Sorry, we can not find the requested user profile.
Meanwhile take a look of these interested post below
정말 놀러가고싶지 매우
8 204 53 minutes ago
정말 놀러가고싶지 매우
A nostalgic moment... I’ll be back to my usual program in a couple of days, please bare with me while I’m trying to find myself in 2020. 🌟
21 664 1 hour ago
A nostalgic moment... i’ll be back to my usual program in a couple of days, please bare with me while i’m trying to find myself in 2020. 🌟
İnsanın rəftarında düzgün baxışın rolu İnsanın dünyagörüşü onun fəaliyyətinə istiqamət verir. Varlıq aləmi haqqında yanlış fikirdə olan insan şübhələr, tərəddüdlər səbəbindən öz insanlıq vəzifələrinə süst yanaşır. Həyatı boyu suallarla qarşılaşan insan ən azı haradan gəldiyini və haraya gedəcəyini bilməlidir. Bu suallara cavab tapmadan doğru təkamül yolunu tapmaq qeyri-mümkündür. Son əsrlərdə xüsusi ilə Avropada insanların dini etiqadı zəiflədiyindən əxlaqi dəyərlərə də münasibət dəyişmişdir. Elmi-texniki tərəqqinin təsiri altında yalnız təcrübədən keçənləri həqiqət hesab edən Avropa «Allah», «vəhy», «qiyamət» kimi anlayışları inkar etməkdən çəkinmir. Din ehtimal yox, yəqinlik tələb etdiyindən bu günkü avropasayağı düşüncə tərzi tamamilə həqiqətdən uzaqdır. Ümumiyyətlə, qərb ölkələrində etiqad zəifliyinin səbəblərindən biri orada materialist dünya görüşünün daha çox təbliğidir. Dinin və əxlaqın ayaq altına atıldığı bu cəmiyyətlərdə «sekularizm» adlanan baxış yayılmaqdadır. Sekularizm bütün dini etiqadları ictimai həyatdan sıxışdırıb çıxarmaq əzmindədir. Dünyada əxlaqsızlıq baş alıb gedir. İstisnasız olaraq bütün filosoflar sekularizmin təqdim etdiyi «azad əxlaq»ı əsl əxlaqsızlıq hesab edirlər. Dini dəyərləri itirmiş cəmiyyətin əxlaqı iyrənc kübar əxlaqından başqa bir şey deyildir. Aydın məsələdir ki, ilahi dəyərlərlə nizamlanmayan əxlaq məzhəkəçilikdir. Belə cəmiyyətlərdə hər sosial təbəqənin öz əxlaqı olur. Kişilərin qadınlıq etməsinin, qadınların nikahsız yaşamasının əxlaqsızlıq olduğunu sübut etmək üçün ilahi göstəriş lazımdır. Sekularizm isə dinə yer vermədiyindən hər məhəllənin özünəməxsus etiketi yaranır. Möhkəm əsaslara malik dini dəyərlərin möcud olmadığı bir cəmiyyətdə insan özü öz taleyi haqqında düşünməlidir. İnsan tövhid, nübüvvət və məad kimi əsas etiqadları dərk etməyə müvəffəq olarsa bu onun dünyagörüşü və rəftarına öz təsirini göstərər.
Riya infaqın bəlasıdır
İslam dinində ehtiyaclıya göstərilən yardım «infaq» adlanır. İnfaq edən şəxs Allahın razılığından əlavə, ətrafdakıların nəzərini də güdə bilər.
.
ardı commetdə
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
55 1,119 2 hours ago
İnsanın rəftarında düzgün baxışın rolu İnsanın dünyagörüşü onun fəaliyyətinə istiqamət verir. varlıq aləmi haqqında yanlış fikirdə olan insan şübhələr, tərəddüdlər səbəbindən öz insanlıq vəzifələrinə süst yanaşır. həyatı boyu suallarla qarşılaşan insan ən azı haradan gəldiyini və haraya gedəcəyini bilməlidir. bu suallara cavab tapmadan doğru təkamül yolunu tapmaq qeyri-mümkündür. son əsrlərdə xüsusi ilə avropada insanların dini etiqadı zəiflədiyindən əxlaqi dəyərlərə də münasibət dəyişmişdir. elmi-texniki tərəqqinin təsiri altında yalnız təcrübədən keçənləri həqiqət hesab edən avropa «allah», «vəhy», «qiyamət» kimi anlayışları inkar etməkdən çəkinmir. din ehtimal yox, yəqinlik tələb etdiyindən bu günkü avropasayağı düşüncə tərzi tamamilə həqiqətdən uzaqdır. ümumiyyətlə, qərb ölkələrində etiqad zəifliyinin səbəblərindən biri orada materialist dünya görüşünün daha çox təbliğidir. dinin və əxlaqın ayaq altına atıldığı bu cəmiyyətlərdə «sekularizm» adlanan baxış yayılmaqdadır. sekularizm bütün dini etiqadları ictimai həyatdan sıxışdırıb çıxarmaq əzmindədir. dünyada əxlaqsızlıq baş alıb gedir. İstisnasız olaraq bütün filosoflar sekularizmin təqdim etdiyi «azad əxlaq»ı əsl əxlaqsızlıq hesab edirlər. dini dəyərləri itirmiş cəmiyyətin əxlaqı iyrənc kübar əxlaqından başqa bir şey deyildir. aydın məsələdir ki, ilahi dəyərlərlə nizamlanmayan əxlaq məzhəkəçilikdir. belə cəmiyyətlərdə hər sosial təbəqənin öz əxlaqı olur. kişilərin qadınlıq etməsinin, qadınların nikahsız yaşamasının əxlaqsızlıq olduğunu sübut etmək üçün ilahi göstəriş lazımdır. sekularizm isə dinə yer vermədiyindən hər məhəllənin özünəməxsus etiketi yaranır. möhkəm əsaslara malik dini dəyərlərin möcud olmadığı bir cəmiyyətdə insan özü öz taleyi haqqında düşünməlidir. İnsan tövhid, nübüvvət və məad kimi əsas etiqadları dərk etməyə müvəffəq olarsa bu onun dünyagörüşü və rəftarına öz təsirini göstərər.
riya infaqın bəlasıdır
İslam dinində ehtiyaclıya göstərilən yardım «infaq» adlanır. İnfaq edən şəxs allahın razılığından əlavə, ətrafdakıların nəzərini də güdə bilər.
.
ardı commetdə
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Looking Like her mother? 😍💖
39 626 51 minutes ago
Looking like her mother? 😍💖
윙크할까말까상태
.
.
.
.
#대전#갈마동#둔산동#은행동#봉명동#세종#공주시#수원#천안#인계동#데일리#패션#셀카#셀피#타투#일상#소통#맞팔#insta#instagram#daily#dailyrook#ootd#selca#selfie#l4l#f4f#2아0
15 137 1 hour ago
윙크할까말까상태
.
.
.
.
#대전#갈마동#둔산동#은행동#봉명동#세종#공주시#수원#천안#인계동#데일리#패션#셀카#셀피#타투#일상#소통#맞팔#insta#instagram#daily#dailyrook#ootd#selca#selfie#l4l#f4f#2아0
Parker Kit Hill @parkerkithill refuses to be pigeonholed. “I don’t fit into any one box,” says the breakout star who acts, dances, models and more. Parker started posting videos online when he was just 17, and quickly picked up a following for his fierce attitude and outrageous sense of fun. Now 23, having come of age in selfie mode, he’s never tried to fit a mold in order to fit in. “I was always outcasted, bullied, ostracized and picked on for wanting to be me,” says Parker. “When people recognize me in public it kinda reminds me that I’m not this small-town boy anymore — and that what I’m doing means a lot to people.” 🤗 ⁣
⁣
This month, we’re looking to the future with #2020Vision. Follow along as we share the stories of 20 people to watch in 2020 (and beyond). ⚡ ⁣
⁣
Photo by @parkerkithill
8,157 533k Yesterday
Parker kit hill @parkerkithill refuses to be pigeonholed. “i don’t fit into any one box,” says the breakout star who acts, dances, models and more. parker started posting videos online when he was just 17, and quickly picked up a following for his fierce attitude and outrageous sense of fun. now 23, having come of age in selfie mode, he’s never tried to fit a mold in order to fit in. “i was always outcasted, bullied, ostracized and picked on for wanting to be me,” says parker. “when people recognize me in public it kinda reminds me that i’m not this small-town boy anymore — and that what i’m doing means a lot to people.” 🤗 ⁣

this month, we’re looking to the future with #2020vision. follow along as we share the stories of 20 people to watch in 2020 (and beyond). ⚡ ⁣

photo by @parkerkithill
#HelloFrom Taimu Mountain in Fujian, China, where this bronze temple seems to float in thin air.⁣⁣
⁣⁣
Say #HelloFrom your part of the world. ❤️ Please submit your own photos and videos to the project using the #HelloFrom hashtag. Any tagged visual shared with the hashtag is eligible for the project and, if selected, to be featured.⁣⁣
⁣
Photo by @nk7
10,725 1m 2 days ago
#hellofrom taimu mountain in fujian, china, where this bronze temple seems to float in thin air.⁣⁣
⁣⁣
say #hellofrom your part of the world. ❤️ please submit your own photos and videos to the project using the #hellofrom hashtag. any tagged visual shared with the hashtag is eligible for the project and, if selected, to be featured.⁣⁣

photo by @nk7
She’s on top of the world. Meet Coco (@cocothemaltesedog), today’s #WeeklyFluff who said hello from the 102nd floor of the Empire State Building.⁣
⁣
When she’s not traveling to take in the sights, Coco volunteers as a therapy dog at her local children’s hospital in Phoenix, spreading joy and happiness. 💕⁣
⁣
Photo by @cocothemaltesedog
24,895 3m 4 days ago
She’s on top of the world. meet coco (@cocothemaltesedog ), today’s #weeklyfluff who said hello from the 102nd floor of the empire state building.⁣

when she’s not traveling to take in the sights, coco volunteers as a therapy dog at her local children’s hospital in phoenix, spreading joy and happiness. 💕⁣

photo by @cocothemaltesedog
Finger dancing. It’s a thing. Just ask Ryoga (@ryoga_xtrap), who with his dance crew XTRAP brings “tutting” to the masses. “Tutting is based on grids and geometric shapes — creating interesting illusions using spaces,” says the Japanese performer. “I literally dance with my fingers.”⁣
⁣
This month, we’re looking to the future with #2020Vision. Follow along as we share the stories of 20 people to watch in 2020 (and beyond). ⚡️⁣
⁣
Videos by XTRAP (@ryoga_xtrap, @zange_xtrap and @kenshin_xtrap) with @hok @axyzm
11,938 1m 4 days ago
Finger dancing. it’s a thing. just ask ryoga (@ryoga_xtrap ), who with his dance crew xtrap brings “tutting” to the masses. “tutting is based on grids and geometric shapes — creating interesting illusions using spaces,” says the japanese performer. “i literally dance with my fingers.”⁣

this month, we’re looking to the future with #2020vision. follow along as we share the stories of 20 people to watch in 2020 (and beyond). ⚡️⁣

videos by xtrap (@ryoga_xtrap , @zange_xtrap and @kenshin_xtrap ) with @hok @axyzm
Sisters Sara and Avni Deshmukh (@iconicakes) are London teens who post daily videos with a unique, kooky style. In their posts, their bond is visible. But in reality, they’re polar opposites. “I’m spontaneous and just do whatever I feel like,” says 18-year-old Sara. “My personality is more calm and collected,” says 16-year-old Avni.⁣⁣
⁣
The pair is not afraid to poke fun at themselves, but there is a message in the madness. “We think it’s important to be visible as two brown girls, so we can show younger girls there are people out there just like them.” 🙏🏽💕 ⁣⁣
⁣⁣
This month, we’re looking to the future with #2020Vision. Follow along as we share the stories of 20 people to watch in 2020 (and beyond). And to learn more about the sisters head to @creators — the place to learn more about what it takes to be a creator from the team at Instagram, and the amazing creators who inspire us every day. ⚡️⁣⁣
⁣⁣
Photo by @iconicakes
10,844 936k 5 days ago
Sisters sara and avni deshmukh (@iconicakes ) are london teens who post daily videos with a unique, kooky style. in their posts, their bond is visible. but in reality, they’re polar opposites. “i’m spontaneous and just do whatever i feel like,” says 18-year-old sara. “my personality is more calm and collected,” says 16-year-old avni.⁣⁣

the pair is not afraid to poke fun at themselves, but there is a message in the madness. “we think it’s important to be visible as two brown girls, so we can show younger girls there are people out there just like them.” 🙏🏽💕 ⁣⁣
⁣⁣
this month, we’re looking to the future with #2020vision. follow along as we share the stories of 20 people to watch in 2020 (and beyond). and to learn more about the sisters head to @creators — the place to learn more about what it takes to be a creator from the team at instagram, and the amazing creators who inspire us every day. ⚡️⁣⁣
⁣⁣
photo by @iconicakes
Luca Mastroianni’s (@loucamastro) surreal photography is straight out of fantasyland. “I like weird things like retro-futurism, nature and religious imagery,” says the 19-year-old student, “but the starting point is always fashion.”⁣
⁣
What began as a way to make his selfies stand out led to the photographer shooting billboard campaigns — but he still keeps things DIY. “I’m constantly photographing elements of my daily life to use in future projects,” he says. 📸 ✨ ⁣
⁣
Learn more about Luca on today’s story, and follow along this month as we share the stories of 20 people to watch in 2020 (and beyond). ⚡️#2020Vision⁣
⁣
Photo by @loucamastro
10,834 688k 6 days ago
Luca mastroianni’s (@loucamastro ) surreal photography is straight out of fantasyland. “i like weird things like retro-futurism, nature and religious imagery,” says the 19-year-old student, “but the starting point is always fashion.”⁣

what began as a way to make his selfies stand out led to the photographer shooting billboard campaigns — but he still keeps things diy. “i’m constantly photographing elements of my daily life to use in future projects,” he says. 📸 ✨ ⁣

learn more about luca on today’s story, and follow along this month as we share the stories of 20 people to watch in 2020 (and beyond). ⚡️#2020vision⁣

photo by @loucamastro
Juliana Horner (@vesperucca) is not your average Earth-dwelling creative and makeup artist. “I like creating things that invoke the nostalgia of a different planet — bending themes and images and my face and words to touch on something you may have seen in a dream,” says Juliana, who owns the cosmetics company @claropsyche where she shares her passion for saturated tones with collections that sell out fast.⁣
⁣
Her looks have inspired a cult-like following in the #mua community, but when she’s offline she prefers to stay incognito. “I used to wear my looks out more, but now I don’t as much,” she says. “I don’t want to have a conversation about my face. But online, I’ll happily do it all day!” 👩🏼‍🎤⁣
⁣
This month, we’re looking to the future with #2020Vision. Follow along as we share the stories of 20 people to watch in 2020 (and beyond). ⚡️⁣
⁣
Photo by @vesperucca
6,915 543k 1 weeks ago
Juliana horner (@vesperucca ) is not your average earth-dwelling creative and makeup artist. “i like creating things that invoke the nostalgia of a different planet — bending themes and images and my face and words to touch on something you may have seen in a dream,” says juliana, who owns the cosmetics company @claropsyche where she shares her passion for saturated tones with collections that sell out fast.⁣

her looks have inspired a cult-like following in the #mua community, but when she’s offline she prefers to stay incognito. “i used to wear my looks out more, but now i don’t as much,” she says. “i don’t want to have a conversation about my face. but online, i’ll happily do it all day!” 👩🏼‍🎤⁣

this month, we’re looking to the future with #2020vision. follow along as we share the stories of 20 people to watch in 2020 (and beyond). ⚡️⁣

photo by @vesperucca
In an ultimate matchup of the 🐅, the LSU Tigers (@lsufootball) claimed a well-earned victory over the Clemson University Tigers (@clemsonfb) in last night’s 2020 College Football Playoff national championship (@cfbplayoff), hosted in New Orleans. 🏆⁣
⁣
Watch our story to catch 20 prime-time moments from the big game. #geauxtigers 😉🏈
3,533 402k 1 weeks ago
In an ultimate matchup of the 🐅, the lsu tigers (@lsufootball ) claimed a well-earned victory over the clemson university tigers (@clemsonfb ) in last night’s 2020 college football playoff national championship (@cfbplayoff ), hosted in new orleans. 🏆⁣

watch our story to catch 20 prime-time moments from the big game. #geauxtigers 😉🏈
“I grew up being told that black, fat women aren’t seen as feminine,” says model La’Shaunae Steward (@luhshawnay). “The world tells us that we can’t do what we want because we don’t have ‘the look.’” But since she started modeling four years ago, La’Shaunae has already walked in New York Fashion Week. ⁣
⁣
The 23-year-old is adamant that the best is yet to come: “When I see more of us on the cover of major publications, not just used for shock value, then I’ll feel like my message to the world has been successful.” 🙌🏾 ⁣
⁣
This month, we’re looking to the future with #2020Vision. Follow along as we share the stories of 20 people to watch in 2020 (and beyond). ⚡️⁣
⁣
Photo by @luhshawnay
27,573 1m 2 weeks ago
“i grew up being told that black, f*t women aren’t seen as feminine,” says model la’shaunae steward (@luhshawnay ). “the world tells us that we can’t do what we want because we don’t have ‘the look.’” but since she started modeling four years ago, la’shaunae has already walked in new york fashion week. ⁣

the 23-year-old is adamant that the best is yet to come: “when i see more of us on the cover of major publications, not just used for shock value, then i’ll feel like my message to the world has been successful.” 🙌🏾 ⁣

this month, we’re looking to the future with #2020vision. follow along as we share the stories of 20 people to watch in 2020 (and beyond). ⚡️⁣

photo by @luhshawnay
#HelloFrom a cold and snowy day in the Old City of Tashkent, Uzbekistan. ❄️⁣⁣
⁣⁣
Photo by @matildegattoni
15,426 909k 2 weeks ago
#hellofrom a cold and snowy day in the old city of tashkent, uzbekistan. ❄️⁣⁣
⁣⁣
photo by @matildegattoni
Today’s #WeeklyFluff stars the snow-loving @mainecoonqueens. These three majestic cats — Lizzie, Luna and Tiara — are free to roam and play in their winter wonderland. 🐈❄️🐈❄️🐈 ⁣
⁣
Videos by @mainecoonqueens
20,872 2m 2 weeks ago
Today’s #weeklyfluff stars the snow-loving @mainecoonqueens . these three majestic cats — lizzie, luna and tiara — are free to roam and play in their winter wonderland. 🐈❄️🐈❄️🐈 ⁣

videos by @mainecoonqueens