Loading...
iran west Azerbaijan urmia lake 
عکاس : آقای حسین پوری

Photo by:@rebwar.poori 🔴============================🔴
⭐Tag your photos with #urmia_photography ⭐
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با پیشنهاد وانتقاد خود ما را دربهتر شدن پیج یاری کنید ❤❤❤
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوستان خود را تگ کنید تا از عکسهای عکاسان اورمیه لذت ببرند📸📸📸 🔴============================🔴
#longexposure_shot
#amazing_longexpo
@gray._.rose @2fun35
@landscapephotomag #LANDSCAPESCAPTURE
#iran_landscape_shooters #ir_ig_nature #iranrtaveling
#aksiine #iran #landscape #amazing #nature #nikon #D810 @stephpetit77 #focusaustralia #watercolor @pashon50 #ig_shotz_sep18 #earth_shotz #eclectic_shotz #iranissafe @iranissafe #hipaae #earth_shotz #earth #earth_pix #planet @enginnnn @torygrimaldi#sunset #sunset_vision @marwank33 @emmyzettergren @kieranhayesphotography @aluisiobezerra @elysabete @gentianaibra #landscape_nightscapes #naturetagz @vacationtagz
4 335 20 hours ago
Iran west azerbaijan urmia lake
عکاس : آقای حسین پوری

photo by:@rebwar.poori 🔴============================🔴
⭐tag your photos with #urmia_photography
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با پیشنهاد وانتقاد خود ما را دربهتر شدن پیج یاری کنید ❤❤❤
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوستان خود را تگ کنید تا از عکسهای عکاسان اورمیه لذت ببرند📸📸📸 🔴============================🔴
#longexposure_shot #amazing_longexpo @gray._.rose @2fun35
@landscapephotomag #landscapescapture #iran_landscape_shooters #ir_ig_nature #iranrtaveling #aksiine #iran #landscape #amazing #nature #nikon #d810 @stephpetit77 #focusaustralia #watercolor @pashon50 #ig_shotz_sep18 #earth_shotz #eclectic_shotz #iranissafe @iranissafe #hipaae #earth_shotz #earth #earth_pix #planet @enginnnn @torygrimaldi #sunset #sunset_vision @marwank33 @emmyzettergren @kieranhayesphotography @aluisiobezerra @elysabete @gentianaibra #landscape_nightscapes #naturetagz @vacationtagz
🍂🖤🍂
Ƀᵾŧ wħɇn fȺłł ȼømɇs, ꝁɨȼꝁɨnǥ sᵾmmɇɍ øᵾŧ øn ɨŧs ŧɍɇȺȼħɇɍøᵾs Ⱥss Ⱥs ɨŧ ȺłwȺɏs đøɇs ønɇ đȺɏ sømɇŧɨmɇ Ⱥfŧɇɍ ŧħɇ mɨđᵽøɨnŧ øf Sɇᵽŧɇmƀɇɍ, ɨŧ sŧȺɏs Ⱥwħɨłɇ łɨꝁɇ Ⱥn øłđ fɍɨɇnđ ŧħȺŧ ɏøᵾ ħȺvɇ mɨssɇđ. Ɨŧ sɇŧŧłɇs ɨn ŧħɇ wȺɏ Ⱥn øłđ fɍɨɇnđ wɨłł sɇŧŧłɇ ɨnŧø ɏøᵾɍ fȺvøɍɨŧɇ ȼħȺɨɍ Ⱥnđ ŧȺꝁɇ øᵾŧ ħɨs ᵽɨᵽɇ Ⱥnđ łɨǥħŧ ɨŧ Ⱥnđ ŧħɇn fɨłł ŧħɇ Ⱥfŧɇɍnøøn wɨŧħ sŧøɍɨɇs øf ᵽłȺȼɇs ħɇ ħȺs ƀɇɇn Ⱥnđ ŧħɨnǥs ħɇ ħȺs đønɇ sɨnȼɇ łȺsŧ ħɇ sȺw ɏøᵾ.
-
Sŧɇᵽħɇn Ꝁɨnǥ • SȺłɇm's Łøŧ
•
•
▶ Łεт мε киσω ωнαт чσυ тнιик ιи тнε ȼσммεит ƒιεłđ вεłσω. ⬇
•
•
#emotive_arts #fifty_shades_of_nature #_killer__elite #bnwframing #darkgrammer #the_mirror_of_our_souls #black_raven_inspired #renegade_dark #artofmystery #editgrammer #masters_of_darkness #omnious_perfection #gallery_of_dark_arts #fa_fadeaway #sideway_glance_plus #mexturezdelight #follow_the_grey_sky #total_gothic #magic_marvels #gallery_of_dark_souls #bnw #_fadingpoint_ #renegade_community 
#vd_dismal_disciples #thedarkpr0ject #_edp_ #soulful_bnw #the_great_gothic_world #kings_gothic
29 289 September 2018
🍂🖤🍂
Ƀᵾŧ wħɇn fȺłł ȼømɇs, ꝁɨȼꝁɨnǥ sᵾmmɇɍ øᵾŧ øn ɨŧs ŧɍɇȺȼħɇɍøᵾs Ⱥss Ⱥs ɨŧ ȺłwȺɏs đøɇs ønɇ đȺɏ sømɇŧɨmɇ Ⱥfŧɇɍ ŧħɇ mɨđᵽøɨnŧ øf sɇᵽŧɇmƀɇɍ, ɨŧ sŧȺɏs Ⱥwħɨłɇ łɨꝁɇ Ⱥn øłđ fɍɨɇnđ ŧħȺŧ ɏøᵾ ħȺvɇ mɨssɇđ. Ɨŧ sɇŧŧłɇs ɨn ŧħɇ wȺɏ Ⱥn øłđ fɍɨɇnđ wɨłł sɇŧŧłɇ ɨnŧø ɏøᵾɍ fȺvøɍɨŧɇ ȼħȺɨɍ Ⱥnđ ŧȺꝁɇ øᵾŧ ħɨs ᵽɨᵽɇ Ⱥnđ łɨǥħŧ ɨŧ Ⱥnđ ŧħɇn fɨłł ŧħɇ Ⱥfŧɇɍnøøn wɨŧħ sŧøɍɨɇs øf ᵽłȺȼɇs ħɇ ħȺs ƀɇɇn Ⱥnđ ŧħɨnǥs ħɇ ħȺs đønɇ sɨnȼɇ łȺsŧ ħɇ sȺw ɏøᵾ.
-
sŧɇᵽħɇn Ꝁɨnǥ • sȺłɇm's Łøŧ


▶ Łεт мε киσω ωнαт чσυ тнιик ιи тнε ȼσммεит ƒιεłđ вεłσω. ⬇


#emotive_arts #fifty_shades_of_nature #_killer__elite #bnwframing #darkgrammer #the_mirror_of_our_souls #black_raven_inspired #renegade_dark #artofmystery #editgrammer #masters_of_darkness #omnious_perfection #gallery_of_dark_arts #fa_fadeaway #sideway_glance_plus #mexturezdelight #follow_the_grey_sky #total_gothic #magic_marvels #gallery_of_dark_souls #bnw #_fadingpoint_ #renegade_community
#vd_dismal_disciples #thedarkpr0ject #_edp_ #soulful_bnw #the_great_gothic_world #kings_gothic
The might of Mother Nature 🌩🌪 ____________________________________________________

Captured using -

Camera- @nikonaustralia D810

Filters- @nisifiltersaustralia 0.9 ND soft graduated filter and HD Polarizer

Tripod- @Siruiaustralia

Lens- Nikkor 14-24mm f2.8 
____________________________________________

All prints are available for purchase please contact me via k.c-photography@live.com 
I'm interested in collaborating with individuals and groups for creative projects and promotions.
_____________________________________________

#australiagram #nature_globepix #siruiaustralia #focusaustralia  #nikonaustralia  #ig_discover_australia #aussiephotos #exploreaustralia  #newsouthwales  #tourtheplanet #ozscapers #cool_capture_  #agameof10k #skysultans #longexposure_shots #ig_shotz_sep18 #wonderfulglobe  #special_shots #beautifuldestinations #welivetoexplore #landscapelovers #superhubs #eclectic_shotz #wowplanet #instagood10k  #nisifilteranz #depthsofearth #landscapelovers #ig_today #kylecoffeephotography
31 973 Yesterday
The might of mother nature 🌩🌪 ____________________________________________________

captured using -

camera- @nikonaustralia d810

filters- @nisifiltersaustralia 0.9 nd soft graduated filter and hd polarizer

tripod- @siruiaustralia

lens- nikkor 14-24mm f2.8
____________________________________________

all prints are available for purchase please contact me via k.c-photography@live.com
i'm interested in collaborating with individuals and groups for creative projects and promotions.
_____________________________________________

#australiagram #nature_globepix #siruiaustralia #focusaustralia  #nikonaustralia  #ig_discover_australia #aussiephotos #exploreaustralia  #newsouthwales  #tourtheplanet #ozscapers #cool_capture_  #agameof10k #skysultans #longexposure_shots #ig_shotz_sep18 #wonderfulglobe  #special_shots #beautifuldestinations #welivetoexplore #landscapelovers #superhubs #eclectic_shotz #wowplanet #instagood10k  #nisifilteranz #depthsofearth #landscapelovers #ig_today #kylecoffeephotography
Fall is here! 🍂
You can find me where the cell service is fleeting, the air is thin, and the colors are changing 😌
128 2,049 September 2018
Fall is here! 🍂
you can find me where the cell service is fleeting, the air is thin, and the colors are changing 😌