കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഇലയിലൂണ്, മണ്ണാർക്കാട് ആരാധന തിയേറ്ററിന്റെ അടുത്തായി സുന്ദരേട്ടന്റെ വീട്ടിലാണ് സംഭവം. 50 രൂപക്ക് 3 കൂട്ട് കറികളും, സാമ്പാർ, രസം, സംഭാരം, മോരുകറി, മീൻ ചാറ്, അച്ചാർ പപ്പടം എന്നിവയുണ്ട്. നത്തോലിക്കും, കേര പൊരിച്ചതും 50 രൂപ തന്നെ. ചാള വറുത്തത് വരാൻ വൈകിയ കാരണം ഫോട്ടോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയില്ല. 
#mannarkkad #palakkad #keralafood #soulfood #saturdayvibes #letseat #seafood #keralameals #foodhunter_sabu #kerala🌴 #keralam #palakkad #palghat
18 1,576 10 hours ago
കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഇലയിലൂണ്, മണ്ണാർക്കാട് ആരാധന തിയേറ്ററിന്റെ അടുത്തായി സുന്ദരേട്ടന്റെ വീട്ടിലാണ് സംഭവം. 50 രൂപക്ക് 3 കൂട്ട് കറികളും, സാമ്പാർ, രസം, സംഭാരം, മോരുകറി, മീൻ ചാറ്, അച്ചാർ പപ്പടം എന്നിവയുണ്ട്. നത്തോലിക്കും, കേര പൊരിച്ചതും 50 രൂപ തന്നെ. ചാള വറുത്തത് വരാൻ വൈകിയ കാരണം ഫോട്ടോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയില്ല.
#mannarkkad #palakkad #keralafood #soulfood #saturdayvibes #letseat #seafood #keralameals #foodhunter_sabu #kerala🌴 #keralam #palakkad #palghat
കേരളത്തിൽ ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൊറൊട്ടേടെ കൂടെ കഴിക്കാനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വല്ല നെയ്‌ച്ചോറോ, ബിരിയാണിയോ കൂടെ വേണം. A Kerala style Beef dish is to enjoy with porotta, of course unless it is a side for a biriyani. #keralam #keralafood #godsowncountry #keralagodsowncountry #keralagallery #keralagram #keralatourism #keraladiaries #keralacuisine #tasteofkerala #keraladish #mallu #mallugram 
#feedyoursoul #feedyoursoull #yum #yummy #kovoor #kozhikode #kozhikoden #kozhikodediaries #mykozhikode #kozhikodefood #kozhikodens #kozhikodenspecial #kozhikodevibes #kozhikodebeach😍 #kozhikode_view #porotta #porottalove
42 3,998 Yesterday
കേരളത്തിൽ ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൊറൊട്ടേടെ കൂടെ കഴിക്കാനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വല്ല നെയ്‌ച്ചോറോ, ബിരിയാണിയോ കൂടെ വേണം. a kerala style beef dish is to enjoy with porotta, of course unless it is a side for a biriyani. #keralam #keralafood #godsowncountry #keralagodsowncountry #keralagallery #keralagram #keralatourism #keraladiaries #keralacuisine #tasteofkerala #keraladish #mallu #mallugram
#feedyoursoul #feedyoursoull #yum #yummy #kovoor #kozhikode #kozhikoden #kozhikodediaries #mykozhikode #kozhikodefood #kozhikodens #kozhikodenspecial #kozhikodevibes #kozhikodebeach😍 #kozhikode_view #porotta #porottalove
മഴയും പൊറാട്ടയും!! പണ്ട്തൊട്ടേ ഉള്ള ഒരു weakness ആണേ...
.
.
On my plate,
👉 Malabar poratta
👉 Sesame chicken
👉 Chicken Soup with vegetables 👉 Chilli Vinegar .
.
#recipesofyesterday #lunchtime #poratta #indochinese #indianfood #keralafood #mallufood #doharain #mallufoodblogger #indianfoodblogger #homecooking #dohacooks #homechef
46 1,633 4 days ago
മഴയും പൊറാട്ടയും!! പണ്ട്തൊട്ടേ ഉള്ള ഒരു weakness ആണേ...
.
.
on my plate,
👉 malabar poratta
👉 sesame chicken
👉 chicken soup with vegetables 👉 chilli vinegar .
.
#recipesofyesterday #lunchtime #poratta #indochinese #indianfood #keralafood #mallufood #doharain #mallufoodblogger #indianfoodblogger #homecooking #dohacooks #homechef
സ്നേഹം ചേർത്ത് വിളമ്പിയാ രുചി ഇച്ചിരി കൂടൂന്ന് പറയണത് സത്യാ....
.
.
On my plate,
👉 ചോറും അയില കറിയും / Rice topped with Mackerel curry in coconut paste
👉 അവിയൽ / Mixed Vegetables in Coconut - Curd paste
👉 വൻപയർ ഉപ്പേരി / Long beans stir fry
👉 മുട്ട പൊരിച്ചത് / Egg omlette
👉 ആകോലി പൊരിച്ചത് / Spicy White Pomfret fried
.
.
#recipesofyesterday #chorumcurryum #lunchtime #keralameals #keralafood #meenporichathu #aviyal #mallufood #malayalifood #mallufoodblogger #keralafoodblogger #southindianfood #southindianfoodblogger #dohacooks #homechef #qatarfoodbloggers
38 1,179 1 weeks ago
സ്നേഹം ചേർത്ത് വിളമ്പിയാ രുചി ഇച്ചിരി കൂടൂന്ന് പറയണത് സത്യാ....
.
.
on my plate,
👉 ചോറും അയില കറിയും / rice topped with mackerel curry in coconut paste
👉 അവിയൽ / mixed vegetables in coconut - curd paste
👉 വൻപയർ ഉപ്പേരി / long beans stir fry
👉 മുട്ട പൊരിച്ചത് / egg omlette
👉 ആകോലി പൊരിച്ചത് / spicy white pomfret fried
.
.
#recipesofyesterday #chorumcurryum #lunchtime #keralameals #keralafood #meenporichathu #aviyal #mallufood #malayalifood #mallufoodblogger #keralafoodblogger #southindianfood #southindianfoodblogger #dohacooks #homechef #qatarfoodbloggers
The quickest dessert to prepare: Sago Seed Pudding topped with Coconut Cream and Jaggery/Condensed Milk!🍴
.
.
.
#southindian #southindianfood #keralafood #malayali #dessert #foodiesofindia #foodies #foodporn #foodstagram #foodies #indianfood #simplefood #happymeal #foodiesofinstagram #instafood #homefood #fooddiary #homemade #goodfood
0 1 9 hours ago
Malabar Parotta with Meen(Fish)Curry 🍲 
Spot: Anjumana Mess
Location: Edapally, Ernakulam, Kerala
Cost: Parotta - Rs8 per pc
Meen curry - Rs35 per plate

#keralaparotta #malabarparotta #parotta #meencurry #fishgravy #keralafood #kerala #foodie #foodstagram #homemade
0 9 9 hours ago
Malabar parotta with meen(fish)curry 🍲
spot: anjumana mess
location: edapally, ernakulam, kerala
cost: parotta - rs8 per pc
meen curry - rs35 per plate

#keralaparotta #malabarparotta #parotta #meencurry #fishgravy #keralafood #kerala #foodie #foodstagram #homemade
@flybyii 🎭🎭
.
.
.

Follow @_bikenation 🌹
.
.
Comment your thoughts below❤️💯
.
For more follow @_bikenation .
.
SHOUTOUT FOR ALL💯
.
DAILY FEATURE❤️
.
@_bikenation 
@_bikenation 
@_bikenation 
@bikeholics

#bikeholics #save_modification #moodygramkerala #keralabride #keralagram #keralaphotography #keralablasters #keralatalents #entekeralam #keralaactress #keralafood #keralatourism #kerala360 #keraladiaries #ktmholics eralavibes #keralaattraction #ns200 #keralagodsowncountry #keraladiaries #kerala_360 #keralam #keralawedding #vscokerala #keralagallery #kerala #ke #keralabride #keralagram #bikenations #keralaattraction #keralatourism #kerala360 #kerala #kerala_360 #kerala #keralagallery #keralatalents #keralablasters #keralawedding #keraladiaries #keralaactress #keralaphotography #keraladiaries #keralavibes #keralafood #keralam #keralagodsowncountry #vscokerala #moodygramkerala #entekerala #fukru #_bikenation ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
@bikeholics 
@ktm_india 
@deadlyriderz 
@royalenfield 
@officialtriumph 
@ktmholics
@_bikenation.
0 22 9 hours ago
@flybyii 🎭🎭
.
.
.

follow @_bikenation 🌹
.
.
comment your thoughts below❤️💯
.
for more follow @_bikenation .
.
shoutout for all💯
.
daily feature❤️
.
@_bikenation
@_bikenation
@_bikenation
@bikeholics

#bikeholics #save_modification #moodygramkerala #keralabride #keralagram #keralaphotography #keralablasters #keralatalents #entekeralam #keralaactress #keralafood #keralatourism #kerala360 #keraladiaries #ktmholics eralavibes #keralaattraction #ns200 #keralagodsowncountry #keraladiaries #kerala_360 #keralam #keralawedding #vscokerala #keralagallery #kerala #ke #keralabride #keralagram #bikenations #keralaattraction #keralatourism #kerala360 #kerala #kerala_360 #kerala #keralagallery #keralatalents #keralablasters #keralawedding #keraladiaries #keralaactress #keralaphotography #keraladiaries #keralavibes #keralafood #keralam #keralagodsowncountry #vscokerala #moodygramkerala #entekerala #fukru #_bikenation ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
@bikeholics
@ktm_india
@deadlyriderz
@royalenfield
@officialtriumph
@ktmholics
@_bikenation .
മ്മള് ചാലക്കുടിക്കാർക്ക് പോർക്ക്‌ കഴിക്കാൻ തോന്നിയാൽ പിന്നെ എല്ലാം ഉണ്ണിയേട്ടൻ ആണ് 🤩❤️
.
.
ചാലക്കുടി ഉണ്ണിയേട്ടന്റെ ഉടച്ച കൊള്ളിയും, ബീഫും പിന്നെ നല്ല കീച്ചൻ പോർക്കും, പാലൊഴിച്ചു വച്ച കിടുകാച്ചി മീൻകറിയും 🤩❤️❤️🥰
.
.
Unni Chettante Kada (ഉണ്ണിചേട്ടന്റെ കട)
Central Rd, Chalakudy Municipal Central Market, North Chalakudy, Market, Chalakudy, Kerala 680307
https://maps.app.goo.gl/eky3h7su5f3QAAvu6
.
.
© Akhil Krishnan ▶️ GNPC-ഗ്ലാസ്സിലെ നുരയും പ്ലേറ്റിലെ കറിയും™
#Chalakudy #unnichettantekada #chalakudythecharmingcity #foodblogfeed #keralafoodie #keralafood #foodbloggers #foodexplorer #food_on_road #foodlover #foodies
0 28 9 hours ago
മ്മള് ചാലക്കുടിക്കാർക്ക് പോർക്ക്‌ കഴിക്കാൻ തോന്നിയാൽ പിന്നെ എല്ലാം ഉണ്ണിയേട്ടൻ ആണ് 🤩❤️
.
.
ചാലക്കുടി ഉണ്ണിയേട്ടന്റെ ഉടച്ച കൊള്ളിയും, ബീഫും പിന്നെ നല്ല കീച്ചൻ പോർക്കും, പാലൊഴിച്ചു വച്ച കിടുകാച്ചി മീൻകറിയും 🤩❤️❤️🥰
.
.
unni chettante kada (ഉണ്ണിചേട്ടന്റെ കട)
central rd, chalakudy municipal central market, north chalakudy, market, chalakudy, kerala 680307
https://maps.app.goo.gl/eky3h7su5f3qaavu6
.
.
© akhil krishnan ▶️ gnpc-ഗ്ലാസ്സിലെ നുരയും പ്ലേറ്റിലെ കറിയും™
#chalakudy #unnichettantekada #chalakudythecharmingcity #foodblogfeed #keralafoodie #keralafood #foodbloggers #foodexplorer #food_on_road #foodlover #foodies
Hello Foodies Have Some Delicious Street Food😍😋
.
In Frame:-
☀️ Egg Chicken Fried Rice
Price:-60/-
☀️Egg Paratha
Price:-20/-
☀️Dragon Chicken
Price:-70/-
.
◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ 
It's always nice to have delicious food in BBSR Khaugali😋 and this time i tried something different like egg Paratha it was really yummy and soft and Dragon Chicken was also good. Coming to the fried rice by seeing this only u can imagine how the taste will be😁 it was really like veg rice eating with good aroma!
Ps:- try their Egg Paratha n Dragon Chicken
◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾
.
Taste:- 3.5/5
Value for money:- 4/5
.
Location:- Rock N Rolls, Khaugali, Near DLF, Bhubaneswar
.
.................................................................
Follow @bhookad_buzz
..................................................................
#foodiesofbhubneswar #homecooking #dragonchicken #chickenbiryani #biriyani #bhookad_buzz #tandoorichicken #indiancuisine #biryani #indianfood #grilledchicken #chennaifoodie #walkwithchennai #biryani #walkwithindia #tamilfood #southindianfood #sundayfunday #indianfoodbloggers #desifood #nonveglover #foodbloggersofindia #indianfoodie #foodiesofindia #foodtalkindia #gharkakhana #hyderabadfoodie #keralafood #delhiigers #picoftheday
2 18 9 hours ago
Hello foodies have some delicious street food😍😋
.
in frame:-
☀️ egg chicken fried rice
price:-60/-
☀️egg paratha
price:-20/-
☀️dragon chicken
price:-70/-
.
◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾
it's always nice to have delicious food in bbsr khaugali😋 and this time i tried something different like egg paratha it was really yummy and soft and dragon chicken was also good. coming to the fried rice by seeing this only u can imagine how the taste will be😁 it was really like veg rice eating with good aroma!
ps:- try their egg paratha n dragon chicken
◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾
.
taste:- 3.5/5
value for money:- 4/5
.
location:- rock n rolls, khaugali, near dlf, bhubaneswar
.
.................................................................
follow @bhookad_buzz
..................................................................
#foodiesofbhubneswar #homecooking #dragonchicken #chickenbiryani #biriyani #bhookad_buzz #tandoorichicken #indiancuisine #biryani #indianfood #grilledchicken #chennaifoodie #walkwithchennai #biryani #walkwithindia #tamilfood #southindianfood #sundayfunday #indianfoodbloggers #desifood #nonveglover #foodbloggersofindia #indianfoodie #foodiesofindia #foodtalkindia #gharkakhana #hyderabadfoodie #keralafood #delhiigers #picoftheday
Trip days😍
Stay tuned :@da_explore_kid_46
📸: @__.mr wanderluster kid 46._
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#pappunji #entekeralam🌴 #kochi#moodygramkerala #keralabride #keralagram#keralaphotography #keralablasters #keralatalents#entekeralam #keralaactress #keralafood#keralatourism #kerala360 #keraladiaries#keralavibes #keralaattraction #ns200#keralagodsowncountry #keraladiaries🌴#kerala_360 #keralam #keralawedding #sections #keralagallery #kerala #kerala🌴#waltor_boy#keralabride #keralagram #keralaattraction#keralatourism #kerala360 #kerala #kerala_360#kerala🌴 #belieber_b0y #ns200 #keralagallery#keralatalents #keralablasters #keralawedding#keraladiaries🌴 #keralaactress#keralaphotography #keraladiaries #keralavibes#keralafood #keralam #keralagodsowncountry#vscokerala #moodygramkerala 
@explore_riders @bikersclub.india @_kerala__riders @bikergram_kerala_ @kerala_bikers_family @bikesworldshootout @biker_souls_tamilnadu @_vandi_branthann_ @vandikkaaran_ @riders__gallery @kerala.riders @poliyans.of.kerala @biker_souls_kerala @bike_riders_kerala @biker_by_blood @biker_of_tamilnadu @__bikegraphy_360_keralaoffi @_raiders_kerala__46_ @indian___models_ 
@bikerzz_of_india @club_motopsychoz
6 28 9 hours ago
Trip days😍
stay tuned :@da_explore_kid_46
📸: @__.mr wanderluster kid 46._
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#pappunji #entekeralam🌴 #kochi#moodygramkerala #keralabride #keralagram#keralaphotography #keralablasters #keralatalents#entekeralam #keralaactress #keralafood#keralatourism #kerala360 #keraladiaries#keralavibes #keralaattraction #ns200#keralagodsowncountry #keraladiaries🌴#kerala_360 #keralam #keralawedding #sections #keralagallery #kerala #kerala🌴#waltor_boy#keralabride #keralagram #keralaattraction#keralatourism #kerala360 #kerala #kerala_360#kerala🌴 #belieber_b0y #ns200 #keralagallery#keralatalents #keralablasters #keralawedding#keraladiaries🌴 #keralaactress#keralaphotography #keraladiaries #keralavibes#keralafood #keralam #keralagodsowncountry#vscokerala #moodygramkerala 
@explore_riders @bikersclub.india @_kerala__riders @bikergram_kerala_ @kerala_bikers_family @bikesworldshootout @biker_souls_tamilnadu @_vandi_branthann_ @vandikkaaran_ @riders__gallery @kerala.riders @poliyans.of.kerala @biker_souls_kerala @bike_riders_kerala @biker_by_blood @biker_of_tamilnadu @__bikegraphy_360_keralaoffi @_raiders_kerala__46_ @indian___models_
@bikerzz_of_india @club_motopsychoz
Ninety-first Post ✨
•
•
•
🔆Follow for India feeds ✨ @glancesofindia 📩
🔆Follow for India feeds ✨ @glancesofindia 📩
🔆Follow for India feeds ✨ @glancesofindia 📩
•
Tag @glancesofindia & use #glancesofindia and get featured ✨ •
.
#Repost @delhicravings
• • • • • •
Delhi, India

KIS KISKO YE BHOT PASAND Hai??? Daal makhni , Shahi Paneer ,Mix Veg Salad , Raita , Sweet dessert & Butter naan 😍😍😍
———————————
#daalmakhni #shahipaneer #raita #butternaan #salad #northindianfood #delhicravings #bengalisweets
1 12 9 hours ago
Ninety-first post ✨🔆follow for india feeds ✨ @glancesofindia 📩
🔆follow for india feeds ✨ @glancesofindia 📩
🔆follow for india feeds ✨ @glancesofindia 📩

tag @glancesofindia & use #glancesofindia and get featured ✨ •
.
#repost @delhicravings
• • • • • •
delhi, india

kis kisko ye bhot pasand hai??? daal makhni , shahi paneer ,mix veg salad , raita , sweet dessert & butter naan 😍😍😍
———————————
#daalmakhni #shahipaneer #raita #butternaan #salad #northindianfood #delhicravings #bengalisweets
BMW GS👑
SHOUT OUT FOR ALL ❤
D A I L Y  F E A T U RE
●
Follow @_motogallery_
● ●
✔•Follow us ✔•Tag us & Use @_motogallery_
 RULES FOR FEATURE.
◽◽◽◽◽◽◽◽◽
👉Always tag @_motogallery_
👉 Photo & video must be yours
👉 Follow @_motogallery_
👉Mention your friends in comments 👈 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
●
●
“When u get featured don't forget to share it in your story “ @_motogallery_
#_motogallery_ #bikeholics #save_modification #moodygramkerala #keralabride #keralagram #keralaphotography #keralablasters #keralatalents #entekeralam #keralaactress #keralafood #keralatourism #kerala360 #keraladiaries #ktmholics eralavibes #keralaattraction #ns200 #keralagodsowncountry #keraladiaries #kerala_360 #keralam #keralawedding #vscokerala #keralagallery #kerala #ke #keralabride #keralagram #bikenations #keralaattraction #keralatourism #kerala360 #kerala #kerala_360 #kerala #keralagallery #keralatalents #keralablasters #keralawedding #keraladiaries #keralaactress #keralaphotography #keraladiaries #keralavibes #keralafood #keralam #keralagodsowncountry #vscokerala #moodygramkerala #entekerala ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
@_motogallery_
@bikeholics 
@ktm_india 
@deadlyriderz 
@royalenfield 
@officialtriumph 
@ktmholics
0 26 9 hours ago
Bmw gs👑
shout out for all ❤
d a i l y  f e a t u re

follow @_motogallery_
● ●
✔•follow us ✔•tag us & use @_motogallery_
rules for feature.
◽◽◽◽◽◽◽◽◽
👉always tag @_motogallery_
👉 photo & video must be yours
👉 follow @_motogallery_
👉mention your friends in comments 👈 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


“when u get featured don't forget to share it in your story “ @_motogallery_
#_motogallery_ #bikeholics #save_modification #moodygramkerala #keralabride #keralagram #keralaphotography #keralablasters #keralatalents #entekeralam #keralaactress #keralafood #keralatourism #kerala360 #keraladiaries #ktmholics eralavibes #keralaattraction #ns200 #keralagodsowncountry #keraladiaries #kerala_360 #keralam #keralawedding #vscokerala #keralagallery #kerala #ke #keralabride #keralagram #bikenations #keralaattraction #keralatourism #kerala360 #kerala #kerala_360 #kerala #keralagallery #keralatalents #keralablasters #keralawedding #keraladiaries #keralaactress #keralaphotography #keraladiaries #keralavibes #keralafood #keralam #keralagodsowncountry #vscokerala #moodygramkerala #entekerala ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
@_motogallery_
@bikeholics
@ktm_india
@deadlyriderz
@royalenfield
@officialtriumph
@ktmholics
No 156
@akhil_gopinath
. . ആനപ്രേമികൾക്ക് വേണ്ടി @elephants__kerala ഒരു മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എടുത്ത ഒരു ആന ചിത്രം അല്ലേൽ നിങ്ങൾ വരച്ച ഒരു ആന ചിത്രം ഞങ്ങള്‍ക്കു അയച്ച് തരുക. കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട പേരും ഉചിതമായ ഒരു കാപ്ഷനും. ചിത്രം @elephants__kerala എന്ന നമ്മുടെ പേജിൽ ഇടും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്ക് കിട്ടുന്നത് ആര്‍ക്ക് ആണ് എന്ന് നോക്കാം. 😍

ചിത്രം അയക്കേണ്ട നമ്പർ 7907813895
*സ്വന്തമായി എടുത്ത ചിത്രങ്ങള്‍ മാത്രം അയക്കുക*
.
.#aanaprandh #aanakutty #aanapooram #aanachooru #aanaprandhanmar #aanapremikal #aana #aanakambam #anupriyagoenka #aanapremi #gajarajanmar #gajarajan #gajaveeran #gajarajakanmaar #keralafood #kerala360 #keralaelephants #instapic #instapics #instagood #instadaily #instadaily #thechikottukavu_ramachandran #thrikadavoor_shivaraju #chirakkalkalidasan
9 62 9 hours ago
No 156
@akhil_gopinath
. . ആനപ്രേമികൾക്ക് വേണ്ടി @elephants__kerala ഒരു മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എടുത്ത ഒരു ആന ചിത്രം അല്ലേൽ നിങ്ങൾ വരച്ച ഒരു ആന ചിത്രം ഞങ്ങള്‍ക്കു അയച്ച് തരുക. കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട പേരും ഉചിതമായ ഒരു കാപ്ഷനും. ചിത്രം @elephants__kerala എന്ന നമ്മുടെ പേജിൽ ഇടും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്ക് കിട്ടുന്നത് ആര്‍ക്ക് ആണ് എന്ന് നോക്കാം. 😍

ചിത്രം അയക്കേണ്ട നമ്പർ 7907813895
*സ്വന്തമായി എടുത്ത ചിത്രങ്ങള്‍ മാത്രം അയക്കുക*
.
.#aanaprandh #aanakutty #aanapooram #aanachooru #aanaprandhanmar #aanapremikal #aana #aanakambam #anupriyagoenka #aanapremi #gajarajanmar #gajarajan #gajaveeran #gajarajakanmaar #keralafood #kerala360 #keralaelephants #instapic #instapics #instagood #instadaily #instadaily #thechikottukavu_ramachandran #thrikadavoor_shivaraju #chirakkalkalidasan
Follow @malluactress_troll
For 18+ post
. .. ... .... ..... ...... #mallusexygirl #malluhotvideos #malluvideos #mallukambi #malluactress #malluaunty #mallusexbomb #mallutiktokmedia #malluhotactress #mallu #mallutiktok #mallugirl #malluwood #tiktoksexy #tiktoksex #tiktok #tiktokmemes #tiktokgirls #keralahotgirl #keralasaree #kerala #keralagirls #keralabeauty #keralasexygirl #keralagirl #kerala_360 #keralagodsowncountry 
#keralafood #keralagirl
#malluhotactress
#bmw #keralablasters

കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ അകൗണ്ട് ആണ് 
പുട്ടിക്കരുത് പ്ലീസ് എന്തികിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടകിൽ പറഞാൽ മതി ശരിയാകാം 🙏🙏🙏🙏 follow and enjoy the page
0 3 9 hours ago
Follow @malluactress_troll
for 18+ post
. .. ... .... ..... ...... #mallusexygirl #malluhotvideos #malluvideos #mallukambi #malluactress #malluaunty #mallusexbomb #mallutiktokmedia #malluhotactress #mallu #mallutiktok #mallugirl #malluwood #tiktoksexy #tiktoksex #tiktok #tiktokmemes #tiktokgirls #keralahotgirl #keralasaree #kerala #keralagirls #keralabeauty #keralasexygirl #keralagirl #kerala_360 #keralagodsowncountry
#keralafood #keralagirl #malluhotactress #bmw #keralablasters
കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ അകൗണ്ട് ആണ്
പുട്ടിക്കരുത് പ്ലീസ് എന്തികിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടകിൽ പറഞാൽ മതി ശരിയാകാം 🙏🙏🙏🙏 follow and enjoy the page
#rainyday 😎 #sema
...
#happymoments#natural#naturalhair#rainydays#rainy#kerala🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴 #sabarimalai#climat#engineer#life#good#sammisaranam 🙏#thalafansclub😍😎#tamily #everyday #sabarimala #sabarimalatemple #saranam #murugan #ayyapantemple #keralafood#instagram #keralasaree #sabari#singlelifeproblems #singlepasanga #mech #engineer #mechanicalengineer
0 8 9 hours ago
#rainyday 😎 #sema ...
#happymoments#natural#naturalhair#rainydays#rainy#kerala🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴 #sabarimalai#climat#engineer#life#good#sammisaranam 🙏#thalafansclub😍😎#tamily #everyday #sabarimala #sabarimalatemple #saranam #murugan #ayyapantemple #keralafood#instagram #keralasaree #sabari#singlelifeproblems #singlepasanga #mech #engineer #mechanicalengineer
Yes am watching u......🧐 #belieber_b0y #entekeralam 🌴 #waltor_boy#moodygramkerala #keralabride #keralagram#keralaphotography #keralablasters #keralatalents#entekeralam #keralaactress #keralafood#keralatourism #kerala360 #keraladiaries#keralavibes #keralaattraction #ns200#keralagodsowncountry #keraladiaries🌴#kerala_360 #keralam #keralawedding #vscokerala#keralagallery #kerala #kerala🌴#waltor_boy#keralabride #keralagram #keralaattraction#keralatourism #kerala360 #kerala #kerala_360#kerala🌴 #belieber_b0y #keralagallery#keralatalents #keralablasters #keralawedding#keraladiaries🌴 #keralaactress#keralaphotography #keraladiaries #keralavibes#keralafood #keralam #keralagodsowncountry#vscokerala #moodygramkerala #entekeralam

@idukki_gram @idukki_stories @hd_international_shootz_ @models.of.kerala @freekz_of_u_m @monju_insta_lifestyle @riders_of_insta_ @riders_of_kerala____ @riders_of_kl
35 593 9 hours ago
Yes am watching u......🧐 #belieber_b0y #entekeralam 🌴 #waltor_boy#moodygramkerala #keralabride #keralagram#keralaphotography #keralablasters #keralatalents#entekeralam #keralaactress #keralafood#keralatourism #kerala360 #keraladiaries#keralavibes #keralaattraction #ns200#keralagodsowncountry #keraladiaries🌴#kerala_360 #keralam #keralawedding #vscokerala#keralagallery #kerala #kerala🌴#waltor_boy#keralabride #keralagram #keralaattraction#keralatourism #kerala360 #kerala #kerala_360#kerala🌴 #belieber_b0y #keralagallery#keralatalents #keralablasters #keralawedding#keraladiaries🌴 #keralaactress#keralaphotography #keraladiaries #keralavibes#keralafood #keralam #keralagodsowncountry#vscokerala #moodygramkerala #entekeralam
@idukki_gram @idukki_stories @hd_international_shootz_ @models.of.kerala @freekz_of_u_m @monju_insta_lifestyle @riders_of_insta_ @riders_of_kerala____ @riders_of_kl
Thattukada dosa with kadala (chickpeas) curry.

Thattukadas are roadside shops in Kerala that appear as evening sets in. They have a loyal clientele and is the centre of night life in small towns. 
If your stomach can take in that extra dose of oil and spice, then you should taste their menu.

The dosas served at these roadside eateries are not the crispy, large ones served at restaurants. They are thicker and smaller and are served with chutneys or curries. .
.
.
.
..
.
.
.
.
#easyfoodideas #breakfastforlife
#picoftheday
#breakfastoptions
#dailyfoodfeed
#indianfoodie 
#gharkakhanna
#homemadecooking
#homemadefood
#homecooking
#thejoyofcooking
#kitchenstories #homechef
#foodism
#keralafood
#fooddiary
#picoftheday
#dailyfoodfeed
#indianfoodie
#instapic
#mallugram
#deliciousfood
#foodpics
#onmyplate
#food
#indiancooking
#tastyfood
#tasteofindia
#tasteofkerala
#thattukada
0 6 9 hours ago
Thattukada dosa with kadala (chickpeas) curry.

thattukadas are roadside shops in kerala that appear as evening sets in. they have a loyal clientele and is the centre of night life in small towns.
if your stomach can take in that extra dose of oil and spice, then you should taste their menu.

the dosas served at these roadside eateries are not the crispy, large ones served at restaurants. they are thicker and smaller and are served with chutneys or curries. .
.
.
.
..
.
.
.
.
#easyfoodideas #breakfastforlife #picoftheday #breakfastoptions #dailyfoodfeed #indianfoodie
#gharkakhanna #homemadecooking #homemadefood #homecooking #thejoyofcooking #kitchenstories #homechef #foodism #keralafood #fooddiary #picoftheday #dailyfoodfeed #indianfoodie #instapic #mallugram #deliciousfood #foodpics #onmyplate #food #indiancooking #tastyfood #tasteofindia #tasteofkerala #thattukada
Throwback to my last week's #Thanimoon trip to Alappuzha. Had my lunch n dinner for 2 days at this nondescript place which churned out such fab sea food. Fresh catch from the backwaters 😋. Kappa/Tapioca, Fish curry n prawn fry here. Looking forward to my next trip already 😜😜😜.
.
.
.
#Food #foodphotography #foodofkerala #MalluCuisine #keralafood #kerala #godsowncountry #seafood #kappa #tapioca #fish #Fishcurry #prawns #prawnfry #delicious #tasty #tastyfood #yummy #gluttony #alappuzha #Alleppey #travel #travelgram #Xperia #XZ1 #xperiaphotography
2 9 9 hours ago
Throwback to my last week's #thanimoon trip to alappuzha. had my lunch n dinner for 2 days at this nondescript place which churned out such fab sea food. fresh catch from the backwaters 😋. kappa/tapioca, fish curry n prawn fry here. looking forward to my next trip already 😜😜😜.
.
.
.
#food #foodphotography #foodofkerala #mallucuisine #keralafood #kerala #godsowncountry #seafood #kappa #tapioca #fish #fishcurry #prawns #prawnfry #delicious #tasty #tastyfood #yummy #gluttony #alappuzha #alleppey #travel #travelgram #xperia #xz1 #xperiaphotography
SHOUT OUT FOR ALL ❤
D A I L Y  F E A T U RE
●
Follow @_motogallery_
● ●
✔•Follow us ✔•Tag us & Use @_motogallery_
 RULES FOR FEATURE.
◽◽◽◽◽◽◽◽◽
👉Always tag @_motogallery_
👉 Photo & video must be yours
👉 Follow @_motogallery_
👉Mention your friends in comments 👈 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
●
●
“When u get featured don't forget to share it in your story “ @_motogallery_
#_motogallery_ #bikeholics #save_modification #moodygramkerala #keralabride #keralagram #keralaphotography #keralablasters #keralatalents #entekeralam #keralaactress #keralafood #keralatourism #kerala360 #keraladiaries #ktmholics eralavibes #keralaattraction #ns200 #keralagodsowncountry #keraladiaries #kerala_360 #keralam #keralawedding #vscokerala #keralagallery #kerala #ke #keralabride #keralagram #bikenations #keralaattraction #keralatourism #kerala360 #kerala #kerala_360 #kerala #keralagallery #keralatalents #keralablasters #keralawedding #keraladiaries #keralaactress #keralaphotography #keraladiaries #keralavibes #keralafood #keralam #keralagodsowncountry #vscokerala #moodygramkerala #entekerala ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
@_motogallery_
@bikeholics 
@ktm_india 
@deadlyriderz 
@royalenfield 
@officialtriumph 
@ktmholics
2 47 9 hours ago
Shout out for all ❤
d a i l y  f e a t u re

follow @_motogallery_
● ●
✔•follow us ✔•tag us & use @_motogallery_
rules for feature.
◽◽◽◽◽◽◽◽◽
👉always tag @_motogallery_
👉 photo & video must be yours
👉 follow @_motogallery_
👉mention your friends in comments 👈 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


“when u get featured don't forget to share it in your story “ @_motogallery_
#_motogallery_ #bikeholics #save_modification #moodygramkerala #keralabride #keralagram #keralaphotography #keralablasters #keralatalents #entekeralam #keralaactress #keralafood #keralatourism #kerala360 #keraladiaries #ktmholics eralavibes #keralaattraction #ns200 #keralagodsowncountry #keraladiaries #kerala_360 #keralam #keralawedding #vscokerala #keralagallery #kerala #ke #keralabride #keralagram #bikenations #keralaattraction #keralatourism #kerala360 #kerala #kerala_360 #kerala #keralagallery #keralatalents #keralablasters #keralawedding #keraladiaries #keralaactress #keralaphotography #keraladiaries #keralavibes #keralafood #keralam #keralagodsowncountry #vscokerala #moodygramkerala #entekerala ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
@_motogallery_
@bikeholics
@ktm_india
@deadlyriderz
@royalenfield
@officialtriumph
@ktmholics
ഈ പേജിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേജ് follow ചെയ്തു pm ൽ വരിക @insta_hevy_mwnjanzz_mwnjathizz
•
•To Get Feature Please
•
• DM__Mee💌💌 .
•
•Follow-- @insta_hevy_mwnjanzz_mwnjathizz
•
• 🌸🌸🌸 Repost-- @
•
• #instahevymwnjanzzmwnjathizz
•
•Then wait for u r Turn •
#riderlife #bikerider #keralam #keralablasters #keralaphotography #keralajunction #keralaactress #keralawedding #keraladiaries #keralasnaps #keralavibes #keralatourism #keralabeauty #keralaattraction #keralatrip #keralagodsowncountry #kochigram #kerala360 #keralafood #keralatalents #kerala🌴 #moodygramkerala #kerala #keralabride #keralaphotos #keraladiarie #1 #spreaditlikebutter
31 418 9 hours ago
ഈ പേജിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേജ് follow ചെയ്തു pm ൽ വരിക @ insta_hevy_mwnjanzz_mwnjathizz

•to get feature please

• dm__mee💌💌 .

•follow-- @ insta_hevy_mwnjanzz_mwnjathizz

• 🌸🌸🌸 repost-- @

#instahevymwnjanzzmwnjathizz
•then wait for u r turn •
#riderlife #bikerider #keralam #keralablasters #keralaphotography #keralajunction #keralaactress #keralawedding #keraladiaries #keralasnaps #keralavibes #keralatourism #keralabeauty #keralaattraction #keralatrip #keralagodsowncountry #kochigram #kerala360 #keralafood #keralatalents #kerala🌴 #moodygramkerala #kerala #keralabride #keralaphotos #keraladiarie #1 #spreaditlikebutter
veg pulao for lunch today🔥🌸
.
.
.
.
.
.
.
.
Follow my amazing journey on @blended.recipe 🌸
.
.
.
.
#indianbreakfast#lunch#indianlunch#veganrecipes#pulao#indianfoodtales#indianfoodlovers#desifood#indiansweets#desikhana#foodiesince96#chennaifood#keralafood##southindianfood#puneblogger#instadelhi#ricebowl#noidagram#sodelhi#blendedrecipe
0 83 9 hours ago
Veg pulao for lunch today🔥🌸
.
.
.
.
.
.
.
.
follow my amazing journey on @blended.recipe 🌸
.
.
.
.
#indianbreakfast#lunch#indianlunch#veganrecipes#pulao#indianfoodtales#indianfoodlovers#desifood#indiansweets#desikhana#foodiesince96#chennaifood#keralafood##southindianfood#puneblogger#instadelhi#ricebowl#noidagram#sodelhi#blendedrecipe
ചുമ്മ ഒന്ന് കയറി നോക്ക് 😄 . ഫോളോ ചയ്യാൻ മറക്കല്ലേ @trendz__off__kerala . . . FØŁŁØW @trendz__off__kerala Follow & Support ❤️ . . . . . . .Like | Share | Tag | Follow . 
Credit: @noorin_shereef_ @ajmal_khan_ @roshan_abdul_rahoof @jumana_khan_ @priya.p.varrier ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ All rights and credit reserved to respective owner (s). If you have any copyright issues please BMS for comment we will do the needful . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ . . . .
 #pathanamthitta #kottayam#mollywood #kerala #keralatourism #mallu#shajipappansmedia #Malayalam#malayalamactress #mallugirl #mallugram #kollam#alappuzha #wayanad #keraladiaries #kochi#calicut #moodygramkerala #trivandrum#malayalamcinema #malayalammovie #malayali#malayalee #keralafood #malappuram#trivandrumdiaries #idukki #thrissur
7 208 9 hours ago
ചുമ്മ ഒന്ന് കയറി നോക്ക് 😄 . ഫോളോ ചയ്യാൻ മറക്കല്ലേ @trendz__off__kerala  . . . føŁŁøw @trendz__off__kerala follow & support ❤️ . . . . . . .like | share | tag | follow . 
credit: @noorin_shereef_ @ajmal_khan_ @roshan_abdul_rahoof @jumana_khan_ @priya.p.varrier ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ all rights and credit reserved to respective owner (s). if you have any copyright issues please bms for comment we will do the needful . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ . . . .
 #pathanamthitta #kottayam#mollywood #kerala #keralatourism #mallu#shajipappansmedia #malayalam#malayalamactress #mallugirl #mallugram #kollam#alappuzha #wayanad #keraladiaries #kochi#calicut #moodygramkerala #trivandrum#malayalamcinema #malayalammovie #malayali#malayalee #keralafood #malappuram#trivandrumdiaries #idukki #thrissur
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾LEMON RICE
🌾TAMARIND RICE
🌾CURD RICE
🌾POTATO FRY
🌾DAL VADAI
🌾LEMON PICKLE
😋😋😋🍋🍋🍋🍅🍅🥔🥔🌶️🌶️
:
:
:
:
:
:
:
:
:
#lunch #lunchtime #rice
#eatgoodfeelgood #eatgood
#eatfamous #foodphotography
#comfortfood #comfortzone
#foodie #foodporn #healthyfood
#instagood #instagram #indianfood
#india #southindianfood #tamilnadufood
#keralafood #banglorefoodies #chennaifoodie #chennai #yummy
#homemade #homechef #foodoftheday
#picoftheday #instapic #instaphotography #streetfoodindia
18 21 9 hours ago
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾lemon rice
🌾tamarind rice
🌾curd rice
🌾potato fry
🌾dal vadai
🌾lemon pickle
😋😋😋🍋🍋🍋🍅🍅🥔🥔🌶️🌶️
:
:
:
:
:
:
:
:
:
#lunch #lunchtime #rice #eatgoodfeelgood #eatgood #eatfamous #foodphotography #comfortfood #comfortzone #foodie #foodporn #healthyfood #instagood #instagram #indianfood #india #southindianfood #tamilnadufood #keralafood #banglorefoodies #chennaifoodie #chennai #yummy #homemade #homechef #foodoftheday #picoftheday #instapic #instaphotography #streetfoodindia
ആർക്കാണ് ഒരു change ഇഷ്ടമില്ലാത്തത്...😂 (Please take only fun. Don't take serious)
.
.
.
.
#keralagirl #keepgoing #keralaforyou #kerala_godsowncountry #keralaattraction #travelphotography #thankful #malayalmcaliography #malayalam #mallu #kerala #keralafood #keralawedding #keralatourism
1 113 9 hours ago
ആർക്കാണ് ഒരു change ഇഷ്ടമില്ലാത്തത്...😂 (please take only fun. don't take serious)
.
.
.
.
#keralagirl #keepgoing #keralaforyou #kerala_godsowncountry #keralaattraction #travelphotography #thankful #malayalmcaliography #malayalam #mallu #kerala #keralafood #keralawedding #keralatourism
#entekeralam🌴 #waltor_boy#moodygramkerala #keralabride #keralagram#keralaphotography #keralablasters #keralatalents#entekeralam #keralaactress #keralafood#keralatourism #kerala360 #keraladiaries#keralavibes #keralaattraction #ns200#keralagodsowncountry #keraladiaries🌴#kerala_360 #keralam #keralawedding #vscokerala#keralagallery #kerala #kerala🌴#waltor_boy#keralabride #keralagram #keralaattraction#keralatourism #kerala360 #kerala #kerala_360#kerala🌴 #belieber_b0y #keralagallery#keralatalents #keralablasters #keralawedding#keraladiaries#lightroom #like4likes #kellerwilliamsrealty 🌴 #keralaactress#keralaphotography #keraladiaries #keralavibes#keralafood #keralam #keralagodsowncountry#vscokerala #moodygramkerala #entekeralam
 @hd_international_shootz_ @models.of.kerala @freekz_of_u_m @monju_insta_lifestyle_india
28 67 9 hours ago
#entekeralam🌴 #waltor_boy#moodygramkerala #keralabride #keralagram#keralaphotography #keralablasters #keralatalents#entekeralam #keralaactress #keralafood#keralatourism #kerala360 #keraladiaries#keralavibes #keralaattraction #ns200#keralagodsowncountry #keraladiaries🌴#kerala_360 #keralam #keralawedding #vscokerala#keralagallery #kerala #kerala🌴#waltor_boy#keralabride #keralagram #keralaattraction#keralatourism #kerala360 #kerala #kerala_360#kerala🌴 #belieber_b0y #keralagallery#keralatalents #keralablasters #keralawedding#keraladiaries#lightroom #like4likes #kellerwilliamsrealty 🌴 #keralaactress#keralaphotography #keraladiaries #keralavibes#keralafood #keralam #keralagodsowncountry#vscokerala #moodygramkerala #entekeralam @hd_international_shootz_ @models.of.kerala @freekz_of_u_m @monju_insta_lifestyle_india
Weekend spl Masala Dosa with tomato chutney and coconut chutney !! ..
...
#masaladosa #dosa #breakfast #southindianfood #veganbreakfast #vegetarianfood #food #veggie #indianfoodbloggers #keralafood
9 80 9 hours ago
Weekend spl masala dosa with tomato chutney and coconut chutney !! ..
...
#masaladosa #dosa #breakfast #southindianfood #veganbreakfast #vegetarianfood #food #veggie #indianfoodbloggers #keralafood