Sorry, we can not find the requested user profile.
Meanwhile take a look of these interested post below
Səcdənin Əhəmiyyəti

Səcdə – namazın mühüm hissələrindəndir. Həmçinin, namazda olan beş rükündən biridir. Bildiyiniz kimi, namazın hər rəkətində iki səcdə etmək vacibdir. Bu iki səcdəni bilərəkdən və ya səhv üzündən, yaxud yaddan çıxararaq tərk etmək namazı batil edər.
Tarixdə qeyd edilir ki, bir qövm Peyğəmbərin (s) yanına gələrək İslama daxil olmaq istəyini o həzrətə bildirirlər. Belə bir şərt də irəli sürürlər ki, namazda rüku və səcdəni yerinə yetirmək istəmirlər. Peyğəmbər (s) onların bu formada qəbul etmək istədiyi
61 471 47 minutes ago
Səcdənin Əhəmiyyəti

səcdə – namazın mühüm hissələrindəndir. həmçinin, namazda olan beş rükündən biridir. bildiyiniz kimi, namazın hər rəkətində iki səcdə etmək vacibdir. bu iki səcdəni bilərəkdən və ya səhv üzündən, yaxud yaddan çıxararaq tərk etmək namazı batil edər.
tarixdə qeyd edilir ki, bir qövm peyğəmbərin (s) yanına gələrək İslama daxil olmaq istəyini o həzrətə bildirirlər. belə bir şərt də irəli sürürlər ki, namazda rüku və səcdəni yerinə yetirmək istəmirlər. peyğəmbər (s) onların bu formada qəbul etmək istədiyi "islamı” inkar etmiş və demişdir: "namazında rüku və səcdə olmayan bir dində xeyir yoxdur.”
hədisdən göründüyü kimi, namazda olan səcdənin səhv, batil olması namazın batil olması deməkdir.
səcdə məzhəblər arasında ixtilafa səbəb olan məsələlərdəndir. aydın məsələdir ki, bu məzhəblərin "səcdə” barədə verdiyi rəylərdən yalnız biri düzdür, çünki allahın nazil etdiyi hökm birdir.
gəlin görək qeyd olunan bu ixtilaf nədən ibarətdir?
bildirmək istərdik ki, səcdənin hansı qaydada yerinə yetirilməsi məsələmində fikir ayrılığı yoxdur. bütün məzhəblər bədənin yeddi üzvünün – alın, əllərin içi, dizlər, ayağın baş barmağı – səcdə halında yerə qoyulmasını bildirmişlər. İxtilaf isə, "səcdə nəyin üzərinə edilməlidir?” – sualına cavab ətrafındadır. hamını düşündürən də, elə məhz bu sualın düzgün cavabıdır: görəsən, torpaq, çınqıl, daş, qaya və yer üzərindəki bitkilər (yeyilməyən və geyilməyən) üzərinə səcdə edilsə düzgün sayılar, yoxsa xalça, paltar, yun, kətan, neylon və bu kimi digər xam mallardan hazırlanmış şeylər üzərinə səcdə etmək daha münasibdir?
biz bu sualı quran və peyğəmbərin (s) qoyduğu qayda-qanunu rəhbər tutaraq, cavablandırmağa çalışaq. qeyd etmək lazımdır ki, qurani-kərimdə səcdə məsələsinə açıq-aşkar şəkildə toxunulmayıb. ona görə də, bu məsələ haqda peyğəmbər (s) hədislərinə müraciət etməyimiz gərəkli və önəmlidir.
səcdə nəyin üzərinə etmək barədə nəql olunan peyğəmbər (s) hədisləri olduqca çoxdur. biz bu hədislərdən bəzisini burada qeyd edəcək və onların qısa şərhini verməklə nəticə çıxarmağa çalışacağıq.
.
ardı commetdə
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
코로나랑 싸우면 내가 질려나 🤔 집에 있는게 답인가 🤔
16 254 1 hour ago
코로나랑 싸우면 내가 질려나 🤔 집에 있는게 답인가 🤔
코로나 없어져버려
15 233 1 hour ago
코로나 없어져버려
인스타 개오랜만 코로나 개무섭다
9 745 1 hour ago
인스타 개오랜만 코로나 개무섭다
Reggia di Caserta 🌞☕🛩 Italy 
Congrats @alfre_81
Use #map_of_europe #map_of_Italy
42 6,721 1 hour ago
Reggia di caserta 🌞☕🛩 italy
congrats @alfre_81
use #map_of_europe #map_of_italy
다음주 내내 나가야 하는데 말이야~.~ 코로나 저리가라 저리가
11 252 1 hour ago
다음주 내내 나가야 하는데 말이야~.~ 코로나 저리가라 저리가
딱 한 달만 살고싶은 도시
10 307 2 hours ago
딱 한 달만 살고싶은 도시
On today’s #WeeklyFluff we’re making a splash with Harper (@chubbychocolateharper), a goofy chocolate English Labrador retriever who lives on a lake and has a passion for water aerobics. 🐶💦⁣
⁣
Video by @chubbychocolateharper
4,393 387k Yesterday
On today’s #weeklyfluff we’re making a splash with harper (@chubbychocolateharper ), a goofy chocolate english labrador retriever who lives on a lake and has a passion for water aerobics. 🐶💦⁣

video by @chubbychocolateharper
We’re getting Carnival-ready with singer Preta Gil (@pretagil) in Rio de Janeiro. ⭐⁣
⁣
Preta is hosting her annual bloco — or street party — for Carnival, and chose to wear a colorful crochet dress that paid homage to her ancestors and her grandmothers.⁣
⁣
Watch our story to see her get ready for her bloco performance. 💃💓⁣
⁣
Photo of @pretagil by @euthiagobruno
4,694 551k Yesterday
We’re getting carnival-ready with singer preta gil (@pretagil ) in rio de janeiro. ⭐⁣

preta is hosting her annual bloco — or street party — for carnival, and chose to wear a colorful crochet dress that paid homage to her ancestors and her grandmothers.⁣

watch our story to see her get ready for her bloco performance. 💃💓⁣

photo of @pretagil by @euthiagobruno
At one point Belgian singer-songwriter Angèle (@angele_vl) hated the sound of her own voice, and now she’s a number one artist in both France and Belgium. 🎤🌟⁣ ⁣
After posting videos that received an outpouring of praise from strangers, she now performs for sold-out crowds around the world. Angèle’s songs speak to important issues — like women’s rights and climate change — empowering people to speak up and speak out. ✊❤️️✨ ⁣ ⁣
Learn more about the rising star on our latest episode of #ThreeMinuteAutobiography. Check it out right now on our IGTV.
6,252 806k 2 days ago
At one point belgian singer-songwriter angèle (@angele_vl ) hated the sound of her own voice, and now she’s a number one artist in both france and belgium. 🎤🌟⁣ ⁣
after posting videos that received an outpouring of praise from strangers, she now performs for sold-out crowds around the world. angèle’s songs speak to important issues — like women’s rights and climate change — empowering people to speak up and speak out. ✊❤️️✨ ⁣ ⁣
learn more about the rising star on our latest episode of #threeminuteautobiography. check it out right now on our igtv.
While preparing for her tour, we caught up with singer-songwriter Angèle (@angele_vl) to hear her life story in just three minutes.⁣
⁣
See what life is like from rehearsals to performance in our latest episode of #ThreeMinuteAutobiography.
2,259 246k 2 days ago
While preparing for her tour, we caught up with singer-songwriter angèle (@angele_vl ) to hear her life story in just three minutes.⁣

see what life is like from rehearsals to performance in our latest episode of #threeminuteautobiography.
For professional scooter rider Vincent Kudrna (@vincentkudrna), scootering is liberating. “I don’t have any coaches telling me what to do or where I need to be. What I do on a scooter is truly all up to me,” says the San Diego native. “I really connected with scootering because it combines all the best aspects of other action sports. You can grind like a skateboarder with the deck, do tail whips and bar spins like a BMX biker, and you can spin and move quickly like a Rollerblader,” he says. #ThisWeekOnInstagram⁣
⁣
Video by @vincentkudrna
6,548 456k 3 days ago
For professional scooter rider vincent kudrna (@vincentkudrna ), scootering is liberating. “i don’t have any coaches telling me what to do or where i need to be. what i do on a scooter is truly all up to me,” says the san diego native. “i really connected with scootering because it combines all the best aspects of other action sports. you can grind like a skateboarder with the deck, do tail whips and bar spins like a bmx biker, and you can spin and move quickly like a rollerblader,” he says. #thisweekoninstagram⁣

video by @vincentkudrna
Meet 21-year-old photographer and director Myles Loftin (@mylesloftin), an advocate for sharing stories of underrepresented communities and stories. “Probably more often than not I would say that I felt like an outsider in spaces. And I guess maybe that’s why I’m so passionate about making sure that people feel seen, because I know what it feels like to not be seen and to not feel comfortable in a space,” says the Parsons School of Design student.⁣
⁣
“I #ShareBlackStories through my photography, making sure to highlight the Black community as much as I can,” says Myles. “Also just through me existing. I am a Black story walking.”⁣
⁣
This Black History Month, we’ve partnered with @bet to #ShareBlackStories and support #Advocates doing amazing work on Instagram and beyond. New episodes drop every Tuesday in February. 🖤⁣
⁣
Photo by @mylesloftin
4,962 485k 4 days ago
Meet 21-year-old photographer and director myles loftin (@mylesloftin ), an advocate for sharing stories of underrepresented communities and stories. “probably more often than not i would say that i felt like an outsider in spaces. and i guess maybe that’s why i’m so passionate about making sure that people feel seen, because i know what it feels like to not be seen and to not feel comfortable in a space,” says the parsons school of design student.⁣

“i #shareblackstories through my photography, making sure to highlight the black community as much as i can,” says myles. “also just through me existing. i am a black story walking.”⁣

this black history month, we’ve partnered with @bet to #shareblackstories and support #advocates doing amazing work on instagram and beyond. new episodes drop every tuesday in february. 🖤⁣

photo by @mylesloftin
“I feel like being a Black man in America, there are a lot of expectations that are put on you. Expectations about the way you should act in public, the way you should express your sexuality, the way you should dress — and it can often be a lot of pressure,” says 21-year-old photographer, director and student Myles Loftin. ⁣
⁣
“But I also think that being a Black man in America means that there’s a lot of possibility. At least right now I’m seeing a lot of possibility for myself and for the members of my community to exist freely. And I feel like we’re really taking advantage of that right now in a really positive way.”⁣
⁣
This Black History Month we’ve partnered with @bet to #ShareBlackStories and support #Advocates doing amazing work on Instagram and beyond. To learn more about Myles, watch our latest episode.
2,178 236k 4 days ago
“i feel like being a black man in america, there are a lot of expectations that are put on you. expectations about the way you should act in public, the way you should express your sexuality, the way you should dress — and it can often be a lot of pressure,” says 21-year-old photographer, director and student myles loftin. ⁣

“but i also think that being a black man in america means that there’s a lot of possibility. at least right now i’m seeing a lot of possibility for myself and for the members of my community to exist freely. and i feel like we’re really taking advantage of that right now in a really positive way.”⁣

this black history month we’ve partnered with @bet to #shareblackstories and support #advocates doing amazing work on instagram and beyond. to learn more about myles, watch our latest episode.
As a young motocross racer, Adam Jones (@adamjones760) practiced for his professional freestyle career long before he knew it would be his path.⁣
⁣
“My favorite part of racing used to be doing the biggest jumps I could on all the tracks,” says the eight-time X Games medalist, who is known for his signature backflip combinations. “I’ve always loved being in the air.” #ThisWeekOnInstagram⁣
⁣
Photo of @adamjones760 by @justin_brunnerphotography
5,521 665k 4 days ago
As a young motocross racer, adam jones (@adamjones760 ) practiced for his professional freestyle career long before he knew it would be his path.⁣

“my favorite part of racing used to be doing the biggest jumps i could on all the tracks,” says the eight-time x games medalist, who is known for his signature backflip combinations. “i’ve always loved being in the air.” #thisweekoninstagram⁣

photo of @adamjones760 by @justin_brunnerphotography
Ricky Glaser (@rickyglaser) regularly skates the many (skate) parks of his native Melbourne, but he loves to skate out in the streets, too. “Finding obstacles not designed for skating on can be a fun challenge and spark new creative ideas,” says the 28-year-old professional skateboarder, who has been skating since the age of 8. “When you’ve skated for as long as I have and have done so many different tricks, it can be fun to completely change your approach with an external prop like a skipping rope,” he says. 🛹#ThisWeekOnInstagram ⁣ ⁣

Video of @rickyglaser by @andrewszczurko
8,749 449k 5 days ago
Ricky glaser (@rickyglaser ) regularly skates the many (skate) parks of his native melbourne, but he loves to skate out in the streets, too. “finding obstacles not designed for skating on can be a fun challenge and spark new creative ideas,” says the 28-year-old professional skateboarder, who has been skating since the age of 8. “when you’ve skated for as long as i have and have done so many different tricks, it can be fun to completely change your approach with an external prop like a skipping rope,” he says. 🛹#thisweekoninstagram ⁣ ⁣

video of @rickyglaser by @andrewszczurko
#HelloFrom the Republic of Karelia, Russia, where the Ruskeala Express, a world famous retro steam train, escapes every day from the city of Sortavala to Ruskeala Mountain Park. 🚂🏔✨ ⁣ ⁣

Photo by @yaroslav_shuraev
12,203 2m 6 days ago
#hellofrom the republic of karelia, russia, where the ruskeala express, a world famous retro steam train, escapes every day from the city of sortavala to ruskeala mountain park. 🚂🏔✨ ⁣ ⁣

photo by @yaroslav_shuraev
The ⭐️s are aligned in Chicago, as the Windy City hosts the 2020 @nba All-Star Weekend. This year, we’re on the ground with @trailblazers point guard @damianlillard. While a recent injury is preventing the five-time All-Star from participating in the 3-Point Contest and the All-Star Game, Dame took center stage on Saturday night, rocking the mic under his hip-hop persona Dame D.O.L.L.A. 🎤.
⁣
Check out today’s story to experience All-Star weekend. 🏀
3,935 506k 6 days ago
The ⭐️s are aligned in chicago, as the windy city hosts the 2020 @nba all-star weekend. this year, we’re on the ground with @trailblazers point guard @damianlillard. while a recent injury is preventing the five-time all-star from participating in the 3-point contest and the all-star game, dame took center stage on saturday night, rocking the mic under his hip-hop persona dame d.o.l.l.a. 🎤.

check out today’s story to experience all-star weekend. 🏀