Loading...

rezvanidesignstudio

Hassan Rezvani Architecture interior furniture #interiordesign
160 posts
1,143 followers
850 following
rezvanidesignstudio

@rezvanidesignstudio

Hassan Rezvani
...
⚪
1 35 12 hours ago
...
⚪ "من عاشق بافت هستم. هنگام استفاده از آن، دلم می خواهد بافت های پرکار را در کنار بافت های ساده قرار دهم. آنچه می خواهم رسیدن به تعادل است، نه احساسی بیش از حد گرم و نه احساسی بیش از حد سرد."
-- بنجامین جونگ
.
🔴 ما بعد از 14 روز از تلفن و سفارشتون، شما رو به ملبمان دلخوهتون می رسونیم.
.
@rezvanidesignstudio
.
.
_________________
#furnituredesign #unique #modernfurniture #wood #modern_home #interior_design
#دکوراسیون #مدرن #لوکس #تهران #منزل #معماری #طراحی_داخلی #خلاق #ایده_نو #چوب #سفارش
rezvanidesignstudio

@rezvanidesignstudio

Hassan Rezvani
...
⚪
6 54 Yesterday
...
⚪ "الهام بخش من رنگ فضای بیرون از خانه است، از ابرهای آسمان گرفته تا پوست قهوه ای رنگ درختان، این درس بسیار ساده ای ایست."
-- لی آن تورنتون
.
🔴 مدرن ترین مبلمان و دکوراسیون داخلی را از رضوانی بخواهید.
.
@rezvanidesignstudio
.
.
_________________
#furnituredesign #unique #modernfurniture #wood #modern_home #interior_design
#دکوراسیون #مدرن #لوکس #تهران #منزل #معماری #طراحی_داخلی #خلاق #ایده_نو #چوب #سفارش
rezvanidesignstudio

@rezvanidesignstudio

Hassan Rezvani
...
⚪
5 53 2 days ago
...
⚪ "دکور کردن و ساختن برای من یک پی نوشت در زندگی واقعی است، پی نوشتی که معنای آن خوب زندگی کردن است." شارلوت موس .
🔴 مدرن ترین مبلمان و دکوراسیون داخلی را از رضوانی بخواهید.
.
@rezvanidesignstudio
.
.
_________________
#furnituredesign #unique #modernfurniture #wood #modern_home #interior_design
#دکوراسیون #مدرن #لوکس #تهران #منزل #معماری #طراحی_داخلی #خلاق #ایده_نو #چوب #سفارش
rezvanidesignstudio

@rezvanidesignstudio

Hassan Rezvani
...
⚪
9 60 3 days ago
...
⚪ "تعادل در طراحی چیزی شبیه آشپزی یا مسئله ریاضی است. بدون تکرار و تمرین آن را فرا نخواهید گرفت."
-- لیندزی کورال هارپر
.
🔴 مدرن ترین مبلمان و دکوراسیون داخلی را از رضوانی بخواهید.
.
@rezvanidesignstudio
.
.
_________________
#furnituredesign #unique #modernfurniture #wood #modern_home #interior_design
#دکوراسیون #مدرن #لوکس #تهران #منزل #معماری #طراحی_داخلی #خلاق #ایده_نو #چوب #سفارش
rezvanidesignstudio

@rezvanidesignstudio

Hassan Rezvani
...
⚪
2 66 4 days ago
...
⚪ "هر اتاق به یک شی ء با هویت نیاز دارد تا حس مکان را به آن تزریق کند."
-- دانا سیمپسون
.
🔴 مدرن ترین مبلمان و دکوراسیون داخلی را از رضوانی بخواهید.
.
@rezvanidesignstudio
.
.
_________________
#furnituredesign #unique #modernfurniture #wood #modern_home #interior_design
#دکوراسیون #مدرن #لوکس #تهران #منزل #معماری #طراحی_داخلی #خلاق #ایده_نو #چوب #سفارش
rezvanidesignstudio

@rezvanidesignstudio

Hassan Rezvani
...
⚪
4 59 5 days ago
...
⚪ "ست کردن" برای من اصطلاح ناخوشایندی است. من تسلیم قوانین نمی شوم و هیچ گاه آن ها را فرا نمی گیرم.
-- آماندا نیسبت
.
🔴 مدرن ترین مبلمان و دکوراسیون داخلی را از رضوانی بخواهید. .
@rezvanidesignstudio
.
.
_________________
#furnituredesign #unique #modernfurniture #wood #modern_home #interior_design
#دکوراسیون #مدرن #لوکس #تهران #منزل #معماری #طراحی_داخلی #خلاق #ایده_نو #چوب #سفارش
rezvanidesignstudio

@rezvanidesignstudio

Hassan Rezvani
...
⚪
2 68 6 days ago
...
⚪ "معماری بر پایه فلز یا چوب و بتون نیست، عنصر شگفتی پایه و اساس این هنر است."
-- دنیل لیبسکیند
.
🔴 از تلفن زدن و سفارش دادن تا تحویل گرفتن مبلمان دلخواهت فقط 14 روز فاصله است.
.
@rezvanidesignstudio
.
.
_________________
#furnituredesign #unique #modernfurniture #wood #modern_home #interior_design
#دکوراسیون #مدرن #لوکس #تهران #منزل #معماری #طراحی_داخلی #خلاق #ایده_نو #چوب #سفارش
rezvanidesignstudio

@rezvanidesignstudio

Hassan Rezvani
...
⚪
2 63 1 weeks ago
...
⚪ "من معتقدم معماری، هنر واقعیت گرایی است. برای رسیدن به هنر باید از پایه و اساس شروع کرد."
-- یومینگ پی
.
🔴 از تلفن زدن و سفارش دادن تا تحویل گرفتن مبلمان دلخواهت فقط 14 روز فاصله است.
.
@rezvanidesignstudio
.
.
_________________
#furnituredesign #unique #modernfurniture #wood #modern_home #interior_design
#دکوراسیون #مدرن #لوکس #تهران #منزل #معماری #طراحی_داخلی #خلاق #ایده_نو #چوب #سفارش
rezvanidesignstudio

@rezvanidesignstudio

Hassan Rezvani
...
⚪ مبلمان چوبی را با طراحی مدرن، ترکیبی از خلاقیت و نو آوری به خانه ببریم .
.
🔴 تماس بگیرید، مدل دلخواهتون رو سفارش بدید و 14 روز بعد مبلمان رویایی تون رو از رضوانی تحویل بگیرید...
.
@Rezvanidesignstudio
.
. 
_________________
#furnituredesign #unique #modernfurniture #wood #modern_home #interior_design

#دکوراسیون #مدرن #لوکس #تهران #منزل #معماری #طراحی_داخلی #خلاق #ایده_نو #چوب #سفارش
5 71 2 weeks ago
...
⚪ مبلمان چوبی را با طراحی مدرن، ترکیبی از خلاقیت و نو آوری به خانه ببریم .
.
🔴 تماس بگیرید، مدل دلخواهتون رو سفارش بدید و 14 روز بعد مبلمان رویایی تون رو از رضوانی تحویل بگیرید...
.
@rezvanidesignstudio
.
.
_________________
#furnituredesign #unique #modernfurniture #wood #modern_home #interior_design
#دکوراسیون #مدرن #لوکس #تهران #منزل #معماری #طراحی_داخلی #خلاق #ایده_نو #چوب #سفارش
rezvanidesignstudio

@rezvanidesignstudio

Hassan Rezvani
...
⚪ مبلمان چوبی را با طراحی مدرن، ترکیبی از خلاقیت و نو آوری به خانه ببریم .
.
🔴 تلفن بزن، مدل دلخواهتو سفارش بده و 14 روز بعد مبلمان رویایی ات رو از رضوانی تحویل بگیر...
.
@Rezvanidesignstudio .
. 
_________________
#furnituredesign #unique #modernfurniture #wood #modern_home #interior_design

#دکوراسیون #مدرن #لوکس #تهران #منزل #معماری #طراحی_داخلی #خلاق #ایده_نو #چوب #سفارش
7 73 2 weeks ago
...
⚪ مبلمان چوبی را با طراحی مدرن، ترکیبی از خلاقیت و نو آوری به خانه ببریم .
.
🔴 تلفن بزن، مدل دلخواهتو سفارش بده و 14 روز بعد مبلمان رویایی ات رو از رضوانی تحویل بگیر...
.
@rezvanidesignstudio .
.
_________________
#furnituredesign #unique #modernfurniture #wood #modern_home #interior_design
#دکوراسیون #مدرن #لوکس #تهران #منزل #معماری #طراحی_داخلی #خلاق #ایده_نو #چوب #سفارش
rezvanidesignstudio

@rezvanidesignstudio

Hassan Rezvani
...
⚪ مبلمان چوبی را با طراحی مدرن، ترکیبی از خلاقیت و نو آوری به خانه ببریم .

@Rezvanidesignstudio
.
. 
_________________
#furnituredesign #unique #modernfurniture #wood #modern_home #interior_design

#دکوراسیون #مدرن #لوکس #تهران #منزل #معماری #طراحی_داخلی #خلاق #ایده_نو #چوب
7 66 2 weeks ago
...
⚪ مبلمان چوبی را با طراحی مدرن، ترکیبی از خلاقیت و نو آوری به خانه ببریم .

@rezvanidesignstudio
.
.
_________________
#furnituredesign #unique #modernfurniture #wood #modern_home #interior_design
#دکوراسیون #مدرن #لوکس #تهران #منزل #معماری #طراحی_داخلی #خلاق #ایده_نو #چوب
rezvanidesignstudio

@rezvanidesignstudio

Hassan Rezvani
...
⚪ مبلمان چوبی را با طراحی مدرن، ترکیبی از خلاقیت و نو آوری به خانه ببریم .

@Rezvanidesignstudio
.
. 
_________________
#furnituredesign #unique #modernfurniture #wood #modern_home #interior_design

#دکوراسیون #مدرن #لوکس #تهران #منزل #معماری #طراحی_داخلی #خلاق #ایده_نو #چوب
1 74 2 weeks ago
...
⚪ مبلمان چوبی را با طراحی مدرن، ترکیبی از خلاقیت و نو آوری به خانه ببریم .

@rezvanidesignstudio
.
.
_________________
#furnituredesign #unique #modernfurniture #wood #modern_home #interior_design
#دکوراسیون #مدرن #لوکس #تهران #منزل #معماری #طراحی_داخلی #خلاق #ایده_نو #چوب