Loading...
☁️Məgər görmürsənmi ki, Allah buludları qovur, sonra onları bir-birinə qovuşdurur, sonra da onları bulud topasına çevirir. Sən onun arasından yağmur çıxdığını görürsən.

Quran 24:43
7 1,984 3 days ago
☁️məgər görmürsənmi ki, allah buludları qovur, sonra onları bir-birinə qovuşdurur, sonra da onları bulud topasına çevirir. sən onun arasından yağmur çıxdığını görürsən.

quran 24:43