f.joori

f_joori
1 posts
258 followers
235 following
✒بنویسید در کتابها؛ 
در خواب ناز بودیم ، که او رفت ...
0 94 4 weeks ago
✒بنویسید در کتابها؛
در خواب ناز بودیم ، که او رفت ... " زمانی فرا می رسد که باید دفاع کنی از آنچه برایت ارزشمند است؛
دست بدهی تا اتحادت رویش جوانه ای شود برای نهال شدن،
این روزها بیش از هرزمان نیازمند اتحادیم. 🌷شهادت سردار رشید دلها، سپهبد حاج قاسم سلیمانی

#ایران#حاج_قاسم_سلیمانی #وطن #امنیت #جوان