Loading...

maghals

Magnus Halsnes http://magnushalsnes.no/
566 posts
338 followers
416 following
maghals

@maghals

Magnus Halsnes
Somme ord og omgrep er ikkje alltid like lett å bli klok på. Medan vi på norsk har vi eitt ord for grenser, nemleg grense, har ein tre ord på engelsk: frontier, border og boundary. Kva som skil desse tre frå kvarandre har ein ikkje vore heilt samde eller samsvarte om. Dei blir ofte brukt omeinannan i både daglegtale, kjelder og fagbøker. I dette dømet stammar nok rettinga frå frontier til boundary frå at det er snakk om ei grenseline, og ikkje ein grensesone, og at ein viser til sjølv lina (streken på kartet/terrenget). #AHKRLife
5 26 Yesterday
Somme ord og omgrep er ikkje alltid like lett å bli klok på. medan vi på norsk har vi eitt ord for grenser, nemleg grense, har ein tre ord på engelsk: frontier, border og boundary. kva som skil desse tre frå kvarandre har ein ikkje vore heilt samde eller samsvarte om. dei blir ofte brukt omeinannan i både daglegtale, kjelder og fagbøker. i dette dømet stammar nok rettinga frå frontier til boundary frå at det er snakk om ei grenseline, og ikkje ein grensesone, og at ein viser til sjølv lina (streken på kartet/terrenget). #ahkrlife
maghals

@maghals

Magnus Halsnes
Velbrukte pass er utruleg fascinerande og interessante som historisk kjelde, som dette britiske passet frå tidleg på 1920-talet då det verkar som ein stempla inn og ut det meste av grensekryssingar. Noko av det mest interessant med dette passet er at innehavaren, som var britisk diplomat/administrator, sjølv har godkjent sine eigne visum fleire gongar. #AHKRLife
0 35 2 days ago
Velbrukte pass er utruleg fascinerande og interessante som historisk kjelde, som dette britiske passet frå tidleg på 1920-talet då det verkar som ein stempla inn og ut det meste av grensekryssingar. noko av det mest interessant med dette passet er at innehavaren, som var britisk diplomat/administrator, sjølv har godkjent sine eigne visum fleire gongar. #ahkrlife
maghals

@maghals

Magnus Halsnes
Ein rosa versjon av dei mange bruene over Themsen i Oxford
1 45 4 days ago
Ein rosa versjon av dei mange bruene over themsen i oxford
maghals

@maghals

Magnus Halsnes
Haust i Oxford.
0 42 1 weeks ago
Haust i oxford.
maghals

@maghals

Magnus Halsnes
Hauststemning på arkivrute
0 33 2 weeks ago
Hauststemning på arkivrute
maghals

@maghals

Magnus Halsnes
Engelsk haustkveld #London #Kew
0 33 3 weeks ago
Engelsk haustkveld #london #kew
maghals

@maghals

Magnus Halsnes
Ingenting som å starte arkivopphaldet med eit realt dansk forsvinnings- og drapsmysterium i den arabiske ørkenen frå 1930-talet. #AHKRLife
0 36 4 weeks ago
Ingenting som å starte arkivopphaldet med eit realt dansk forsvinnings- og drapsmysterium i den arabiske ørkenen frå 1930-talet. #ahkrlife
maghals

@maghals

Magnus Halsnes
Kveld ved Themsen #feltarbeid #AHKRLife
1 40 4 weeks ago
Kveld ved themsen #feltarbeid #ahkrlife
maghals

@maghals

Magnus Halsnes
Før uvêret.
0 31 4 weeks ago
Før uvêret.
maghals

@maghals

Magnus Halsnes
På veg til seter for å gjere seg feite.
0 44 last month
På veg til seter for å gjere seg feite.
maghals

@maghals

Magnus Halsnes
Fjhopp
1 58 last month
Fjhopp
maghals

@maghals

Magnus Halsnes
Kontorutsikt #sau
1 31 last month
Kontorutsikt #sau