Loading...

galo82

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Sergi ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ Profe PRI - EF ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀📷 iphone - SonyA7III⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀👉🏼 @galografia 👈🏼
950 posts
1,376 followers
610 following
galo82

@galo82

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Sergi
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀” I had a talk with ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀the shadow and the light “
11 209 2 weeks ago
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀” i had a talk with ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀the shadow and the light “
galo82

@galo82

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Sergi
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀” Y de pronto ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ya era tarde “.
19 335 last month
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀” y de pronto ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ya era tarde “.
galo82

@galo82

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Sergi
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🖤 ~ oRíGeNS ~ 🖤⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀SaNT CaRLeS De La RàPiTa
1 192 October 2018
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🖤 ~ orígens ~ 🖤⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀sant carles de la ràpita
galo82

@galo82

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Sergi
⠀⠀⠀⠀⠀” I volent ser República, ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀hem après a ser poble “ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀🗳💛🎗
16 337 October 2018
⠀⠀⠀⠀⠀” i volent ser república, ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀hem après a ser poble “ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀🗳💛🎗
galo82

@galo82

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Sergi
⠀⠀⠀⠀⠀” Anyway the wind blows, ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ doesn't really matter to me “ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Bohemiam Rhapsody - Queen
2 163 September 2018
⠀⠀⠀⠀⠀” anyway the wind blows, ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ doesn't really matter to me “ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ bohemiam rhapsody - queen
galo82

@galo82

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Sergi
⠀⠀⠀⠀⠀⠀” Quan la platja es queda sola ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀tot es torna etern “ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀🎶 Els Pets - Calafell
17 299 September 2018
⠀⠀⠀⠀⠀⠀” quan la platja es queda sola ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀tot es torna etern “ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀🎶 els pets - calafell
galo82

@galo82

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Sergi
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀FuLL MooN? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀😏😈
15 241 September 2018
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀full moon? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀😏😈
galo82

@galo82

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Sergi
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🌈🌧
14 214 September 2018
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🌈🌧
galo82

@galo82

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Sergi
⠀⠀⠀” A veces uno sabe q se va a estrellar... ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀y acelera! “
9 224 September 2018
⠀⠀⠀” a veces uno sabe q se va a estrellar... ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀y acelera! “
galo82

@galo82

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Sergi
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀>> SuMMeR ‘18 << ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀NiCe To MeeT You!
5 174 September 2018
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀>> summer ‘18 << ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀nice to meet you!