Loading...

@chuanhduy

chuanhduy
Không cần thiết phải trở thành một người mà mọi người đều yêu mến,chỉ cần trở thành người như mình muốn là được. Không cần nịnh bợ, cũng không cần phải sống theo ý người khác. .No one is too old for fairytales.
🦄Flowerholic - Mang hơi thở cổ tích đến thế giới hiện tại.
📞0903202636 🍏 d/c:ngõ 60 Lý Thường Kiệt,hn.
⌛️Open 10:00 A.M -⏳ close 05:00 P.M
⭐️(Artist)https://www.instagram.com/chuanhduy/
⭐️(Popular)https://www.instagram.com/flowerholicvn/
#quotevn #hanoivietnam #vietnam #flowerholic #strawberry #leaf #redleaf #rednaomi #redrose #instaflower #flowerarrangement #flowerwild #flowerholic #flowers #instapic #rednaomi #tulip #sprayrose #winterberry#redeyed #redeyerose #ranuculus #waxflower #hanoi #orchird #ohara #daisy #sprayrose #bicolor #yellowrose #orchird
0 3 20 minutes ago
Không cần thiết phải trở thành một người mà mọi người đều yêu mến,chỉ cần trở thành người như mình muốn là được. không cần nịnh bợ, cũng không cần phải sống theo ý người khác. .no one is too old for fairytales.
🦄flowerholic - mang hơi thở cổ tích đến thế giới hiện tại.
📞0903202636 🍏 d/c:ngõ 60 lý thường kiệt,hn.
⌛️open 10:00 a.m -⏳ close 05:00 p.m
⭐️(artist)https://www.instagram.com/chuanhduy/
⭐️(popular)https://www.instagram.com/flowerholicvn/
#quotevn #hanoivietnam #vietnam #flowerholic #strawberry #leaf #redleaf #rednaomi #redrose #instaflower #flowerarrangement #flowerwild #flowerholic #flowers #instapic #rednaomi #tulip #sprayrose #winterberry#redeyed #redeyerose #ranuculus #waxflower #hanoi #orchird #ohara #daisy #sprayrose #bicolor #yellowrose #orchird

@chuanhduy

chuanhduy
Nếu chẳng qua là thích, cần gì phải cường điệu thành yêu. Nếu là còn nghi hoặc, hà tất phải xem hư ảo là chân tình. Nếu chỉ là hơi buồn, cần gì khoa trương thành đau thương. Nếu chỉ là hơi khổ, cần gì phải nói quá thành thống khổ. Nếu chẳng qua là tự si mê, hà tất tự huyễn hoặc mọi câu nói đều là tỏ tình. Nếu chỉ là đau lòng, cần gì nói thành cõi lòng tan nát. Nếu chẳng qua chỉ là buồn nản, cần gì cố chấp coi là oán hận. .No one is too old for fairytales.
🦄Flowerholic - Mang hơi thở cổ tích đến thế giới hiện tại.
📞0903202636 🍏 d/c:ngõ 60 Lý Thường Kiệt,hn.
⌛️Open 10:00 A.M -⏳ close 05:00 P.M
⭐️(Artist)https://www.instagram.com/chuanhduy/
⭐️(Popular)https://www.instagram.com/flowerholicvn/
#quotevn #hanoivietnam #vietnam #flowerholic #strawberry #leaf #redleaf #rednaomi #redrose #instaflower #flowerarrangement #flowerwild #flowerholic #flowers #instapic #rednaomi #tulip #sprayrose #winterberry#redeyed #redeyerose #ranuculus #waxflower #hanoi #orchird #ohara #daisy #sprayrose #bicolor #purplerose #orchird
0 8 4 hours ago
Nếu chẳng qua là thích, cần gì phải cường điệu thành yêu. nếu là còn nghi hoặc, hà tất phải xem hư ảo là chân tình. nếu chỉ là hơi buồn, cần gì khoa trương thành đau thương. nếu chỉ là hơi khổ, cần gì phải nói quá thành thống khổ. nếu chẳng qua là tự si mê, hà tất tự huyễn hoặc mọi câu nói đều là tỏ tình. nếu chỉ là đau lòng, cần gì nói thành cõi lòng tan nát. nếu chẳng qua chỉ là buồn nản, cần gì cố chấp coi là oán hận. .no one is too old for fairytales.
🦄flowerholic - mang hơi thở cổ tích đến thế giới hiện tại.
📞0903202636 🍏 d/c:ngõ 60 lý thường kiệt,hn.
⌛️open 10:00 a.m -⏳ close 05:00 p.m
⭐️(artist)https://www.instagram.com/chuanhduy/
⭐️(popular)https://www.instagram.com/flowerholicvn/
#quotevn #hanoivietnam #vietnam #flowerholic #strawberry #leaf #redleaf #rednaomi #redrose #instaflower #flowerarrangement #flowerwild #flowerholic #flowers #instapic #rednaomi #tulip #sprayrose #winterberry#redeyed #redeyerose #ranuculus #waxflower #hanoi #orchird #ohara #daisy #sprayrose #bicolor #purplerose #orchird

@chuanhduy

chuanhduy
- Nếu một ngày em tỉnh giấc trong 1 căn phòng toàn màu đỏ em nghĩ là mình đang ở đâu?
- Ở nhà ma
- Không, trong trái tim anh đó.
#quotevn #hanoivietnam #vietnam #flowerholic #strawberry #leaf #redleaf #rednaomi #redrose #instaflower #flowerarrangement #flowerwild #flowerholic #flowers #instapic #rednaomi #tulip #sprayrose #winterberry#redeyed #redeyerose #ranuculus #waxflower #hanoi #davidaustin
0 8 Yesterday
- nếu một ngày em tỉnh giấc trong 1 căn phòng toàn màu đỏ em nghĩ là mình đang ở đâu?
- Ở nhà ma
- không, trong trái tim anh đó.
#quotevn #hanoivietnam #vietnam #flowerholic #strawberry #leaf #redleaf #rednaomi #redrose #instaflower #flowerarrangement #flowerwild #flowerholic #flowers #instapic #rednaomi #tulip #sprayrose #winterberry#redeyed #redeyerose #ranuculus #waxflower #hanoi #davidaustin

@chuanhduy

chuanhduy
Sẽ có một ngày bạn nhận ra, người bị xoá khỏi danh sách bạn bè đã từng cùng có đến vài trăm trang lịch trò chuyện. Người tình cờ gặp nhau trên đường cũng không chào hỏi một câu, có thể đã từng vui đùa cả ngày bên nhau không thấy chán. Người nói xấu bạn không ra gì đằng sau lưng, có thể cũng từng là bạn thân nhất. Những người ở bên chúng ta vẫn đang luôn thay đổi, có những mối quan hệ cũng tuyệt giao trong im hơi lặng tiếng…
#quotevn #hanoivietnam #vietnam #flowerholic #strawberry #leaf #redleaf #rednaomi #redrose #instaflower #flowerarrangement #flowerwild #flowerholic #flowers #instapic #rednaomi #tulip #sprayrose #winterberry#redeyed #redeyerose #ranuculus #waxflower #hanoi #orchird #ohara #daisy #sprayrose #bicolor #yellowrose #delphinium
0 8 Yesterday
Sẽ có một ngày bạn nhận ra, người bị xoá khỏi danh sách bạn bè đã từng cùng có đến vài trăm trang lịch trò chuyện. người tình cờ gặp nhau trên đường cũng không chào hỏi một câu, có thể đã từng vui đùa cả ngày bên nhau không thấy chán. người nói xấu bạn không ra gì đằng sau lưng, có thể cũng từng là bạn thân nhất. những người ở bên chúng ta vẫn đang luôn thay đổi, có những mối quan hệ cũng tuyệt giao trong im hơi lặng tiếng…
#quotevn #hanoivietnam #vietnam #flowerholic #strawberry #leaf #redleaf #rednaomi #redrose #instaflower #flowerarrangement #flowerwild #flowerholic #flowers #instapic #rednaomi #tulip #sprayrose #winterberry#redeyed #redeyerose #ranuculus #waxflower #hanoi #orchird #ohara #daisy #sprayrose #bicolor #yellowrose #delphinium

@chuanhduy

chuanhduy
Không cần phải nói chuyện thiên hạ, chỉ chuyện em đã ăn cơm chưa là đủ; không cần phải lo chuyện thời tiết, chỉ cần em có ngủ ngon không là đủ; không cần phải nói đến kinh tế suy thoái chỉ cần nói về bộ phim em xem, công việc em mơ ước là đủ rồi.
Thiên hạ sẽ không quan tâm đến ta, họ chỉ nghĩ về họ: sáng, trưa và chiều, tối mà thôi. .No one is too old for fairytales.
🦄Flowerholic - Mang hơi thở cổ tích đến thế giới hiện tại.
📞0903202636 🍏 d/c:ngõ 60 Lý Thường Kiệt,hn.
⌛️Open 10:00 A.M -⏳ close 05:00 P.M
⭐️(Artist)https://www.instagram.com/chuanhduy/
⭐️(Popular)https://www.instagram.com/flowerholicvn/
#quotevn #hanoivietnam #vietnam #flowerholic #strawberry #leaf #redleaf #rednaomi #redrose #instaflower #flowerarrangement #flowerwild #flowerholic #flowers #instapic #rednaomi #tulip #sprayrose #winterberry#redeyed #redeyerose #ranuculus #waxflower #hanoi #orchird #ohara #daisy #sprayrose #bicolor #yellowrose #orchird #daisy
0 13 Yesterday
Không cần phải nói chuyện thiên hạ, chỉ chuyện em đã ăn cơm chưa là đủ; không cần phải lo chuyện thời tiết, chỉ cần em có ngủ ngon không là đủ; không cần phải nói đến kinh tế suy thoái chỉ cần nói về bộ phim em xem, công việc em mơ ước là đủ rồi.
thiên hạ sẽ không quan tâm đến ta, họ chỉ nghĩ về họ: sáng, trưa và chiều, tối mà thôi. .no one is too old for fairytales.
🦄flowerholic - mang hơi thở cổ tích đến thế giới hiện tại.
📞0903202636 🍏 d/c:ngõ 60 lý thường kiệt,hn.
⌛️open 10:00 a.m -⏳ close 05:00 p.m
⭐️(artist)https://www.instagram.com/chuanhduy/
⭐️(popular)https://www.instagram.com/flowerholicvn/
#quotevn #hanoivietnam #vietnam #flowerholic #strawberry #leaf #redleaf #rednaomi #redrose #instaflower #flowerarrangement #flowerwild #flowerholic #flowers #instapic #rednaomi #tulip #sprayrose #winterberry#redeyed #redeyerose #ranuculus #waxflower #hanoi #orchird #ohara #daisy #sprayrose #bicolor #yellowrose #orchird #daisy

@katiemclee33

katiemclee33
“Not today satan”...found this jerk eating my fern & apparently him & his buddies are highly invasive. I have to complete a form to report him. Tonight he’s serving a lifetime jail sentence. #spottedlanternfly #insect #jailtime #nottodaysatan #strangeandbeautiful #masonjar #gardenfelons #redeyed #invasivespecies #planteater #polkadots #spotted #bugslife
0 21 Yesterday
“not today satan”...found this j**k eating my fern & apparently him & his buddies are highly invasive. i have to complete a form to report him. tonight he’s serving a lifetime jail sentence. #spottedlanternfly #insect #jailtime #nottodaysatan #strangeandbeautiful #masonjar #gardenfelons #redeyed #invasivespecies #planteater #polkadots #spotted #bugslife

@smokehosmoke

smokehosmoke
Pure and organic 💨💨💨💨😛🍃 #smoke#cannabiscommunity #cannabis #weedsmokers #weedhead #weed #organic #clean #high #stoned #redeyed #weedstagram420 #og
1 16 Yesterday
Pure and organic 💨💨💨💨😛🍃 #smoke#cannabiscommunity #cannabis #weedsmokers #weedhead #w**d #organic #clean #high #s****d #redeyed #weedstagram420 #og

@chuanhduy

chuanhduy
Ôi thu đợi chờ, thu ước ao:
“Người ấy về đây khép áo chào”
Duyên dáng làm sao, mùa thu nhỉ?
Mới nghĩ thôi mà tim xôn xao!
#quotevn #hanoivietnam #vietnam #flowerholic #strawberry #leaf #redleaf #rednaomi #redrose #instaflower #flowerarrangement #flowerwild #flowerholic #flowers #instapic #rednaomi #tulip #sprayrose #winterberry#redeyed #redeyerose #ranuculus #waxflower #hanoi #orchird #ohara #daisy #sprayrose #heart #autumn
0 17 2 days ago
ôi thu đợi chờ, thu ước ao:
“người ấy về đây khép áo chào”
duyên dáng làm sao, mùa thu nhỉ?
mới nghĩ thôi mà tim xôn xao!
#quotevn #hanoivietnam #vietnam #flowerholic #strawberry #leaf #redleaf #rednaomi #redrose #instaflower #flowerarrangement #flowerwild #flowerholic #flowers #instapic #rednaomi #tulip #sprayrose #winterberry#redeyed #redeyerose #ranuculus #waxflower #hanoi #orchird #ohara #daisy #sprayrose #heart #autumn

@chuanhduy

chuanhduy
- Thực ra, cuộc đời vốn chỉ là một trò đùa trớ trêu đánh vào cảm giác. Mình ngắm nhìn xung quanh bằng mắt, nhưng lại nhận thức bằng cái đầu và cảm nhận bằng trái tim.
“Đừng dễ dãi làm nhòe ánh mắt mình bằng một vài giây phút xốc nổi của con tim, mà đầu độc lý trí mình bằng những điều không tích cực.
#quotevn #hanoivietnam #vietnam #flowerholic #strawberry #leaf #redleaf #rednaomi #redrose #instaflower #flowerarrangement #flowerwild #flowerholic #flowers #instapic #rednaomi #tulip #sprayrose #winterberry#redeyed #redeyerose #ranuculus #waxflower #hanoi #orchird #ohara #daisy #sprayrose #bicolor #purplerose #orchird
0 17 2 days ago
- thực ra, cuộc đời vốn chỉ là một trò đùa trớ trêu đánh vào cảm giác. mình ngắm nhìn xung quanh bằng mắt, nhưng lại nhận thức bằng cái đầu và cảm nhận bằng trái tim.
“Đừng dễ dãi làm nhòe ánh mắt mình bằng một vài giây phút xốc nổi của con tim, mà đầu độc lý trí mình bằng những điều không tích cực.
#quotevn #hanoivietnam #vietnam #flowerholic #strawberry #leaf #redleaf #rednaomi #redrose #instaflower #flowerarrangement #flowerwild #flowerholic #flowers #instapic #rednaomi #tulip #sprayrose #winterberry#redeyed #redeyerose #ranuculus #waxflower #hanoi #orchird #ohara #daisy #sprayrose #bicolor #purplerose #orchird