.
इथे तुमच्या फोटोला काहीचं किम्मत नसते बर्ररं..!! इथे येउन तुम्ही सह्याद्रीतलेे लाख फोटो काढाल ओ... परंतु, हे अफाट सौंदर्य फोटोत मावण्याइतकं लहान नाही. या सौंदर्याचं सुख अनुभवायला सह्याद्री मनात ठसवलाचं पाहिजे. बाकी तुम्ही आम्ही सह्याद्रीपूढे अगदी खुजेचं..!! .
.
आभाळातलं जग माझं
निखळ, निरभ्र निश्चयी मी
दऱ्या-खोऱ्या हिंडणारा
मुक्त, स्वच्छंदी पक्षी मी ..ll
.
.
• #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
63 3,580 September 2019
.
इथे तुमच्या फोटोला काहीचं किम्मत नसते बर्ररं..!! इथे येउन तुम्ही सह्याद्रीतलेे लाख फोटो काढाल ओ... परंतु, हे अफाट सौंदर्य फोटोत मावण्याइतकं लहान नाही. या सौंदर्याचं सुख अनुभवायला सह्याद्री मनात ठसवलाचं पाहिजे. बाकी तुम्ही आम्ही सह्याद्रीपूढे अगदी खुजेचं..!! .
.
आभाळातलं जग माझं
निखळ, निरभ्र निश्चयी मी
दऱ्या-खोऱ्या हिंडणारा
मुक्त, स्वच्छंदी पक्षी मी ..ll
.
.
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
.
एक दिवाळी बदल घडवण्याची
एक दिवाळी ज्ञान आणि तेजाची

सह्याद्री संजीवनी समूहातर्फे काल आसनगाव येथील आदीवासी पाड्यावर शैक्षणिक, वैद्यकीय, दिवाळीचा फराळ, कंदील, पणत्या इत्यादी साहित्य वाटप करण्यात आले. पाड्यावर यावेळच्या भेटीत जाणवलेली खंत म्हणजे पाड्यावरील कमी झालेली, घटलेली मुंलींची संख्या. जानेवारी 2019 मधे जेव्हा पाड्याला भेट दिली होती, त्या वेळेस असण्याऱ्या मुलींपैकी बऱ्याच मुलींची कमी वयात शिक्षण घेत असतानाच ते अर्धवट ठेवून लग्न करण्यात आलीत त्यामूळे काल त्या मुली दृष्टिस पडल्या नाहीत. 
आदीवासी भागात अथवा एखाद्या गावच्या ठिकाणी मुलींच्या समस्या मोठ्या प्रमाणात असतात, सातवी नंतर शिक्षण घेण्यासाठी त्यांना एखाद्या दूरच्या तालुक्याच्या ठिकाणी शाळेत जावे लागते. या दरम्यान उद्भवणाऱ्या समस्या, घरची गरिबी यांमूळे पाड्यावरच्या बऱ्याच मुलींची त्यांच शिक्षण अर्धवट सोडून त्यांची लग्न लावून देण्यात आलीत. कमी वयात होणाऱ्या या अश्या लग्नामूळे त्यांची स्वप्न कुठेतरी खुंटली जातात, त्यांच शिक्षण अर्धवट राहत. काल पाड्यावर प्रत्येक घरात जाउन तिथल्या महिलांना शिक्षणाचे महत्व सांगीतलेे. स्त्रीयांसाठी sanitary pads ( मासीक पाळीसाठी वापरण्यात येणारे रुमाल) वाटप केले आणि त्याचे महत्व पटवून दिले. कारण जर एखाद्या स्त्रीला शिक्षणच नाही तर ती स्त्री स्व:तामधे आणि इतरांमधे सुधारना घडवून आणू शकत नाही. सुशिक्षित स्त्री समाज सुधारते, स्व:ताच्या मनगटात बळ एकवटून यशाची भरारी घेते.
.
.
.
जागर स्त्री शक्तीचा 
#सह्याद्री_संजीवनी
.
.
.
• #maharashtra #maharashtra_desha
#villagelife
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
73 5,337 October 2019
.
एक दिवाळी बदल घडवण्याची
एक दिवाळी ज्ञान आणि तेजाची

सह्याद्री संजीवनी समूहातर्फे काल आसनगाव येथील आदीवासी पाड्यावर शैक्षणिक, वैद्यकीय, दिवाळीचा फराळ, कंदील, पणत्या इत्यादी साहित्य वाटप करण्यात आले. पाड्यावर यावेळच्या भेटीत जाणवलेली खंत म्हणजे पाड्यावरील कमी झालेली, घटलेली मुंलींची संख्या. जानेवारी 2019 मधे जेव्हा पाड्याला भेट दिली होती, त्या वेळेस असण्याऱ्या मुलींपैकी बऱ्याच मुलींची कमी वयात शिक्षण घेत असतानाच ते अर्धवट ठेवून लग्न करण्यात आलीत त्यामूळे काल त्या मुली दृष्टिस पडल्या नाहीत.
आदीवासी भागात अथवा एखाद्या गावच्या ठिकाणी मुलींच्या समस्या मोठ्या प्रमाणात असतात, सातवी नंतर शिक्षण घेण्यासाठी त्यांना एखाद्या दूरच्या तालुक्याच्या ठिकाणी शाळेत जावे लागते. या दरम्यान उद्भवणाऱ्या समस्या, घरची गरिबी यांमूळे पाड्यावरच्या बऱ्याच मुलींची त्यांच शिक्षण अर्धवट सोडून त्यांची लग्न लावून देण्यात आलीत. कमी वयात होणाऱ्या या अश्या लग्नामूळे त्यांची स्वप्न कुठेतरी खुंटली जातात, त्यांच शिक्षण अर्धवट राहत. काल पाड्यावर प्रत्येक घरात जाउन तिथल्या महिलांना शिक्षणाचे महत्व सांगीतलेे. स्त्रीयांसाठी sanitary pads ( मासीक पाळीसाठी वापरण्यात येणारे रुमाल) वाटप केले आणि त्याचे महत्व पटवून दिले. कारण जर एखाद्या स्त्रीला शिक्षणच नाही तर ती स्त्री स्व:तामधे आणि इतरांमधे सुधारना घडवून आणू शकत नाही. सुशिक्षित स्त्री समाज सुधारते, स्व:ताच्या मनगटात बळ एकवटून यशाची भरारी घेते.
.
.
.
जागर स्त्री शक्तीचा
#सह्याद्री_संजीवनी
.
.
.
#maharashtra #maharashtra_desha #villagelife #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
.
एखादं ठरवलेलं ध्येय पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यात एखादी संधी येतेच. फक्त मिळालेल्या संधीचा फायदा घेत त्या कार्यात अविरत कार्यरत राहिलं की प्राप्त संधीच सोनं होत. ती संधी येणार आणि तिच्या वेळेत निघून जाणार, तिचिही ठराविक काळाची मर्यादा असतेच ना ! त्यामूळे आलेल्या संधीत तन, मन एकाग्र करुन घेतल्याखेरीज पर्याय नाही. हातातून निघून गेलेली संधी पुन्हा परत येत नसते. जेव्हा ती येते तेव्हाच तिच्या मागे लागता आलं पाहिजे नाहितर पुन्हा पुन्हा नविन संधी येईलचं या आशेत राहिले तर अश्या कित्येक संधी एकामागोमाग एक निघून जातील आणि ठरलेलं ध्येय कायम असाध्यचं राहिलं. ध्येयाच्या वाटचालीची संधी कितीही नागमोडी वळणाची असली, काट्या-कुट्यांची असली, खडतर चढणीची असली तरिही मनाची निश्चियता या साऱ्या अडचणींना मागे पाडते. या बेलाग सह्याद्रीनं आजपर्यंत मिळालेल्या संधीचं सोन करायला शिकवलचं आहे. या झुंजार बुरुज आणि झुंजार मचीसारखं मनही झुंजार केलय. त्यामूळे समोर आलेल्या खडतर संधीला सामोर जाण्याची ताकद मनात आहे. या बाहूंत अडचणींना मागे टाकत माथा गाठायचं बळ आहे. अपना टाईम आयेगा एवढच जर गृहित धरल तर अपना टाईम कधीच येणार नाही. आलेल्या वेळेला, संधीला आपलस करुन धेयपूर्तीचा ध्यास घेतला पाहिजे मग संधीच सोनही आपलचं आणि टाईमही आपलाचं..!! Challenges are opportunity for me to rise.💪 - श्रद्धा उतेकर
.
.
.
.
• #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
41 3,162 October 2019
.
एखादं ठरवलेलं ध्येय पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यात एखादी संधी येतेच. फक्त मिळालेल्या संधीचा फायदा घेत त्या कार्यात अविरत कार्यरत राहिलं की प्राप्त संधीच सोनं होत. ती संधी येणार आणि तिच्या वेळेत निघून जाणार, तिचिही ठराविक काळाची मर्यादा असतेच ना ! त्यामूळे आलेल्या संधीत तन, मन एकाग्र करुन घेतल्याखेरीज पर्याय नाही. हातातून निघून गेलेली संधी पुन्हा परत येत नसते. जेव्हा ती येते तेव्हाच तिच्या मागे लागता आलं पाहिजे नाहितर पुन्हा पुन्हा नविन संधी येईलचं या आशेत राहिले तर अश्या कित्येक संधी एकामागोमाग एक निघून जातील आणि ठरलेलं ध्येय कायम असाध्यचं राहिलं. ध्येयाच्या वाटचालीची संधी कितीही नागमोडी वळणाची असली, काट्या-कुट्यांची असली, खडतर चढणीची असली तरिही मनाची निश्चियता या साऱ्या अडचणींना मागे पाडते. या बेलाग सह्याद्रीनं आजपर्यंत मिळालेल्या संधीचं सोन करायला शिकवलचं आहे. या झुंजार बुरुज आणि झुंजार मचीसारखं मनही झुंजार केलय. त्यामूळे समोर आलेल्या खडतर संधीला सामोर जाण्याची ताकद मनात आहे. या बाहूंत अडचणींना मागे टाकत माथा गाठायचं बळ आहे. अपना टाईम आयेगा एवढच जर गृहित धरल तर अपना टाईम कधीच येणार नाही. आलेल्या वेळेला, संधीला आपलस करुन धेयपूर्तीचा ध्यास घेतला पाहिजे मग संधीच सोनही आपलचं आणि टाईमही आपलाचं..!! challenges are opportunity for me to rise.💪 - श्रद्धा उतेकर
.
.
.
.
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
.
राजगड 
रामेश्वर मंदिर 
मुरुंबाच्या डोंगरीच्या राजगड किल्ल्याला आपण जर एकमेवाद्वितिय म्हटलं तरीही ते वावग ठरणार नाही. कारण्, इतक्या अवाढव्य्, भक्कम आणि बुलंद गडदुर्गाची निर्मित करणे हे साधे कार्य नव्हे. किल्ले तोरणा स्वराज्यात घेतल्यानंतर छत्रपती शिवाजी राजेंनी स्वराज्याचा डोलारा उभा करण्यास सुरुवात केली. स्वराज्य उभे करायचे म्हणजेच राजधानी बनवण्यास एखादा भक्कम, खंदा दुर्ग हवाच. आणि त्यानंतर स्वराज्याची राजधानी म्हणून किल्ले राजगडाची निवड करण्यात आली. छत्रपती शिवाजी राजेंच्या आयुष्याची सुमारे पंचविस वर्षे किल्ले राजगडी गेली, म्हणजेच त्या काळी या दुर्गाचे महत्व कितीतरी पटीने अनन्यसाधारण असेल याचा आपण विचार करणे गरजेचे आहे. राजगड म्हटल तर एक-दोन भेटीत अभ्यासण्या इतका सोपा आणि लहान नाही. तुम्ही जेव्हा राजगडला दहा-बारा वेळा भेटी द्याल, कित्येक रात्री पद्मावतीच्या कुशीत निजाल, रवीराज्यांच्या उदयाच्या आणि मावळतीच्या छटा अनेकदा पूर्वेच्या सुवेळा व पश्चिमेच्या संजीवनी माचींवरुन अनुभवाल, अनेकदा बालेकिल्ल्याच्या येराझारा घालाल तेव्हा कुठे तुम्हाला राजगड किंचितसा लक्षात येईल. बाकी राजगडावर कित्येक इतिहासकालीन गुढ दडले आहे. साधारण भटकंतीच्या अथवा गडकिल्ल्यांना भेटी देणारे पर्यटक रजगडला भेट दिल्यावर पद्मावती माची, बालेकिल्ला, संजीवनी आणि सुवेळा माची बघून परतीच्या वाटेवर निघतात. परंतु, राजगड इतकाच मर्यादित नाही, तो चौफेर विस्ताराने, उत्कृष्ट बांधनीने व्यापला आहे. पुर्वेकडील सुवेळा माची कडून डाव्या बाजूला म्हणजेच राजगडाच्या दक्षिण दिशेस जाणारी वाट काळेश्वरी बुरुजाकडे जाते. वाट वाकडी करुन जाणारे भटके सोडले तर या बाजूला कोणी फिरकतही नाही त्यामूळे राजगडाच्या दक्षिण बाजूचे वैभव आजपर्यंत खुप कमी जणांनी पाहिले आहे. राजगडाच्या दक्षिण दिशेस काळेश्वरी दैवत आहे, तुम्ही जेव्हा स्व:ता दक्षिण बाजू हिंडाल तेव्हा याची अनुभूति तुम्हाला होईल. 
राजगडाच्या दक्षिण बाजूस असलेल्या वास्तूंपैकी एक अत्यंत महत्वाचे म्हणजेच रामेश्वर मंदिर. मंदिराची सद्य स्थिती जरी ढासळलेल्या स्वरुपाची असली तरी बांधकामाची मजबूती आजही आपल्या निदर्शनास येते. मंदिरात उजव्या हाताला छोटी शिवपिंड आहे. बाजूलाच पायाचे तळवे जोडलेली, चार हाताची श्रीगणेशाची मूर्ती आहे. मूर्तीच्या उजव्या वरिल हातांत अंकुश तर डाव्या वरील हातात धरलेले हत्यार, डाव्या खालील हातात मोदक, डावीकडे सोंड आणि माथ्यावर नागफणी अशी श्रीगणेशाच्या मुर्तीची रचना आहे. समोर काळाच्या ओघात शिरविरहित, दंडधारी चार हातांची देवीची मूर्ती आहे. (उर्वरीत comment box )
22 2,988 October 2019
.
राजगड
रामेश्वर मंदिर
मुरुंबाच्या डोंगरीच्या राजगड किल्ल्याला आपण जर एकमेवाद्वितिय म्हटलं तरीही ते वावग ठरणार नाही. कारण्, इतक्या अवाढव्य्, भक्कम आणि बुलंद गडदुर्गाची निर्मित करणे हे साधे कार्य नव्हे. किल्ले तोरणा स्वराज्यात घेतल्यानंतर छत्रपती शिवाजी राजेंनी स्वराज्याचा डोलारा उभा करण्यास सुरुवात केली. स्वराज्य उभे करायचे म्हणजेच राजधानी बनवण्यास एखादा भक्कम, खंदा दुर्ग हवाच. आणि त्यानंतर स्वराज्याची राजधानी म्हणून किल्ले राजगडाची निवड करण्यात आली. छत्रपती शिवाजी राजेंच्या आयुष्याची सुमारे पंचविस वर्षे किल्ले राजगडी गेली, म्हणजेच त्या काळी या दुर्गाचे महत्व कितीतरी पटीने अनन्यसाधारण असेल याचा आपण विचार करणे गरजेचे आहे. राजगड म्हटल तर एक-दोन भेटीत अभ्यासण्या इतका सोपा आणि लहान नाही. तुम्ही जेव्हा राजगडला दहा-बारा वेळा भेटी द्याल, कित्येक रात्री पद्मावतीच्या कुशीत निजाल, रवीराज्यांच्या उदयाच्या आणि मावळतीच्या छटा अनेकदा पूर्वेच्या सुवेळा व पश्चिमेच्या संजीवनी माचींवरुन अनुभवाल, अनेकदा बालेकिल्ल्याच्या येराझारा घालाल तेव्हा कुठे तुम्हाला राजगड किंचितसा लक्षात येईल. बाकी राजगडावर कित्येक इतिहासकालीन गुढ दडले आहे. साधारण भटकंतीच्या अथवा गडकिल्ल्यांना भेटी देणारे पर्यटक रजगडला भेट दिल्यावर पद्मावती माची, बालेकिल्ला, संजीवनी आणि सुवेळा माची बघून परतीच्या वाटेवर निघतात. परंतु, राजगड इतकाच मर्यादित नाही, तो चौफेर विस्ताराने, उत्कृष्ट बांधनीने व्यापला आहे. पुर्वेकडील सुवेळा माची कडून डाव्या बाजूला म्हणजेच राजगडाच्या दक्षिण दिशेस जाणारी वाट काळेश्वरी बुरुजाकडे जाते. वाट वाकडी करुन जाणारे भटके सोडले तर या बाजूला कोणी फिरकतही नाही त्यामूळे राजगडाच्या दक्षिण बाजूचे वैभव आजपर्यंत खुप कमी जणांनी पाहिले आहे. राजगडाच्या दक्षिण दिशेस काळेश्वरी दैवत आहे, तुम्ही जेव्हा स्व:ता दक्षिण बाजू हिंडाल तेव्हा याची अनुभूति तुम्हाला होईल.
राजगडाच्या दक्षिण बाजूस असलेल्या वास्तूंपैकी एक अत्यंत महत्वाचे म्हणजेच रामेश्वर मंदिर. मंदिराची सद्य स्थिती जरी ढासळलेल्या स्वरुपाची असली तरी बांधकामाची मजबूती आजही आपल्या निदर्शनास येते. मंदिरात उजव्या हाताला छोटी शिवपिंड आहे. बाजूलाच पायाचे तळवे जोडलेली, चार हाताची श्रीगणेशाची मूर्ती आहे. मूर्तीच्या उजव्या वरिल हातांत अंकुश तर डाव्या वरील हातात धरलेले हत्यार, डाव्या खालील हातात मोदक, डावीकडे सोंड आणि माथ्यावर नागफणी अशी श्रीगणेशाच्या मुर्तीची रचना आहे. समोर काळाच्या ओघात शिरविरहित, दंडधारी चार हातांची देवीची मूर्ती आहे. (उर्वरीत comment box )
अंगात असणारा गड भ्रमंतीचा कीडा तसा फार जुना...
.
सुरूवातीच्या काळात गडावर जावून स्वच्छता करण अन त्याचे फोटो सोशल साईट्स तसेच वर्तमानपत्रात देऊन समाजातील सर्वसामान्य जनतेच लक्ष ह्या दुर्लक्षित,दुर्गम गडदुर्गांकडे वेधन हे आमचं प्रमुख काम होतं.
.
जस जसे दिवस सरत गेले अन हे सोशल साईट्सच नेटवर्क फोफावत गेलं तस तशी लोकांची अधिकाधिक गर्दी ह्या दुर्गम भागात होऊ लागली.
नंतर नंतर आमच्या असं लक्षात आलं की ह्या गर्दीतील 90% लोकं फक्त Facebook अन Instagram वरती फोटो अपलोड करण्यासाठी ट्रेक वगैरेच ढोंग करतायत मुळात यांना छत्रपती,गडदुर्ग ह्यांच्याशी काहीच घेण देण नसत.यांना हवी असते फक्त लोकांची फॅन फाॅलोवींग अन लाईक,कमेंट्स.
.
म्हणून अलिकडच्या काळात आम्ही कधीही कुठल्या गडावर स्वच्छता वगैरे केलेले फोटो अपलोडलेच नाहीत.कारण त्या गोष्टीवरून आमच पार मनच उठलं, पण पण... आम्ही गडांची स्वच्छता कधीही बंद केली नाही.
प्रत्येक महिन्यात गडभ्रमंतीची तारीख निघाली की आमचा झाडु अगदी घरापासून गडापर्यंत आमच्या सोबतच असतो मग गड तीनशे असुद्या नाही तर चारशे किलोमीटर,झाडू हा सोबतच.सवयच लागलीये आता ती !
.
आमच्या अक्ष्याने तर त्याच्या वाढदिवसा दिवशी रायगडाचा नगारखाना अन होळीचा माळ ते महादरवाजा एवढा मोठा परीसर एकट्यानेच साफ केला होता.लय थकल होतं तेव्हा त्ये 😂 घरी आल्यावर दोन दिस झोपून होता गडी.
.
...तर मला सांगायचय काय की उगाच फोटो फोटो करत गडावर गडगडाट करत बसु नका.गडकोट हा विषय ह्याच्या पन लय पल्याडला आहे हे जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा.इतिहास वाचा तो समजून घ्या म्हणजे गडकिल्ले काय आहेत ह्याची जाणीव होईल. .
अजूनही बरच लिहीण आहे 😅 पण समद एकदाच बाहेर काढून न्हाय जमत... हळूहळू एकाएकाच घबाळ बाहेर काढतो 🚩 भगव्याची आण 🙏
.
#raigad #history  #fort #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
28 1,853 September 2019
अंगात असणारा गड भ्रमंतीचा कीडा तसा फार जुना...
.
सुरूवातीच्या काळात गडावर जावून स्वच्छता करण अन त्याचे फोटो सोशल साईट्स तसेच वर्तमानपत्रात देऊन समाजातील सर्वसामान्य जनतेच लक्ष ह्या दुर्लक्षित,दुर्गम गडदुर्गांकडे वेधन हे आमचं प्रमुख काम होतं.
.
जस जसे दिवस सरत गेले अन हे सोशल साईट्सच नेटवर्क फोफावत गेलं तस तशी लोकांची अधिकाधिक गर्दी ह्या दुर्गम भागात होऊ लागली.
नंतर नंतर आमच्या असं लक्षात आलं की ह्या गर्दीतील 90% लोकं फक्त facebook अन instagram वरती फोटो अपलोड करण्यासाठी ट्रेक वगैरेच ढोंग करतायत मुळात यांना छत्रपती,गडदुर्ग ह्यांच्याशी काहीच घेण देण नसत.यांना हवी असते फक्त लोकांची फॅन फाॅलोवींग अन लाईक,कमेंट्स.
.
म्हणून अलिकडच्या काळात आम्ही कधीही कुठल्या गडावर स्वच्छता वगैरे केलेले फोटो अपलोडलेच नाहीत.कारण त्या गोष्टीवरून आमच पार मनच उठलं, पण पण... आम्ही गडांची स्वच्छता कधीही बंद केली नाही.
प्रत्येक महिन्यात गडभ्रमंतीची तारीख निघाली की आमचा झाडु अगदी घरापासून गडापर्यंत आमच्या सोबतच असतो मग गड तीनशे असुद्या नाही तर चारशे किलोमीटर,झाडू हा सोबतच.सवयच लागलीये आता ती !
.
आमच्या अक्ष्याने तर त्याच्या वाढदिवसा दिवशी रायगडाचा नगारखाना अन होळीचा माळ ते महादरवाजा एवढा मोठा परीसर एकट्यानेच साफ केला होता.लय थकल होतं तेव्हा त्ये 😂 घरी आल्यावर दोन दिस झोपून होता गडी.
.
...तर मला सांगायचय काय की उगाच फोटो फोटो करत गडावर गडगडाट करत बसु नका.गडकोट हा विषय ह्याच्या पन लय पल्याडला आहे हे जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा.इतिहास वाचा तो समजून घ्या म्हणजे गडकिल्ले काय आहेत ह्याची जाणीव होईल. .
अजूनही बरच लिहीण आहे 😅 पण समद एकदाच बाहेर काढून न्हाय जमत... हळूहळू एकाएकाच घबाळ बाहेर काढतो 🚩 भगव्याची आण 🙏
.
#raigad #history #fort #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
अरे उठ ना बाबा इथुन तुझी जागा इथे नाहीये...
माहितीय मला यात तुझी चुक काहीच नाहीये...
.
.
आपला इतिहास काही खोडसाळ लोकांनीच खोडला...
जिथ हव्या होत्या राणीसाहेब तिथ तुला आणून मांडला...
.
.
महात्मा फुलेंनी शोधली दुर्लक्षित राहिलेली महाराजांची समाधी...
त्यांनी नाही उल्लेख केला तुझा कधी..?
.
.
मोठ्या शायनिंग मध्ये मिरवतात स्वतःला हे इतिहासकार...
विचारतो आम्ही त्यांना तुझ्या बद्दल तर माजतो खुप मोठा हाहाकार...
.
.
इतिहासात हवा असतो प्रत्येक गोष्टीला समकालीन पुरावा...
पण तुझ्या बाबतीत अजून कोणालाच कस वाटल नाही तो शोधावा..?
.
.
या विषयावर शिवलेली यांची तोंड कधी बोलणार देव जाणो...
जागा व्हावा एखादा इतिहासकार अन तोच हा विषय प्रकाशात आणो...
.
.
व्याकुळ होतं मन जेव्हा टेकतो माथा शिवचरणी...
विचार येतो मनीं
83 2,306 July 2019
अरे उठ ना बाबा इथुन तुझी जागा इथे नाहीये...
माहितीय मला यात तुझी चुक काहीच नाहीये...
.
.
आपला इतिहास काही खोडसाळ लोकांनीच खोडला...
जिथ हव्या होत्या राणीसाहेब तिथ तुला आणून मांडला...
.
.
महात्मा फुलेंनी शोधली दुर्लक्षित राहिलेली महाराजांची समाधी...
त्यांनी नाही उल्लेख केला तुझा कधी..?
.
.
मोठ्या शायनिंग मध्ये मिरवतात स्वतःला हे इतिहासकार...
विचारतो आम्ही त्यांना तुझ्या बद्दल तर माजतो खुप मोठा हाहाकार...
.
.
इतिहासात हवा असतो प्रत्येक गोष्टीला समकालीन पुरावा...
पण तुझ्या बाबतीत अजून कोणालाच कस वाटल नाही तो शोधावा..?
.
.
या विषयावर शिवलेली यांची तोंड कधी बोलणार देव जाणो...
जागा व्हावा एखादा इतिहासकार अन तोच हा विषय प्रकाशात आणो...
.
.
व्याकुळ होतं मन जेव्हा टेकतो माथा शिवचरणी...
विचार येतो मनीं "असायलाच पाहिजे होती महाराणी साहेबांची समाधी या ठिकाणी"...
.
.
उठ ना रे बाबा तिथुन ! तुझी जागा तिथे नाहीये !!!
.
-अमर सोपनर (bhramarrr)
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #raigad #raigad_fort #history
.
गळूण पडलो, झिजलो जरी मी
पुन्हा नव्यानं, धैर्यानं उंभ राहीनं
सुकलेल्या, वाळलेल्या पराभवाला
मी नव-चैतन्यानं विजयी करीनं
.
.
धुसर पारदर्शक हे जिवन जरी
निर्मळ विचारांनी निरभ्र करीनं
असतिल अनेक नागमोडी वाटा
वळणा-वळणावर मार्गस्थ होईनं
.
.
चिमुकला इवलासा जिव हा माझा
त्यास गरुड भरारीचे पंख लावीनं
पंखात बळ घेऊन नवसंचाराचं
निश्चयानं निरंतर मी उडत राहीनं
.
.
खडतर कठीणही मार्ग हे सारे
अथक प्रयत्नांची फुंकर घालीनं
सारं धैर्य ध्यास निर्धार एकवटून
यशाचं अभेद्य शिखर सर करीनं
.
.
✍ श्रद्धा अनंत उतेकर
.
.
.
• #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
33 2,609 October 2019
.
गळूण पडलो, झिजलो जरी मी
पुन्हा नव्यानं, धैर्यानं उंभ राहीनं
सुकलेल्या, वाळलेल्या पराभवाला
मी नव-चैतन्यानं विजयी करीनं
.
.
धुसर पारदर्शक हे जिवन जरी
निर्मळ विचारांनी निरभ्र करीनं
असतिल अनेक नागमोडी वाटा
वळणा-वळणावर मार्गस्थ होईनं
.
.
चिमुकला इवलासा जिव हा माझा
त्यास गरुड भरारीचे पंख लावीनं
पंखात बळ घेऊन नवसंचाराचं
निश्चयानं निरंतर मी उडत राहीनं
.
.
खडतर कठीणही मार्ग हे सारे
अथक प्रयत्नांची फुंकर घालीनं
सारं धैर्य ध्यास निर्धार एकवटून
यशाचं अभेद्य शिखर सर करीनं
.
.
✍ श्रद्धा अनंत उतेकर
.
.
.
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
अमर्या... फोटोत मोठं महाराज दिसत्यातय !
.
2016 चा सोलापूरातील मराठा क्रांती मोर्चा.लाखो माणसांनी गच्च भरलेल सोलापूर शहर,जिकडे तिकडे भगव्या रंगाची आलेली लाट अन
29 2,778 September 2019
अमर्या... फोटोत मोठं महाराज दिसत्यातय !
.
2016 चा सोलापूरातील मराठा क्रांती मोर्चा.लाखो माणसांनी गच्च भरलेल सोलापूर शहर,जिकडे तिकडे भगव्या रंगाची आलेली लाट अन "एक मराठा लाख मराठा","जय भवानी जय शिवाजी"च्या जय घोषात सुरू असणारी शांतीत क्रांती.
अशा शिवमय वातावरणाचे बरेचसे फोटो मी काढले होते.
संध्याकाळी घरी परतत असताना गाडीतल्या एकाने फोटो पाहण्यासाठी मोबाईल घेतला अन चक्क ओरडत ओरडतच तो म्हणाला " अमर्या !!! फोटोत मोठं महाराज दिसत्यातय"
.
माझ्यासाठी ही खुप मोठी अन चमत्कारीक बाब होती.नकळत काढला गेलेला हा फोटो पाहून मन अन डोळे भरून आले होते कारण हा फोटो काढण्याच्या काही दिवस आधीच मी शंभुराजां बद्दल कुठे तरी वाचत होतो अन त्या ठीकाणी असा प्रसंग होता की...
.
"शंभुराजांना तुळापुरी डांबून ठेवलय,त्यांच्या वरती अतोनात अत्याचार केले जातायत,त्यांच्या शरीराचे हालहाल होतायत अन त्यांना त्याच वेळी आबासाहेब आठवतात...अगदी आभाळाची छाया करून आपल्या लेकराचे होणारे हाल ते स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहतायत पण शंभुराजे त्यांना म्हणतात...आबासाहेब काळजी करू नका हा तुमचा छावा काही जरी झाल तरी या यवनांसमोर झुकनार नाही.आमच्या रक्ताच्या थेंबा थेंबातुन एक नवा संभाजी जन्मेल अन आपल स्वराज्य नव्यान उभ राहील..." अन झालही तसच 🚩
.
"सदैव शिवसावली ढगांची पुत्र शुंभुराजांवरती" असाच काहीसा हा फोटो अन प्रसंग 🙏🚩 #जय_रौद्र_शंभो
.
#sambhajimaharaj #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #solapur #history #india
__
गडे हो,सर्वप्रथम सर्वांचे मनापासून आभार. कारण ही गोष्ट केवळ दोघा तिघांच्या सहभागातून साकार होणे केवळ अशक्य होती. प्रत्येकाची नाव घेणं शक्य नाहीये पण आज सहभागी झालेल्या सर्वांचा आजचा कार्यक्रम अविस्मरणीय होण्यामागे सिंहाचा किंबहुना त्यापेक्षा जास्तच वाटा आहे.अगदी काही दिवसांपूर्वी डोक्यात आलेली ही कल्पना आणि जवळपास ७०० पेक्षा जास्त पुस्तकं जमली व ती कल्पना सत्यात उतरली. ही कल्पना इतकी यशस्वी झाली ती केवळ आपल्या सर्वांच्या मनापासून या कार्यास मदत केल्यामुळे. यापुढेही आपल्या सर्वांना एकत्रित बरीच कार्य पार पाडायची आहेत तेव्हा सुद्धा अशीच एकजूट कायम राहुद्यात बाकी छत्रपतींचे आशीर्वाद  आपल्यावर नेहमीच असतील यात शंका नाही❤️ जय शिवराय🔥 .
.
.
. .
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
6 271 22 hours ago
__
गडे हो,सर्वप्रथम सर्वांचे मनापासून आभार. कारण ही गोष्ट केवळ दोघा तिघांच्या सहभागातून साकार होणे केवळ अशक्य होती. प्रत्येकाची नाव घेणं शक्य नाहीये पण आज सहभागी झालेल्या सर्वांचा आजचा कार्यक्रम अविस्मरणीय होण्यामागे सिंहाचा किंबहुना त्यापेक्षा जास्तच वाटा आहे.अगदी काही दिवसांपूर्वी डोक्यात आलेली ही कल्पना आणि जवळपास ७०० पेक्षा जास्त पुस्तकं जमली व ती कल्पना सत्यात उतरली. ही कल्पना इतकी यशस्वी झाली ती केवळ आपल्या सर्वांच्या मनापासून या कार्यास मदत केल्यामुळे. यापुढेही आपल्या सर्वांना एकत्रित बरीच कार्य पार पाडायची आहेत तेव्हा सुद्धा अशीच एकजूट कायम राहुद्यात बाकी छत्रपतींचे आशीर्वाद आपल्यावर नेहमीच असतील यात शंका नाही❤️ जय शिवराय🔥 .
.
.
. .
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
.
शिवजन्मोत्सव 2020 निमित्ताने 'स्वराज्य शिलेदार संस्था महाराष्ट्र' ने यावर्षी प्रभादेवी, मुंबई येथे दोन दिवस महाराष्ट्रातील गडकिल्ले प्रतिकृति स्पर्धा व प्रदर्शन आयोजित केले होते. या प्रदर्शनात मुंबईतील अनेक शाळांतील विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता. मला या प्रदर्शनात गडकिल्ल्यांवर दोन शब्द बोलण्याचे भाग्य लाभले. महाराष्ट्रातील गडकिल्ले हे या प्रदर्शनाचे मुख्य उद्दिष्ट्य होते. आज ज्या चिमुकल्यांनी त्यांच्या हाताने हे गडकिल्ले बनवले आहेत उद्या हेच लहाणगे मोठे होऊन गडदुर्गांचे, इतिहासाचे पाईक होणार आहेत. 
स्वराज्य शिलेदार संस्थेकडून आपले थोर इतिहासकारक आदरणीय आप्पा परब यांच्या कार्याचा गौरव करण्यात आला. आज आप्पांच्या वयाची 80 वर्षे ओलांडली तरी या वयातही नेहमी प्रमाणेच आप्पांनी त्यांच्या प्रखर विचारांवर भाष्य दिले. स्वराज्य शिलेदार संस्थेने मला या प्रदर्शनात मार्गदर्शन करण्याची जी संधी दिली त्याबददल मी मनस्वी आभारी आहे.
.
.
.
.
.
• #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #96k_maratha #mountains
20 973 23 hours ago
.
शिवजन्मोत्सव 2020 निमित्ताने 'स्वराज्य शिलेदार संस्था महाराष्ट्र' ने यावर्षी प्रभादेवी, मुंबई येथे दोन दिवस महाराष्ट्रातील गडकिल्ले प्रतिकृति स्पर्धा व प्रदर्शन आयोजित केले होते. या प्रदर्शनात मुंबईतील अनेक शाळांतील विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता. मला या प्रदर्शनात गडकिल्ल्यांवर दोन शब्द बोलण्याचे भाग्य लाभले. महाराष्ट्रातील गडकिल्ले हे या प्रदर्शनाचे मुख्य उद्दिष्ट्य होते. आज ज्या चिमुकल्यांनी त्यांच्या हाताने हे गडकिल्ले बनवले आहेत उद्या हेच लहाणगे मोठे होऊन गडदुर्गांचे, इतिहासाचे पाईक होणार आहेत.
स्वराज्य शिलेदार संस्थेकडून आपले थोर इतिहासकारक आदरणीय आप्पा परब यांच्या कार्याचा गौरव करण्यात आला. आज आप्पांच्या वयाची 80 वर्षे ओलांडली तरी या वयातही नेहमी प्रमाणेच आप्पांनी त्यांच्या प्रखर विचारांवर भाष्य दिले. स्वराज्य शिलेदार संस्थेने मला या प्रदर्शनात मार्गदर्शन करण्याची जी संधी दिली त्याबददल मी मनस्वी आभारी आहे.
.
.
.
.
.
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #96k_maratha #mountains
.
पातशाही उलथून पाडण्यासाठी, धर्म रक्षणासाठी, प्रजेच्या सुखासाठी, रयतेचं स्वराज्य निर्माण करण्यासाठी एका विरमातेच्या वात्सल्यापोटी एका तेजस्वी सुर्याचा जन्म झाला.🚩 पुत्र जिजाऊंना झाला! पुत्र शहाजीराजेंना झाला! पुत्र सह्याद्रीला झाला! पुत्र ह्या महाराष्ट्राला झाला! पुत्र अवघ्या भारतभूमीला झाला!
.
.
.
१९ फेब्रुवारी १६३० (फाल्गुन कृष्ण तृतीया)
शिवराय मनामनात शिवजन्मोत्सव घराघरात
.
.
.
हे हिंदू नृसिंहा प्रभो शिवाजी राजा
मुजरा राजं !🙏
.
.
.
.
.
.
• #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #96k_maratha #mountains
4 568 3 days ago
.
पातशाही उलथून पाडण्यासाठी, धर्म रक्षणासाठी, प्रजेच्या सुखासाठी, रयतेचं स्वराज्य निर्माण करण्यासाठी एका विरमातेच्या वात्सल्यापोटी एका तेजस्वी सुर्याचा जन्म झाला.🚩 पुत्र जिजाऊंना झाला! पुत्र शहाजीराजेंना झाला! पुत्र सह्याद्रीला झाला! पुत्र ह्या महाराष्ट्राला झाला! पुत्र अवघ्या भारतभूमीला झाला!
.
.
.
१९ फेब्रुवारी १६३० (फाल्गुन कृष्ण तृतीया)
शिवराय मनामनात शिवजन्मोत्सव घराघरात
.
.
.
हे हिंदू नृसिंहा प्रभो शिवाजी राजा
मुजरा राजं !🙏
.
.
.
.
.
.
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #96k_maratha #mountains
.
सण साजरा कराया अवघा सह्याद्री आतुर झालाय
अवघ्या मुलुखाच्या धन्याचा जन्मोत्सव जवळ आलाय
.
.
.
.
.
• #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #96k_maratha #mountains
3 271 4 days ago
.
सण साजरा कराया अवघा सह्याद्री आतुर झालाय
अवघ्या मुलुखाच्या धन्याचा जन्मोत्सव जवळ आलाय
.
.
.
.
.
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #96k_maratha #mountains
.
कोकणच्या सुंदर भूमी सारखी कोकणातली माणसही सुंदर मनाची असतात. 😍😎
.
.
.
#रत्नदुर्ग
#रत्नागिरीकोकण
.
.
.
.
.
• #kokanchi_shan #kokan_diary
#kokan_diaries #maza_kokan
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #kokanchi_mansa
16 1,245 5 days ago
.
कोकणच्या सुंदर भूमी सारखी कोकणातली माणसही सुंदर मनाची असतात. 😍😎
.
.
.
#रत्नदुर्ग
#रत्नागिरीकोकण
.
.
.
.
.
#kokanchi_shan #kokan_diary #kokan_diaries #maza_kokan #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #kokanchi_mansa
__
महाराजांनी औरंगजेबास लिहिलेल्या पत्रातील हे वाक्य. याची पार्श्वभूमी अशी की औरंगजेबाचे सरदार दख्खनवर चाल करण्याच्या व मुलुख काबीज करण्याच्या फुशारक्या मारत त्यावर महाराज उत्तर देताना म्हणतात,
2 457 5 days ago
__
महाराजांनी औरंगजेबास लिहिलेल्या पत्रातील हे वाक्य. याची पार्श्वभूमी अशी की औरंगजेबाचे सरदार दख्खनवर चाल करण्याच्या व मुलुख काबीज करण्याच्या फुशारक्या मारत त्यावर महाराज उत्तर देताना म्हणतात,"माझा मुलुख असा अवघड आहे की इथे समंद-ए-तलाश बेकयास म्हणजे इथे कल्पनेचा घोडा किंवा कल्पनेचा वारू ही चालवणे अवघड आहे. खुद्द थोरल्या स्वामींनी केलेले सहयाद्रीचे हे बोलके वर्णन.

• .
.
. #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #instagram #maratha007 #maharashtra #shivjayanti2020
*It's Not Cruel; If You Cannot Forgive Them🔥*
.
@marathi_style_of_maharashtra @beingmarathi.in
@maharashtra_desha
@tarri_master
@riteishd
@shivaji_maharaj_photos
@jay_jay_maharashtra_maza
@marathi_jokes.in
@chhatrapati_shivaji_maharaja
@ek_maharashtrian
@marathi_status
@marathifc
@great.maratha
@marathiasmitaofficial
@marathatigers19
@we_maharashtrian
@maharaj_official
@marathas_
@marathistardom
@___maratha___
@marathi_personality
@007maratha
@online_marathi
@marathi_glamour_world
@marathibana96
@marathi.mirchi
@marathasevak
@maratha_brand_ @marathi_style_of_maharashtra @__96k_maratha__
@marathi_trolls_
@mazhya_rajacha_ma
#we_maharashtrian
#pune_ig
.#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
#instagram
#maratha007
24 212 6 days ago
*it's not cruel; if you cannot forgive them🔥*
.
@marathi_style_of_maharashtra @beingmarathi.in
@maharashtra_desha
@tarri_master
@riteishd
@shivaji_maharaj_photos
@jay_jay_maharashtra_maza
@marathi_jokes.in
@chhatrapati_shivaji_maharaja
@ek_maharashtrian
@marathi_status
@marathifc
@great.maratha
@marathiasmitaofficial
@marathatigers19
@we_maharashtrian
@maharaj_official
@marathas_
@marathistardom
@___maratha___
@marathi_personality
@007maratha
@online_marathi
@marathi_glamour_world
@marathibana96
@marathi.mirchi
@marathasevak
@maratha_brand_ @marathi_style_of_maharashtra @__96k_maratha__
@marathi_trolls_
@mazhya_rajacha_ma
#we_maharashtrian #pune_ig .#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #instagram #maratha007
.
आत दिसतोय तो आपल्या खूप जिव्हाळयाचा विषय आहे.😍
.
.
.
#गोपाळगड_अंजनवेल
#दाभोळ_खाडी
#कोकणदौरा
.
.
.
.
• #kokanchi_shan #kokan_diary
#kokan_diaries #maza_kokan
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #kokanchi_mansa
6 652 1 weeks ago
.
आत दिसतोय तो आपल्या खूप जिव्हाळयाचा विषय आहे.😍
.
.
.
#गोपाळगड_अंजनवेल
#दाभोळ_खाडी
#कोकणदौरा
.
.
.
.
#kokanchi_shan #kokan_diary #kokan_diaries #maza_kokan #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #kokanchi_mansa
__
आधीच तुझ्या नेहमी उशिरा येण्याच्या गुणामुळे संजीवनी माचीवर जायला झालेला उशीर, आवडत्या जागेवरून सूर्यास्त बघायला भेटावा म्हणून मारलेली दौड,पोहचताच शांत माचीच्या बुरूजावर बसून बुडत्या रविराजाकडे भिडलेल्या दोघांच्याही नजरा,बोलायचं तर खूप असतं पण तरी ही उगाचची शांतता,शांतता इतकी दोघांची ही स्पंदने ऐकू यावी,वाऱ्याचं गुज गीत ऐकू यावी इतकी अन मनात हळूच सुरू झालेलं कटी पतंग चित्रपटातील 'ऐ शाम मस्तानी' गाणं,यात नकळत झालेला करंगळीचा करंगळीला झालेला स्पर्श अन त्यातूनच मनातील सर्व प्रेमाच्या फाइल्स एकमेकांकडे share झाल्या असाव्यात,तेवढ्यात पिवळसर दिसणारा सूर्य वातावरण तांबूस करून निघायला लागला पण माझ्या नजरेला सारं गुलाबी का दिसत होत रामेश्वरास ठाऊक,त्या बुडत्या सूर्याच्या साक्षीने मनोमन घेतलेल्या उगवत्या नात्याच्या शपथा अन या सर्व विचारात करंगळीने पूर्ण हाताचा ताबा कधी घेतला कळलंच नाही..!
बस हाच दिवस आपल्या साठी व्हॅलेंटाईन असणार ब्वा💓 संजीवनी तू खास आहेस😍 .
.
.
.
.
. •
 #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
#instagram
#maratha007
#valentines 
#rajgad
2 757 1 weeks ago
__
आधीच तुझ्या नेहमी उशिरा येण्याच्या गुणामुळे संजीवनी माचीवर जायला झालेला उशीर, आवडत्या जागेवरून सूर्यास्त बघायला भेटावा म्हणून मारलेली दौड,पोहचताच शांत माचीच्या बुरूजावर बसून बुडत्या रविराजाकडे भिडलेल्या दोघांच्याही नजरा,बोलायचं तर खूप असतं पण तरी ही उगाचची शांतता,शांतता इतकी दोघांची ही स्पंदने ऐकू यावी,वाऱ्याचं गुज गीत ऐकू यावी इतकी अन मनात हळूच सुरू झालेलं कटी पतंग चित्रपटातील 'ऐ शाम मस्तानी' गाणं,यात नकळत झालेला करंगळीचा करंगळीला झालेला स्पर्श अन त्यातूनच मनातील सर्व प्रेमाच्या फाइल्स एकमेकांकडे share झाल्या असाव्यात,तेवढ्यात पिवळसर दिसणारा सूर्य वातावरण तांबूस करून निघायला लागला पण माझ्या नजरेला सारं गुलाबी का दिसत होत रामेश्वरास ठाऊक,त्या बुडत्या सूर्याच्या साक्षीने मनोमन घेतलेल्या उगवत्या नात्याच्या शपथा अन या सर्व विचारात करंगळीने पूर्ण हाताचा ताबा कधी घेतला कळलंच नाही..!
बस हाच दिवस आपल्या साठी व्हॅलेंटाईन असणार ब्वा💓 संजीवनी तू खास आहेस😍 .
.
.
.
.
. •
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #instagram #maratha007 #valentines
#rajgad
.
जेव्हा आपल्या नातेवाईकांमधे लग्न असत आणि लग्नाच्या मांडवाच्या वरच्या बाजूला, अगदी जवळचं एखादा किल्ला असतो तेव्हा फक्त सुख असत.😍
.
.
गोविंदगड / गोवळकोटचा किल्ला
#नुस्तसुख
#Itsmychiplun
.
.
.
.
.
• #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #96k_maratha #mountains
21 1,953 2 weeks ago
.
जेव्हा आपल्या नातेवाईकांमधे लग्न असत आणि लग्नाच्या मांडवाच्या वरच्या बाजूला, अगदी जवळचं एखादा किल्ला असतो तेव्हा फक्त सुख असत.😍
.
.
गोविंदगड / गोवळकोटचा किल्ला
#नुस्तसुख
#itsmychiplun .
.
.
.
.
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #96k_maratha #mountains
🇮🇳💐💐 पुलवामा हल्ल्याला आज १ वर्ष पूर्ण झालं.. 💐शहीद जवानांना दिलेल्या श्रद्धांजलीच्या💐आठवणी..🇮🇳जय हिंद..🇮🇳
6 172 2 weeks ago
🇮🇳💐💐 पुलवामा हल्ल्याला आज १ वर्ष पूर्ण झालं.. 💐शहीद जवानांना दिलेल्या श्रद्धांजलीच्या💐आठवणी..🇮🇳जय हिंद..🇮🇳
__
मराठी भाषा अन त्याच्यावरील आक्रमण.

मराठी भाषा..! मुळात बालपणापासून या महाराष्ट्र देशी जन्मलेल्या प्रत्येकाच्या जिभेवर  लोळणारी ही भाषा.जगातील काही मोजक्या व सर्वात जास्त बोलल्या जाणाऱ्या भाषांमध्ये मराठी भाषेचा समावेश केला जातो पण तुम्हाला माहितेय का आज आपण वापरणाऱ्या मराठी शब्दांच्या जागी कितीतरी फिरंगी अगदी सहजतेने वावरत होते आणि हे भाषेवरील बाह्य आक्रमण सर्वप्रथम ओळखलं ते छत्रपती शिवरायांनी. हे आक्रमण रोखण्यासाठी शिवरायांनी श्रीराजव्यवहार कोषाची निर्मिती केली.ज्या मध्ये मराठी भाषेत जसेच्या तसे वापरले जाणाऱ्या शब्दांना काही पर्यायी शब्द सुचवले.मुळात आता सोप्पी वाटणारी प्रक्रिया तेव्हा प्रचंड अवघड व विलक्षण होती.
शिवरायांनी दिलेलं काही शब्द पाहुयात: 
अंबरखाना(फार्सी): धान्यकोश
कारखानीस(फार्सी):संभारलेखक
हवालदार(फार्सी):मुद्राधिकारी
किल्ला(फार्सी):दुर्ग
दारूखाना:अगण्यस्त्रगृह
यांसारखे बरेच शब्द राजव्यवहारकोषामुळे सर्वज्ञात झाले.पुढे बऱ्याच मराठी भाषेच्या अभिवृद्धीसाठी फारसे यत्न झाले नाहीत.पुढे संपूर्ण देशाच्या कार्यभार ब्रिटिशांनी हाती घेतल्यावर समाजजागृतीच्या नावाखाली इंग्रजी सक्तीची केली.याचा परिणाम असा झाला की सर्वसाधारण सर्वसामान्यांच्या तोंडी ही इंग्रजीतील काही शब्द बोलीभाषेत वापरले जाऊ लागले. एक प्रकारे ही विदेशी भाषेची मराठी भाषेत घुसखोरी सुरू होती.पण हे ध्यानी आलेल्या विनायक दामोदर सावरकरांनी १९२६साली भाषा शुद्धी नावाची एक पुस्तिका लिहिली. बऱ्याच जणांकडुन कथित राजकारणामुळे सावरकरांना दूषणे लावली जातात परंतु यामध्ये सावरकरांनी केलेले भाषा शुद्धीच्या प्रयोगाची जरा ही कल्पना नसते.मराठी भाषा शुद्धी साठी सावरकरांचे ते कार्य किती दूरदृष्टीचे होते हे तुम्हाला खाली दिलेल्या शब्दांवरून कळेलच.आपली संस्कृत भाषा किती संपन्न आहे! तिला अव्हेरून इंग्रजी, फारसी इत्यादी परकीय भाषांमधून शब्द घेणे, म्हणजे घरात असलेली सोन्याची वाटी फेकून चिनी मातीचे कप हाती घेणे नव्हे का? सावरकरांचे हे विश्लेषण आजच्या तरुणपिढीला अगदी तंतोतंत लागू होते.आता त्यांच्या भाषाशुद्धीने मराठी भाषेस मिळालेले काही शब्द पाहुयात.
8 507 2 weeks ago
__
मराठी भाषा अन त्याच्यावरील आक्रमण.

मराठी भाषा..! मुळात बालपणापासून या महाराष्ट्र देशी जन्मलेल्या प्रत्येकाच्या जिभेवर लोळणारी ही भाषा.जगातील काही मोजक्या व सर्वात जास्त बोलल्या जाणाऱ्या भाषांमध्ये मराठी भाषेचा समावेश केला जातो पण तुम्हाला माहितेय का आज आपण वापरणाऱ्या मराठी शब्दांच्या जागी कितीतरी फिरंगी अगदी सहजतेने वावरत होते आणि हे भाषेवरील बाह्य आक्रमण सर्वप्रथम ओळखलं ते छत्रपती शिवरायांनी. हे आक्रमण रोखण्यासाठी शिवरायांनी श्रीराजव्यवहार कोषाची निर्मिती केली.ज्या मध्ये मराठी भाषेत जसेच्या तसे वापरले जाणाऱ्या शब्दांना काही पर्यायी शब्द सुचवले.मुळात आता सोप्पी वाटणारी प्रक्रिया तेव्हा प्रचंड अवघड व विलक्षण होती.
शिवरायांनी दिलेलं काही शब्द पाहुयात:
अंबरखाना(फार्सी): धान्यकोश
कारखानीस(फार्सी):संभारलेखक
हवालदार(फार्सी):मुद्राधिकारी
किल्ला(फार्सी):दुर्ग
दारूखाना:अगण्यस्त्रगृह
यांसारखे बरेच शब्द राजव्यवहारकोषामुळे सर्वज्ञात झाले.पुढे बऱ्याच मराठी भाषेच्या अभिवृद्धीसाठी फारसे यत्न झाले नाहीत.पुढे संपूर्ण देशाच्या कार्यभार ब्रिटिशांनी हाती घेतल्यावर समाजजागृतीच्या नावाखाली इंग्रजी सक्तीची केली.याचा परिणाम असा झाला की सर्वसाधारण सर्वसामान्यांच्या तोंडी ही इंग्रजीतील काही शब्द बोलीभाषेत वापरले जाऊ लागले. एक प्रकारे ही विदेशी भाषेची मराठी भाषेत घुसखोरी सुरू होती.पण हे ध्यानी आलेल्या विनायक दामोदर सावरकरांनी १९२६साली भाषा शुद्धी नावाची एक पुस्तिका लिहिली. बऱ्याच जणांकडुन कथित राजकारणामुळे सावरकरांना दूषणे लावली जातात परंतु यामध्ये सावरकरांनी केलेले भाषा शुद्धीच्या प्रयोगाची जरा ही कल्पना नसते.मराठी भाषा शुद्धी साठी सावरकरांचे ते कार्य किती दूरदृष्टीचे होते हे तुम्हाला खाली दिलेल्या शब्दांवरून कळेलच.आपली संस्कृत भाषा किती संपन्न आहे! तिला अव्हेरून इंग्रजी, फारसी इत्यादी परकीय भाषांमधून शब्द घेणे, म्हणजे घरात असलेली सोन्याची वाटी फेकून चिनी मातीचे कप हाती घेणे नव्हे का? सावरकरांचे हे विश्लेषण आजच्या तरुणपिढीला अगदी तंतोतंत लागू होते.आता त्यांच्या भाषाशुद्धीने मराठी भाषेस मिळालेले काही शब्द पाहुयात.
.
आपण जगत असलेला जीवनातला प्रत्येक क्षण अगदी  भरभरुन जगायचा. आयुष्य मनमुराद जगता नाही आल तर ते नुसतच जगून काय उपयोग ? या भल्या मोठ्या विश्वात आपल्या हास्याची हळूवार फुंकर मारली की भल, थोरल विश्वही आपल होउन जात. आपल्या इवल्या मनाच्या बाहूत सार काही मावत फक्त मनाचे पंख पसरले पाहिजेत. आपण मारलेल्या उंच भरारीच्या प्रेमात पडून नजरेत न मावणार आभाळ देखील आपल्याला त्याच्या मिठीत घेत. आपला प्रत्येक क्षण हा वास्तवाच भान ठेवणारा त्या पाखरां सारखा बेधुंद असावा. प्रगतीच्या योग्य मार्गाने चालत असलो तर आपल्या पावला पावलांसोबत पुष्प सुमने चालतात. स्वप्नांच्या रंगीबेरंगी दुनियेत नाचाव, बागडाव, मनोसोक्त बहराव आणि कधी क्षितिजालाही गवसणी घालत त्याला स्पर्श करुन परत याव. - श्रद्धा उतेकर
.
.
.
.
.
• #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #96k_maratha #mountains
6 1,392 2 weeks ago
.
आपण जगत असलेला जीवनातला प्रत्येक क्षण अगदी भरभरुन जगायचा. आयुष्य मनमुराद जगता नाही आल तर ते नुसतच जगून काय उपयोग ? या भल्या मोठ्या विश्वात आपल्या हास्याची हळूवार फुंकर मारली की भल, थोरल विश्वही आपल होउन जात. आपल्या इवल्या मनाच्या बाहूत सार काही मावत फक्त मनाचे पंख पसरले पाहिजेत. आपण मारलेल्या उंच भरारीच्या प्रेमात पडून नजरेत न मावणार आभाळ देखील आपल्याला त्याच्या मिठीत घेत. आपला प्रत्येक क्षण हा वास्तवाच भान ठेवणारा त्या पाखरां सारखा बेधुंद असावा. प्रगतीच्या योग्य मार्गाने चालत असलो तर आपल्या पावला पावलांसोबत पुष्प सुमने चालतात. स्वप्नांच्या रंगीबेरंगी दुनियेत नाचाव, बागडाव, मनोसोक्त बहराव आणि कधी क्षितिजालाही गवसणी घालत त्याला स्पर्श करुन परत याव. - श्रद्धा उतेकर
.
.
.
.
.
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #96k_maratha #mountains
__
सहयाद्री संजीवनी आयोजित हडसर मोहिमे दरम्यान गडावर कोणत्या गोष्टी कराव्यात व कोणत्या गोष्टी करू नयेत याची माहिती देणारा फलक हडसर गावातून गडावर जाणाऱ्या वाटेवर लावण्यात आला. गडभ्रमंती करण्याचा सध्या ट्रेंड सुरू आहे म्हंटल तरी वावगं ठरू नये अशातच बरेच नवखे भटके गडावर असभ्य वर्तन करताना आढळून येतात. मुळात त्यांना गडावर काय करावे व काय करू नये या गोष्टीच ज्ञात नसतात. त्यामुळे याची माहिती गडावर जाणाऱ्या प्रत्येकाला कळावी म्हणून सहयाद्री संजीवनी तर्फे राबविल्या जाणाऱ्या प्रत्येक गडभ्रमंती मोहीमेत हे फलक लावण्यात येणार आहेत ज्यामध्ये अगदी सोप्या भाषेत व त्यासंबंधीत चित्रांद्वारे नियमांचा प्रचार केला जाईल. 
या कार्यात फलक design तयार अवस्थेत उपलब्ध करून देणारे किरण भालेकर व संपूर्ण सफर सहयाद्रीचे मनःपूर्वक आभार🙏 . .
।
।
 #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
#instagram
#maratha007
5 290 2 weeks ago
__
सहयाद्री संजीवनी आयोजित हडसर मोहिमे दरम्यान गडावर कोणत्या गोष्टी कराव्यात व कोणत्या गोष्टी करू नयेत याची माहिती देणारा फलक हडसर गावातून गडावर जाणाऱ्या वाटेवर लावण्यात आला. गडभ्रमंती करण्याचा सध्या ट्रेंड सुरू आहे म्हंटल तरी वावगं ठरू नये अशातच बरेच नवखे भटके गडावर असभ्य वर्तन करताना आढळून येतात. मुळात त्यांना गडावर काय करावे व काय करू नये या गोष्टीच ज्ञात नसतात. त्यामुळे याची माहिती गडावर जाणाऱ्या प्रत्येकाला कळावी म्हणून सहयाद्री संजीवनी तर्फे राबविल्या जाणाऱ्या प्रत्येक गडभ्रमंती मोहीमेत हे फलक लावण्यात येणार आहेत ज्यामध्ये अगदी सोप्या भाषेत व त्यासंबंधीत चित्रांद्वारे नियमांचा प्रचार केला जाईल.
या कार्यात फलक design तयार अवस्थेत उपलब्ध करून देणारे किरण भालेकर व संपूर्ण सफर सहयाद्रीचे मनःपूर्वक आभार🙏 . .


#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #instagram #maratha007
.
09.02.2020
हडसर मोहिम 
सह्याद्री संजीवनी आयोजित किल्ले हडसर मोहिम यशस्वीरित्या आणि सुरक्षितपणे पार पडली. स्थापत्यशास्त्राचा आणि दुर्गशास्त्रातील दुर्गवैशिष्ट्यांच्या एक सुंदर नमुना म्हणजे 'किल्ले हडसर' होय. मोहिमेत सहभागी झालेल्या सदस्यांची हडसर किल्ल्याच्या खुंटीच्या वाटेने चढाई आणि महाद्वारातून उतराई झाली. मोहिमे दरम्यान हडसर किल्ल्याचा इतिहास आणि माहिती सहभागी सदस्यांना देण्यात आली. सह्याद्री संजीवनीच्या प्रत्येक मोहिमे दरम्यान घेण्यात येणारी शिवकाळावर आधारित प्रश्नमंजुषा हडसर मोहिमेत अगदी रंगदारपणे पार पडली. अनेक सदस्यांनी उत्तरे देण्याचा खूप छान प्रयत्न केला. प्रश्नमंजुषेत विचारलेल्या प्रश्नांची जास्तीस जास्त उत्तरे देउन कु. कविता चाळके हिने पहिला क्रमांक पटकावला. तिच अभिनंदन करुन गडकिल्ल्यांवर आधारित एक पुस्तक तिला बक्षीस स्वरुपात देण्यात आले. खुंटीच्या वाटेबददल मोहिमेत सहभागी झालेल्या प्रत्येकाच्या मनात थोडी भिती होतीच. परंतु, सह्याद्री संजीवनीच्या टिमच्या मदतीने प्रत्येक सदस्याने खुंटीची वाट अगदी सराईतपणे सर केली. खुंटीची वाट सर केल्याचा आनंद प्रत्येक सदस्याच्या चेहऱ्यावर झळकत होता. हडसर पायथ्याचे गाव राजूर १ येथे खमंग भोजनाचा आस्वाद घेत हडसर किल्ल्याचा निरोप घेतला. परतीच्या वाटेवर माळशेज घाटावर थांबून सुर्यास्ताचा आनंद घेत मोहिमेची सांगता झाली. हडसर मोहिम फत्ते करण्यासाठी सह्याद्री संजीवनीचे सहकारी अण्णा, विवेक, उमेश, नंदू दादा यांनी मोलाची कामगिरी बजावली. पुन्हा एकदा हडसर मोहिमेत सहभागी झालेल्या सर्व सदस्यांचे मन:पूर्वक धन्यवाद.

सह्याद्री संजीवनी
.
.
.
.
• #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #96k_maratha #mountains
0 111 2 weeks ago
.
09.02.2020
हडसर मोहिम
सह्याद्री संजीवनी आयोजित किल्ले हडसर मोहिम यशस्वीरित्या आणि सुरक्षितपणे पार पडली. स्थापत्यशास्त्राचा आणि दुर्गशास्त्रातील दुर्गवैशिष्ट्यांच्या एक सुंदर नमुना म्हणजे 'किल्ले हडसर' होय. मोहिमेत सहभागी झालेल्या सदस्यांची हडसर किल्ल्याच्या खुंटीच्या वाटेने चढाई आणि महाद्वारातून उतराई झाली. मोहिमे दरम्यान हडसर किल्ल्याचा इतिहास आणि माहिती सहभागी सदस्यांना देण्यात आली. सह्याद्री संजीवनीच्या प्रत्येक मोहिमे दरम्यान घेण्यात येणारी शिवकाळावर आधारित प्रश्नमंजुषा हडसर मोहिमेत अगदी रंगदारपणे पार पडली. अनेक सदस्यांनी उत्तरे देण्याचा खूप छान प्रयत्न केला. प्रश्नमंजुषेत विचारलेल्या प्रश्नांची जास्तीस जास्त उत्तरे देउन कु. कविता चाळके हिने पहिला क्रमांक पटकावला. तिच अभिनंदन करुन गडकिल्ल्यांवर आधारित एक पुस्तक तिला बक्षीस स्वरुपात देण्यात आले. खुंटीच्या वाटेबददल मोहिमेत सहभागी झालेल्या प्रत्येकाच्या मनात थोडी भिती होतीच. परंतु, सह्याद्री संजीवनीच्या टिमच्या मदतीने प्रत्येक सदस्याने खुंटीची वाट अगदी सराईतपणे सर केली. खुंटीची वाट सर केल्याचा आनंद प्रत्येक सदस्याच्या चेहऱ्यावर झळकत होता. हडसर पायथ्याचे गाव राजूर १ येथे खमंग भोजनाचा आस्वाद घेत हडसर किल्ल्याचा निरोप घेतला. परतीच्या वाटेवर माळशेज घाटावर थांबून सुर्यास्ताचा आनंद घेत मोहिमेची सांगता झाली. हडसर मोहिम फत्ते करण्यासाठी सह्याद्री संजीवनीचे सहकारी अण्णा, विवेक, उमेश, नंदू दादा यांनी मोलाची कामगिरी बजावली. पुन्हा एकदा हडसर मोहिमेत सहभागी झालेल्या सर्व सदस्यांचे मन:पूर्वक धन्यवाद.

सह्याद्री संजीवनी
.
.
.
.
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #96k_maratha #mountains
__
बाबुमोशाय, जिंदगी बडी होनी चाहीये लंबी नही..! .
.
.
.
.
.

फोटूकाढतुसी: @shraddha__utekar
❤️• #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
#instagram
#maratha007
#highjump
2 506 2 weeks ago
__
बाप करी जोडी लेकराचे ओढी | आपुली करवंडी वाळवूनी ||१||
एकाएकी केला मिरासीचा धनी | कडिये वागवूनी भार खांदीं ||२||
.
.
.  #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
#instagram
#maratha007
#mahatourismContest
#maharashtratourism
4 619 3 weeks ago
__
बाप करी जोडी लेकराचे ओढी | आपुली करवंडी वाळवूनी ||१||
एकाएकी केला मिरासीचा धनी | कडिये वागवूनी भार खांदीं ||२||
.
.
. #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #instagram #maratha007 #mahatourismcontest #maharashtratourism
चल जिंदगी नई शुरुवात करते हैं,
जो उम्मीद दुसरो से की थी अब खुद से करते हैं...
. •

@marathi_style_of_maharashtra @beingmarathi.in
@maharashtra_desha
@tarri_master
@riteishd
@shivaji_maharaj_photos
@jay_jay_maharashtra_maza
@marathi_jokes.in
@chhatrapati_shivaji_maharaja
@ek_maharashtrian
@marathi_status
@marathifc
@great.maratha
@marathiasmitaofficial
@marathatigers19
@we_maharashtrian
@maharaj_official
@marathas_
@marathistardom
@___maratha___
@marathi_personality
@007maratha
@online_marathi
@marathi_glamour_world
@marathibana96
@marathi.mirchi
@marathasevak
@maratha_brand_ @marathi_style_of_maharashtra @__96k_maratha__
@marathi_trolls_
@mazhya_rajacha_ma
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
#instagram
#maratha007
2 279 3 weeks ago
चल जिंदगी नई शुरुवात करते हैं,
जो उम्मीद दुसरो से की थी अब खुद से करते हैं...
. •

@marathi_style_of_maharashtra @beingmarathi.in
@maharashtra_desha
@tarri_master
@riteishd
@shivaji_maharaj_photos
@jay_jay_maharashtra_maza
@marathi_jokes.in
@chhatrapati_shivaji_maharaja
@ek_maharashtrian
@marathi_status
@marathifc
@great.maratha
@marathiasmitaofficial
@marathatigers19
@we_maharashtrian
@maharaj_official
@marathas_
@marathistardom
@___maratha___
@marathi_personality
@007maratha
@online_marathi
@marathi_glamour_world
@marathibana96
@marathi.mirchi
@marathasevak
@maratha_brand_ @marathi_style_of_maharashtra @__96k_maratha__
@marathi_trolls_
@mazhya_rajacha_ma
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #instagram #maratha007
कसंय ना वाट बघण्यापेक्षा काही क्षण चोरून घ्यायला लागतात या आयुष्याचा महोत्सव करण्यासाठी.💓 •
•
•  #sahyadr9oi_clickers #durg_naad
#shivajimaharaj #shivajimaharajhistory
#incredible_india #maharashtra_clickers
#maharashtra_desha #maharashtra_clickers
#jayostute_maharashtra #instagram
#insta_maharashtra #maharashtra_forts
#huntforspot #historytv18 #trekkinglife
#sahyadri_ig #96k_maratha #mountains
6 26 3 weeks ago
कसंय ना वाट बघण्यापेक्षा काही क्षण चोरून घ्यायला लागतात या आयुष्याचा महोत्सव करण्यासाठी.💓 •

#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #96k_maratha #mountains
.
एकदा का आपली सह्याद्री सोबत खऱ्या अर्थी सांगड झाली की ही सांगड तुटता तुटत नाही आणि ती तोडणेही कठीणच. मग दऱ्या-खोऱ्यातल्या, कड्या-कपारीतल्या, कातळ-कड्यातल्या सुखापूढे इतर सुखाच्या अनेक गोष्टी आपल्याला नगन्य वाटायला लागतात.

फ्रिज मधल थंडगार पाणी आणि पेय कितीही सुखदायी वाटल तरी गडांवरच्या टाक्यांतल आणि रानातल्या झऱ्याच थंडगार, स्वच्छ पाणी नेहमीच हवहवस वाटत. खुर्चीवर रेलत पडून AC ची हवा जरी आरामदयी वाटली तरी अंगाला सर्रकन स्पर्शून जाणारा सह्याद्रीचा निरोगी रानवाराच अधिक प्रिय असतो. सुखाची चव चाखायला आणि सुख जगायला आपण आधी या सह्याद्रीच होन गरजेच आहे. या अवाढव्य जगात सार काही पैशाने विकत घेता येत परंतु, मनाला मिळणार समाधान कुठेच विकत घेता येत नाही. आणि या सह्याद्रीच्या कुशित सुख, शांती आणि समाधान भरभरुन जगणारे आम्ही स्व:ताला नशिबवान समजतो. - श्रद्धा उतेकर
.
.
.
फोटो काढतूसीन @_trekary_
• #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #mountains #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #sahyadri #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #96k_maratha
21 2,083 3 weeks ago
.
एकदा का आपली सह्याद्री सोबत खऱ्या अर्थी सांगड झाली की ही सांगड तुटता तुटत नाही आणि ती तोडणेही कठीणच. मग दऱ्या-खोऱ्यातल्या, कड्या-कपारीतल्या, कातळ-कड्यातल्या सुखापूढे इतर सुखाच्या अनेक गोष्टी आपल्याला नगन्य वाटायला लागतात.

फ्रिज मधल थंडगार पाणी आणि पेय कितीही सुखदायी वाटल तरी गडांवरच्या टाक्यांतल आणि रानातल्या झऱ्याच थंडगार, स्वच्छ पाणी नेहमीच हवहवस वाटत. खुर्चीवर रेलत पडून ac ची हवा जरी आरामदयी वाटली तरी अंगाला सर्रकन स्पर्शून जाणारा सह्याद्रीचा निरोगी रानवाराच अधिक प्रिय असतो. सुखाची चव चाखायला आणि सुख जगायला आपण आधी या सह्याद्रीच होन गरजेच आहे. या अवाढव्य जगात सार काही पैशाने विकत घेता येत परंतु, मनाला मिळणार समाधान कुठेच विकत घेता येत नाही. आणि या सह्याद्रीच्या कुशित सुख, शांती आणि समाधान भरभरुन जगणारे आम्ही स्व:ताला नशिबवान समजतो. - श्रद्धा उतेकर
.
.
.
फोटो काढतूसीन @_trekary_
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #mountains #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #sahyadri #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #96k_maratha
__
'दोन वर्षे लष्कराचे पोट भरलें.! आणि शाहजादा मित्र जोडीला. ही गोष्टी बरी जाहली. आता मोगलाई मुलुख खावयास वाव जाहला.' आग्र्याहून सुखरूप स्वराज्यात परतल्यावर महाराजांनी शांततेचं धोरण स्वीकारले.शांतता म्हणजे ढिम्मपणे बसून राहणे नव्हे तर आग्राभेटीच्या काळात थंड पडलेली स्वराज्य अंतर्गत कामे पुन्हा जोमाने सुरुवात करण्यात आली.त्यात प्रामुख्याने लष्करी बळ वाढवण्यावर भर दिल्याचे दिसून येते.या दोन वर्षांच्या काळात महाराजांनी कोणाच्याच कुरापती काढल्या नाहीत त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे शिवाजी नावाचं वादळ आता शमलं अशी धारणा मोघलांची झाली परंतु ही वादळापूर्वीची शांतता आहे हे १६७० पर्यंत कोणाच्या ध्यानात आली नाही. यादरम्यान महाराजांनी धोरण सांगताना सभासदकार म्हणतो,
'आपणास एक विजापूरचे पातशाहींशी दावा, भागानगरकरांशी दावा व मोगलांशी दावा असे तीन दावे सोसवत नाहीतं. आपले राज्य नवे, त्याही मध्ये दोन तीन चपेटे होऊन हलाखी जाली आहे. त्यास एक शत्रू तरी मित्र करावा आणि दोन वर्षे बळ धरून सावरावे.मग पुढे जे कर्तव्य ते करावे.' पुढे १६६९ च्या दरम्यान औरंगजेबाने संभाजीराजांना दिलेली जहागीर जप्त करण्याचे आदेश दिले व गुप्तपणे शिवरायांचे जे सरदार आपल्या पदरी आहेत त्यांना बंदिस्त करण्याचे आदेश दिले पण औरंगजेबाचा पुत्र मुअज्जमने हे पत्र मिळताच संभाजी राजे व त्यांच्या सोबत आलेले प्रतापराव गुजर व निराजी रावजी यांना पळून जाण्यास सांगितले आणि वऱ्हाडाची जहागिरी सांभाळणारे रावजी सोमनाथ यांना या औरंगजेबाच्या कपटकारस्थानाची खबर लागताच त्यांनी देखील रातोरात वऱ्हाड फस्त करून रायगडाकडे प्रयाण केले. या सर्व घटनेमुळे शिवरायांना औरंगजेबाशी झालेला तह मोडण्याची व स्वराज्यातून दूर गेलेले किल्ले हस्तगत करण्याची संधी आयती हातातच आली. क्रमशः 
संदर्भ : सभासद बखर/पुण्यश्लोक छत्रपती शिवाजी भाग ०३. 
संकलन/लेखन : मयूर राजेंद्र चौधरी .
.
.
.
.
. •
 #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
#instagram
#maratha007
2 472 3 weeks ago
__
'दोन वर्षे लष्कराचे पोट भरलें.! आणि शाहजादा मित्र जोडीला. ही गोष्टी बरी जाहली. आता मोगलाई मुलुख खावयास वाव जाहला.' आग्र्याहून सुखरूप स्वराज्यात परतल्यावर महाराजांनी शांततेचं धोरण स्वीकारले.शांतता म्हणजे ढिम्मपणे बसून राहणे नव्हे तर आग्राभेटीच्या काळात थंड पडलेली स्वराज्य अंतर्गत कामे पुन्हा जोमाने सुरुवात करण्यात आली.त्यात प्रामुख्याने लष्करी बळ वाढवण्यावर भर दिल्याचे दिसून येते.या दोन वर्षांच्या काळात महाराजांनी कोणाच्याच कुरापती काढल्या नाहीत त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे शिवाजी नावाचं वादळ आता शमलं अशी धारणा मोघलांची झाली परंतु ही वादळापूर्वीची शांतता आहे हे १६७० पर्यंत कोणाच्या ध्यानात आली नाही. यादरम्यान महाराजांनी धोरण सांगताना सभासदकार म्हणतो,
'आपणास एक विजापूरचे पातशाहींशी दावा, भागानगरकरांशी दावा व मोगलांशी दावा असे तीन दावे सोसवत नाहीतं. आपले राज्य नवे, त्याही मध्ये दोन तीन चपेटे होऊन हलाखी जाली आहे. त्यास एक शत्रू तरी मित्र करावा आणि दोन वर्षे बळ धरून सावरावे.मग पुढे जे कर्तव्य ते करावे.' पुढे १६६९ च्या दरम्यान औरंगजेबाने संभाजीराजांना दिलेली जहागीर जप्त करण्याचे आदेश दिले व गुप्तपणे शिवरायांचे जे सरदार आपल्या पदरी आहेत त्यांना बंदिस्त करण्याचे आदेश दिले पण औरंगजेबाचा पुत्र मुअज्जमने हे पत्र मिळताच संभाजी राजे व त्यांच्या सोबत आलेले प्रतापराव गुजर व निराजी रावजी यांना पळून जाण्यास सांगितले आणि वऱ्हाडाची जहागिरी सांभाळणारे रावजी सोमनाथ यांना या औरंगजेबाच्या कपटकारस्थानाची खबर लागताच त्यांनी देखील रातोरात वऱ्हाड फस्त करून रायगडाकडे प्रयाण केले. या सर्व घटनेमुळे शिवरायांना औरंगजेबाशी झालेला तह मोडण्याची व स्वराज्यातून दूर गेलेले किल्ले हस्तगत करण्याची संधी आयती हातातच आली. क्रमशः
संदर्भ : सभासद बखर/पुण्यश्लोक छत्रपती शिवाजी भाग ०३.
संकलन/लेखन : मयूर राजेंद्र चौधरी .
.
.
.
.
. •
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #instagram #maratha007
Credits: @mayur_r_choudhari
.
.
.
.
. ----
जिजामातेचे उदर तू..! संसाराची कदर तू..!
उभ्या कड्यात ही निडर तू..!
तान्हुल्याची माऊली हिरकणी तू..!
__
.

आजची हिरकणी🙏
.
.
.
.
. •
 #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
#amazing_kokan
0 75 4 weeks ago
Credits: @mayur_r_choudhari
.
.
.
.
. ----
जिजामातेचे उदर तू..! संसाराची कदर तू..!
उभ्या कड्यात ही निडर तू..!
तान्हुल्याची माऊली हिरकणी तू..!
__
.

आजची हिरकणी🙏
.
.
.
.
. •
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #amazing_kokan
__
गडकोट संवर्धन करणाऱ्या प्रत्येक संस्थेला समर्पित🚩 .
.
.
.
.
. •
 #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
#instagram
#maratha007 #save_forts
12 497 4 weeks ago
मान मर्यादा यही पहचान हमारी है,
राजपूत है हम उंची शान हमारी है...
@marathi_style_of_maharashtra @beingmarathi.in
@maharashtra_desha
@tarri_master
@riteishd
@shivaji_maharaj_photos
@jay_jay_maharashtra_maza
@marathi_jokes.in
@chhatrapati_shivaji_maharaja
@ek_maharashtrian
@marathi_status
@marathifc
@great.maratha
@marathiasmitaofficial
@marathatigers19
@we_maharashtrian
@maharaj_official
@marathas_
@marathistardom
@___maratha___
@marathi_personality
@007maratha
@online_marathi
@marathi_glamour_world
@marathibana96
@marathi.mirchi
@marathasevak
@maratha_brand_ @marathi_style_of_maharashtra @__96k_maratha__
@marathi_trolls_
@mazhya_rajacha_ma
. •
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
#instagram
#maratha007
15 329 4 weeks ago
मान मर्यादा यही पहचान हमारी है,
राजपूत है हम उंची शान हमारी है...
@marathi_style_of_maharashtra @beingmarathi.in
@maharashtra_desha
@tarri_master
@riteishd
@shivaji_maharaj_photos
@jay_jay_maharashtra_maza
@marathi_jokes.in
@chhatrapati_shivaji_maharaja
@ek_maharashtrian
@marathi_status
@marathifc
@great.maratha
@marathiasmitaofficial
@marathatigers19
@we_maharashtrian
@maharaj_official
@marathas_
@marathistardom
@___maratha___
@marathi_personality
@007maratha
@online_marathi
@marathi_glamour_world
@marathibana96
@marathi.mirchi
@marathasevak
@maratha_brand_ @marathi_style_of_maharashtra @__96k_maratha__
@marathi_trolls_
@mazhya_rajacha_ma
. •
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #instagram #maratha007
#Repost @shraddha__utekar
• • • • •
.
राजमाता जिजाऊंनी बाल शिवबास घडविले l
शिवबांनी सह्याद्रीचे गडकिल्ले स्वराज्यात आणीले ll

त्या गनिमांनी रयतेची राखरांगोळी केली असती l
तेव्हा जर ती माता अन्यायावर पेटून उठली नसती ll

एका शूर मातृत्वाने भक्कम हिंदवी स्वराज्य निर्मिले l
अग माते घे हाती धुरा गडकोटांची जे स्वराज्याने रक्षीले ll

प्रखरता, पराक्रम, धैर्य, धाडस घे त्या राजमाऊलीचे l
शिव संस्कारांनी उजळूदे भवितव्य आजच्या लेकरांचे ll

जिजाईच्या रुपात पुन्हा पराक्रमी शिवबाचा अंश दे l
आजची माऊली तू गडकोटांची संजीवनी लेकरांसी दे ll
.
.
श्रद्धा अनंत उतेकर 
#सह्याद्री_संजीवनी
.
.
राजगडाच्या संजीवनी माचीवरील हे जे सुंदर छायाचित्र आहे त्याचे मानकरी @mountain_madnes आहेत. गड्यान लेकराला लहानलणापासूनच गडकिल्ल्यांच ध्येय दिले आहे.❤
.
.
.
.
•#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #pune #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #sahyadri #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #96k_maratha #mountains#insta___maharshtra
0 99 4 weeks ago
#repost @shraddha__utekar
• • • • •
.
राजमाता जिजाऊंनी बाल शिवबास घडविले l
शिवबांनी सह्याद्रीचे गडकिल्ले स्वराज्यात आणीले ll

त्या गनिमांनी रयतेची राखरांगोळी केली असती l
तेव्हा जर ती माता अन्यायावर पेटून उठली नसती ll

एका शूर मातृत्वाने भक्कम हिंदवी स्वराज्य निर्मिले l
अग माते घे हाती धुरा गडकोटांची जे स्वराज्याने रक्षीले ll

प्रखरता, पराक्रम, धैर्य, धाडस घे त्या राजमाऊलीचे l
शिव संस्कारांनी उजळूदे भवितव्य आजच्या लेकरांचे ll

जिजाईच्या रुपात पुन्हा पराक्रमी शिवबाचा अंश दे l
आजची माऊली तू गडकोटांची संजीवनी लेकरांसी दे ll
.
.
श्रद्धा अनंत उतेकर
#सह्याद्री_संजीवनी
.
.
राजगडाच्या संजीवनी माचीवरील हे जे सुंदर छायाचित्र आहे त्याचे मानकरी @mountain_madnes आहेत. गड्यान लेकराला लहानलणापासूनच गडकिल्ल्यांच ध्येय दिले आहे.❤
.
.
.
.
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #pune #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #sahyadri #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #96k_maratha #mountains#insta___maharshtra
#Repost @shraddha__utekar (@get_repost)
・・・
.
राजमाता जिजाऊंनी बाल शिवबास घडविले l
शिवबांनी सह्याद्रीचे गडकिल्ले स्वराज्यात आणीले ll

त्या गनिमांनी रयतेची राखरांगोळी केली असती l
तेव्हा जर ती माता अन्यायावर पेटून उठली नसती ll

एका शूर मातृत्वाने भक्कम हिंदवी स्वराज्य निर्मिले l
अग माते घे हाती धुरा गडकोटांची जे स्वराज्याने रक्षीले ll

प्रखरता, पराक्रम, धैर्य, धाडस घे त्या राजमाऊलीचे l
शिव संस्कारांनी उजळूदे भवितव्य आजच्या लेकरांचे ll

जिजाईच्या रुपात पुन्हा पराक्रमी शिवबाचा अंश दे l
आजची माऊली तू गडकोटांची संजीवनी लेकरांसी दे ll
.
.
श्रद्धा अनंत उतेकर 
#सह्याद्री_संजीवनी
.
.
राजगडाच्या संजीवनी माचीवरील हे जे सुंदर छायाचित्र आहे त्याचे मानकरी @mountain_madnes आहेत. गड्यान लेकराला लहानलणापासूनच गडकिल्ल्यांच ध्येय दिले आहे.❤
.
.
.
.
•#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #pune #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #sahyadri #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #96k_maratha #mountains
2 38 4 weeks ago
#repost @shraddha__utekar (@get_repost )
・・・
.
राजमाता जिजाऊंनी बाल शिवबास घडविले l
शिवबांनी सह्याद्रीचे गडकिल्ले स्वराज्यात आणीले ll

त्या गनिमांनी रयतेची राखरांगोळी केली असती l
तेव्हा जर ती माता अन्यायावर पेटून उठली नसती ll

एका शूर मातृत्वाने भक्कम हिंदवी स्वराज्य निर्मिले l
अग माते घे हाती धुरा गडकोटांची जे स्वराज्याने रक्षीले ll

प्रखरता, पराक्रम, धैर्य, धाडस घे त्या राजमाऊलीचे l
शिव संस्कारांनी उजळूदे भवितव्य आजच्या लेकरांचे ll

जिजाईच्या रुपात पुन्हा पराक्रमी शिवबाचा अंश दे l
आजची माऊली तू गडकोटांची संजीवनी लेकरांसी दे ll
.
.
श्रद्धा अनंत उतेकर
#सह्याद्री_संजीवनी
.
.
राजगडाच्या संजीवनी माचीवरील हे जे सुंदर छायाचित्र आहे त्याचे मानकरी @mountain_madnes आहेत. गड्यान लेकराला लहानलणापासूनच गडकिल्ल्यांच ध्येय दिले आहे.❤
.
.
.
.
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #pune #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #sahyadri #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #96k_maratha #mountains
.
राजमाता जिजाऊंनी बाल शिवबास घडविले l
शिवबांनी सह्याद्रीचे गडकिल्ले स्वराज्यात आणीले ll

त्या गनिमांनी रयतेची राखरांगोळी केली असती l
तेव्हा जर ती माता अन्यायावर पेटून उठली नसती ll

एका शूर मातृत्वाने भक्कम हिंदवी स्वराज्य निर्मिले l
अग माते घे हाती धुरा गडकोटांची जे स्वराज्याने रक्षीले ll

प्रखरता, पराक्रम, धैर्य, धाडस घे त्या राजमाऊलीचे l
शिव संस्कारांनी उजळूदे भवितव्य आजच्या लेकरांचे ll

जिजाईच्या रुपात पुन्हा पराक्रमी शिवबाचा अंश दे l
आजची माऊली तू गडकोटांची संजीवनी लेकरांसी दे ll
.
.
श्रद्धा अनंत उतेकर 
#सह्याद्री_संजीवनी
.
.
राजगडाच्या संजीवनी माचीवरील हे जे सुंदर छायाचित्र आहे त्याचे मानकरी @mountain_madnes आहेत. गड्यान लेकराला लहानलणापासूनच गडकिल्ल्यांच ध्येय दिले आहे.❤
.
.
.
.
•#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #pune #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #sahyadri #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #96k_maratha #mountains
14 1,906 4 weeks ago
.
राजमाता जिजाऊंनी बाल शिवबास घडविले l
शिवबांनी सह्याद्रीचे गडकिल्ले स्वराज्यात आणीले ll

त्या गनिमांनी रयतेची राखरांगोळी केली असती l
तेव्हा जर ती माता अन्यायावर पेटून उठली नसती ll

एका शूर मातृत्वाने भक्कम हिंदवी स्वराज्य निर्मिले l
अग माते घे हाती धुरा गडकोटांची जे स्वराज्याने रक्षीले ll

प्रखरता, पराक्रम, धैर्य, धाडस घे त्या राजमाऊलीचे l
शिव संस्कारांनी उजळूदे भवितव्य आजच्या लेकरांचे ll

जिजाईच्या रुपात पुन्हा पराक्रमी शिवबाचा अंश दे l
आजची माऊली तू गडकोटांची संजीवनी लेकरांसी दे ll
.
.
श्रद्धा अनंत उतेकर
#सह्याद्री_संजीवनी
.
.
राजगडाच्या संजीवनी माचीवरील हे जे सुंदर छायाचित्र आहे त्याचे मानकरी @mountain_madnes आहेत. गड्यान लेकराला लहानलणापासूनच गडकिल्ल्यांच ध्येय दिले आहे.❤
.
.
.
.
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #pune #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #sahyadri #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #96k_maratha #mountains
Happy Republic Day 2020
.
.
.
.
.
.
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj#shivajimaharajhistory #incredible_india#maharashtra_clickers #maharashtra_desha#maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra#instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts#huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
4 136 4 weeks ago
Happy republic day 2020
.
.
.
.
.
.
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj#shivajimaharajhistory #incredible_india#maharashtra_clickers #maharashtra_desha#maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra#instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts#huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
#Repost @shraddha__utekar (@get_repost)
・・・
.
हे कंकण करि बांधियले, जनसेवे जीवन दिधले
राष्ट्रार्थ प्राण हे उरले, मी सिद्ध मरायाला हो 
बलसागर भारत होवो, विश्वात शोभुनी राहो !

Never forget the hero’s, who sacrificed their lives to bring up this glorious day to India.
.
.
.
७१ वा प्रजासत्ताक दिन चिरायू होवो !❤
Happy Republic Day 2020🇮🇳
.
.
.
• #republic_day #india #indians
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
0 34 4 weeks ago
#repost @shraddha__utekar (@get_repost )
・・・
.
हे कंकण करि बांधियले, जनसेवे जीवन दिधले
राष्ट्रार्थ प्राण हे उरले, मी सिद्ध मरायाला हो
बलसागर भारत होवो, विश्वात शोभुनी राहो !

never forget the hero’s, who sacrificed their lives to bring up this glorious day to india.
.
.
.
७१ वा प्रजासत्ताक दिन चिरायू होवो !❤
happy republic day 2020🇮🇳
.
.
.
#republic_day #india #indians #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
.
हे कंकण करि बांधियले, जनसेवे जीवन दिधले
राष्ट्रार्थ प्राण हे उरले, मी सिद्ध मरायाला हो 
बलसागर भारत होवो, विश्वात शोभुनी राहो !

Never forget the hero’s, who sacrificed their lives to bring up this glorious day to India.
.
.
.
७१ वा प्रजासत्ताक दिन चिरायू होवो !❤
Happy Republic Day 2020🇮🇳
.
.
.
• #republic_day #india #indians
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
1 940 4 weeks ago
.
हे कंकण करि बांधियले, जनसेवे जीवन दिधले
राष्ट्रार्थ प्राण हे उरले, मी सिद्ध मरायाला हो
बलसागर भारत होवो, विश्वात शोभुनी राहो !

never forget the hero’s, who sacrificed their lives to bring up this glorious day to india.
.
.
.
७१ वा प्रजासत्ताक दिन चिरायू होवो !❤
happy republic day 2020🇮🇳
.
.
.
#republic_day #india #indians #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
“Everything you need is already inside you. ...
.
.
.
shot on redmi note 8 pro
.
.
.
.
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj#shivajimaharajhistory #incredible_india#maharashtra_clickers #maharashtra_desha#maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra#instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts#huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
8 97 4 weeks ago
“everything you need is already inside you. ...
.
.
.
shot on redmi note 8 pro
.
.
.
.
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj#shivajimaharajhistory #incredible_india#maharashtra_clickers #maharashtra_desha#maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra#instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts#huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
.
माझ्या जन्म पत्रिकेत काळसर्प असल्या कारणाने आज घरच्यांसोबत आग्रहाखातर नाशिकला त्रंबकेश्वर येथे शांती करण्यासाठी याव लागल. कारण घरच्यांच ऐकल तर त्यात भल आपलच असत. त्यात नाशिकला आलेय म्हटल्यावर तर इथे गडकिल्ल्यांची अफाट खाण. विधी चालू असताना अर्ध मन विधीकडे आणि अर्ध मन या गडावरुन त्या गडावर भटकत आख्क नाशिक फिरुन आल. 
तरिही नाही म्हटल तरी त्रंबकेश्वर मंदीराच्या अगदी मागेच ब्रह्मगिरी आणि दुर्गभंडार आहेत. अंजनेरी हरिहर, भास्करगड, रामसेज, राजधेर, रवळया, बहुला काय फार दूर नाहित. थोडफार दूरच म्हणाल तर कावनाई, कोळधेर, गाळणा, गडगडा, चांदोर, जवळ्या, धोडप मनात भरायला काही जास्त वेळ लागला नाही. आणि एवढ सर्व फिरताना मनात बागलाण दौरा आला नाही तर ते माझ मन कसल? मग काय उरल सुरल सह्याद्रीचं भरभक्कम सौंदर्यही हे मन भटकून आल. साल्हेर, मुल्हेर, म्होरा, हरगड, अंकाई, टंकाई, अहिवंत, कण्हेरगड, कऱ्हेगड आणि बरचं काही! अश्या प्रकारे माझी काळसर्पाची शांती विधी पार पडली आणि शरिराने जरी नाही जाता आल तरी माझ्या मनाने मात्र नाशिकचा सह्याद्री भटकंतीचा दौरा पार पाडला. शेवटी हे सह्याद्रीत रमणार मन आहे, पुन्हा पुन्हा तिथेच उडत उडत जात. त्याला थांबवता येत नाही की बांधता येत नाही.
.
.
काळसर्प की जय😂😎
.
.
.
.
.
.
• #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #96k_maratha #mountains
27 2,808 4 weeks ago
.
माझ्या जन्म पत्रिकेत काळसर्प असल्या कारणाने आज घरच्यांसोबत आग्रहाखातर नाशिकला त्रंबकेश्वर येथे शांती करण्यासाठी याव लागल. कारण घरच्यांच ऐकल तर त्यात भल आपलच असत. त्यात नाशिकला आलेय म्हटल्यावर तर इथे गडकिल्ल्यांची अफाट खाण. विधी चालू असताना अर्ध मन विधीकडे आणि अर्ध मन या गडावरुन त्या गडावर भटकत आख्क नाशिक फिरुन आल.
तरिही नाही म्हटल तरी त्रंबकेश्वर मंदीराच्या अगदी मागेच ब्रह्मगिरी आणि दुर्गभंडार आहेत. अंजनेरी हरिहर, भास्करगड, रामसेज, राजधेर, रवळया, बहुला काय फार दूर नाहित. थोडफार दूरच म्हणाल तर कावनाई, कोळधेर, गाळणा, गडगडा, चांदोर, जवळ्या, धोडप मनात भरायला काही जास्त वेळ लागला नाही. आणि एवढ सर्व फिरताना मनात बागलाण दौरा आला नाही तर ते माझ मन कसल? मग काय उरल सुरल सह्याद्रीचं भरभक्कम सौंदर्यही हे मन भटकून आल. साल्हेर, मुल्हेर, म्होरा, हरगड, अंकाई, टंकाई, अहिवंत, कण्हेरगड, कऱ्हेगड आणि बरचं काही! अश्या प्रकारे माझी काळसर्पाची शांती विधी पार पडली आणि शरिराने जरी नाही जाता आल तरी माझ्या मनाने मात्र नाशिकचा सह्याद्री भटकंतीचा दौरा पार पाडला. शेवटी हे सह्याद्रीत रमणार मन आहे, पुन्हा पुन्हा तिथेच उडत उडत जात. त्याला थांबवता येत नाही की बांधता येत नाही.
.
.
काळसर्प की जय😂😎
.
.
.
.
.
.
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #96k_maratha #mountains
Chai with Tose.
.
.
. .
.
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj#shivajimaharajhistory #incredible_india#maharashtra_clickers #maharashtra_desha#maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra#instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts#huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #mumbai #mobilephotography
0 94 5 weeks ago
Chai with tose.
.
.
. .
.
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj#shivajimaharajhistory #incredible_india#maharashtra_clickers #maharashtra_desha#maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra#instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts#huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #mumbai #mobilephotography
Never bend your head. Always hold it high. Look the world straight in the eye.
.
.
.
.
#redminote8pro #mobilephotography #mobile_click #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj#shivajimaharajhistory #incredible_india#maharashtra_clickers #maharashtra_desha#maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra#instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts#huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
0 97 5 weeks ago
Never bend your head. always hold it high. look the world straight in the eye.
.
.
.
.
#redminote8pro #mobilephotography #mobile_click #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj#shivajimaharajhistory #incredible_india#maharashtra_clickers #maharashtra_desha#maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra#instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts#huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
बोटीने प्रवास करून तीन तास गर्द
जंगल चढून वासोटागडावर पोहचल्यावर महादरवाजाच्या
बाजूला उभे राहून मागे वळून पाहिल्यास कोयनेच्या धरणाची
आणि अभयारण्याच्या खोलीची जाणीव होती.. समोर मागे अंधुक दिसत असलेले कासचे पठार ... #किल्लेवासोटाजंगलट्रेक🚩🏰
•••
•••
•••
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad
#shivajimaharaj #shivajimaharajhistory
#incredible_india #maharashtra_clickers
#maharashtra_desha #maharashtra_clickers
#jayostute_maharashtra #instagram
#insta_maharashtra #maharashtra_forts
#huntforspot #historytv18 #trekkinglife
#sahyadri_ig #96k_maratha #mountains
3 28 last month
बोटीने प्रवास करून तीन तास गर्द
जंगल चढून वासोटागडावर पोहचल्यावर महादरवाजाच्या
बाजूला उभे राहून मागे वळून पाहिल्यास कोयनेच्या धरणाची
आणि अभयारण्याच्या खोलीची जाणीव होती.. समोर मागे अंधुक दिसत असलेले कासचे पठार ... #किल्लेवासोटाजंगलट्रेक🚩🏰
•••
•••
•••
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #96k_maratha #mountains
.
अथांग मनाला कसलीच परिसीमा नसते. हे मन कधी खळखळाट करीत तर कधी शांतपणे झुळूझुळू वाहत असतं. कधी फुलपाखरा सारख स्वच्छंदीपणे बागडत असतं तर कधी समाधानाच्या काठावर बसून निवांत विसावत असतं. कधी हेलखावे खात, स्वतःला सावरत मनाच्या अविरत वाहणाऱ्या लाटेवरुन सूर मारीत असतं तर कधी पडलं, धडपडलं तरी पुन्हा उभं राहून नवी भरारी घेण्यास तयार असतं. हुंदडत, कधी खेळत, करावी वाटणारी प्रत्येक गोष्ट हे मन करतं. हे मन कधी हार मानणार नसतं, कधी मागे हटणार नसतं. प्रयत्नांची पराकाष्ठा करुन शिखर गाठणार हे मन निश्चयी आणि निर्धारी असतं. शेवटी अथांग मनाला कसलीच परिसीमा नसते.
.
.
- श्रद्धा उतेकर
.
.
.
.
• #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #96k_maratha #mountains
26 2,990 last month
.
अथांग मनाला कसलीच परिसीमा नसते. हे मन कधी खळखळाट करीत तर कधी शांतपणे झुळूझुळू वाहत असतं. कधी फुलपाखरा सारख स्वच्छंदीपणे बागडत असतं तर कधी समाधानाच्या काठावर बसून निवांत विसावत असतं. कधी हेलखावे खात, स्वतःला सावरत मनाच्या अविरत वाहणाऱ्या लाटेवरुन सूर मारीत असतं तर कधी पडलं, धडपडलं तरी पुन्हा उभं राहून नवी भरारी घेण्यास तयार असतं. हुंदडत, कधी खेळत, करावी वाटणारी प्रत्येक गोष्ट हे मन करतं. हे मन कधी हार मानणार नसतं, कधी मागे हटणार नसतं. प्रयत्नांची पराकाष्ठा करुन शिखर गाठणार हे मन निश्चयी आणि निर्धारी असतं. शेवटी अथांग मनाला कसलीच परिसीमा नसते.
.
.
- श्रद्धा उतेकर
.
.
.
.
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #96k_maratha #mountains
Night Trails.
.
.
.
.
.
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj#shivajimaharajhistory #incredible_india#maharashtra_clickers #maharashtra_desha#maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra#instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts#huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #mumbai #mobilephotography
1 94 last month
Night trails.
.
.
.
.
.
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj#shivajimaharajhistory #incredible_india#maharashtra_clickers #maharashtra_desha#maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra#instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts#huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #mumbai #mobilephotography
आपकी सफलता से सब लोग खुश हो ,ये जरुरी तो नही.... You Know What I Mean...✌️
.
@marathi_style_of_maharashtra @beingmarathi.in
@maharashtra_desha
@tarri_master
@riteishd
@shivaji_maharaj_photos
@jay_jay_maharashtra_maza
@marathi_jokes.in
@chhatrapati_shivaji_maharaja
@ek_maharashtrian
@marathi_status
@marathifc
@great.maratha
@marathiasmitaofficial
@marathatigers19
@we_maharashtrian
@maharaj_official
@marathas_
@marathistardom
@___maratha___
@marathi_personality
@007maratha
@online_marathi
@marathi_glamour_world
@marathibana96
@marathi.mirchi
@marathasevak
@maratha_brand_ @marathi_style_of_maharashtra @__96k_maratha__
@marathi_trolls_
@mazhya_rajacha_ma
. •
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
#instagram
#maratha007
34 271 last month
आपकी सफलता से सब लोग खुश हो ,ये जरुरी तो नही.... you know what i mean...✌️
.
@marathi_style_of_maharashtra @beingmarathi.in
@maharashtra_desha
@tarri_master
@riteishd
@shivaji_maharaj_photos
@jay_jay_maharashtra_maza
@marathi_jokes.in
@chhatrapati_shivaji_maharaja
@ek_maharashtrian
@marathi_status
@marathifc
@great.maratha
@marathiasmitaofficial
@marathatigers19
@we_maharashtrian
@maharaj_official
@marathas_
@marathistardom
@___maratha___
@marathi_personality
@007maratha
@online_marathi
@marathi_glamour_world
@marathibana96
@marathi.mirchi
@marathasevak
@maratha_brand_ @marathi_style_of_maharashtra @__96k_maratha__
@marathi_trolls_
@mazhya_rajacha_ma
. •
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #instagram #maratha007
.
वर्षभरात जितके सणसोहळे साजरे केले जातात ते सर्वच्या सर्व सण गडावरती साजरे केलेत. गडांवरती आपण सणसोहळे साजरे नाही करणार तर मग कोण करणार? घर, अभ्यास, काम या सर्वांतून वेळ काढून आठवड्यातले दोन दिवस तरी गडावर घालवायचे आणि मनमुराद जगायचं ही अंगवळणी पडलेली सवय जनु हल्ली जिवन जगण्याचा एक अविभाज्य भागच बनली आहे. सह्याद्रीतला रानवारा झेलून आणि गडावरच्या टाक्यांतल शुध्द पाणी पिऊन चेहऱ्यावर जे तेज खुलतं ते कुठला मेकअप करुन नाही मिळवता येत ओ..!! सह्याद्रीच्या कडया-कपाऱ्यांच्या कुशित निजलेल्या रात्रीत जे सुख आहे त्याच वर्णन करायला शब्द अपुरे पडतील ना ओ! सह्याद्रीने इतक भक्कम बनवल आहे की आपल्याकडे कधी कुठला आजार फिरकत नाहीच परंतु, कधी वातावरणात बदल झाला तर सर्दी, ताप, खोकला जरी आला तरी हे धष्ट्पुष्ट शरीर त्यास धुडकावून लावत. एक रविवार सह्याद्रीची वारी चुकली की हे मन बैचेन होत, करमत नाही. तो मुरुंबाच्या डोंगरीचा राजगड आणि रायरीचा रायगड लेकरांच्या पाठीशी आहे. त्याला स्मरण करुनच ही पामर स्वताची काळजी घेत या बेलाग सह्याद्रीच्या कातळ-कड्यांशी एकरुप होतात. सह्याद्रीची माती अंगावर घेत आम्ही ट्रेकच्या अवतारात सुंदर दिसतोच परंतु, हा मराठमोळा रुबाब घेउन सह्याद्रीत मिरवताना आम्ही आणखीनच सुंदर दिसतो. सह्याद्रीतले पामर असेही सुंदर अन तसेही सुंदरचं !!
.
.
.
.
• #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #traditional #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #96k_maratha
15 2,539 last month
.
वर्षभरात जितके सणसोहळे साजरे केले जातात ते सर्वच्या सर्व सण गडावरती साजरे केलेत. गडांवरती आपण सणसोहळे साजरे नाही करणार तर मग कोण करणार? घर, अभ्यास, काम या सर्वांतून वेळ काढून आठवड्यातले दोन दिवस तरी गडावर घालवायचे आणि मनमुराद जगायचं ही अंगवळणी पडलेली सवय जनु हल्ली जिवन जगण्याचा एक अविभाज्य भागच बनली आहे. सह्याद्रीतला रानवारा झेलून आणि गडावरच्या टाक्यांतल शुध्द पाणी पिऊन चेहऱ्यावर जे तेज खुलतं ते कुठला मेकअप करुन नाही मिळवता येत ओ..!! सह्याद्रीच्या कडया-कपाऱ्यांच्या कुशित निजलेल्या रात्रीत जे सुख आहे त्याच वर्णन करायला शब्द अपुरे पडतील ना ओ! सह्याद्रीने इतक भक्कम बनवल आहे की आपल्याकडे कधी कुठला आजार फिरकत नाहीच परंतु, कधी वातावरणात बदल झाला तर सर्दी, ताप, खोकला जरी आला तरी हे धष्ट्पुष्ट शरीर त्यास धुडकावून लावत. एक रविवार सह्याद्रीची वारी चुकली की हे मन बैचेन होत, करमत नाही. तो मुरुंबाच्या डोंगरीचा राजगड आणि रायरीचा रायगड लेकरांच्या पाठीशी आहे. त्याला स्मरण करुनच ही पामर स्वताची काळजी घेत या बेलाग सह्याद्रीच्या कातळ-कड्यांशी एकरुप होतात. सह्याद्रीची माती अंगावर घेत आम्ही ट्रेकच्या अवतारात सुंदर दिसतोच परंतु, हा मराठमोळा रुबाब घेउन सह्याद्रीत मिरवताना आम्ही आणखीनच सुंदर दिसतो. सह्याद्रीतले पामर असेही सुंदर अन तसेही सुंदरचं !!
.
.
.
.
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #traditional #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #96k_maratha
आपली ती मावळी जात...
.
काळ्या पाषाणावर तलवारी घासून तीला धार देणारी आपली ती मावळी जात...
महीनोन महीने दर्या खोर्यात दडून नुस्त्या जवस,कांदा अन शिळ्या भाकरींच्या तुकड्यावर राहून सवराज्याशी इमान राखणारी आपली ती मावळी जात...
.
दुश्मनाच्या तरण्याताठ्या लेकीबाळांनाही आपली आई अन बहीन मानणारी आपली ती मावळी जात...
देलेल्या शब्दाला जागणारी आपली ती मावळी जात...
.
धावत्या घोड्याच्या टापांहूनही जास्त दुश्मनाच्या काळजात धडकी भरवणारी आपली ती मावळी जात...
वाचलो तर अजूनही लढू हे छातीठोक सांगणारी आपली ती मावळी जात...
.
अपमानाच्या दुनियेला लाथाडून स्वाभिमान कवटाळणारी आपली ती मावळी जात...
साडेतीनशे वर्ष होतं आली आता शिवशंभुंना जावून तरी त्यांची आठवण कधीच नाही जात.
तीच आपली मर्द मावळ्यांची जात...
. - @bhramarrr_1419

#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
24 688 last month
आपली ती मावळी जात...
.
काळ्या पाषाणावर तलवारी घासून तीला धार देणारी आपली ती मावळी जात...
महीनोन महीने दर्या खोर्यात दडून नुस्त्या जवस,कांदा अन शिळ्या भाकरींच्या तुकड्यावर राहून सवराज्याशी इमान राखणारी आपली ती मावळी जात...
.
दुश्मनाच्या तरण्याताठ्या लेकीबाळांनाही आपली आई अन बहीन मानणारी आपली ती मावळी जात...
देलेल्या शब्दाला जागणारी आपली ती मावळी जात...
.
धावत्या घोड्याच्या टापांहूनही जास्त दुश्मनाच्या काळजात धडकी भरवणारी आपली ती मावळी जात...
वाचलो तर अजूनही लढू हे छातीठोक सांगणारी आपली ती मावळी जात...
.
अपमानाच्या दुनियेला लाथाडून स्वाभिमान कवटाळणारी आपली ती मावळी जात...
साडेतीनशे वर्ष होतं आली आता शिवशंभुंना जावून तरी त्यांची आठवण कधीच नाही जात.
तीच आपली मर्द मावळ्यांची जात...
. - @bhramarrr_1419

#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
@marathi_style_of_maharashtra @beingmarathi.in
@maharashtra_desha
@tarri_master
@riteishd
@shivaji_maharaj_photos
@jay_jay_maharashtra_maza
@marathi_jokes.in
@chhatrapati_shivaji_maharaja
@ek_maharashtrian
@marathi_status
@marathifc
@great.maratha
@marathiasmitaofficial
@marathatigers19
@we_maharashtrian
@maharaj_official
@marathas_
@marathistardom
@___maratha___
@marathi_personality
@007maratha
@online_marathi
@marathi_glamour_world
@marathibana96
@marathi.mirchi
@marathasevak
@maratha_brand_ @marathi_style_of_maharashtra @__96k_maratha__
@marathi_trolls_
@mazhya_rajacha_ma
. •
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
#instagram
#maratha007
0 26 last month
@marathi_style_of_maharashtra @beingmarathi.in
@maharashtra_desha
@tarri_master
@riteishd
@shivaji_maharaj_photos
@jay_jay_maharashtra_maza
@marathi_jokes.in
@chhatrapati_shivaji_maharaja
@ek_maharashtrian
@marathi_status
@marathifc
@great.maratha
@marathiasmitaofficial
@marathatigers19
@we_maharashtrian
@maharaj_official
@marathas_
@marathistardom
@___maratha___
@marathi_personality
@007maratha
@online_marathi
@marathi_glamour_world
@marathibana96
@marathi.mirchi
@marathasevak
@maratha_brand_ @marathi_style_of_maharashtra @__96k_maratha__
@marathi_trolls_
@mazhya_rajacha_ma
. •
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #instagram #maratha007
#वीरगळ
0 101 last month
#वीरगळ" , शिर्डी पदयात्रा दरम्यान सिन्नर हायवे जवळील एक गावाच्या कड्यालगत असलेल्या झोपडीत
एक वेगळ्या प्रकारची ही वीरगळ दिसून येत
यात आपनं पाहिल्यावर दिसून येत की या दोघांना कैद केलेलं आहे. या विरगळचा अर्थ असा , होतो की या वीरांना कैद करून मारण्यात आले होते त्यांच्या स्मरणार्थ हे वीरगळ बनवण्यात आली आहे ....
#virgal #sinner #durg_bhatkanti_trekkers #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #life #history #maharashtra #maharashtrahistory #traveller_india #streethistory
काय सोडुन गेले आपले महाराज आपल्यासाठी ?
.
काटेरी जंगलातले डोंगर,डोंगरावरचे किल्ले,किल्यातलं काळ पाषाण,पाषाणाचे तुटके अवशेष ? 
हे ! हे सोडुन गेलेत आपल्यासाठी ?
.
अहो तिकडे बघा जरा संगमरवरी दगडाने बांधलेल्या,रंगेबीरंगी दगडांनी सजवलेल्या,छान छान फुलांच्या बागांनी बहरलेल्या त्या कबरी,ते महाल...ते पायल्यावर डोळ्याच पारण फिटतंय.
.
पण तरी...हे लोभनीय दृश्य सोडून  पुन्हा पुन्हा का जातोय आपण त्या पडक्या पाषाणाकडे ?
.
कारण... आपल्या रक्तात ते पाषाण भिनलेलय 😊 अहो काय कमी होती आपल्या राजाला.अस्सं संगमरवराच शंभर महाल उभारल असत त्यांनी पण न्हाय ! तस न्हाय केल त्यांनी.त्यांनी अख्ख आयुष्य ह्या कणखर,राकट सह्याद्रीच्या काळ्या पाषाणातच घालवल ते पण स्वतःसाठी न्हाई तर रयतेसाठी,स्वराज्यासाठी अन ह्या भगव्यासाठी.
.
होय आपला राजा आपल्यासाठी तो भगवाच सोडून गेलाय. #रायगडीचा_भगवा
.
#raigad #raigadfort #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_igl
28 488 last month
काय सोडुन गेले आपले महाराज आपल्यासाठी ?
.
काटेरी जंगलातले डोंगर,डोंगरावरचे किल्ले,किल्यातलं काळ पाषाण,पाषाणाचे तुटके अवशेष ?
हे ! हे सोडुन गेलेत आपल्यासाठी ?
.
अहो तिकडे बघा जरा संगमरवरी दगडाने बांधलेल्या,रंगेबीरंगी दगडांनी सजवलेल्या,छान छान फुलांच्या बागांनी बहरलेल्या त्या कबरी,ते महाल...ते पायल्यावर डोळ्याच पारण फिटतंय.
.
पण तरी...हे लोभनीय दृश्य सोडून पुन्हा पुन्हा का जातोय आपण त्या पडक्या पाषाणाकडे ?
.
कारण... आपल्या रक्तात ते पाषाण भिनलेलय 😊 अहो काय कमी होती आपल्या राजाला.अस्सं संगमरवराच शंभर महाल उभारल असत त्यांनी पण न्हाय ! तस न्हाय केल त्यांनी.त्यांनी अख्ख आयुष्य ह्या कणखर,राकट सह्याद्रीच्या काळ्या पाषाणातच घालवल ते पण स्वतःसाठी न्हाई तर रयतेसाठी,स्वराज्यासाठी अन ह्या भगव्यासाठी.
.
होय आपला राजा आपल्यासाठी तो भगवाच सोडून गेलाय. #रायगडीचा_भगवा
.
#raigad #raigadfort #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_igl
__
मराठी बाणा🚩
.
जिजाऊ जयंती अन बरंच काही💓
(सहयाद्रीतली पोरं जेव्हा माणसात येतात😜)
.
.
.
.
.
. •
 #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
#instagram
#maratha007
#marathifashion
23 802 last month
__
मराठी बाणा🚩
.
जिजाऊ जयंती अन बरंच काही💓
(सहयाद्रीतली पोरं जेव्हा माणसात येतात😜)
.
.
.
.
.
. •
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #instagram #maratha007 #marathifashion
छोटी सी तो ये जिंदगी है,
फिर भी उदास रहना जरुरी है क्या?
Pc.@_ramanshaha_
.
@marathi_style_of_maharashtra @beingmarathi.in
@maharashtra_desha
@tarri_master
@riteishd
@shivaji_maharaj_photos
@jay_jay_maharashtra_maza
@marathi_jokes.in
@chhatrapati_shivaji_maharaja
@ek_maharashtrian
@marathi_status
@marathifc
@great.maratha
@marathiasmitaofficial
@marathatigers19
@we_maharashtrian
@maharaj_official
@marathas_
@marathistardom
@___maratha___
@marathi_personality
@007maratha
@online_marathi
@marathi_glamour_world
@marathibana96
@marathi.mirchi
@marathasevak
@maratha_brand_ @marathi_style_of_maharashtra @__96k_maratha__
@marathi_trolls_
@mazhya_rajacha_ma
. •
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
#instagram
#maratha007
54 836 last month
छोटी सी तो ये जिंदगी है,
फिर भी उदास रहना जरुरी है क्या?
pc.@_ramanshaha_
.
@marathi_style_of_maharashtra @beingmarathi.in
@maharashtra_desha
@tarri_master
@riteishd
@shivaji_maharaj_photos
@jay_jay_maharashtra_maza
@marathi_jokes.in
@chhatrapati_shivaji_maharaja
@ek_maharashtrian
@marathi_status
@marathifc
@great.maratha
@marathiasmitaofficial
@marathatigers19
@we_maharashtrian
@maharaj_official
@marathas_
@marathistardom
@___maratha___
@marathi_personality
@007maratha
@online_marathi
@marathi_glamour_world
@marathibana96
@marathi.mirchi
@marathasevak
@maratha_brand_ @marathi_style_of_maharashtra @__96k_maratha__
@marathi_trolls_
@mazhya_rajacha_ma
. •
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #instagram #maratha007
“To escape and sit quietly on the beach – that’s my idea of paradise.”
.
.
.
shot on @redmi.note.8pro @xiaomi.global
.
.
.
.
#xiaomiindia #xiaomiphotographyindonesia 
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj#shivajimaharajhistory #incredible_india#maharashtra_clickers #maharashtra_desha#maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra#instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts#huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
0 87 last month
“to escape and sit quietly on the beach – that’s my idea of paradise.”
.
.
.
shot on @redmi.note.8pro @xiaomi.global
.
.
.
.
#xiaomiindia #xiaomiphotographyindonesia
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj#shivajimaharajhistory #incredible_india#maharashtra_clickers #maharashtra_desha#maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra#instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts#huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
गडकोटांचे अद्भुत गूढ घेऊन निर्माण झालेल्या राजगडाच्या संजीवनी माचीच्या तिहेरी तटांमधील नाळा, बुरुजांमधले दिंडी दरवाजे, तोफेच्या कमानी आणि वन्यप्राण्यांची शिल्पे न्याहाळताना प्रत्येकजण आपसुकच तिच्या प्रेमात पडल्या खेरीज राहत नाही. परंतु, संजीवनी माचीच्या अळू दरवाजातून बाहेर जाउन जर तटबंदी मार्गाने पूढे जात माचीचे सर्वात शेवटचे टोक पाहिले तर माचीच्या बांधणीची भक्कमता अधिक जाणवते. अवाढव्य, अफाट, आश्चर्यचकित करणाऱ्या या भक्कम बांधनीची निर्मिती याच महाराष्ट्रातल्या इतिहासात झाली. जेवढी आतून सौंदर्याने बहरलेली, बांधनी कौशल्याने निर्मिलेली तितकीच बाहेरुन भक्कम, मजबूत अशी राजगडाची संजीवनी माची आहे. आजही राजगडाची एक एक माची इतकी भक्कम दिसते तर शिवकाळात या स्वराज्याची प्रथम राजधानी असलेल्या या गडाची भक्कमता किती अनन्यसाधारण असणार यात दुमत नाही. #सह्याद्री_संजीवनी
.
.
. .Pic Credit -  @shraddha__utekar - • 
#traveller_monks
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
.
.
Follow - @traveller_monks
Tag - #traveller_monks
.
.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
0 495 last month
गडकोटांचे अद्भुत गूढ घेऊन निर्माण झालेल्या राजगडाच्या संजीवनी माचीच्या तिहेरी तटांमधील नाळा, बुरुजांमधले दिंडी दरवाजे, तोफेच्या कमानी आणि वन्यप्राण्यांची शिल्पे न्याहाळताना प्रत्येकजण आपसुकच तिच्या प्रेमात पडल्या खेरीज राहत नाही. परंतु, संजीवनी माचीच्या अळू दरवाजातून बाहेर जाउन जर तटबंदी मार्गाने पूढे जात माचीचे सर्वात शेवटचे टोक पाहिले तर माचीच्या बांधणीची भक्कमता अधिक जाणवते. अवाढव्य, अफाट, आश्चर्यचकित करणाऱ्या या भक्कम बांधनीची निर्मिती याच महाराष्ट्रातल्या इतिहासात झाली. जेवढी आतून सौंदर्याने बहरलेली, बांधनी कौशल्याने निर्मिलेली तितकीच बाहेरुन भक्कम, मजबूत अशी राजगडाची संजीवनी माची आहे. आजही राजगडाची एक एक माची इतकी भक्कम दिसते तर शिवकाळात या स्वराज्याची प्रथम राजधानी असलेल्या या गडाची भक्कमता किती अनन्यसाधारण असणार यात दुमत नाही. #सह्याद्री_संजीवनी
.
.
. .pic credit - @shraddha__utekar - •
#traveller_monks #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
.
.
follow - @traveller_monks
tag - #traveller_monks .
.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Reposted from @shraddha__utekar (@get_regrann) - .
___
जगदंबे कृपेने मुलगी झाली
म्हाळसा राणीला,
तीच जिजामाता
प्रसिद्ध सर्वाला ।
फसली सन १७०७ ला
पौष पौर्णिमा सूर्योदयाला,
राणी महाळसा महालाला
चौकाचे नैऋत्य कोनाला ।।
.
.
जाधवरावांच्या पदरी असणाऱ्या रामसिंग भाट आणि बजरंग भाट यांच्या कवनात जिजाऊंच्या जन्माबद्दल महत्वाचा खुलासा मिळतो. पौष शुद्ध पौर्णिमा शके १५९९, हेमलंबीनाम संवत्सर, गुरुवार १२ जानेवारी १५९८ रोजी महाराष्ट्राच्या भाग्यभवानीचा जन्म झाला. शिवबाच्या द्वंद्वहालचाली आपल्या गर्भात वाढवणाऱ्या जिजाउंनी यवनी अत्याचार फार जवळून पाहिला होता. यातून सुटका केल्याशिवाय गत्यंतर नाही हे त्यांनी ओळखलं होतं आणि त्यासाठी 'शिवाजी' हे रसायन आपल्या तालमीत परिपक्व केल्याचे दिसून येते. शिवरायांच्या अनुपस्थितीत महत्वाचे न्याय निवाडे केले तसेच स्वराज्याची लांब वर पसरलेली सीमा इंच भर ही शत्रूच्या घशात जाऊन दिली नाही.
0 47 last month
Reposted from @shraddha__utekar (@get_regrann ) - .
___
जगदंबे कृपेने मुलगी झाली
म्हाळसा राणीला,
तीच जिजामाता
प्रसिद्ध सर्वाला ।
फसली सन १७०७ ला
पौष पौर्णिमा सूर्योदयाला,
राणी महाळसा महालाला
चौकाचे नैऋत्य कोनाला ।।
.
.
जाधवरावांच्या पदरी असणाऱ्या रामसिंग भाट आणि बजरंग भाट यांच्या कवनात जिजाऊंच्या जन्माबद्दल महत्वाचा खुलासा मिळतो. पौष शुद्ध पौर्णिमा शके १५९९, हेमलंबीनाम संवत्सर, गुरुवार १२ जानेवारी १५९८ रोजी महाराष्ट्राच्या भाग्यभवानीचा जन्म झाला. शिवबाच्या द्वंद्वहालचाली आपल्या गर्भात वाढवणाऱ्या जिजाउंनी यवनी अत्याचार फार जवळून पाहिला होता. यातून सुटका केल्याशिवाय गत्यंतर नाही हे त्यांनी ओळखलं होतं आणि त्यासाठी 'शिवाजी' हे रसायन आपल्या तालमीत परिपक्व केल्याचे दिसून येते. शिवरायांच्या अनुपस्थितीत महत्वाचे न्याय निवाडे केले तसेच स्वराज्याची लांब वर पसरलेली सीमा इंच भर ही शत्रूच्या घशात जाऊन दिली नाही. "बाल शिवबाची आई ते रायगडी तख्त मराठी वरी बसणाऱ्या छत्रपती शिवरायांची आई " या प्रवासाचं मर्म महाराष्ट्रदेशी राहणाऱ्या प्रत्येकाने एकदा आत्मसात करायलाच हवं.
.
.
.
तुझ्यामुळे या भुमीला तेजस्वी पुत्र लाभला अन
तुझ्यामुळेच त्या तेज पुत्राचा कल्याणकारी राजा झाला

तुझ्यामुळे स्वराज्यनिर्मीतीचं बिज रोवल गेल अन
तुझ्यामुळेच त्या बिजाचं बलाढ्य स्वराज्य निर्माण झाल

तुझ्यामुळे इथल्या मावळयांना उर्जा प्राप्त झाली अन
तुझ्यामुळेच मावळयांनी पराक्रमाचे अटकेपार झेंडे रोवले

तुझ्यामुळे स्त्रीया सन्मानाने जगायला लागल्या अन
तुझ्यामुळेच या स्त्रिया संघर्षाने अन्यायावर पेटूण उठल्या

तुझ्यामुळे त्या दृष्ट नराधमांचा संहार झाला अन
तुझ्यामुळेच इथे रयतेच कल्याणकारी राज्य निर्माण झाल

तुझ्यामुळे या भुतलावर आम्ही जन्म घेतला अन
तुझ्यामुळेच या मनाला गडकोटांचा ध्यास निर्माण झाला

तुझ्यामुळे हा सह्याद्री अभिमानाचे पोवाडे गातो अन
तुझ्यामुळेच इथला वारा सह्याद्रीमधे इतिहासाच गित गातो
तुझ्यामुळे ही पावलं हिंडतात कपारी डोंगर-दरया अन
तुझ्यामुळेच तेजस्वी विचारांनी बहरतो हा आसमंत सारा

तुझ्यामुळे शिकवण लाभली सर्वधर्म समभावाची अन
तुझ्यामुळेच प्रेरणा मिळाली माणसातल्या माणुसकीची

तुझ्यामुळे आज मनाला आस लागली गडकोटांची अन
तुझ्यामुळेच यापुढेही चालू पावलं या भव्यदिव्य सह्याद्रीची
.
.
.
#thrill_trails #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #maharashtra_forts #hun
जगदंबे कृपेने मुलगी झाली
म्हाळसा राणीला,
तीच जिजामाता
प्रसिद्ध सर्वाला ।
फसली सन १७०७ ला
पौष पौर्णिमा सूर्योदयाला,
राणी महाळसा महालाला
चौकाचे नैऋत्य कोनाला ।।
.
.

जाधवरावांच्या पदरी असणाऱ्या रामसिंग भाट आणि बजरंग भाट यांच्या कवनात जिजाऊंच्या जन्माबद्दल महत्वाचा खुलासा मिळतो. पौष शुद्ध पौर्णिमा शके १५९९, हेमलंबीनाम संवत्सर, गुरुवार १२ जानेवारी १५९८ रोजी महाराष्ट्राच्या भाग्यभवानीचा जन्म झाला. शिवबाच्या द्वंद्वहालचाली आपल्या गर्भात वाढवणाऱ्या जिजाउंनी यवनी अत्याचार फार जवळून पाहिला होता. यातून सुटका केल्याशिवाय गत्यंतर नाही हे त्यांनी ओळखलं होतं आणि त्यासाठी 'शिवाजी' हे रसायन आपल्या तालमीत परिपक्व केल्याचे दिसून येते. शिवरायांच्या अनुपस्थितीत महत्वाचे न्याय निवाडे केले तसेच स्वराज्याची लांब वर पसरलेली सीमा इंच भर ही शत्रूच्या घशात जाऊन दिली नाही.
1 133 last month
जगदंबे कृपेने मुलगी झाली
म्हाळसा राणीला,
तीच जिजामाता
प्रसिद्ध सर्वाला ।
फसली सन १७०७ ला
पौष पौर्णिमा सूर्योदयाला,
राणी महाळसा महालाला
चौकाचे नैऋत्य कोनाला ।।
.
.

जाधवरावांच्या पदरी असणाऱ्या रामसिंग भाट आणि बजरंग भाट यांच्या कवनात जिजाऊंच्या जन्माबद्दल महत्वाचा खुलासा मिळतो. पौष शुद्ध पौर्णिमा शके १५९९, हेमलंबीनाम संवत्सर, गुरुवार १२ जानेवारी १५९८ रोजी महाराष्ट्राच्या भाग्यभवानीचा जन्म झाला. शिवबाच्या द्वंद्वहालचाली आपल्या गर्भात वाढवणाऱ्या जिजाउंनी यवनी अत्याचार फार जवळून पाहिला होता. यातून सुटका केल्याशिवाय गत्यंतर नाही हे त्यांनी ओळखलं होतं आणि त्यासाठी 'शिवाजी' हे रसायन आपल्या तालमीत परिपक्व केल्याचे दिसून येते. शिवरायांच्या अनुपस्थितीत महत्वाचे न्याय निवाडे केले तसेच स्वराज्याची लांब वर पसरलेली सीमा इंच भर ही शत्रूच्या घशात जाऊन दिली नाही. "बाल शिवबाची आई ते रायगडी तख्त मराठी वरी बसणाऱ्या छत्रपती शिवरायांची आई " या प्रवासाचं मर्म महाराष्ट्रदेशी राहणाऱ्या प्रत्येकाने एकदा आत्मसात करायलाच हवं. .
.
.
.
reposted from @mayur_r_choudhari
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
☑️ use:- #marathi_traveller to get featured !!
⭕ mention us using :- @the_marathi_traveller
⏩ follow us @the_marathi_traveller
📌tag us your best images and stand chance to get featured on our wall !!
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔷also do not forget to follow back us for exciting trek updates and adventurous events !!
🔷 join us on exciting camping of bhandardara lake on 18th january 2020
.
. •
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #instagram #maratha007 #mahatourismcontest #maharashtratourism
.
___
जगदंबे कृपेने मुलगी झाली
म्हाळसा राणीला,
तीच जिजामाता
प्रसिद्ध सर्वाला ।
फसली सन १७०७ ला
पौष पौर्णिमा सूर्योदयाला,
राणी महाळसा महालाला
चौकाचे नैऋत्य कोनाला ।।
.
.
जाधवरावांच्या पदरी असणाऱ्या रामसिंग भाट आणि बजरंग भाट यांच्या कवनात जिजाऊंच्या जन्माबद्दल महत्वाचा खुलासा मिळतो. पौष शुद्ध पौर्णिमा शके १५९९, हेमलंबीनाम संवत्सर, गुरुवार १२ जानेवारी १५९८ रोजी महाराष्ट्राच्या भाग्यभवानीचा जन्म झाला. शिवबाच्या द्वंद्वहालचाली आपल्या गर्भात वाढवणाऱ्या जिजाउंनी यवनी अत्याचार फार जवळून पाहिला होता. यातून सुटका केल्याशिवाय गत्यंतर नाही हे त्यांनी ओळखलं होतं आणि त्यासाठी 'शिवाजी' हे रसायन आपल्या तालमीत परिपक्व केल्याचे दिसून येते. शिवरायांच्या अनुपस्थितीत महत्वाचे न्याय निवाडे केले तसेच स्वराज्याची लांब वर पसरलेली सीमा इंच भर ही शत्रूच्या घशात जाऊन दिली नाही.
16 1,480 last month
.
___
जगदंबे कृपेने मुलगी झाली
म्हाळसा राणीला,
तीच जिजामाता
प्रसिद्ध सर्वाला ।
फसली सन १७०७ ला
पौष पौर्णिमा सूर्योदयाला,
राणी महाळसा महालाला
चौकाचे नैऋत्य कोनाला ।।
.
.
जाधवरावांच्या पदरी असणाऱ्या रामसिंग भाट आणि बजरंग भाट यांच्या कवनात जिजाऊंच्या जन्माबद्दल महत्वाचा खुलासा मिळतो. पौष शुद्ध पौर्णिमा शके १५९९, हेमलंबीनाम संवत्सर, गुरुवार १२ जानेवारी १५९८ रोजी महाराष्ट्राच्या भाग्यभवानीचा जन्म झाला. शिवबाच्या द्वंद्वहालचाली आपल्या गर्भात वाढवणाऱ्या जिजाउंनी यवनी अत्याचार फार जवळून पाहिला होता. यातून सुटका केल्याशिवाय गत्यंतर नाही हे त्यांनी ओळखलं होतं आणि त्यासाठी 'शिवाजी' हे रसायन आपल्या तालमीत परिपक्व केल्याचे दिसून येते. शिवरायांच्या अनुपस्थितीत महत्वाचे न्याय निवाडे केले तसेच स्वराज्याची लांब वर पसरलेली सीमा इंच भर ही शत्रूच्या घशात जाऊन दिली नाही. "बाल शिवबाची आई ते रायगडी तख्त मराठी वरी बसणाऱ्या छत्रपती शिवरायांची आई " या प्रवासाचं मर्म महाराष्ट्रदेशी राहणाऱ्या प्रत्येकाने एकदा आत्मसात करायलाच हवं.
.
.
.
तुझ्यामुळे या भुमीला तेजस्वी पुत्र लाभला अन
तुझ्यामुळेच त्या तेज पुत्राचा कल्याणकारी राजा झाला

तुझ्यामुळे स्वराज्यनिर्मीतीचं बिज रोवल गेल अन
तुझ्यामुळेच त्या बिजाचं बलाढ्य स्वराज्य निर्माण झाल

तुझ्यामुळे इथल्या मावळयांना उर्जा प्राप्त झाली अन
तुझ्यामुळेच मावळयांनी पराक्रमाचे अटकेपार झेंडे रोवले

तुझ्यामुळे स्त्रीया सन्मानाने जगायला लागल्या अन
तुझ्यामुळेच या स्त्रिया संघर्षाने अन्यायावर पेटूण उठल्या

तुझ्यामुळे त्या दृष्ट नराधमांचा संहार झाला अन
तुझ्यामुळेच इथे रयतेच कल्याणकारी राज्य निर्माण झाल

तुझ्यामुळे या भुतलावर आम्ही जन्म घेतला अन
तुझ्यामुळेच या मनाला गडकोटांचा ध्यास निर्माण झाला

तुझ्यामुळे हा सह्याद्री अभिमानाचे पोवाडे गातो अन
तुझ्यामुळेच इथला वारा सह्याद्रीमधे इतिहासाच गित गातो
तुझ्यामुळे ही पावलं हिंडतात कपारी डोंगर-दरया अन
तुझ्यामुळेच तेजस्वी विचारांनी बहरतो हा आसमंत सारा

तुझ्यामुळे शिकवण लाभली सर्वधर्म समभावाची अन
तुझ्यामुळेच प्रेरणा मिळाली माणसातल्या माणुसकीची

तुझ्यामुळे आज मनाला आस लागली गडकोटांची अन
तुझ्यामुळेच यापुढेही चालू पावलं या भव्यदिव्य सह्याद्रीची
.
.
.
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
#सुख म्हणजे काय ते अनुभवायचं असेल तर,
आधी ते शोधा की कशात आहे. आन एकदा ते का #सापडलं की मग बघा #जिंदगी कशी #झिंगाट होते तर..
Pc. @shinde_pradip___
@marathi_style_of_maharashtra @beingmarathi.in
@maharashtra_desha
@tarri_master
@riteishd
@shivaji_maharaj_photos
@jay_jay_maharashtra_maza
@marathi_jokes.in
@chhatrapati_shivaji_maharaja
@ek_maharashtrian
@marathi_status
@marathifc
@great.maratha
@marathiasmitaofficial
@marathatigers19
@we_maharashtrian
@maharaj_official
@marathas_
@marathistardom
@___maratha___
@marathi_personality
@007maratha
@online_marathi
@marathi_glamour_world
@marathibana96
@marathi.mirchi
@marathasevak
@maratha_brand_ @marathi_style_of_maharashtra @__96k_maratha__
@marathi_trolls_
@mazhya_rajacha_ma
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
#instagram
#maratha007
9 362 last month
#सुख म्हणजे काय ते अनुभवायचं असेल तर,
आधी ते शोधा की कशात आहे. आन एकदा ते का #सापडलं की मग बघा #जिंदगी कशी #झिंगाट होते तर..
pc. @shinde_pradip___
@marathi_style_of_maharashtra @beingmarathi.in
@maharashtra_desha
@tarri_master
@riteishd
@shivaji_maharaj_photos
@jay_jay_maharashtra_maza
@marathi_jokes.in
@chhatrapati_shivaji_maharaja
@ek_maharashtrian
@marathi_status
@marathifc
@great.maratha
@marathiasmitaofficial
@marathatigers19
@we_maharashtrian
@maharaj_official
@marathas_
@marathistardom
@___maratha___
@marathi_personality
@007maratha
@online_marathi
@marathi_glamour_world
@marathibana96
@marathi.mirchi
@marathasevak
@maratha_brand_ @marathi_style_of_maharashtra @__96k_maratha__
@marathi_trolls_
@mazhya_rajacha_ma
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #instagram #maratha007
Narali Baug.
.
.
.
.
.
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj#shivajimaharajhistory #incredible_india#maharashtra_clickers #maharashtra_desha#maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra#instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts#huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
1 121 last month
Narali baug.
.
.
.
.
.
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj#shivajimaharajhistory #incredible_india#maharashtra_clickers #maharashtra_desha#maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra#instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts#huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
___
जगदंबे कृपेने मुलगी झाली
म्हाळसा राणीला,
तीच जिजामाता
प्रसिद्ध सर्वाला ।
फसली सन १७०७ ला
पौष पौर्णिमा सूर्योदयाला,
राणी महाळसा महालाला
चौकाचे नैऋत्य कोनाला ।।
.
.

जाधवरावांच्या पदरी असणाऱ्या रामसिंग भाट आणि बजरंग भाट यांच्या कवनात जिजाऊंच्या जन्माबद्दल महत्वाचा खुलासा मिळतो. पौष शुद्ध पौर्णिमा शके १५९९, हेमलंबीनाम संवत्सर, गुरुवार १२ जानेवारी १५९८ रोजी महाराष्ट्राच्या भाग्यभवानीचा जन्म झाला. शिवबाच्या द्वंद्वहालचाली आपल्या गर्भात वाढवणाऱ्या जिजाउंनी यवनी अत्याचार फार जवळून पाहिला होता. यातून सुटका केल्याशिवाय गत्यंतर नाही हे त्यांनी ओळखलं होतं आणि त्यासाठी 'शिवाजी' हे रसायन आपल्या तालमीत परिपक्व केल्याचे दिसून येते. शिवरायांच्या अनुपस्थितीत महत्वाचे न्याय निवाडे केले तसेच स्वराज्याची लांब वर पसरलेली सीमा इंच भर ही शत्रूच्या घशात जाऊन दिली नाही.
1 1,847 last month
___
जगदंबे कृपेने मुलगी झाली
म्हाळसा राणीला,
तीच जिजामाता
प्रसिद्ध सर्वाला ।
फसली सन १७०७ ला
पौष पौर्णिमा सूर्योदयाला,
राणी महाळसा महालाला
चौकाचे नैऋत्य कोनाला ।।
.
.

जाधवरावांच्या पदरी असणाऱ्या रामसिंग भाट आणि बजरंग भाट यांच्या कवनात जिजाऊंच्या जन्माबद्दल महत्वाचा खुलासा मिळतो. पौष शुद्ध पौर्णिमा शके १५९९, हेमलंबीनाम संवत्सर, गुरुवार १२ जानेवारी १५९८ रोजी महाराष्ट्राच्या भाग्यभवानीचा जन्म झाला. शिवबाच्या द्वंद्वहालचाली आपल्या गर्भात वाढवणाऱ्या जिजाउंनी यवनी अत्याचार फार जवळून पाहिला होता. यातून सुटका केल्याशिवाय गत्यंतर नाही हे त्यांनी ओळखलं होतं आणि त्यासाठी 'शिवाजी' हे रसायन आपल्या तालमीत परिपक्व केल्याचे दिसून येते. शिवरायांच्या अनुपस्थितीत महत्वाचे न्याय निवाडे केले तसेच स्वराज्याची लांब वर पसरलेली सीमा इंच भर ही शत्रूच्या घशात जाऊन दिली नाही. "बाल शिवबाची आई ते रायगडी तख्त मराठी वरी बसणाऱ्या छत्रपती शिवरायांची आई " या प्रवासाचं मर्म महाराष्ट्रदेशी राहणाऱ्या प्रत्येकाने एकदा आत्मसात करायलाच हवं. .
.
.
.
.
. •
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #instagram #maratha007 #mahatourismcontest #maharashtratourism
🔥⚔🧡Tanhaji: The Unsung warrior⚔🔥... Feeling Thrilling...
22 165 last month
🔥⚔🧡tanhaji: the unsung warrior⚔🔥... feeling thrilling...
शिंपले.
.
.
.
.
.
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj#shivajimaharajhistory #incredible_india#maharashtra_clickers #maharashtra_desha#maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra#instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts#huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
4 146 last month
शिंपले.
.
.
.
.
.
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj#shivajimaharajhistory #incredible_india#maharashtra_clickers #maharashtra_desha#maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra#instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts#huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
__
तू क्या मिटायेगा उस भगवे को जिसका ऐलान खुद आसमान करता है..
सुरज उगने से पहले और सुरज ढलने के बाद.....🚩🚩🙏🏻🙏🏻🚩🚩 शिवसागर जलाशय .
.
.
.
. •
 #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
#instagram
#maratha007
#mahatourismContest
#maharashtratourism
2 391 last month
__
तू क्या मिटायेगा उस भगवे को जिसका ऐलान खुद आसमान करता है..
सुरज उगने से पहले और सुरज ढलने के बाद.....🚩🚩🙏🏻🙏🏻🚩🚩 शिवसागर जलाशय .
.
.
.
. •
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #instagram #maratha007 #mahatourismcontest #maharashtratourism
#Repost @mayur_r_choudhari (@get_repost)
・・・
__
पंढरपुरींचा निळा लावण्याचा पुतळा ।
विठो देखियेला डोळां बाईयेवो ॥ १ ॥
.

वेधलें वो मन तयाचियां गुणीं । क्षणभर विठ्ठलरुक्मिणी न विसंबे ॥ २ ॥
.

पौर्णिमेचे चांदणे क्षणक्षणा होय उणे ।
तैसे माझे जिणें एक विठ्ठलेंविण ॥ ३ ॥
.
बापरखुमादेविवरु विठ्ठलुचि पुरे । चित्त चैतन्य मुरे बाईये वो ॥ ४ ॥ .
.
.
.
.
. •
 #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
#instagram
#maratha007
#devotional
0 29 last month
#repost @mayur_r_choudhari (@get_repost )
・・・
__
पंढरपुरींचा निळा लावण्याचा पुतळा ।
विठो देखियेला डोळां बाईयेवो ॥ १ ॥
.

वेधलें वो मन तयाचियां गुणीं । क्षणभर विठ्ठलरुक्मिणी न विसंबे ॥ २ ॥
.

पौर्णिमेचे चांदणे क्षणक्षणा होय उणे ।
तैसे माझे जिणें एक विठ्ठलेंविण ॥ ३ ॥
.
बापरखुमादेविवरु विठ्ठलुचि पुरे । चित्त चैतन्य मुरे बाईये वो ॥ ४ ॥ .
.
.
.
.
. •
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #instagram #maratha007 #devotional
__
पंढरपुरींचा निळा लावण्याचा पुतळा ।
विठो देखियेला डोळां बाईयेवो ॥ १ ॥
.

वेधलें वो मन तयाचियां गुणीं । क्षणभर विठ्ठलरुक्मिणी न विसंबे ॥ २ ॥
.

पौर्णिमेचे चांदणे क्षणक्षणा होय उणे ।
तैसे माझे जिणें एक विठ्ठलेंविण ॥ ३ ॥
.
बापरखुमादेविवरु विठ्ठलुचि पुरे । चित्त चैतन्य मुरे बाईये वो ॥ ४ ॥ .
.
.
.
.
. •
 #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
#instagram
#maratha007
#devotional
0 358 last month
__
पंढरपुरींचा निळा लावण्याचा पुतळा ।
विठो देखियेला डोळां बाईयेवो ॥ १ ॥
.

वेधलें वो मन तयाचियां गुणीं । क्षणभर विठ्ठलरुक्मिणी न विसंबे ॥ २ ॥
.

पौर्णिमेचे चांदणे क्षणक्षणा होय उणे ।
तैसे माझे जिणें एक विठ्ठलेंविण ॥ ३ ॥
.
बापरखुमादेविवरु विठ्ठलुचि पुरे । चित्त चैतन्य मुरे बाईये वो ॥ ४ ॥ .
.
.
.
.
. •
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #instagram #maratha007 #devotional
महादरवाजा वारुगड❤🚩
विजापूरहून होणाऱ्या स्वाऱ्यांना पायबंद बसावा,
तसेच स्वराज्याची ही बाजू मजबूत असावी, यासाठी या परिसरात शिवछत्रपतींनी संतोषगड आणि वारूगड हे शिलेदार उभे केले. आग्रा मोहिमेच्या सुमारास वारुगडाचे ठाणे राजांनी जिंकल्याचेही सांगितले जाते. पुढे पेशवाईनंतर ते इंग्रजांच्या ताब्यात गेले. त्यांनी गडांच्या वाटा, महाद्वारांच्या कमानी पाडल्या. भग्न अवशेषांमध्ये इथला इतिहास आज विखुरला असला, तरी डोळसपणे पाहताच तो उलगडू लागतो. दोन्ही गडांवरून प्रचंड मोठा मैदानी प्रदेश दृष्टिक्षेपात येतो. दुष्काळात आजही या दोन्ही गडांवरील पाणीसाठा गावकऱ्यांना उपयुक्त ठरतो.. 🙏 
PC: @atrangi_bhatka
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
0 64 last month
महादरवाजा वारुगड❤🚩
विजापूरहून होणाऱ्या स्वाऱ्यांना पायबंद बसावा,
तसेच स्वराज्याची ही बाजू मजबूत असावी, यासाठी या परिसरात शिवछत्रपतींनी संतोषगड आणि वारूगड हे शिलेदार उभे केले. आग्रा मोहिमेच्या सुमारास वारुगडाचे ठाणे राजांनी जिंकल्याचेही सांगितले जाते. पुढे पेशवाईनंतर ते इंग्रजांच्या ताब्यात गेले. त्यांनी गडांच्या वाटा, महाद्वारांच्या कमानी पाडल्या. भग्न अवशेषांमध्ये इथला इतिहास आज विखुरला असला, तरी डोळसपणे पाहताच तो उलगडू लागतो. दोन्ही गडांवरून प्रचंड मोठा मैदानी प्रदेश दृष्टिक्षेपात येतो. दुष्काळात आजही या दोन्ही गडांवरील पाणीसाठा गावकऱ्यांना उपयुक्त ठरतो.. 🙏
pc: @atrangi_bhatka
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
Reposted from @shraddha__utekar
कधी कधी मन क्षणात इथं जात आणि कमालीची उर्जा घेउन परत येत. इथ जायला काळ, वेळ काही बघावं लागत नाही. मन सदोनित या रायगडी एखाद्या पक्षाप्रमाणे घिरट्या घालित असत. त्या रायगडीच्या मायबापा सोबत रमत, विसावत आणि त्याच्या कुशित आश्रय घेत. तो धनी त्याच्या या लेकराला जवळ करतो, बळ देतो, प्रेम देतो, समाधान आणि बरचं काही! या विश्वकर्त्याच्या चरणाशी काही काळ विसावल की मायेची ऊब मिळते. तिथून पुन्हा माघारी निघताना पाय निघत नाहित. डोळे आणि मान पुन्हा पुन्हा मागे वळत राहतात. निघताना माझा राजा मनात आत्मविश्वास देतो, उर्जा देतो.
.
.
.
आणि हे सार घडत फक्त काही क्षणात!
.
.
.
.
• #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig - #regrann
0 47 last month
Reposted from @shraddha__utekar
कधी कधी मन क्षणात इथं जात आणि कमालीची उर्जा घेउन परत येत. इथ जायला काळ, वेळ काही बघावं लागत नाही. मन सदोनित या रायगडी एखाद्या पक्षाप्रमाणे घिरट्या घालित असत. त्या रायगडीच्या मायबापा सोबत रमत, विसावत आणि त्याच्या कुशित आश्रय घेत. तो धनी त्याच्या या लेकराला जवळ करतो, बळ देतो, प्रेम देतो, समाधान आणि बरचं काही! या विश्वकर्त्याच्या चरणाशी काही काळ विसावल की मायेची ऊब मिळते. तिथून पुन्हा माघारी निघताना पाय निघत नाहित. डोळे आणि मान पुन्हा पुन्हा मागे वळत राहतात. निघताना माझा राजा मनात आत्मविश्वास देतो, उर्जा देतो.
.
.
.
आणि हे सार घडत फक्त काही क्षणात!
.
.
.
.
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig - #regrann
.
कधी कधी मन क्षणात इथं जात आणि कमालीची उर्जा घेउन परत येत. इथ जायला काळ, वेळ काही बघावं लागत नाही. मन सदोनित या रायगडी एखाद्या पक्षाप्रमाणे घिरट्या घालित असत. त्या रायगडीच्या मायबापा सोबत रमत, विसावत आणि त्याच्या कुशित आश्रय घेत. तो धनी त्याच्या या लेकराला जवळ करतो, बळ देतो, प्रेम देतो, समाधान आणि बरचं काही! या विश्वकर्त्याच्या चरणाशी काही काळ विसावल की मायेची ऊब मिळते. तिथून पुन्हा माघारी निघताना पाय निघत नाहित. डोळे आणि मान पुन्हा पुन्हा मागे वळत राहतात. निघताना माझा राजा मनात आत्मविश्वास देतो, उर्जा देतो.
.
.
.
आणि हे सार घडत फक्त काही क्षणात!
.
.
.
.
• #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
32 2,234 last month
.
कधी कधी मन क्षणात इथं जात आणि कमालीची उर्जा घेउन परत येत. इथ जायला काळ, वेळ काही बघावं लागत नाही. मन सदोनित या रायगडी एखाद्या पक्षाप्रमाणे घिरट्या घालित असत. त्या रायगडीच्या मायबापा सोबत रमत, विसावत आणि त्याच्या कुशित आश्रय घेत. तो धनी त्याच्या या लेकराला जवळ करतो, बळ देतो, प्रेम देतो, समाधान आणि बरचं काही! या विश्वकर्त्याच्या चरणाशी काही काळ विसावल की मायेची ऊब मिळते. तिथून पुन्हा माघारी निघताना पाय निघत नाहित. डोळे आणि मान पुन्हा पुन्हा मागे वळत राहतात. निघताना माझा राजा मनात आत्मविश्वास देतो, उर्जा देतो.
.
.
.
आणि हे सार घडत फक्त काही क्षणात!
.
.
.
.
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
#सपने बडे किये तो,
#निंद छोटी हो गयी....
#beard🙄
. •
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
#instagram
#maratha007
22 353 last month
#सपने बडे किये तो,
#निंद छोटी हो गयी....
#beard🙄
. •
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig #instagram #maratha007
आयुष्यात प्रेम करायचय मला ...
दूर कुठेतरी समुद्रकिनारी
हातात हात घालुन बसायचय मला,
आकाशातील तारकांकडे बघताना
भविष्याचे हितगुज करायचय मला,
आयुष्यात प्रेम करायचय मला ...
.
.
.
.
.
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj#shivajimaharajhistory #incredible_india#maharashtra_clickers #maharashtra_desha#maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra#instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts#huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
2 124 last month
आयुष्यात प्रेम करायचय मला ...
दूर कुठेतरी समुद्रकिनारी
हातात हात घालुन बसायचय मला,
आकाशातील तारकांकडे बघताना
भविष्याचे हितगुज करायचय मला,
आयुष्यात प्रेम करायचय मला ...
.
.
.
.
.
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj#shivajimaharajhistory #incredible_india#maharashtra_clickers #maharashtra_desha#maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra#instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts#huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
Marine ka Sunset.
.
.
.
SHOT ON #redminote8pro @xiaomi.global
.
.
.
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj#shivajimaharajhistory #incredible_india#maharashtra_clickers #maharashtra_desha#maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra#instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts#huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
2 103 last month
Marine ka sunset.
.
.
.
shot on #redminote8pro @xiaomi.global
.
.
.
#sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj#shivajimaharajhistory #incredible_india#maharashtra_clickers #maharashtra_desha#maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra#instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts#huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो, शिवशंभू राजा🔥
दरीदरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा!!!.
.
.
.@किल्ले लोहगड 
Wid-@the_dimplepandit
@vaishnavi__pandit 💗. . . . . . 
#into_the_wild #mountains #camping #adventure #sahyadri_ig #maharashtra_desha #wanderlust #maharashtra_igraigad #raigadfort #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_igl
17 127 last month
सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो, शिवशंभू राजा🔥
दरीदरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा!!!.
.
.
.@किल्ले लोहगड
wid-@the_dimplepandit
@vaishnavi__pandit 💗. . . . . .
#into_the_wild #mountains #camping #adventure #sahyadri_ig #maharashtra_desha #wanderlust #maharashtra_igraigad #raigadfort #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_igl
जिंदगी की आमिरी का कुछ मालुम नही...* *~पर जब भी तुझे देखती  हुं मेरी जिंदगी अमीर हो जाती है...⛳🧗‍♂*#sahyadri❤️. ... ... . 
जय शिवराय🚩. . . . .
#into_the_wild #mountains #camping #adventure #sahyadri_ig #maharashtra_desha #wanderlust #maharashtra_ig #gadvede_trekkers  #campinghacks #outdoorsraigad #raigadfort #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
22 142 December 2019
जिंदगी की आमिरी का कुछ मालुम नही...* *~पर जब भी तुझे देखती हुं मेरी जिंदगी अमीर हो जाती है...⛳🧗‍♂*#sahyadri❤️. ... ... .
जय शिवराय🚩. . . . .
#into_the_wild #mountains #camping #adventure #sahyadri_ig #maharashtra_desha #wanderlust #maharashtra_ig #gadvede_trekkers  #campinghacks #outdoorsraigad #raigadfort #sahyadr9oi_clickers #durg_naad #shivajimaharaj #shivajimaharajhistory #incredible_india #maharashtra_clickers #maharashtra_desha #maharashtra_clickers #jayostute_maharashtra #instagram #insta_maharashtra #maharashtra_forts #huntforspot #historytv18 #trekkinglife #sahyadri_ig
👑🚩धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज..🚩👑🙏🏼
5 33 October 2019
👑🚩धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज..🚩👑🙏🏼