #holi share & follow 🔰🔰@ 🇱​🇺​🇻​_🇶​🇺​🇴​🇹​🇸​ 👉🏻👉🏻👉🏻@luv_quots ↩️↩️🔝 #sadquotes
#luv_quots #girlish #girlishposts
#punjabipics #punjabilines#truelove
Share & Follow ⤵️⤵️⤵️
#luv_quots💬 ⬅️⬅️⬅️
Like share & comment 😊
@luv_quots
@🄸🄰🄼🅁🄰🄼🄰🄽🅂🅄🄽🄴🅈🄰🅁🄰
5 634 3 hours ago
Agree😏😥?? #tag ਯਾਰ ਬੈਲੀ 👫👬👭👬👭👫
ʄơɩɩơω ➡️ @luv_quots  ☑️ᴛᴜʀɴ ᴏɴ ᴘᴏsᴛ ɴᴏᴛɪғɪᴄᴀᴛɪᴏɴs⤴️⤴️
υp neхт qυoтeѕ(っ◔◡◔)っ ♥ >>>>>>> ♥💥💥💥💥💥💥#vems_quots📝 #luv_quots specialist punjabi post ( ਫੋਟੋਆਂ ) 🇫🇴🇱🇱🇴🇼 & 🇸🇭🇦🇷🇪 #punjabi #hindi #quotes#punjabipics #punjabilines #truelove #punjabilines#truelove #fakelove #breakupquotes #fakelove#breakupquotes #lovequotes #punjabi #status #funny#status #funny #joke #couplegoals #happyholi#happyholi #happy #holi #color #colour #colourful#celebrate #holi share & follow 🔰🔰@ 🇱​🇺​🇻​_🇶​🇺​🇴​🇹​🇸​ 👉🏻👉🏻👉🏻@luv_quots  ↩️↩️🔝 #sadquotes #luv_quots #girlish #girlishposts #punjabipics #punjabilines#truelove share & follow ⤵️⤵️⤵️
#luv_quots💬 ⬅️⬅️⬅️
like share & comment 😊
@luv_quots
@🄸🄰🄼🅁🄰🄼🄰🄽🅂🅄🄽🄴🅈🄰🅁🄰
🙏#waheguruji ਮੇਹਰ ਕਰਿਓ @luv_quots
@🅸🅰🅼🆁🅰🅼🅰🅽🆂🆄🅽🅴🆈🅰🆁🅰
ʄơɩɩơω ➡️ @luv_quots ☑️ᴛᴜʀɴ ᴏɴ ᴘᴏsᴛ ɴᴏᴛɪғɪᴄᴀᴛɪᴏɴs⤴️⤴️
υp neхт qυoтeѕ(っ◔◡◔)っ ♥ >>>>>>> ♥💥💥💥💥💥💥#vems_quots📝 #luv_quots specialist punjabi post ( ਫੋਟੋਆਂ ) 🇫🇴🇱🇱🇴🇼 & 🇸🇭🇦🇷🇪 #punjabi #hindi #quotes#punjabipics #punjabilines #truelove #punjabilines#truelove #fakelove #breakupquotes #fakelove#breakupquotes #lovequotes #punjabi #status #funny#status #funny #joke #couplegoals #happyholi#HappyHoli #happy #holi #color #colour #colourful#celebrate #holi share & follow 🔰🔰@ 🇱​🇺​🇻​_🇶​🇺​🇴​🇹​🇸​ 👉🏻👉🏻👉🏻@luv_quots ↩️↩️🔝
#luv_quots #girlish #girlishposts
#punjabipics #punjabilines#truelove
Share & Follow ⤵️⤵️⤵️
#luv_quots💬 ⬅️⬅️⬅️
Like share & comment 😊
@luv_quots
1 783 10 hours ago
🙏#waheguruji ਮੇਹਰ ਕਰਿਓ @luv_quots
@🅸🅰🅼🆁🅰🅼🅰🅽🆂🆄🅽🅴🆈🅰🆁🅰
ʄơɩɩơω ➡️ @luv_quots  ☑️ᴛᴜʀɴ ᴏɴ ᴘᴏsᴛ ɴᴏᴛɪғɪᴄᴀᴛɪᴏɴs⤴️⤴️
υp neхт qυoтeѕ(っ◔◡◔)っ ♥ >>>>>>> ♥💥💥💥💥💥💥#vems_quots📝 #luv_quots specialist punjabi post ( ਫੋਟੋਆਂ ) 🇫🇴🇱🇱🇴🇼 & 🇸🇭🇦🇷🇪 #punjabi #hindi #quotes#punjabipics #punjabilines #truelove #punjabilines#truelove #fakelove #breakupquotes #fakelove#breakupquotes #lovequotes #punjabi #status #funny#status #funny #joke #couplegoals #happyholi#happyholi #happy #holi #color #colour #colourful#celebrate #holi share & follow 🔰🔰@ 🇱​🇺​🇻​_🇶​🇺​🇴​🇹​🇸​ 👉🏻👉🏻👉🏻@luv_quots  ↩️↩️🔝
#luv_quots #girlish #girlishposts #punjabipics #punjabilines#truelove share & follow ⤵️⤵️⤵️
#luv_quots💬 ⬅️⬅️⬅️
like share & comment 😊
@luv_quots
Chasing pink 😽
7 1,568 17 hours ago
Chasing pink 😽
حتما بخوانید و دوستانتان را تگ کنید تا بخوانند🍀:
وقتش رسیده کمی فکر کنیم کمی با هم برای هم باشیم ؛ 
ما زن‌ها ! بله ما زن ها که عاشق آسمان و آب و حرف های قشنگیم . ما که اشکمان دم مشکمان است .همین ما که دلمان برای گربه ها و سگ ها و پرنده های خیابان میسوزد ما که اگر برگی از گلهایمان خشک شود چیزی توی دلمان فرو میریزد.
وقتش رسیده با زبان تیزمان کمتر زخم بزنیم شاید گلبرگی از وجود عزیزمان بخشکد گلبرگی که در آینده میتوانست شادی کوچک دیدار دوباره مان باشد ؛
این زبان تیز زنانه جای دیگری باید استفاده شود گلوی همدیگر و نان همدیگر را با این زبان تیز نبریم. 
یاد بگیریم غبطه بخوریم اما حسادت نکنیم ، اگر دختر همسایه با شاهزاده اسب سفید روانه خانه بخت شده ،برایش آرزوی خوشبختی کنیم و سرکوفتش را به دخترک جان و دلمان نزنیم ، یاد بگیریم اگر دختر خاله مان کنج خانه نشسته و از هر انگشتش هنر میریزد و با هنرش درحال عشقیازیست این انتخاب اوست به انتخابش احترام بگذاریم به انتخاب خودمان هم احترام بگذاریم اگر قابل احترام نیست انتخابمان را عوض کنیم ..
خیر بخواهیم ، خیر بخواهیم خیر بخواهیم برای همه خیر بخواهیم نردبان ترقی دیگران شویم اگر توانش را داریم هر چند کوچک ، تا کسی نردبان ترقی ما شود ، گویا یادمان رفته که : “ تو نیکی می کن و در دجله انداز .. که ایزد در بیابانت دهد باز “
ما زن‌ها خیلی جاها چشم دیدن همدیگر را نداریم و این آنقدر عادی شده که غیر ازین اگر دیده شود جای تعجب دارد ....
زن ها مثل زمین باید باشند زمینی پر برکت حاصلخیز . از زمین شوره زار چه روییده؟ این جامعه بیمار که به هر طرفش نگاه می کنی دردیست زخمیست بلاییست از همین شوره زار روییده ... زنان بستر رشد جامعه شان هستند چه فایده مدرک دکترا وقتی شعور به قهقراست؟ 
زیر پای هم را خالی نکنیم زخم زبان نزنیم نکوبیم حسادت نکنیم ، 
کمی با خودمان صادق باشیم حداقل سر خودمان شیره نمالیم . از همین امروز همین جا با خودمان عهد کنیم 
مرحم زخم هم باشیم سکوی تعالی هم دوش به دوش هم کنار هم دست در دست هم برای هم دنیای بهتری را بسازیم ، ما زن‌ها همین ما زن ها تنها موجوداتی هستیم که میتوانیم زمین را بهشت کنیم .
❤️💜❤️
اول خودم عهد میبندم 🤝
#صبانوشت ——————————————-
.
#قلاببافی #کیف #مانتو #crochet #croche #crochetbag #bag #purse #crochetpurse #کروشیه #yarnandleather #leather #lifestyle #granny #grannysquare #square #colored #colour #colourful
82 359 1 hour ago
حتما بخوانید و دوستانتان را تگ کنید تا بخوانند🍀:
وقتش رسیده کمی فکر کنیم کمی با هم برای هم باشیم ؛
ما زن‌ها ! بله ما زن ها که عاشق آسمان و آب و حرف های قشنگیم . ما که اشکمان دم مشکمان است .همین ما که دلمان برای گربه ها و سگ ها و پرنده های خیابان میسوزد ما که اگر برگی از گلهایمان خشک شود چیزی توی دلمان فرو میریزد.
وقتش رسیده با زبان تیزمان کمتر زخم بزنیم شاید گلبرگی از وجود عزیزمان بخشکد گلبرگی که در آینده میتوانست شادی کوچک دیدار دوباره مان باشد ؛
این زبان تیز زنانه جای دیگری باید استفاده شود گلوی همدیگر و نان همدیگر را با این زبان تیز نبریم.
یاد بگیریم غبطه بخوریم اما حسادت نکنیم ، اگر دختر همسایه با شاهزاده اسب سفید روانه خانه بخت شده ،برایش آرزوی خوشبختی کنیم و سرکوفتش را به دخترک جان و دلمان نزنیم ، یاد بگیریم اگر دختر خاله مان کنج خانه نشسته و از هر انگشتش هنر میریزد و با هنرش درحال عشقیازیست این انتخاب اوست به انتخابش احترام بگذاریم به انتخاب خودمان هم احترام بگذاریم اگر قابل احترام نیست انتخابمان را عوض کنیم ..
خیر بخواهیم ، خیر بخواهیم خیر بخواهیم برای همه خیر بخواهیم نردبان ترقی دیگران شویم اگر توانش را داریم هر چند کوچک ، تا کسی نردبان ترقی ما شود ، گویا یادمان رفته که : “ تو نیکی می کن و در دجله انداز .. که ایزد در بیابانت دهد باز “
ما زن‌ها خیلی جاها چشم دیدن همدیگر را نداریم و این آنقدر عادی شده که غیر ازین اگر دیده شود جای تعجب دارد ....
زن ها مثل زمین باید باشند زمینی پر برکت حاصلخیز . از زمین شوره زار چه روییده؟ این جامعه بیمار که به هر طرفش نگاه می کنی دردیست زخمیست بلاییست از همین شوره زار روییده ... زنان بستر رشد جامعه شان هستند چه فایده مدرک دکترا وقتی شعور به قهقراست؟
زیر پای هم را خالی نکنیم زخم زبان نزنیم نکوبیم حسادت نکنیم ،
کمی با خودمان صادق باشیم حداقل سر خودمان شیره نمالیم . از همین امروز همین جا با خودمان عهد کنیم
مرحم زخم هم باشیم سکوی تعالی هم دوش به دوش هم کنار هم دست در دست هم برای هم دنیای بهتری را بسازیم ، ما زن‌ها همین ما زن ها تنها موجوداتی هستیم که میتوانیم زمین را بهشت کنیم .
❤️💜❤️
اول خودم عهد میبندم 🤝
#صبانوشت ——————————————-
.
#قلاببافی #کیف #مانتو #crochet #croche #crochetbag #bag #purse #crochetpurse #کروشیه #yarnandleather #leather #lifestyle #granny #grannysquare #square #colored #colour #colourful

@perfectlygoodenough

perfectlygoodenough
Spicin' up my salad today with some chicken Tikka 🌶️ And there were crackers with hummus on the side too! Mixing my cuisines a bit but never mind - it was damn good. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#lunch #hummus #chicken #salad #yum #colourful #edrecovery #eatingdisorderrecovery #nourishdontpunish #foodisfuel
0 0 in a minute
Spicin' up my salad today with some chicken tikka 🌶️ and there were crackers with hummus on the side too! mixing my cuisines a bit but never mind - it was d**n good. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#lunch #hummus #chicken #salad #yum #colourful #edrecovery #eatingdisorderrecovery #nourishdontpunish #foodisfuel

@kat_von_p

kat_von_p
🎼 Have you ever felt comfort when alone in the dark
And the world around you changes right where you are
Have you ever felt so alone you needed a friend
So you closed your eyes and speak with the voice in your head 🎼 #summer #summerdays #summervibes #tattooed #tattooes #ink #inked #floralsleeve #floralink #colourful
0 28 2 weeks ago
🎼 have you ever felt comfort when alone in the dark
and the world around you changes right where you are
have you ever felt so alone you needed a friend
so you closed your eyes and speak with the voice in your head 🎼 #summer #summerdays #summervibes #tattooed #tattooes #ink #inked #floralsleeve #floralink #colourful

@lesya.zdesya

lesya.zdesya
времена идут, а я не тороплюсь,
коротаю дни у подножья ночи.
если кто-то вдруг твой выключил звук, 
посмотри в глаза и сделай громче.
1 49 15 minutes ago
времена идут, а я не тороплюсь,
коротаю дни у подножья ночи.
если кто-то вдруг твой выключил звук,
посмотри в глаза и сделай громче.

@vkphotographu

vkphotographu
#leaves#forest#green#brown#leaf#summer#bulgaria#walking#day#funny#instashot#follow#like#trees#natgeo#beautiful#stunning#natural#nature#photo#photography#filter#warm#hot#earth#photooftheday#foothills#mountain#sunny#colourful
1 66 52 minutes ago
#leaves#forest#green#brown#leaf#summer#bulgaria#walking#day#funny#instashot#follow#like#trees#natgeo#beautiful#stunning#natural#nature#photo#photography#filter#warm#hot#earth#photooftheday#foothills#mountain#sunny#colourful

@hanirahashim

hanirahashim
Am x a tea lover...
Ironically, when looking at these bright & eye catching tea packing & irresistable flavours, makes it exceptional 😉😉😉
#tea #basilurtea #fruittea #igtea #tealovers #caffeinefree #caffeinefreetea #instagood #instatea #igers #photography #insta #photo #teaflavour #teadrinkers
#irresistable #delightful #eyecatching_products #basilur #colourfulpacking #colourful #flavours #teaflavour
0 3 1 hour ago
Am x a tea lover...
ironically, when looking at these bright & eye catching tea packing & irresistable flavours, makes it exceptional 😉😉😉
#tea #basilurtea #fruittea #igtea #tealovers #caffeinefree #caffeinefreetea #instagood #instatea #igers #photography #insta #photo #teaflavour #teadrinkers #irresistable #delightful #eyecatching_products #basilur #colourfulpacking #colourful #flavours #teaflavour