Loading...

vahid_sculptor

ahoora vahid #taxidermist #sculptor #designer #naturelover #مجسمه_ساز#تاکسیدرمیست#طراح
429 posts
1,118 followers
5,366 following
vahid_sculptor

@vahid_sculptor

ahoora vahid
#kidsphotography #kidstyle #amirali #hungry#angry #kids #life #lovely 
#پسرم #اخمالو #منتظر#هفته_گذشته #ای_جونم😍😘👼🙈🌹🍃💙
0 34 4 hours ago
#kidsphotography #kidstyle #amirali #hungry#angry #kids #life #lovely
#پسرم #اخمالو #منتظر#هفته_گذشته #ای_جونم😍😘👼🙈🌹🍃💙
vahid_sculptor

@vahid_sculptor

ahoora vahid
#natural #pic#guidowildlife #naturelovers#nations #birds #beeeater 
#vahid_sculptor 
#۲۹بهمن#روزعشق_ایرانی #سپندارمذگان #زن#زمین
#طبیعت_را_به_نسل_بعد_هدیه_دهیم🌱🌳🍃
0 44 2 days ago
#natural #pic#guidowildlife #naturelovers#nations #birds #beeeater
#vahid_sculptor
#۲۹بهمن#روزعشق_ایرانی #سپندارمذگان #زن#زمین #طبیعت_را_به_نسل_بعد_هدیه_دهیم🌱🌳🍃
vahid_sculptor

@vahid_sculptor

ahoora vahid
من گره خواهم زد، چشمان را با #خورشيد
#دل ها را با #عشق، سايه ها را با #آب، شاخه ها را با باد.
و به هم خواهم پيوست، خواب #کودک را با زمزمه ی زنجره ها.
بادبادک ها، به هوا خواهم برد.
گلدان ها آب خواهم داد.
خواهم آمد، پيش اسبان، گاوان، علف سبز نوازش خواهم ريخت.
ماديانی تشنه، سطل شبنم را خواهم آورد.
خواهم آمد سر هر ديواری، ميخکی خواهم کاشت.
پای هر پنجره ای، #شعر ی خواهم خواند.
هر کلاغی را، کاجی خواهم داد.
مار را خواهم گفت: چه شکوهی دارد غوک!
آشتی خواهم داد.
#آشنا خواهم کرد.
راه خواهم رفت.
#نور خواهم خورد.
#دوست خواهم داشت
#سهراب_سپهری 
#apple #appletree #isaacnewton #Newton#gravity#gravityfalls #naturelover #vahid_sculptor
1 51 2 days ago
من گره خواهم زد، چشمان را با #خورشيد #دل ها را با #عشق، سايه ها را با #آب، شاخه ها را با باد.
و به هم خواهم پيوست، خواب #کودک را با زمزمه ی زنجره ها.
بادبادک ها، به هوا خواهم برد.
گلدان ها آب خواهم داد.
خواهم آمد، پيش اسبان، گاوان، علف سبز نوازش خواهم ريخت.
ماديانی تشنه، سطل شبنم را خواهم آورد.
خواهم آمد سر هر ديواری، ميخکی خواهم کاشت.
پای هر پنجره ای، #شعر ی خواهم خواند.
هر کلاغی را، کاجی خواهم داد.
مار را خواهم گفت: چه شکوهی دارد غوک!
آشتی خواهم داد.
#آشنا خواهم کرد.
راه خواهم رفت.
#نور خواهم خورد.
#دوست خواهم داشت
#سهراب_سپهری
#apple #appletree #isaacnewton #newton#gravity#gravityfalls #naturelover #vahid_sculptor
vahid_sculptor

@vahid_sculptor

ahoora vahid
در پیله تا به کی بر خویشتن تنی
پرسید کرم را مرغ از فروتنی
تا چند منزوی در کنج خلوتی
دربسته تا به کی در محبس تنی
 در فکر رستنم ـپاسخ بداد کرم ـ 
خلوت نشسنه ام زیر روی منحنی
هم سال های من پروانگان شدند
جستند از این قفس،گشتند دیدنی
در حبس و خلوتم تا وارهم به مرگ
یا پر بر آورم بهر پریدنی
اینک تو را چه شد کای مرغ خانگی!
کوشش نمی کنی،پری نمی زنی؟

#نیمایوشیج
#naturalbeauty#naturelovers#nature #nation #flying #sky #snappinfotos #vahid_sculptor
0 60 4 days ago
در پیله تا به کی بر خویشتن تنی
پرسید کرم را مرغ از فروتنی
تا چند منزوی در کنج خلوتی
دربسته تا به کی در محبس تنی
 در فکر رستنم ـپاسخ بداد کرم ـ
خلوت نشسنه ام زیر روی منحنی
هم سال های من پروانگان شدند
جستند از این قفس،گشتند دیدنی
در حبس و خلوتم تا وارهم به مرگ
یا پر بر آورم بهر پریدنی
اینک تو را چه شد کای مرغ خانگی!
کوشش نمی کنی،پری نمی زنی؟

#نیمایوشیج #naturalbeauty#naturelovers#nature #nation #flying #sky #snappinfotos #vahid_sculptor
vahid_sculptor

@vahid_sculptor

ahoora vahid
#جشن #سپندارمذگان  یا جشن #اسپندگان #روز_عشق_ایرانی است و یکی از جشن‌های #ایران_باستان است که در روز ۵ اسفند در گاهشمار زرتشتی که برابر با روز#۲۹بهمن  در گاهشمار خورشیدی است، برگزار می‌شود. زیرا در گاهشمار زرتشتی ۶ ماهه نخست سال ۳۰ روزه بوده و چون در گاهشمار خورشیدی ۶ ماهه نخست سال ۳۱ روزه است. روز درست برگزاری جشن سپندارمذگان در گاهشمار خورشیدی ۲۹ بهمن می‌باشد. این جشن ریشه در امپراتوری #هخامنشیان دارد. ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه آورده‌است که ایرانیان باستان، روز پنجم اسفند را روز #بزرگداشت_زن و #زمین می‌دانستند. اگرچه منابع کهن از جمله ابوریحان این جشن را در روز پنجم اسفند در گاهشمار زرتشتی یاد کرده‌اند، اما با توجه به تغییر ساختار گاه شمار #ایرانی در زمان #خیام که پس از #ابوریحان می‌زیست، و سی و یک روزه شدن شش ماه نخست سال در گاهشماری خورشیدی، برخی منابع #تاریخ یاد شده را ۶ روز به عقب آورده‌اند که این کار نادرست است زیرا بر پایه #منابع کهن و همان‌طور که از #نام آن پیداست این جشن به روز اسپند یعنی پنجمین روز ماه از ماه اسفند در گاهشمار زرتشتی اشاره دارد. 
#ویکیپدیا 
#valentine#everyday #yesterday #tomarow #today
#naturelovers#hojattaheri #nation #vahid_sculptor
0 55 6 days ago
#جشن #سپندارمذگان  یا جشن #اسپندگان #روز_عشق_ایرانی است و یکی از جشن‌های #ایران_باستان است که در روز ۵ اسفند در گاهشمار زرتشتی که برابر با روز#۲۹بهمن  در گاهشمار خورشیدی است، برگزار می‌شود. زیرا در گاهشمار زرتشتی ۶ ماهه نخست سال ۳۰ روزه بوده و چون در گاهشمار خورشیدی ۶ ماهه نخست سال ۳۱ روزه است. روز درست برگزاری جشن سپندارمذگان در گاهشمار خورشیدی ۲۹ بهمن می‌باشد. این جشن ریشه در امپراتوری #هخامنشیان دارد. ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه آورده‌است که ایرانیان باستان، روز پنجم اسفند را روز #بزرگداشت_زن و #زمین می‌دانستند. اگرچه منابع کهن از جمله ابوریحان این جشن را در روز پنجم اسفند در گاهشمار زرتشتی یاد کرده‌اند، اما با توجه به تغییر ساختار گاه شمار #ایرانی در زمان #خیام که پس از #ابوریحان می‌زیست، و سی و یک روزه شدن شش ماه نخست سال در گاهشماری خورشیدی، برخی منابع #تاریخ یاد شده را ۶ روز به عقب آورده‌اند که این کار نادرست است زیرا بر پایه #منابع کهن و همان‌طور که از #نام آن پیداست این جشن به روز اسپند یعنی پنجمین روز ماه از ماه اسفند در گاهشمار زرتشتی اشاره دارد.
#ویکیپدیا
#valentine#everyday #yesterday #tomarow #today #naturelovers#hojattaheri #nation #vahid_sculptor
vahid_sculptor

@vahid_sculptor

ahoora vahid
#زندگی ، سبزترین آیه، در #اندیشه  برگ 
زندگی، خاطر #دریایی یک قطره، در #آرامش رود 
زندگی، #حس شکوفایی یک #مزرعه، در #باور بذر 
زندگی، باور دریاست در اندیشه #ماهی ، در تنگ 
زندگی، ترجمه #روشن خاک است، در آیینه #عشق 
زندگی، #فهم نفهمیدن هاست 
زندگی، #پنجره ای باز، به #دنیا ی وجود 
تا که این پنجره باز است، جهانی با ماست 
#آسمان ، #نور ، #خدا ، #عشق ، #سعادت  با ماست 
فرصت بازی این پنجره را دریابیم 
در نبندیم به نور، در نبندیم به آرامش پر #مهر #نسیم 
#سهراب_سپهری
#naturelovers#natures #naturalbeauty #amirali #vahid_sculptor
9 72 1 weeks ago
#زندگی ، سبزترین آیه، در #اندیشه برگ 
زندگی، خاطر #دریایی یک قطره، در #آرامش رود 
زندگی، #حس شکوفایی یک #مزرعه، در #باور بذر 
زندگی، باور دریاست در اندیشه #ماهی ، در تنگ 
زندگی، ترجمه #روشن خاک است، در آیینه #عشق 
زندگی، #فهم نفهمیدن هاست 
زندگی، #پنجره ای باز، به #دنیا ی وجود 
تا که این پنجره باز است، جهانی با ماست 
#آسمان ، #نور ، #خدا ، #عشق ، #سعادت با ماست 
فرصت بازی این پنجره را دریابیم 
در نبندیم به نور، در نبندیم به آرامش پر #مهر #نسیم 
#سهراب_سپهری #naturelovers#natures #naturalbeauty #amirali #vahid_sculptor
vahid_sculptor

@vahid_sculptor

ahoora vahid
#طبیعت_را_به_نسل_بعد_هدیه_دهیم🌱🌳🍃 #آب#چشمه #زندگی#امید#روشنايي #کودک #کودک_شاد 
#naturelovers#waters #kidsphotography #kidstyle #nature
7 71 2 weeks ago
#طبیعت_را_به_نسل_بعد_هدیه_دهیم🌱🌳🍃 #آب#چشمه #زندگی#امید#روشنايي #کودک #کودک_شاد
#naturelovers#waters #kidsphotography #kidstyle #nature
vahid_sculptor

@vahid_sculptor

ahoora vahid
#پردیسان#باباامان #بجنورد#حیات_وحش #گوزن#مرال #قوچ#آهو
با تشکر از دوست گرامی و همکاران عاشق و زحمتکششون.
#طبیعت#طبیعتگردی #حیوانات_را_دوست_بداریم #طبیعت_بهترین_معلم 
#nationalpark #babaaman #iran#naturelover #natures #animals #wildlife #we_love_nature #earth
7 82 2 weeks ago
#پردیسان#باباامان #بجنورد#حیات_وحش #گوزن#مرال #قوچ#آهو با تشکر از دوست گرامی و همکاران عاشق و زحمتکششون.
#طبیعت#طبیعتگردی #حیوانات_را_دوست_بداریم #طبیعت_بهترین_معلم
#nationalpark #babaaman #iran#naturelover #natures #animals #wildlife #we_love_nature #earth
vahid_sculptor

@vahid_sculptor

ahoora vahid
#مهربانی#محبت#حیوانات#گیاهان#طبیعت#دوستدار_حیات_وحش #عشق#اعتماد#غذا#برف#زمستان#انسان#انسانیت#طبیعت_بهترین_معلم #vahid_sculptor
2 64 2 weeks ago
#مهربانی#محبت#حیوانات#گیاهان#طبیعت#دوستدار_حیات_وحش #عشق#اعتماد#غذا#برف#زمستان#انسان#انسانیت#طبیعت_بهترین_معلم #vahid_sculptor