Loading...
🙏🙏 SHARE THE PAGE🙏🙏
♛~~🙏Follow our page🙏~~♛
👌👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👌@chandigarh_colleges_shoutout
🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃
#chandigarhthecitybeautiful #apicoftheday #davcollge #sdcollege #pggc11 #khalsacollege #jaat #pu #ku #cgc #artist #love #religion #chandigarh #yaarhoni #jindjaan  #canteenimandeer #waheguru #happy #being #khalsian #shoot #dslr #keep #supporting #nd #sharing 
KEEP SUPPORTING AND FOLLOW
�↕️↕️↕️↕️↕️↕️↕️↕️↕️↕️↕️↕️ ⏮️⏮️@indian_colleges⏯️⏯️
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
↕️↕️↕️↕️↕️↕️↕️↕️↕️↕️↕️↕️ ⏮️⏮️@indian_colleges⏯️⏯️
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
16 1,429 20 hours ago
🙏🙏 share the page🙏🙏
♛~~🙏follow our page🙏~~♛
👌👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👌@chandigarh_colleges_shoutout
🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃
#chandigarhthecitybeautiful #apicoftheday #davcollge #sdcollege #pggc11 #khalsacollege #jaat #pu #ku #cgc #artist #love #religion #chandigarh #yaarhoni #jindjaan #canteenimandeer #waheguru #happy #being #khalsian #shoot #dslr #keep #supporting #nd #sharing
keep supporting and follow
�↕️↕️↕️↕️↕️↕️↕️↕️↕️↕️↕️↕️ ⏮️⏮️@indian_colleges⏯️⏯️
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
↕️↕️↕️↕️↕️↕️↕️↕️↕️↕️↕️↕️ ⏮️⏮️@indian_colleges⏯️⏯️
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
ਇਕ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਰੂਰ ਲਿਖੋ ਤੇ ਜਪੋ ਜੀ ☬

ᴄʀᴇᴅɪᴛ ᴛᴏ :- @beardoholicsingh

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛᴇᴍᴘʟᴇ ᴏғғɪᴄɪᴀʟ ᴘᴀɢᴇ™✅
ᴡᴏʀʟᴅ ʟᴀʀɢᴇsᴛ sɪᴋʜɪsᴍ ᴘᴀɢᴇ
🌏 ᴅᴀɪʟʏ ᴡᴏʀʟᴅᴡɪᴅᴇ ᴜᴘᴅᴀᴛᴇ
📋 ʜᴜᴋᴀᴍɴᴀᴍᴀ sᴀʜɪʙ
🎥 ᴅᴀɪʟʏ sɪᴋʜ ᴜᴘᴅᴀᴛᴇs & ᴠɪᴅᴇᴏs

_________________________________________________________ 🅝🅞🅣🅔 :- ᴛʜᴇsᴇ ᴘʜᴏᴛᴏs ᴡʜɪᴄʜ ᴡᴇ ᴀʀᴇ ᴘᴏsᴛɪɴɢ ᴏғ ɢᴜʀᴜ sᴀʜɪʙᴀɴ's ᴀʀᴇ ᴊᴜsᴛ ɪᴍᴀɢɪɴᴀᴛɪᴏɴ ᴛʜɪs ɪs ᴊᴜsᴛ ᴏᴜʀ ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ʜᴏᴡ ᴏᴜʀ ɢᴜʀᴜ's ʟᴏᴏᴋ ʟɪᴋᴇ, sᴏ ɪ ʀᴇǫᴜᴇsᴛ ʏᴏᴜ ᴀʟʟ ᴘʟᴇᴀsᴇ ᴅᴏ ᴘᴀᴛʜ ᴀɴᴅ ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ɪɴ sʀɪ ɢᴜʀᴜ ɢʀᴀɴᴛʜ sᴀʜɪʙ ᴊɪ ᴍᴀʜᴀʀᴀᴊ. ᴏɴʟʏ ʜɪsᴛᴏʀɪᴄᴀʟ , ɢᴜʀᴜᴅᴡᴀʀᴀs ᴇᴛᴄ ᴀʀᴇ ʀᴇᴀʟ. ᴅᴇsᴛɪɴᴀᴛɪᴏɴ ғᴏʀ ʟᴇᴀʀɴɪɴɢ & sᴘʀᴇᴀᴅɪɴɢ ɢᴏᴏᴅ ᴛʜᴏᴜɢʜᴛs -

ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਆਡੇ ਅਗੇ ਕਿ DM ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਆਡੇ ਵਲੋਂ SEND ਕੀਤਾ ਫੋਟੋ ਜਰੂਰ SHARE ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੁਆਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕੇ DM ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਥੋੜਾ ਵਕ਼ਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਗਾ ਕਿ ਤੁਆਡੇ DM ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਜਰੂਰ ਦਿੱਤੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ
_________________________________________________________ 🅟🅐🅖🅔 🅐🅓🅜🅘🅝🅢 👳

@Beardoholicsingh ✔ @pb02walajoban _________________________________________________________

ᴋɪɴᴅʟʏ ᴘʟᴇᴀsᴇ ғᴏʟʟᴏᴡ ᴛʜᴇ 🅐🅓🅜🅘🅝🅢 ᴛᴏ ʙᴇ ғᴇᴀᴛᴜʀᴇᴅ

________________ᴄʜᴇᴄᴋ ᴏᴜʀ ᴏᴛʜᴇʀ ᴘᴀɢᴇs_______________

_________ ☬☬ @Turbanking ☬☬ ________
________☬☬ @welovegurbani ☬☬ _______
______☬☬ @patialashahi_sardar ☬☬ ______
_______ ☬☬ @shrihemkuntsahib ☬☬ _____
___________ ☬☬ @_sardarz_ ☬☬ _________
__________ ☬☬ @jattattitude ☬☬ _______
_________☬☬ @unique_sardari ☬☬ ____
________ ☬☬ @shrisisganjsahib ☬☬ _____  _________________________________________________

sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀs__➡ @iamgurkiratsingh 
sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀs__➡ @gurwinderbatth 
sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀs__➡ @sardar_amandeep 
sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀs__➡ @pb02walaguri 
sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀs__➡@ammyvirk
sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀs__➡@harishverma_
sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀs__➡@sikhidaily ♛________________________♛________________________♛

#picoftheday #welovegurbani #Turbanking #sridarbarsahib #sardarnoorsinghpoetry #artist #sardarnoorsingh #kaur #mrandmrssingh #art #pencilsketch #beardoholicsingh #sikhism #religion #sketch #illustration #amritsar #diljitdosanjh #juliehyatttipsy #beardo #turban #raajkregakhalsa #photograph #shrihemkuntsahib #dslr #pencil #sridarbarsahibhumanity #bathinda #talent #ink

ਨੋਟ :- ਜੇ ਤੁਆਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ
498 7,039 5 hours ago
ਇਕ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਰੂਰ ਲਿਖੋ ਤੇ ਜਪੋ ਜੀ ☬

ᴄʀᴇᴅɪᴛ ᴛᴏ :- @beardoholicsingh

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛᴇᴍᴘʟᴇ ᴏғғɪᴄɪᴀʟ ᴘᴀɢᴇ™✅
ᴡᴏʀʟᴅ ʟᴀʀɢᴇsᴛ sɪᴋʜɪsᴍ ᴘᴀɢᴇ
🌏 ᴅᴀɪʟʏ ᴡᴏʀʟᴅᴡɪᴅᴇ ᴜᴘᴅᴀᴛᴇ
📋 ʜᴜᴋᴀᴍɴᴀᴍᴀ sᴀʜɪʙ
🎥 ᴅᴀɪʟʏ sɪᴋʜ ᴜᴘᴅᴀᴛᴇs & ᴠɪᴅᴇᴏs

_________________________________________________________ 🅝🅞🅣🅔 :- ᴛʜᴇsᴇ ᴘʜᴏᴛᴏs ᴡʜɪᴄʜ ᴡᴇ ᴀʀᴇ ᴘᴏsᴛɪɴɢ ᴏғ ɢᴜʀᴜ sᴀʜɪʙᴀɴ's ᴀʀᴇ ᴊᴜsᴛ ɪᴍᴀɢɪɴᴀᴛɪᴏɴ ᴛʜɪs ɪs ᴊᴜsᴛ ᴏᴜʀ ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ʜᴏᴡ ᴏᴜʀ ɢᴜʀᴜ's ʟᴏᴏᴋ ʟɪᴋᴇ, sᴏ ɪ ʀᴇǫᴜᴇsᴛ ʏᴏᴜ ᴀʟʟ ᴘʟᴇᴀsᴇ ᴅᴏ ᴘᴀᴛʜ ᴀɴᴅ ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ɪɴ sʀɪ ɢᴜʀᴜ ɢʀᴀɴᴛʜ sᴀʜɪʙ ᴊɪ ᴍᴀʜᴀʀᴀᴊ. ᴏɴʟʏ ʜɪsᴛᴏʀɪᴄᴀʟ , ɢᴜʀᴜᴅᴡᴀʀᴀs ᴇᴛᴄ ᴀʀᴇ ʀᴇᴀʟ. ᴅᴇsᴛɪɴᴀᴛɪᴏɴ ғᴏʀ ʟᴇᴀʀɴɪɴɢ & sᴘʀᴇᴀᴅɪɴɢ ɢᴏᴏᴅ ᴛʜᴏᴜɢʜᴛs -

ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਆਡੇ ਅਗੇ ਕਿ dm ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਆਡੇ ਵਲੋਂ send ਕੀਤਾ ਫੋਟੋ ਜਰੂਰ share ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੁਆਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕੇ dm ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਥੋੜਾ ਵਕ਼ਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਗਾ ਕਿ ਤੁਆਡੇ dm ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਜਰੂਰ ਦਿੱਤੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ
_________________________________________________________ 🅟🅐🅖🅔 🅐🅓🅜🅘🅝🅢 👳

@beardoholicsingh@pb02walajoban _________________________________________________________

ᴋɪɴᴅʟʏ ᴘʟᴇᴀsᴇ ғᴏʟʟᴏᴡ ᴛʜᴇ 🅐🅓🅜🅘🅝🅢 ᴛᴏ ʙᴇ ғᴇᴀᴛᴜʀᴇᴅ

________________ᴄʜᴇᴄᴋ ᴏᴜʀ ᴏᴛʜᴇʀ ᴘᴀɢᴇs_______________

_________ ☬☬ @turbanking ☬☬ ________
________☬☬ @welovegurbani ☬☬ _______
______☬☬ @patialashahi_sardar ☬☬ ______
_______ ☬☬ @shrihemkuntsahib ☬☬ _____
___________ ☬☬ @_sardarz_ ☬☬ _________
__________ ☬☬ @jattattitude ☬☬ _______
_________☬☬ @unique_sardari ☬☬ ____
________ ☬☬ @shrisisganjsahib ☬☬ _____ _________________________________________________

sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀs__➡ @iamgurkiratsingh
sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀs__➡ @gurwinderbatth
sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀs__➡ @sardar_amandeep
sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀs__➡ @pb02walaguri
sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀs__➡@ammyvirk
sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀs__➡@harishverma_
sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀs__➡@sikhidaily ♛________________________♛________________________♛

#picoftheday #welovegurbani #turbanking #sridarbarsahib #sardarnoorsinghpoetry #artist #sardarnoorsingh #kaur #mrandmrssingh #art #pencilsketch #beardoholicsingh #sikhism #religion #sketch #illustration #amritsar #diljitdosanjh #juliehyatttipsy #beardo #turban #raajkregakhalsa #photograph #shrihemkuntsahib #dslr #pencil #sridarbarsahibhumanity #bathinda #talent #ink
ਨੋਟ :- ਜੇ ਤੁਆਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ
This is @anthropographic - I’m taking over the @pulitzercenter Instagram account this week so I can share photos from a @bbcnews story and a @aljazeeraenglish photo/graphic novel which investigated why children in Nigeria are being accused of witchcraft (links in the account bio). I’m a freelance video/photojournalist based in Scotland.

Godbless and his younger sister (3) lift their shirts to reveal a sea of whitened welts across their backs. These ragged scars trace the outlines of the red-hot machete that was used to force them to “confess” to being witches. Suspecting that her ailing health was linked to the children, their grandmother visited her local church where the “prophet” confirmed her fears. Her three children were subsequently dragged to a neighbour’s house and flogged with the machete.

But sadly such cases are not unusual - countless cases have been documented including children and babies who have had nails driven into their heads, been forced to drink cement, set on fire, scarred by acid, poisoned, and even buried alive.

#witches #witchcraft #Nigeria #nigerdelta #humanrights #kids #children #pentecostal #religion #exorcism #prophets #nollywood #nollywoodmovies #streetchildren #streetkids #Africa #photojournalism #work
15 392 6 hours ago
This is @anthropographic - i’m taking over the @pulitzercenter instagram account this week so i can share photos from a @bbcnews story and a @aljazeeraenglish photo/graphic novel which investigated why children in nigeria are being accused of witchcraft (links in the account bio). i’m a freelance video/photojournalist based in scotland.

godbless and his younger sister (3) lift their shirts to reveal a sea of whitened welts across their backs. these ragged scars trace the outlines of the red-hot machete that was used to force them to “confess” to being witches. suspecting that her ailing health was linked to the children, their grandmother visited her local church where the “prophet” confirmed her fears. her three children were subsequently dragged to a neighbour’s house and flogged with the machete.

but sadly such cases are not unusual - countless cases have been documented including children and babies who have had nails driven into their heads, been forced to drink cement, set on fire, scarred by acid, poisoned, and even buried alive.

#witches #witchcraft #nigeria #nigerdelta #humanrights #kids #children #pentecostal #religion #exorcism #prophets #nollywood #nollywoodmovies #streetchildren #streetkids #africa #photojournalism #work
اَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ
24 1,170 14 hours ago
اَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ "[saying], "there will surely not enter it today upon you [any] poor person.""
(qs. al-qalam: verse 24)

#islam #quran #prophet #pray #islamicquote#muslim #muslimah #instagood #islamicquotes#learnislam #prayer #religion #jannah #makkah#instaquote #trueislam #islamicposts #instamuslim#islamic #allhamdulillah #dua #allah #islamicpost#muhammad #ummah #sunnah #instaislam#islamicreminders #hijab #islamicremindersdaily
ਇਕ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਰੂਰ ਲਿਖੋ ਤੇ ਜਪੋ ਜੀ ☬

ᴄʀᴇᴅɪᴛ ᴛᴏ :- @beardoholicsingh

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛᴇᴍᴘʟᴇ ᴏғғɪᴄɪᴀʟ ᴘᴀɢᴇ™✅
ᴡᴏʀʟᴅ ʟᴀʀɢᴇsᴛ sɪᴋʜɪsᴍ ᴘᴀɢᴇ
🌏 ᴅᴀɪʟʏ ᴡᴏʀʟᴅᴡɪᴅᴇ ᴜᴘᴅᴀᴛᴇ
📋 ʜᴜᴋᴀᴍɴᴀᴍᴀ sᴀʜɪʙ
🎥 ᴅᴀɪʟʏ sɪᴋʜ ᴜᴘᴅᴀᴛᴇs & ᴠɪᴅᴇᴏs

_________________________________________________________ 🅝🅞🅣🅔 :- ᴛʜᴇsᴇ ᴘʜᴏᴛᴏs ᴡʜɪᴄʜ ᴡᴇ ᴀʀᴇ ᴘᴏsᴛɪɴɢ ᴏғ ɢᴜʀᴜ sᴀʜɪʙᴀɴ's ᴀʀᴇ ᴊᴜsᴛ ɪᴍᴀɢɪɴᴀᴛɪᴏɴ ᴛʜɪs ɪs ᴊᴜsᴛ ᴏᴜʀ ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ʜᴏᴡ ᴏᴜʀ ɢᴜʀᴜ's ʟᴏᴏᴋ ʟɪᴋᴇ, sᴏ ɪ ʀᴇǫᴜᴇsᴛ ʏᴏᴜ ᴀʟʟ ᴘʟᴇᴀsᴇ ᴅᴏ ᴘᴀᴛʜ ᴀɴᴅ ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ɪɴ sʀɪ ɢᴜʀᴜ ɢʀᴀɴᴛʜ sᴀʜɪʙ ᴊɪ ᴍᴀʜᴀʀᴀᴊ. ᴏɴʟʏ ʜɪsᴛᴏʀɪᴄᴀʟ , ɢᴜʀᴜᴅᴡᴀʀᴀs ᴇᴛᴄ ᴀʀᴇ ʀᴇᴀʟ. ᴅᴇsᴛɪɴᴀᴛɪᴏɴ ғᴏʀ ʟᴇᴀʀɴɪɴɢ & sᴘʀᴇᴀᴅɪɴɢ ɢᴏᴏᴅ ᴛʜᴏᴜɢʜᴛs -

ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਆਡੇ ਅਗੇ ਕਿ DM ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਆਡੇ ਵਲੋਂ SEND ਕੀਤਾ ਫੋਟੋ ਜਰੂਰ SHARE ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੁਆਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕੇ DM ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਥੋੜਾ ਵਕ਼ਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਗਾ ਕਿ ਤੁਆਡੇ DM ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਜਰੂਰ ਦਿੱਤੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ
_________________________________________________________ 🅟🅐🅖🅔 🅐🅓🅜🅘🅝🅢 👳

@Beardoholicsingh ✔ @pb02walajoban _________________________________________________________

ᴋɪɴᴅʟʏ ᴘʟᴇᴀsᴇ ғᴏʟʟᴏᴡ ᴛʜᴇ 🅐🅓🅜🅘🅝🅢 ᴛᴏ ʙᴇ ғᴇᴀᴛᴜʀᴇᴅ

________________ᴄʜᴇᴄᴋ ᴏᴜʀ ᴏᴛʜᴇʀ ᴘᴀɢᴇs_______________

_________ ☬☬ @Turbanking ☬☬ ________
________☬☬ @welovegurbani ☬☬ _______
______☬☬ @patialashahi_sardar ☬☬ ______
_______ ☬☬ @shrihemkuntsahib ☬☬ _____
___________ ☬☬ @_sardarz_ ☬☬ _________
__________ ☬☬ @jattattitude ☬☬ _______
_________☬☬ @unique_sardari ☬☬ ____
________ ☬☬ @shrisisganjsahib ☬☬ _____  _________________________________________________

sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀs__➡ @iamgurkiratsingh 
sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀs__➡ @gurwinderbatth 
sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀs__➡ @sardar_amandeep 
sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀs__➡ @pb02walaguri 
sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀs__➡@ammyvirk
sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀs__➡@harishverma_
sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀs__➡@sikhidaily ♛________________________♛________________________♛

#picoftheday #welovegurbani #Turbanking #sridarbarsahib #sardarnoorsinghpoetry #artist #sardarnoorsingh #kaur #mrandmrssingh #art #pencilsketch #beardoholicsingh #sikhism #religion #sketch #illustration #amritsar #diljitdosanjh #juliehyatttipsy #beardo #turban #raajkregakhalsa #photograph #shrihemkuntsahib #dslr #pencil #sridarbarsahibhumanity #bathinda #talent #ink

ਨੋਟ :- ਜੇ ਤੁਆਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ
222 3,046 5 hours ago
ਇਕ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਰੂਰ ਲਿਖੋ ਤੇ ਜਪੋ ਜੀ ☬

ᴄʀᴇᴅɪᴛ ᴛᴏ :- @beardoholicsingh

ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴛᴇᴍᴘʟᴇ ᴏғғɪᴄɪᴀʟ ᴘᴀɢᴇ™✅
ᴡᴏʀʟᴅ ʟᴀʀɢᴇsᴛ sɪᴋʜɪsᴍ ᴘᴀɢᴇ
🌏 ᴅᴀɪʟʏ ᴡᴏʀʟᴅᴡɪᴅᴇ ᴜᴘᴅᴀᴛᴇ
📋 ʜᴜᴋᴀᴍɴᴀᴍᴀ sᴀʜɪʙ
🎥 ᴅᴀɪʟʏ sɪᴋʜ ᴜᴘᴅᴀᴛᴇs & ᴠɪᴅᴇᴏs

_________________________________________________________ 🅝🅞🅣🅔 :- ᴛʜᴇsᴇ ᴘʜᴏᴛᴏs ᴡʜɪᴄʜ ᴡᴇ ᴀʀᴇ ᴘᴏsᴛɪɴɢ ᴏғ ɢᴜʀᴜ sᴀʜɪʙᴀɴ's ᴀʀᴇ ᴊᴜsᴛ ɪᴍᴀɢɪɴᴀᴛɪᴏɴ ᴛʜɪs ɪs ᴊᴜsᴛ ᴏᴜʀ ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ʜᴏᴡ ᴏᴜʀ ɢᴜʀᴜ's ʟᴏᴏᴋ ʟɪᴋᴇ, sᴏ ɪ ʀᴇǫᴜᴇsᴛ ʏᴏᴜ ᴀʟʟ ᴘʟᴇᴀsᴇ ᴅᴏ ᴘᴀᴛʜ ᴀɴᴅ ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ɪɴ sʀɪ ɢᴜʀᴜ ɢʀᴀɴᴛʜ sᴀʜɪʙ ᴊɪ ᴍᴀʜᴀʀᴀᴊ. ᴏɴʟʏ ʜɪsᴛᴏʀɪᴄᴀʟ , ɢᴜʀᴜᴅᴡᴀʀᴀs ᴇᴛᴄ ᴀʀᴇ ʀᴇᴀʟ. ᴅᴇsᴛɪɴᴀᴛɪᴏɴ ғᴏʀ ʟᴇᴀʀɴɪɴɢ & sᴘʀᴇᴀᴅɪɴɢ ɢᴏᴏᴅ ᴛʜᴏᴜɢʜᴛs -

ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਆਡੇ ਅਗੇ ਕਿ dm ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਆਡੇ ਵਲੋਂ send ਕੀਤਾ ਫੋਟੋ ਜਰੂਰ share ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੁਆਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕੇ dm ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਥੋੜਾ ਵਕ਼ਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਗਾ ਕਿ ਤੁਆਡੇ dm ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਜਰੂਰ ਦਿੱਤੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ
_________________________________________________________ 🅟🅐🅖🅔 🅐🅓🅜🅘🅝🅢 👳

@beardoholicsingh@pb02walajoban _________________________________________________________

ᴋɪɴᴅʟʏ ᴘʟᴇᴀsᴇ ғᴏʟʟᴏᴡ ᴛʜᴇ 🅐🅓🅜🅘🅝🅢 ᴛᴏ ʙᴇ ғᴇᴀᴛᴜʀᴇᴅ

________________ᴄʜᴇᴄᴋ ᴏᴜʀ ᴏᴛʜᴇʀ ᴘᴀɢᴇs_______________

_________ ☬☬ @turbanking ☬☬ ________
________☬☬ @welovegurbani ☬☬ _______
______☬☬ @patialashahi_sardar ☬☬ ______
_______ ☬☬ @shrihemkuntsahib ☬☬ _____
___________ ☬☬ @_sardarz_ ☬☬ _________
__________ ☬☬ @jattattitude ☬☬ _______
_________☬☬ @unique_sardari ☬☬ ____
________ ☬☬ @shrisisganjsahib ☬☬ _____ _________________________________________________

sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀs__➡ @iamgurkiratsingh
sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀs__➡ @gurwinderbatth
sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀs__➡ @sardar_amandeep
sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀs__➡ @pb02walaguri
sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀs__➡@ammyvirk
sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀs__➡@harishverma_
sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀs__➡@sikhidaily ♛________________________♛________________________♛

#picoftheday #welovegurbani #turbanking #sridarbarsahib #sardarnoorsinghpoetry #artist #sardarnoorsingh #kaur #mrandmrssingh #art #pencilsketch #beardoholicsingh #sikhism #religion #sketch #illustration #amritsar #diljitdosanjh #juliehyatttipsy #beardo #turban #raajkregakhalsa #photograph #shrihemkuntsahib #dslr #pencil #sridarbarsahibhumanity #bathinda #talent #ink
ਨੋਟ :- ਜੇ ਤੁਆਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ

@no1egypedia

no1egypedia
Statue  of Ramses ll in the temple of luxor. More details
Follow us @pharaohsegy…
The Egypt Encyclopedia (dratef)
https://egypedia1.blogspot.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ancient.egypt 
#ancient #ancientegyptian #ancientegyptrules #archeology #art #birth #book #bookstagram #egyptianmummy #egyptology #god #history #instatravel #jewelry #mummified #mummy #museums #pharaohsegypt #photo #photography #religion #sun #themet  #themetropolitan  #travel #war
Statue of Ramses ll in the temple of luxor. More details Follow us @pharaohsegypt #pharaohsegypt . . . . . . . . . . . . #egyptology #archeology #history #ancient #photography #art #travel #instatravel #photo #god #religion #sun #war #book #birth #bookstagram #jewelry#themet  #themetropolitan  #ancientegyptian #ancientegyptrules #egyptology #egyptianmummy #mummified #mummy #museums #egyptology #archeology #history #ancient #photography #art #travel #instatravel #photo #god #religion #sun #war #book #birth #bookstagram #jewelry pharaohsegypt ,egyptology ,archeology ,history ,ancient ,photography ,art ,travel ,instatravel ,photo ,god ,religion ,sun ,war ,book ,birth ,bookstagram ,jewelry ,themet ,themetropolitan ,ancientegyptian ,ancientegyptrules ,egyptology ,egyptianmummy ,mummified ,mummy ,museums ,egyptology ,archeology ,history ,ancient ,photography ,art ,travel ,instatravel ,photo ,god ,religion ,sun ,war ,book ,birth ,bookstagram ,jewelry
0 5 in a minute
Statue of ramses ll in the temple of luxor. more details
follow us @pharaohsegy…
the egypt encyclopedia (dratef)
https://egypedia1.blogspot.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ancient.egypt
#ancient #ancientegyptian #ancientegyptrules #archeology #art #birth #book #bookstagram #egyptianmummy #egyptology #god #history #instatravel #jewelry #mummified #mummy #museums #pharaohsegypt #photo #photography #religion #sun #themet  #themetropolitan  #travel #war statue of ramses ll in the temple of luxor. more details follow us @pharaohsegypt #pharaohsegypt . . . . . . . . . . . . #egyptology #archeology #history #ancient #photography #art #travel #instatravel #photo #god #religion #sun #war #book #birth #bookstagram #jewelry#themet  #themetropolitan  #ancientegyptian #ancientegyptrules #egyptology #egyptianmummy #mummified #mummy #museums #egyptology #archeology #history #ancient #photography #art #travel #instatravel #photo #god #religion #sun #war #book #birth #bookstagram #jewelry pharaohsegypt ,egyptology ,archeology ,history ,ancient ,photography ,art ,travel ,instatravel ,photo ,god ,religion ,sun ,war ,book ,birth ,bookstagram ,jewelry ,themet ,themetropolitan ,ancientegyptian ,ancientegyptrules ,egyptology ,egyptianmummy ,mummified ,mummy ,museums ,egyptology ,archeology ,history ,ancient ,photography ,art ,travel ,instatravel ,photo ,god ,religion ,sun ,war ,book ,birth ,bookstagram ,jewelry

@1egypedia

1egypedia
Statue  of Ramses ll in the temple of luxor. More details
Follow us @pharaohsegy…
The Egypt Encyclopedia (dratef)
https://egypedia1.blogspot.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ancient.egypt 
#ancient #ancientegyptian #ancientegyptrules #archeology #art #birth #book #bookstagram #egyptianmummy #egyptology #god #history #instatravel #jewelry #mummified #mummy #museums #pharaohsegypt #photo #photography #religion #sun #themet  #themetropolitan  #travel #war
Statue of Ramses ll in the temple of luxor. More details Follow us @pharaohsegypt #pharaohsegypt . . . . . . . . . . . . #egyptology #archeology #history #ancient #photography #art #travel #instatravel #photo #god #religion #sun #war #book #birth #bookstagram #jewelry#themet  #themetropolitan  #ancientegyptian #ancientegyptrules #egyptology #egyptianmummy #mummified #mummy #museums #egyptology #archeology #history #ancient #photography #art #travel #instatravel #photo #god #religion #sun #war #book #birth #bookstagram #jewelry pharaohsegypt ,egyptology ,archeology ,history ,ancient ,photography ,art ,travel ,instatravel ,photo ,god ,religion ,sun ,war ,book ,birth ,bookstagram ,jewelry ,themet ,themetropolitan ,ancientegyptian ,ancientegyptrules ,egyptology ,egyptianmummy ,mummified ,mummy ,museums ,egyptology ,archeology ,history ,ancient ,photography ,art ,travel ,instatravel ,photo ,god ,religion ,sun ,war ,book ,birth ,bookstagram ,jewelry
0 7 in a minute
Statue of ramses ll in the temple of luxor. more details
follow us @pharaohsegy…
the egypt encyclopedia (dratef)
https://egypedia1.blogspot.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ancient.egypt
#ancient #ancientegyptian #ancientegyptrules #archeology #art #birth #book #bookstagram #egyptianmummy #egyptology #god #history #instatravel #jewelry #mummified #mummy #museums #pharaohsegypt #photo #photography #religion #sun #themet  #themetropolitan  #travel #war statue of ramses ll in the temple of luxor. more details follow us @pharaohsegypt #pharaohsegypt . . . . . . . . . . . . #egyptology #archeology #history #ancient #photography #art #travel #instatravel #photo #god #religion #sun #war #book #birth #bookstagram #jewelry#themet  #themetropolitan  #ancientegyptian #ancientegyptrules #egyptology #egyptianmummy #mummified #mummy #museums #egyptology #archeology #history #ancient #photography #art #travel #instatravel #photo #god #religion #sun #war #book #birth #bookstagram #jewelry pharaohsegypt ,egyptology ,archeology ,history ,ancient ,photography ,art ,travel ,instatravel ,photo ,god ,religion ,sun ,war ,book ,birth ,bookstagram ,jewelry ,themet ,themetropolitan ,ancientegyptian ,ancientegyptrules ,egyptology ,egyptianmummy ,mummified ,mummy ,museums ,egyptology ,archeology ,history ,ancient ,photography ,art ,travel ,instatravel ,photo ,god ,religion ,sun ,war ,book ,birth ,bookstagram ,jewelry

@neunsiebzig

neunsiebzig
Passend zum Anlass (Weihnachten) 🎄 stellen wir euch unsere zwei Selbst gemachten Produkte aus der Kollektion vor. Einmal der achteckige Kreuzring und das 3fache Kreuzarmband. 
Für stylische und modebewusste Männer genau das passende Accessoires 😎

Foto By @finnegan_click 
#menswear #mensworld #mensfashion #herrenmode #handwerk #handmade #handmadejewelry #christmastime #kreuz #religion #weihnachten #suprise #anders #besonders #unikat #style
0 6 just now
Passend zum anlass (weihnachten) 🎄 stellen wir euch unsere zwei selbst gemachten produkte aus der kollektion vor. einmal der achteckige kreuzring und das 3fache kreuzarmband.
für stylische und modebewusste männer genau das passende accessoires 😎

foto by @finnegan_click
#menswear #mensworld #mensfashion #herrenmode #handwerk #handmade #handmadejewelry #christmastime #kreuz #religion #weihnachten #suprise #anders #besonders #unikat #style

@viva.cata

viva.cata
Good morning 🌹🌹🌹
Two more photos from Nagar Kirtan celebrations 🎉
#nagarkirtan #sikhism #celebrate #religion #35mm #grainisgood #filmsnotdead #filmmaker #ishootfilm
0 2 2 minutes ago
Good morning 🌹🌹🌹
two more photos from nagar kirtan celebrations 🎉
#nagarkirtan #sikhism #celebrate #religion #35mm #grainisgood #filmsnotdead #filmmaker #ishootfilm

@dukxi_perfume

dukxi_perfume
О многом говорит название аромата: Hypnotic, Love, Romance предполагает использование для свиданий или интимных встреч, Joy, Happy, Fleurissimo – ежедневные, дневные ароматы :
:
Более 100 ароматов, по предзаказу, без предоплаты!
:
:
#people #groom #person #happiness #happy #bride #wedding #pretty #smile #dress #celebration #love #flowers #cheerful #portrait #bouquet #attractive #event #holiday #male #man #couple #smiling #cute #drink #children #glasses #women #joy #religion
0 8 3 minutes ago
О многом говорит название аромата: hypnotic, love, romance предполагает использование для свиданий или интимных встреч, joy, happy, fleurissimo – ежедневные, дневные ароматы :
:
Более 100 ароматов, по предзаказу, без предоплаты!
:
:
#people #groom #person #happiness #happy #bride #wedding #pretty #smile #dress #celebration #love #flowers #cheerful #portrait #bouquet #attractive #event #holiday #male #man #couple #smiling #cute #drink #children #glasses #women #joy #religion

@lassandaliasde

lassandaliasde
#Turquía ¿Has estado alguna vez en una celebración religiosa diferente a la tuya? .
.
Para mi es una experiencia muy enriquecedora. 
La oración en la mezquita de Estambul fue un auténtico regalo, como lo fue vivir la Pascua Ortodoxa en el Monasterio de Rila, como una celebración protestante en Bergen, del mismo modo que la oración con los monjes budistas en Koyasan, en Japón, como ver la Fumata Blanca en directo desde la misma Plaza de San Pedro...
Y otras tantas experiencias religiosas que he tenido a lo largo de mi vida que me han hecho vivir la espiritualidad desde muchos puntos de vista.
.
.
¿Habéis leído mi último post?
Link en la Bio ⏩@lassandaliasde
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#istanbul #estambul #turkiye #turkey #coran #mosque #fe #religion #faith #peace #paz #celebration #pray #mezquita #ecumenismo #taize #travel #travelwoman #travelgram #viajar #viaje #cvtb @cvalencianatb @turkishairlines @turkey_home @istanbul #pic#phototravel #travelphoto #travelgram #photo #traveller
0 6 3 minutes ago
#turquía ¿has estado alguna vez en una celebración religiosa diferente a la tuya? .
.
para mi es una experiencia muy enriquecedora.
la oración en la mezquita de estambul fue un auténtico regalo, como lo fue vivir la pascua ortodoxa en el monasterio de rila, como una celebración protestante en bergen, del mismo modo que la oración con los monjes budistas en koyasan, en japón, como ver la fumata blanca en directo desde la misma plaza de san pedro...
y otras tantas experiencias religiosas que he tenido a lo largo de mi vida que me han hecho vivir la espiritualidad desde muchos puntos de vista.
.
.
¿habéis leído mi último post?
link en la bio ⏩@lassandaliasde
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#istanbul #estambul #turkiye #turkey #coran #mosque #fe #religion #faith #peace #paz #celebration #pray #mezquita #ecumenismo #taize #travel #travelwoman #travelgram #viajar #viaje #cvtb @cvalencianatb @turkishairlines @turkey_home @istanbul #pic#phototravel #travelphoto #travelgram #photo #traveller

@alltarifa

alltarifa
Virgen de La Luz, patrona de Tarifa. ¿Quieres conocer su maravillosa historia? Entra en nuestro blog www.alltarifa.com y descúbrela 😍😍 #virgen #virgendelaluz #tarifa #religion #santuario #spain #turismo #inmobiliaria #holiday
0 2 3 minutes ago
Virgen de la luz, patrona de tarifa. ¿quieres conocer su maravillosa historia? entra en nuestro blog www.alltarifa.com y descúbrela 😍😍 #virgen #virgendelaluz #tarifa #religion #santuario #spain #turismo #inmobiliaria #holiday

@sibelaktas76

sibelaktas76
#Repost @ayliner with @get_repost
・・・
The essential objective of the #Quran is to aid the people to understand and get to know the One denoted by the name #Allah, and to safeguard them against the #God notion that leads to duality (shirq). While believing in an external God, no matter how far and beyond in #space He may be, is an explicit advocacy of duality (shirq), fostering ideas that there are ‘other’ beings with power in existence aside or apart from Allah (including one’s #ego) is an implicit promotion of duality.
@AhmedHulusi
https://www.ahmedhulusi.org/en/book/prologue-to-decoding-the-quran/introductory-information-to-understanding-the-quran
https://www.facebook.com/ahmedHulusiOfficial/

#awareness #awakening #mind #freespirit #selfawareness #innerwisdom #higherconsciousness #spiritual #spiritualawakening #oneness #consciousawakening #enlightment #spirituality  #conscious #consciousness  #mysticism #sufism #islam #religion #AhmedHulusi #universe #cosmos #brain #december
0 2 5 minutes ago
#repost @ayliner with @get_repost
・・・
the essential objective of the #quran is to aid the people to understand and get to know the one denoted by the name #allah, and to safeguard them against the #god notion that leads to duality (shirq). while believing in an external god, no matter how far and beyond in #space he may be, is an explicit advocacy of duality (shirq), fostering ideas that there are ‘other’ beings with power in existence aside or apart from allah (including one’s #ego) is an implicit promotion of duality.
@ahmedhulusi
https://www.ahmedhulusi.org/en/book/prologue-to-decoding-the-quran/introductory-information-to-understanding-the-quran
https://www.facebook.com/ahmedhulusiofficial/

#awareness #awakening #mind #freespirit #selfawareness #innerwisdom #higherconsciousness #spiritual #spiritualawakening #oneness #consciousawakening #enlightment #spirituality #conscious #consciousness #mysticism #sufism #islam #religion #ahmedhulusi #universe #cosmos #brain #december

@rebeccaanne___

rebeccaanne___
Selfie from weeks ago with trash hair but my eyes are awake. Home life.
I am not all in December and that it makes sense Capricorns have owned season that Christmas is in. Name one capricorn that would die for you. Come on! They would die to look good and come back if it got them at a higher status in the business they are working hard, or looking like they are.
That the season seen to be about giving and loving and others but is really about the image and selfishness and businesses thrive and make money is 2 days into capricorn season.
Jesus was born at the end of February making his sun sign a Pisces. PISCES would so die for love. And Jesus did that. He died and made sacrifices for love after believing his own way and accepting and empathising all people that society judge and would look down upon. 
#capricorn #pisces #astrology #jesus #saturn #solstice #neptune #christmas #captialism #10thhouse #12thhouse #religion #business #horoscope #zodiacfacts #dieforlove #sacrifices #astrological #seasonaltransits #xmasday
2 5 5 minutes ago
Selfie from weeks ago with trash hair but my eyes are awake. home life.
i am not all in december and that it makes sense capricorns have owned season that christmas is in. name one capricorn that would die for you. come on! they would die to look good and come back if it got them at a higher status in the business they are working hard, or looking like they are.
that the season seen to be about giving and loving and others but is really about the image and selfishness and businesses thrive and make money is 2 days into capricorn season.
jesus was born at the end of february making his sun sign a pisces. pisces would so die for love. and jesus did that. he died and made sacrifices for love after believing his own way and accepting and empathising all people that society judge and would look down upon.
#capricorn #pisces #astrology #jesus #saturn #solstice #neptune #christmas #captialism #10thhouse #12thhouse #religion #business #horoscope #zodiacfacts #dieforlove #sacrifices #astrological #seasonaltransits #xmasday

@shibalanskaya

shibalanskaya
The tiny Stavropoleos Church one of the most strikingly beautiful religious monuments in Bucharest was built in 1724. It is characterized by its beautiful stone and wood carvings, of which the finest are on the main doors.🙏🏻#sightseeing#miracle #design #romania🇹🇩 #românia #church#stavropoleosmonastery#monastery #bucharest #travel #travelblogger #travelling #enjoy #art #beauty #religion #visit #vacation #december #artist#бухарест #румыния #bucuresti
0 10 6 minutes ago
The tiny stavropoleos church one of the most strikingly beautiful religious monuments in bucharest was built in 1724. it is characterized by its beautiful stone and wood carvings, of which the finest are on the main doors.🙏🏻#sightseeing#miracle #design #romania🇹🇩 #românia #church#stavropoleosmonastery#monastery #bucharest #travel #travelblogger #travelling #enjoy #art #beauty #religion #visit #vacation #december #artist#бухарест #румыния #bucuresti